VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP
HOTLINE: +84902800728
Tìm thấy tất cả những gì bạn cần về van công nghiệp
CONTROL SEAL - HÀ LAN, ANGLE CHOKE VALVES (ACHV)

CONTROL SEAL - HÀ LAN, ANGLE CHOKE VALVES (ACHV)

1.000.000 đ
CONTROL SEAL - HÀ LAN, ANGLE CHOKE VALVES (ACHV)

Pressure balance for common high pressure applications.

SIZE: 2” ~ 6” (API 6A) / 2” ~ 12” (ASME)

PRESSURE: up to 20.000 psi (API 6A) / 150# ~ 4500# (ASME)

TEMPERATURE RANGE: -73°C ~ 350°C

CONNECTIONS: Wide choice on request

MATERIALS: Wide choice on request

Cân bằng áp suất cho các ứng dụng áp suất cao thông thường.
KÍCH THƯỚC: 2 ”~ 6” (API 6A) / 2 ”~ 12” (ASME)
ÁP SUẤT: lên đến 20.000 psi (API 6A) / 150 # ~ 4500 # (ASME)
QUY CÁCH NHIỆT ĐỘ: -73 ° C ~ 350 ° C
KẾT NỐI: Nhiều lựa chọn theo yêu cầu
VẬT LIỆU: Nhiều lựa chọn theo yêu cầu


 Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.v
n

CONTROL SEAL - HÀ LAN, VAN MỘT CHIỀU -  AXIAL CHECK VALVES (ACV)

CONTROL SEAL - HÀ LAN, VAN MỘT CHIỀU - AXIAL CHECK VALVES (ACV)

1.000.000 đ
CONTROL SEAL - HÀ LAN, VAN MỘT CHIỀU -  AXIAL CHECK VALVES (ACV)

C

ontrol Seal Axial non slam Check valves (ACV) deliver an - effective dynamic response under various flow deceleration conditions.

SIZE: 1” ~ 48” (DN25 ~ DN1200)

BORE: Reduced or Full (not piggable)

PRESSURE: 150# ~ 2500# (PN20 ~ PN420)

TEMPERATURE RANGE: -129°C ~ 550°C

CONNECTIONS: Wide choice on request (available in FL, BW, HUB)

MATERIALS: Wide choice on request (available in NACEMR0103 and NACEMR0175)

kiểm soát Con dấu Trục không đóng sầm Van một chiều (ACV) cung cấp phản ứng động hiệu quả trong các điều kiện giảm tốc dòng chảy khác nhau.
KÍCH THƯỚC: 1 ”~ 48” (DN25 ~ DN1200)
THÊM: Giảm hoặc Đầy (không thể lợn cợn)
ÁP SUẤT: 150 # ~ 2500 # (PN20 ~ PN420)
QUY CÁCH NHIỆT ĐỘ: -129 ° C ~ 550 ° C
KẾT NỐI: Nhiều lựa chọn theo yêu cầu (có sẵn trong FL, BW, HUB)
VẬT LIỆU: Nhiều lựa chọn theo yêu cầu (có sẵn trong NACEMR0103 và NACEMR0175)


 Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.v
n

CONTROL SEAL - HÀ LAN, VAN CHUYỂN ĐỔI BỐN NGÃ - FOUR WAY DIVERTER VALVES (4WDV)

CONTROL SEAL - HÀ LAN, VAN CHUYỂN ĐỔI BỐN NGÃ - FOUR WAY DIVERTER VALVES (4WDV)

1.000.000 đ
CONTROL SEAL - HÀ LAN, VAN CHUYỂN ĐỔI BỐN NGÃ - FOUR WAY DIVERTER VALVES (4WDV)

Control Seal 4-Way Diverter Valves (4WDV) is used for diverting process flow in two separate directions. The 4WDV zero leakage valve does not rely on line pressure for sealing. The soft seals are extremely resilient elastomers and are part of the slips. The sealing mechanism is based upon a radial movement only. The sealing is not liable to shear, friction or tearing.

SIZE: 1” ~ 24” (DN25 ~ DN600)

BORE: Reduced or Full (Full is piggable)

PRESSURE: 150# ~ 900# (PN20 ~ PN150)

TEMPERATURE RANGE: -196°C ~ 250°C

CONNECTIONS: Wide choice on request

MATERIALS: Wide choice on request

Van chuyển hướng 4 chiều con dấu điều khiển (4WDV) được sử dụng để chuyển hướng dòng chảy của quy trình theo hai hướng riêng biệt. Van không rò rỉ 4WDV không dựa vào áp suất dòng để làm kín. Các con dấu mềm là chất đàn hồi cực kỳ đàn hồi và là một phần của vết trượt. Cơ chế niêm phong chỉ dựa trên chuyển động xuyên tâm. Niêm phong không chịu được lực cắt, ma sát hoặc rách.
KÍCH THƯỚC: 1 ”~ 24” (DN25 ~ DN600)
BORE: Giảm hoặc Đầy đủ (Đầy đủ có thể lợn được)
ÁP SUẤT: 150 # ~ 900 # (PN20 ~ PN150)
QUY CÁCH NHIỆT ĐỘ: -196 ° C ~ 250 ° C
KẾT NỐI: Nhiều lựa chọn theo yêu cầu
VẬT LIỆU: Nhiều lựa chọn theo yêu cầu


 Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.v
n

CONTROL SEAL - HÀ LAN, VAN LƯU LƯỢNG - AXIAL FLOW VALVES (AFV)

CONTROL SEAL - HÀ LAN, VAN LƯU LƯỢNG - AXIAL FLOW VALVES (AFV)

1.000.000 đ
CONTROL SEAL - HÀ LAN, VAN LƯU LƯỢNG - AXIAL FLOW VALVES (AFV)

Control Seal ON / OFF Axial Flow Valve series is designed for quick operation and tight shut off.

SIZE: 1” ~ 48” (DN25 ~ DN1200)

PRESSURE: 150# ~ 2500# (PN20 ~ PN420)

TEMPERATURE RANGE: -196°C ~ 250°C (538°C)

CONNECTIONS: Wide choice on request

MATERIALS: Wide choice on request

Bộ điều khiển BẬT / TẮT Van dòng hướng trục được thiết kế để vận hành nhanh chóng và đóng ngắt chặt chẽ.
KÍCH THƯỚC: 1 ”~ 48” (DN25 ~ DN1200)
ÁP SUẤT: 150 # ~ 2500 # (PN20 ~ PN420)
QUY CÁCH NHIỆT ĐỘ: -196 ° C ~ 250 ° C (538 ° C)
KẾT NỐI: Nhiều lựa chọn theo yêu cầu
VẬT LIỆU: Nhiều lựa chọn theo yêu cầu


 Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.v
n

CONTROL SEAL - HÀ LAN, DOUBLE BLOCK AND BLEED VALVES (DBBV)

CONTROL SEAL - HÀ LAN, DOUBLE BLOCK AND BLEED VALVES (DBBV)

1.000.000 đ
CONTROL SEAL - HÀ LAN, DOUBLE BLOCK AND BLEED VALVES (DBBV)

Control Seal Double Block and Bleed dual expanding Plug Valves (DBBV) respond to the market demand for a non friction Double tight shut-off valve. Reduced space and no maintenance requirements are met. Control Seal DBBV provides 100% bubble tight sealing both up and down stream and is achieved mechanically - independent on line pressure.

SIZE: 1” ~ 48” (DN25 ~ DN1200) (up to unlimited based on approvals)

BORE: Reduced or Full (Full is piggable)

PRESSURE: 150# ~ 2500# (PN20 ~ PN420)

TEMPERATURE RANGE: -196°C ~ 250°C

CONNECTIONS: Wide choice on request

MATERIALS: Wide choice on request

Kiểm soát Seal hai khối và Van cắm mở rộng kép Bleed (DBBV) đáp ứng nhu cầu thị trường về van đóng kép kín không ma sát. Giảm không gian và không yêu cầu bảo trì. Control Seal DBBV cung cấp khả năng bịt kín 100% bong bóng cả lên và xuống dòng và đạt được áp suất dòng độc lập về mặt cơ học.

KÍCH THƯỚC: 1 ”~ 48” (DN25 ~ DN1200) (tối đa không giới hạn dựa trên phê duyệt)

BORE: Giảm hoặc Đầy đủ (Đầy đủ có thể lợn được)

ÁP SUẤT: 150 # ~ 2500 # (PN20 ~ PN420)

QUY CÁCH NHIỆT ĐỘ: -196 ° C ~ 250 ° C

KẾT NỐI: Nhiều lựa chọn theo yêu cầu

VẬT LIỆU: Nhiều lựa chọn theo yêu cầu


 Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.v
n

CONTROL SEAL - HÀ LAN, DOUBLE BLOCK AND BLEED VALVES (DBBV)

CONTROL SEAL - HÀ LAN, DOUBLE BLOCK AND BLEED VALVES (DBBV)

1.000.000 đ
CONTROL SEAL - HÀ LAN, DOUBLE BLOCK AND BLEED VALVES (DBBV)

Control Seal Double Block and Bleed dual expanding Plug Valves (DBBV) respond to the market demand for a non friction Double tight shut-off valve. Reduced space and no maintenance requirements are met. Control Seal DBBV provides 100% bubble tight sealing both up and down stream and is achieved mechanically - independent on line pressure.

SIZE: 1” ~ 48” (DN25 ~ DN1200) (up to unlimited based on approvals)

BORE: Reduced or Full (Full is piggable)

PRESSURE: 150# ~ 2500# (PN20 ~ PN420)

TEMPERATURE RANGE: -196°C ~ 250°C

CONNECTIONS: Wide choice on request

MATERIALS: Wide choice on request

Kiểm soát Seal hai khối và Van cắm mở rộng kép Bleed (DBBV) đáp ứng nhu cầu thị trường về van đóng kép kín không ma sát. Giảm không gian và không yêu cầu bảo trì. Control Seal DBBV cung cấp khả năng bịt kín 100% bong bóng cả lên và xuống dòng và đạt được áp suất dòng độc lập về mặt cơ học.

KÍCH THƯỚC: 1 ”~ 48” (DN25 ~ DN1200) (tối đa không giới hạn dựa trên phê duyệt)

BORE: Giảm hoặc Đầy đủ (Đầy đủ có thể lợn được)

ÁP SUẤT: 150 # ~ 2500 # (PN20 ~ PN420)

QUY CÁCH NHIỆT ĐỘ: -196 ° C ~ 250 ° C

KẾT NỐI: Nhiều lựa chọn theo yêu cầu

VẬT LIỆU: Nhiều lựa chọn theo yêu cầu


 Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.v
n

CONTROL SEAL - HÀ LAN, VAN BI - RISING STEM BALL VALVES (RSBV)

CONTROL SEAL - HÀ LAN, VAN BI - RISING STEM BALL VALVES (RSBV)

1.000.000 đ
CONTROL SEAL - HÀ LAN, VAN BI - RISING STEM BALL VALVES (RSBV)

Control Seal non-contact Rising Stem Ball Valves have a single-seat non-friction design that is able to operate and has proven an exceptional long life span under extreme conditions.

SIZE: 1” ~ 36” (DN25 ~ DN900)

BORE: Reduced or Full (Full is piggable)

PRESSURE: 150# ~ 2500# (PN20 ~ PN420)

TEMPERATURE RANGE: -196°C ~ 538°C

CONNECTIONS: Wide choice on request

MATERIALS: Wide choice on request

Van bi thân tăng không tiếp xúc Control Seal có thiết kế không ma sát một chỗ ngồi có thể hoạt động và đã chứng minh tuổi thọ cao vượt trội trong điều kiện khắc nghiệt.

KÍCH THƯỚC: 1 ”~ 36” (DN25 ~ DN900)

BORE: Giảm hoặc Đầy đủ (Đầy đủ có thể lợn được)

ÁP SUẤT: 150 # ~ 2500 # (PN20 ~ PN420)

QUY CÁCH NHIỆT ĐỘ: -196 ° C ~ 538 ° C

KẾT NỐI: Nhiều lựa chọn theo yêu cầu

VẬT LIỆU: Nhiều lựa chọn theo yêu cầu


 Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.v
n

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây