VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP
HOTLINE: +840902720814
Tìm thấy tất cả những gì bạn cần về van công nghiệp
ỐNG NHỰA PVC HIỆU SEKISUI NHẬT BẢN

ỐNG NHỰA PVC HIỆU SEKISUI NHẬT BẢN

0 đ

ỐNG NHỰA PVC HIỆU SEKISUI NHẬT BẢN 
Size: 16A-600A
Material : FRP+PVC
 

LỌC Y NHỰA PVC SEKISUI - NHẬT BẢN

LỌC Y NHỰA PVC SEKISUI - NHẬT BẢN

0 đ

LỌC Y NHỰA PVC SEKISUI - NHẬT BẢN
Size: 15-100A
Material: PVC
 

VAN CẦU (GLOBE VALVE) NHỰA PVC HIỆU SEKISUI - NHẬT BẢN

VAN CẦU (GLOBE VALVE) NHỰA PVC HIỆU SEKISUI - NHẬT BẢN

0 đ

VAN CẦU (GLOBE VALVE) NHỰA PVC HIỆU SEKISUI - NHẬT BẢN
Size: 15A-100A
Material: PVC

VAN KIM SEKISUI - NHẬT

VAN KIM SEKISUI - NHẬT

0 đ

VAN KIM SEKISUI - NHẬT
Size: 15A-40A
Material: PVC

ỐNG SẠCH ESLON - SEKISUI NHẬT- DIAPHRAGM VALVE ( Flange Type )

ỐNG SẠCH ESLON - SEKISUI NHẬT- DIAPHRAGM VALVE ( Flange Type )

1.000.000 đ

ỐNG SẠCH ESLON- SEKISUI- DIAPHRAGM VALVE ( Flange Type )
DIAPHRAGM VALVE ( Flange Type )
Size: 15-250

Material :PVC ,HT ;PP, PVDF
 
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ỐNG SẠCH ESLON - SEKISUI NHẬT- ESLON PVDF PIPE and FITTINGS

ỐNG SẠCH ESLON - SEKISUI NHẬT- ESLON PVDF PIPE and FITTINGS

1.000.000 đ

ỐNG SẠCH ESLON- SEKISUI- ESLON PVDF PIPE and FITTINGS
ESLON PVDF PIPE and FITTINGS
Size: 15-200

Material :PVDF-UHP
 
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ỐNG SẠCH ESLON - SEKISUI NHẬT- GASKET

ỐNG SẠCH ESLON - SEKISUI NHẬT- GASKET

1.000.000 đ

ỐNG SẠCH ESLON- SEKISUI- GASKET
GASKET
Size: 13-400

Material :EPDM PTFE FKM and More
 
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ỐNG SẠCH ESLON - SEKISUI NHẬT- STOP FLANG

ỐNG SẠCH ESLON - SEKISUI NHẬT- STOP FLANG

1.000.000 đ

ỐNG SẠCH ESLON- STOP FLANG    
STOP FLANG    
Size: 13-300 

Material :,HI-PVC - HT
 
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ỐNG SẠCH ESLON - SEKISUI NHẬT- TS FLANGE

ỐNG SẠCH ESLON - SEKISUI NHẬT- TS FLANGE

1.000.000 đ

ỐNG SẠCH ESLON- TS FLANGE
TS FLANGE
Size: 13-300 

Material :,HI-PVC - HT
 
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ỐNG SẠCH ESLON - SEKISUI NHẬT- SAMPLING TEE

ỐNG SẠCH ESLON - SEKISUI NHẬT- SAMPLING TEE

1.000.000 đ

ỐNG SẠCH ESLON- SAMPLING TEE
SAMPLING TEE
Size: 65-150

Material :,HI-PVC
 
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ỐNG SẠCH ESLON - SEKISUI NHẬT- BUSHING TEE WHICH FEMALE THREAD

ỐNG SẠCH ESLON - SEKISUI NHẬT- BUSHING TEE WHICH FEMALE THREAD

1.000.000 đ

ỐNG SẠCH ESLON- BUSHING TEE WHICH FEMALE THREAD
BUSHING TEE WHICH FEMALE THREAD
Size: 20-200

Material :,HI-PVC
 
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ỐNG SẠCH ESLON - SEKISUI NHẬT- SUS INSERTED FAUCET VALVE SOCKET

ỐNG SẠCH ESLON - SEKISUI NHẬT- SUS INSERTED FAUCET VALVE SOCKET

1.000.000 đ

ỐNG SẠCH ESLON- SUS INSERTED FAUCET VALVE SOCKET
SUS INSERTED FAUCET VALVE SOCKET
Size: 13-50

Material :,HT
 
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ỐNG SẠCH ESLON - SEKISUI NHẬT- SUS INSERTED FAUCET TEE

ỐNG SẠCH ESLON - SEKISUI NHẬT- SUS INSERTED FAUCET TEE

1.000.000 đ

ỐNG SẠCH ESLON- SUS INSERTED FAUCET TEE
SUS INSERTED FAUCET TEE
Size: 13-25

Material :,HT-PVC 
 
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ỐNG SẠCH ESLON - SEKISUI NHẬT- SUS INSERTED FAUCET ELBOW

ỐNG SẠCH ESLON - SEKISUI NHẬT- SUS INSERTED FAUCET ELBOW

1.000.000 đ

ỐNG SẠCH ESLON- SUS INSERTED FAUCET ELBOW
SUS INSERTED FAUCET ELBOW
Size: 13-25

Material :,HT-PVC 
 
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ỐNG SẠCH ESLON - SEKISUI NHẬT- SUS INSERTED FAUCET SOCKET

ỐNG SẠCH ESLON - SEKISUI NHẬT- SUS INSERTED FAUCET SOCKET

1.000.000 đ

ỐNG SẠCH ESLON- SUS INSERTED FAUCET SOCKET
SUS INSERTED FAUCET SOCKET
Size: 13-25

Material :,HT-PVC 
 
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ỐNG SẠCH ESLON - SEKISUI NHẬT- FAUCET TEE

ỐNG SẠCH ESLON - SEKISUI NHẬT- FAUCET TEE

1.000.000 đ

ỐNG SẠCH ESLON- FAUCET TEE
FAUCET TEE
Size: 13-25

Material :,HI-PVC 
 
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ỐNG SẠCH ESLON- SEKISUI 90° TEE

ỐNG SẠCH ESLON- SEKISUI 90° TEE

1.000.000 đ

ỐNG SẠCH ESLON- SEKISUI TEE

TEE
Size: 13-300

Material :,HI-PVC, HT
 
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ỐNG SẠCH ESLON- SEKISUI -90° BEND

ỐNG SẠCH ESLON- SEKISUI -90° BEND

1.000.000 đ

ỐNG SẠCH ESLON-90° BEND

90° BEND
Size: 200-300

Material :,HI-PVC 
 
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ỐNG SẠCH ESLON- SEKISUI - NHẬT SOCKET

ỐNG SẠCH ESLON- SEKISUI - NHẬT SOCKET

1.000.000 đ

ỐNG SẠCH ESLON- SEKISUI - SOCKET
SOCKET
Size: 13-300

Material :,HI-PVC, HT
 
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI - NHẬT- FLOW SENSOR Type 8045 (Electrode Type)

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI - NHẬT- FLOW SENSOR Type 8045 (Electrode Type)

1.000.000 đ

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI - NHẬT- FLOW SENSOR Type 8045
(Electrode Type)
 

Size 15-50

Material : PVC, PDEF, PP

Material ECTFE

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI - NHẬT- FLOW SENSOR Type 8031 (Pulsed Output)

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI - NHẬT- FLOW SENSOR Type 8031 (Pulsed Output)

1.000.000 đ

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI - NHẬT- FLOW SENSOR Type 8031 (Pulsed Output)
Type 8020(Pulsed Output)
Type 8025(Digital Output )

Material ECTFE

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI - NHẬT- LOW SENSOR Type 8020(Pulsed Output) Type 8025(Digital Output)

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI - NHẬT- LOW SENSOR Type 8020(Pulsed Output) Type 8025(Digital Output)

1.000.000 đ

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI - NHẬT - FLOW SENSOR
Type 8020(Pulsed Output)
Type 8025(Digital Output )
Size:15-50

Material PVC, PP, PVDF

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI - NHẬT - FLOW SENSOR Type 8030(Pulsed Output) Type 8035(Digital Output)

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI - NHẬT - FLOW SENSOR Type 8030(Pulsed Output) Type 8035(Digital Output)

1.000.000 đ

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI - FLOW SENSOR
Type 8030(Pulsed Output)
Type 8035(Digital Output)
Size:15-50

Material PVC, PP, PVDF

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI - NHẬT - SOLENOID VALVE Type 142

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI - NHẬT - SOLENOID VALVE Type 142

1.000.000 đ

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI - SOLENOID VALVE Type 142
Size:15-50

Material PVC,PVDF

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI - NHẬT- SOLENOID VALVE Type 131

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI - NHẬT- SOLENOID VALVE Type 131

1.000.000 đ

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI - SOLENOID VALVE Type 131
Size:13-20

Material PVC

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI - NHẬT - ELECTRIC BUTTERFLY VALVE TYPE N

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI - NHẬT - ELECTRIC BUTTERFLY VALVE TYPE N

1.000.000 đ

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI - ELECTRIC BUTTERFLY VALVE TYPE N
Size:40-300

Material PVC, PP, PVDF
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI - NHẬT - ELECTRIC BUTTERFLY VALVE TYPE K

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI - NHẬT - ELECTRIC BUTTERFLY VALVE TYPE K

1.000.000 đ

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI - ELECTRIC BUTTERFLY VALVE TYPE K
Size:40-300

Material PVC, PP, PVDF
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI - NHẬT - ELECTRIC 3-WAY BALL VALVE

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI - NHẬT - ELECTRIC 3-WAY BALL VALVE

1.000.000 đ

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI - ELECTRIC 3-WAY BALL VALVE
Size:15-50

Material PVC
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ỐNG PLANT VP- SEKISUI - NHẬT - TS FITTINGS

ỐNG PLANT VP- SEKISUI - NHẬT - TS FITTINGS

1.000.000 đ

ỐNG PLANT VP- SEKISUI - NHẬT TS FITTINGS

TS FITTINGS
Size: 13-150
Material : PVC   
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI - NHẬT - ELECTRIC YP BALL VALVE

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI - NHẬT - ELECTRIC YP BALL VALVE

1.000.000 đ

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI - ELECTRIC YP BALL VALVE
Size:15-50

Material PVC
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ỐNG PLANT VP- SEKISUI - NHẬT - SUS INSERTED FITTINGS

ỐNG PLANT VP- SEKISUI - NHẬT - SUS INSERTED FITTINGS

1.000.000 đ

ỐNG PLANT VP- SEKISUI - NHẬT     SUS INSERTED FITTINGS

SUS INSERTED FITTINGS
Size: 13-50
Material : Faucet  Elbow , Faucet Socket, and More    
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI - NHẬT -ELECTRIC BALL VALVE TYPE N

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI - NHẬT -ELECTRIC BALL VALVE TYPE N

1.000.000 đ

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI - NHẬT - ELECTRIC BALL VALVE TYPE N
Size:15-100

Material PVC, HT, PP, PVDF
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI - NHẬT - ELECTRIC BALL VALVE TYPE K

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI - NHẬT - ELECTRIC BALL VALVE TYPE K

1.000.000 đ

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI - ELECTRIC BALL VALVE TYPE K
Size:15-100

Material PVC, HT, PP, PVDF
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ỐNG PLANT VP- SEKISUI - NHẬT - ESLON PIPE VP/VU

ỐNG PLANT VP- SEKISUI - NHẬT - ESLON PIPE VP/VU

1.000.000 đ

ỐNG PLANT VP- SEKISUI - NHẬT     ESLON PIPE VP/VU

   ESLON PIPE VP/VU
Size: 13-600
Material : PVC
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI - NHẬT - ELECTRIC DIAPHRAGM VALVE TYPE KS

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI - NHẬT - ELECTRIC DIAPHRAGM VALVE TYPE KS

1.000.000 đ

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI -ELECTRIC DIAPHRAGM VALVE TYPE KS
Size:15-150

Material PVC, HT, PP, PVDF
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI -NHẬT- AIR OPERATION VALVE

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI -NHẬT- AIR OPERATION VALVE

1.000.000 đ

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI -AIR OPERATION VALVE    
Size:15-65     

Material  PVC, 
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ỐNG PLANT VP- SEKISUI - NHẬT - U-PVC PIPE FOR PORTABLE WATER (ESLON VPW & HI-GOLD)

ỐNG PLANT VP- SEKISUI - NHẬT - U-PVC PIPE FOR PORTABLE WATER (ESLON VPW & HI-GOLD)

1.000.000 đ

ỐNG PLANT VP- SEKISUI - NHẬT -U-PVC PIPE FOR PORTABLE WATER (ESLON VPW & HI-GOLD)
U-PVC PIPE FOR PORTABLE WATER (ESLON VPW & HI-GOLD)
Size: 13-300
Material : HIPVC

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ỐNG PLANT VP- SEKISUI - NHẬT - ESLON PVDF PIPE and FITTINGS

ỐNG PLANT VP- SEKISUI - NHẬT - ESLON PVDF PIPE and FITTINGS

1.000.000 đ

ỐNG PLANT VP- SEKISUI - NHẬT - ESLON PVDF PIPE and FITTINGS
ESLON PVDF PIPE and FITTINGS
Size: 15-200
Material : PVDF-UHP
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI -NHẬT- PNEUMATIC BUTTERFLY VALVE TYPE S

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI -NHẬT- PNEUMATIC BUTTERFLY VALVE TYPE S

1.000.000 đ

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI -NHẬT- PNEUMATIC BALL VALVE TYPE S (Direct Mount Type)
Size: 40-400    

Material  PVC, PP , PVDF
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ỐNG PLANT VP- SEKISUI - NHẬT - PLANT HT PIPE

ỐNG PLANT VP- SEKISUI - NHẬT - PLANT HT PIPE

1.000.000 đ

ỐNG PLANT VP- SEKISUI - NHẬT - PLANT HT PIPE
PLANT HT PIPE
Size: 13-300
Material : HT
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ỐNG PLANT VP- SEKISUI - NHẬT - UVS-VP

ỐNG PLANT VP- SEKISUI - NHẬT - UVS-VP

1.000.000 đ

ỐNG PLANT VP- SEKISUI - NHẬT - UVS-VP
UVS-VP
Size:20-200
Material : PVC
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI -NHẬT- PNEUMATIC BALL VALVE TYPE S (Direct Mount Type)

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI -NHẬT- PNEUMATIC BALL VALVE TYPE S (Direct Mount Type)

1.000.000 đ

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI -NHẬT- PNEUMATIC BALL VALVE TYPE S (Direct Mount Type)
Size: 15-100
Material  PVC, HT, PP , PVDF
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ỐNG PLANT VP- SEKISUI - NHẬT - PLANT HYPER BK

ỐNG PLANT VP- SEKISUI - NHẬT - PLANT HYPER BK

1.000.000 đ

ỐNG PLANT VP- SEKISUI - NHẬT - PLANT HYPER BK
PLANT HYPER BK
Size: 25-300
Material : PE100 
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI -NHẬT-PNEUMATIC DIAPHRAGM VALVE TYPE F

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI -NHẬT-PNEUMATIC DIAPHRAGM VALVE TYPE F

1.000.000 đ

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI -NHẬT-PNEUMATIC DIAPHRAGM VALVE TYPE F
Size: 15-100
Material  PVC, HT, PP , PVDF
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ỐNG PLANT VP- SEKISUI - NHẬT - PLANT VP PIPE

ỐNG PLANT VP- SEKISUI - NHẬT - PLANT VP PIPE

1.000.000 đ

ỐNG PLANT VP- SEKISUI - NHẬT - PLANT VP PIPE
PLANT VP PIPE
Size: 16-300
Material  PVC 
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN TAY SEKISUI - NHẬT -PRESSURE REGULATION VALVE

VAN TAY SEKISUI - NHẬT -PRESSURE REGULATION VALVE

1.000.000 đ

VAN TAY SEKISUI - NHẬT - PRESSURE REGULATION VALVE
PRESSURE REGULATION VALVE
Size: 15-50
Material  PVC, PP, PVDF
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN TAY SEKISUI - NHẬT -RELIEF VALVE

VAN TAY SEKISUI - NHẬT -RELIEF VALVE

1.000.000 đ

VAN TAY SEKISUI - NHẬT - RELIEF VALVE
RELIEF VALVE
Size: 15-50
Material  PVC, PP, PVDF
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN TAY SEKISUI - NHẬT -CHECK VALVE LIFT TYPE

VAN TAY SEKISUI - NHẬT -CHECK VALVE LIFT TYPE

1.000.000 đ

VAN TAY SEKISUI - NHẬT - CHECK VALVE LIFT TYPE
CHECK VALVE LIFT TYPE
Size: 15-50
Material  PVC
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN TAY SEKISUI - NHẬT -FOOT VALVE

VAN TAY SEKISUI - NHẬT -FOOT VALVE

1.000.000 đ

VAN TAY SEKISUI - NHẬT - FOOT VALVE 
FOOT VALVE
Size: 15-100
Material  PVC, HT
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN TAY SEKISUI - NHẬT -TRUE UNION CHECK VALVE BALL TYPE

VAN TAY SEKISUI - NHẬT -TRUE UNION CHECK VALVE BALL TYPE

1.000.000 đ

VAN TAY SEKISUI - NHẬT - TRUE UNION CHECK VALVE BALL TYPE    

TRUE UNION CHECK VALVE BALL TYPE    
Size: 15-50
MaterialPVC,HT,PP,PVDF
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN TAY SEKISUI - NHẬT -CHECK VALVE BALL TYPE

VAN TAY SEKISUI - NHẬT -CHECK VALVE BALL TYPE

1.000.000 đ

VAN TAY SEKISUI - NHẬT CHECK VALVE BALL TYPE
CHECK VALVE SWING TYPE
Size: 15-100
Material: PVC, HT
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN TAY SEKISUI - NHẬT -CHECK VALVE SWING TYPE

VAN TAY SEKISUI - NHẬT -CHECK VALVE SWING TYPE

1.000.000 đ

VAN TAY SEKISUI - NHẬT -STRAINER
CHECK VALVE SWING TYPE
Size: 15-200
Material: PVC, PP, PVDF
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN BƯỚM SEKISUI - NHẬT -GATE VALVE

VAN BƯỚM SEKISUI - NHẬT -GATE VALVE

1.000.000 đ

VAN BƯỚM SEKISUI - NHẬT - GATE VALVE
GATE VALVE
Size: 40-200
Material: PVC
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN BƯỚM SEKISUI - NHẬT -BUTTERFLY VALVE FOR UNDER GROUND

VAN BƯỚM SEKISUI - NHẬT -BUTTERFLY VALVE FOR UNDER GROUND

1.000.000 đ

VAN BƯỚM SEKISUI - NHẬT - BUTTERFLY VALVE FOR UNDER GROUND
BUTTERFLY VALVE FOR UNDER GROUND
Size: 40-300
Material: PVC
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN BƯỚM SEKISUI - NHẬT -BUTTERFLY VALVE (Gear Type)

VAN BƯỚM SEKISUI - NHẬT -BUTTERFLY VALVE (Gear Type)

1.000.000 đ

VAN BƯỚM SEKISUI - NHẬT - BALL VALVE
BUTTERFLY VALVE(Gear Type)
Size: 40-600
Material: PVC, PP, PVDF
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN BƯỚM SEKISUI - NHẬT -BUTTERFLY VALVE (Lever Type)

VAN BƯỚM SEKISUI - NHẬT -BUTTERFLY VALVE (Lever Type)

1.000.000 đ

VAN BƯỚM SEKISUI - NHẬT - BALL VALVE
BUTTERFLY VALVE(Lever Type)
Size: 40-200
Material: PVC, PP, PVDF
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN BI SEKISUI - NHẬT - MINI BALL VALVE

VAN BI SEKISUI - NHẬT - MINI BALL VALVE

1.000.000 đ

VAN BI SEKISUI - NHẬT - BALL VALVE
MINI BALL VALVE
Size: 6-15
Material:PVC
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN BI SEKISUI - NHẬT - LOCK BALL VALVE (COMPACT BALL VALVE)

VAN BI SEKISUI - NHẬT - LOCK BALL VALVE (COMPACT BALL VALVE)

1.000.000 đ

VAN BI SEKISUI - NHẬT - BALL VALVE
LOCK BALL VALVE (COMPACT BALL VALVE)
Size: 15-50
Material:PVC. HT(CPVC). PP .PVDF,.PVC-PE,.PP-PE
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN BI SEKISUI - NHẬT - 3-WAY BALL VALVE

VAN BI SEKISUI - NHẬT - 3-WAY BALL VALVE

1.000.000 đ

VAN BI SEKISUI - NHẬT - BALL VALVE
3-WAY BALL VALVE
Size: 15-100
Material:PVC. HT(CPVC). PP .PVDF,.PVC-PE,.PP-PE
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN BI SEKISUI - NHẬT - BALL VALVE

VAN BI SEKISUI - NHẬT - BALL VALVE

1.000.000 đ

VAN BI SEKISUI - NHẬT - BALL VALVE
BALL VALVE (TYPE M)
Size: 15-100
Material: PVC, HT, PP, PVDF
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN BI SEKISUI - NHẬT - BALL VALVE

VAN BI SEKISUI - NHẬT - BALL VALVE

1.000.000 đ

VAN BI SEKISUI - NHẬT - BALL VALVE
BALL VALVE
Size: 15-100
Material: PVC, HT, PP, PVDF
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN MÀNG SEKISUI - NHẬT - DIAPHRAGM VALVE

VAN MÀNG SEKISUI - NHẬT - DIAPHRAGM VALVE

1.000.000 đ

VAN MÀNG SEKISUI - NHẬT - DIAPHRAGM VALVE
DEAD SPACE FREE TEE-TYPE DIAPHRAGM VALVE
Size: 20×16- 65×40
Material: PVC, HT, PVDF
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN MÀNG SEKISUI - NHẬT - DIAPHRAGM VALVE

VAN MÀNG SEKISUI - NHẬT - DIAPHRAGM VALVE

1.000.000 đ

VAN MÀNG SEKISUI - NHẬT - DIAPHRAGM VALVE\
DIAPHRAGM VALVE (Thread,TS,Butt Type)
Size: 15-50  
Material: PVC, HT, PVDF
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ESLON SCH 80 PVC VÀ ỐNG CPVC- SEKISUI - NHẬT

ESLON SCH 80 PVC VÀ ỐNG CPVC- SEKISUI - NHẬT

1.000.000 đ
Khái quát về sản phẩm

Ống và phụ kiện đạt chuẩn ASTM dùng cho ống dẫn nước và ống dẫn hóa chất di động. Đầu nối ngắn hơn ống tiêu chuẩn JIS giúp cho khoảng cách giữa các bề mặt được thu ngắn lại.
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
 

ESLON UVS-VP- SEKISUI - NHẬT

ESLON UVS-VP- SEKISUI - NHẬT

1.000.000 đ
Khái quát về sản phẩm

Bề mặt chịu UV cao của UVS được phủ bằng nhựa chịu UV. Tuổi thọ cao và có hiệu quả LCC. Không cần sơn. Thích hợp cho đường ống lắp đặt ngoài trời.
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
 

ỐNG NHỰA U-PVC CHIỆU LỰC- SEKISUI - NHẬT

ỐNG NHỰA U-PVC CHIỆU LỰC- SEKISUI - NHẬT

1.000.000 đ
Khái quát về sản phẩm

Ngăn ngừa sự cố nứt vỡ do tác động trong quá trình lắp đặt và / hoặc thời tiết lạnh. Có khả năng chịu động đất tốt.


Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
ỐNG SẠCH ESLON SEKISUI NHẬT

ỐNG SẠCH ESLON SEKISUI NHẬT

1.000.000 đ
Khái quát về sản phẩm

TOC cực kỳ thấp và làm sạch kim loại nặng. Mặt bên trong mịn có tính kháng khuẩ
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ỐNG PLANT VP SEKISUI NHẬT

ỐNG PLANT VP SEKISUI NHẬT

1.000.000 đ
Khái quát về sản phẩm

Ống PVC lý tưởng sử dụng trong ứng dụng hóa chất. Có hhả năng chống ăn mòn và chịu hóa chất cao với vật liệu PVC đặc thù.


Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
 
VAN TỰ ĐỘNG SEKISUI NHẬT

VAN TỰ ĐỘNG SEKISUI NHẬT

1.000.000 đ
Khái quát về sản phẩm

 

Độ bền và khả năng chống ăn mòn cao. Có nhiều phụ kiện tùy chọn theo yêu cầu

 

Đặc tính sản phẩm
Products - SEKISUI CHEMICAL CO., LTD.
VAN TAY SEKISUI NHẬT

VAN TAY SEKISUI NHẬT

1.000.000 đ
Khái quát về sản phẩm

Chống ăn mòn và kháng hóa chất. Chúng tôi có van với các chất liệu PVC, C-PVC, PP, và PVDF để phù hợp với từng ứng dụng.
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
 

VAN MÀNG SEKISUI - NHẬT - DIAPHRAGM VALVE

VAN MÀNG SEKISUI - NHẬT - DIAPHRAGM VALVE

1.000.000 đ

VAN MÀNG SEKISUI - NHẬT - DIAPHRAGM VALVE
DIAPHRAGM VALVE ( Flange Type )
Size: 15-250  
Material: PVC, HT, PP, PVDF
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây