VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP
HOTLINE: +840902720814
Tìm thấy tất cả những gì bạn cần về van công nghiệp
KSBGFH/GSFH - VAN  THỞ KÈM BÌNH NGĂN TIA LỬA (KSBGFH/GSFH TYPE BREATHER VALVE WITH FLAME ARRSTER)

KSBGFH/GSFH - VAN THỞ KÈM BÌNH NGĂN TIA LỬA (KSBGFH/GSFH TYPE BREATHER VALVE WITH FLAME ARRSTER)

0 đ

The model KSBGFH and KSGSFH pressure vacuum valves with flame arrester are an advanced design for vent to Pipe away applications.
Designed manufactured and tested according to the API 2000 code,BS7244, and EN12874 these valves utilize the latest technologies to provide protection against positive or vacuum over pressure and prevent air intake, evaporative losses of product and help to contain odorous and potentially explosive vapors.


Các mô hình van chân không áp suất KSBGFH và KSGSFH với thiết bị chống cháy là một thiết kế tiên tiến để thông hơi cho các ứng dụng ống đi.
Được thiết kế sản xuất và thử nghiệm theo mã API 2000, BS7244 và EN12874, các van này sử dụng các công nghệ mới nhất để bảo vệ chống lại áp suất dương hoặc chân không và ngăn không khí, làm mất bay hơi sản phẩm và giúp chứa hơi độc và có khả năng gây nổ.

KSBGFI/GSFI - VAN  THỞ KÈM BÌNH NGĂN TIA LỬA (KSBGFI/GSFI TYPE BREATHER VALVE WITH FLAME ARRSTER)

KSBGFI/GSFI - VAN THỞ KÈM BÌNH NGĂN TIA LỬA (KSBGFI/GSFI TYPE BREATHER VALVE WITH FLAME ARRSTER)

0 đ

The model KSBGFI and KSGSFI pressure vacuum valves with flame arrester are an advanced design for vent to Pipe away applications.
Designed manufactured and tested according to the API 2000 code,BS7244, and EN12874 these valves utilize the latest technologies to provide protection against positive or vacuum over pressure and prevent air intake, evaporative losses of product and help to contain odorous and potentially explosive vapors.

Các van chân không áp suất KSBGFI và KSGSFI với thiết bị chống cháy là một thiết kế tiên tiến cho các ứng dụng thông hơi cho ống đi.
Được thiết kế sản xuất và thử nghiệm theo mã API 2000, BS7244 và EN12874, các van này sử dụng các công nghệ mới nhất để bảo vệ chống lại áp suất dương hoặc chân không và ngăn không khí, làm mất bay hơi sản phẩm và giúp chứa hơi độc và có khả năng gây nổ.
 

KSBBFH-VAN  THỞ KÈM BÌNH NGĂN TIA LỬA (KSBBFH TYPE - BREATHER VALVE WITH FLAME ARRESTER)

KSBBFH-VAN THỞ KÈM BÌNH NGĂN TIA LỬA (KSBBFH TYPE - BREATHER VALVE WITH FLAME ARRESTER)

0 đ

The model KSBBFH and KSBSFH pressure vacuum valves with flame arrester are an advanced design for vent to atmosphere applications.
Designed manufactured and tested according to the API 2000 code,BS7244, and EN12874 these valves utilize the latest technologies to provide protection against positive or vacuum over pressure and prevent air intake, evaporative losses of product and help to contain odorous and potentially explosive vapors.

Các mô hình van chân không áp suất KSBBFH và KSBSFH với thiết bị chống cháy là một thiết kế tiên tiến cho các ứng dụng thông hơi vào khí quyển.
Được thiết kế sản xuất và thử nghiệm theo mã API 2000, BS7244 và EN12874, các van này sử dụng các công nghệ mới nhất để bảo vệ chống lại áp suất dương hoặc chân không và ngăn không khí, làm mất bay hơi sản phẩm và giúp chứa hơi độc và có khả năng gây nổ.
 

KSBBFI - VAN  THỞ KÈM BÌNH NGĂN TIA LỬA (KSBBFI TYPE BREATHER VALVE WITH FLAME ARRESTER.)

KSBBFI - VAN THỞ KÈM BÌNH NGĂN TIA LỬA (KSBBFI TYPE BREATHER VALVE WITH FLAME ARRESTER.)

0 đ

KSBBFI - VAN  THỞ KÈM BÌNH NGĂN TIA LỬA
KSBBFI TYPE BREATHER VALVE WITH FLAME ARRESTER.

KSBBFI - VAN THỞ KÈM BÌNH NGĂN TIA LỬA MODEL KSBBFI KSPC HÀN QUỐC (END OF LINE BREATHER VALVE w/ FLAME ARREESTER)

KSBBFI - VAN THỞ KÈM BÌNH NGĂN TIA LỬA MODEL KSBBFI KSPC HÀN QUỐC (END OF LINE BREATHER VALVE w/ FLAME ARREESTER)

1.000.000 đ

Tải catalog
END OF LINE BREATHER VALVE w/ FLAME ARREESTER

BODY: A216-WCB(=CAST C.S)
MODEL: KSBBFI     TYPE (WEIGHT LOADED/DEFLAGRATION)
SIZE: 12" (DN300) ASME 150# R.F
 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây