VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP
VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP
HOTLINE: +840902720814
Tìm thấy tất cả những gì bạn cần về van công nghiệp
BẪY HƠI GESTRA ĐỨC

BẪY HƠI GESTRA ĐỨC

0 đ

GESTRA - VAN BẪY HƠI GESTRA - ĐỨC (GESTRA STEAM TRAP)

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
GESTRA - THIẾT BỊ KIỂM TRA BẪY HƠI GESTRA MODEL VKP (VKP steam trap testing equipment)

GESTRA - THIẾT BỊ KIỂM TRA BẪY HƠI GESTRA MODEL VKP (VKP steam trap testing equipment)

0 đ

GESTRA - THIẾT BỊ KIỂM TRA BẪY HƠI GESTRA MODEL VKP
GESTRA - VAN BẪY HƠI 

Một cách chắc chắn để xóa kết quả kiểm tra nhờ xử lý đơn giản và điều hướng menu tự giải thích
Với hệ thống kiểm tra, ghi lại và đánh giá GESTRA TRAPtest VKP 41plus Ex, bẫy hơi của tất cả các loại có thể được kiểm tra xem có mất hơi và thoát khí ngưng tụ - kể cả trong môi trường có khả năng gây nổ. Phần mềm TRAPtest liên quan cho phép phân tích đơn giản và rộng rãi các kết quả kiểm tra và trình bày rõ ràng về khả năng tiết kiệm.


Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

Traptest VKP 41plus Ex
A sure-fire way to clear test results thanks to simple handling and self-explanatory menu navigation
With the GESTRA TRAPtest VKP 41plus Ex testing, recording and evaluation system, steam traps of all makes can be checked for loss of steam and banking-up of condensate - including in potentially explosive atmospheres. The associated TRAPtest software enables simple and extensive analysis of test results and a clear presentation of potential savings.
 
GESTRA - BẪY HƠI ĐÍNH KÈM KÍNH QUAN SÁT MODEL VK 16

GESTRA - BẪY HƠI ĐÍNH KÈM KÍNH QUAN SÁT MODEL VK 16

0 đ

GESTRA - BẪY HƠI ĐÍNH KÈM KÍNH QUAN SÁT MODEL VK 16

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

GESTRA - VAN BẪY HƠI GESTRA MODEL UC 36 VÀ UCY 36

GESTRA - VAN BẪY HƠI GESTRA MODEL UC 36 VÀ UCY 36

0 đ

GESTRA - VAN BẪY HƠI GESTRA MODEL UC 36 VÀ UCY 36

Đầu nối nhỏ gọn với kết nối xoay

Các kết nối phổ quát có sẵn có và không có bẫy bẩn tích hợp.
Các bẫy hơi có thể được bảo đảm chỉ bằng hai ốc vít. Do đó, cài đặt và gỡ bỏ là vô cùng đơn giản.
Để kết nối với các đầu nối phổ quát, chúng tôi cung cấp:
Bẫy hơi với bộ điều chỉnh màng - MK 36A-71 / -72
Bẫy hơi lưỡng kim - BK 36A-7
Bẫy hơi nhiệt động lực học - DK 36A-7
Bẫy hơi xô ngược - IB 16A-7

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
GESTRA - BẪY HƠI GESTRA MODEL TS 36

GESTRA - BẪY HƠI GESTRA MODEL TS 36

0 đ

GESTRA - BẪY HƠI GESTRA MODEL TS 36

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

GESTRA - CỤM BẪY HƠI VÀ VAN ĐƯỜNG VÒNG BYPASS MODEL UNA 16A - Drainage module QuickEM with bypass and UNA 16A

GESTRA - CỤM BẪY HƠI VÀ VAN ĐƯỜNG VÒNG BYPASS MODEL UNA 16A - Drainage module QuickEM with bypass and UNA 16A

0 đ

GESTRA - CỤM BẪY HƠI VÀ VAN ĐƯỜNG VÒNG BYPASS MODEL UNA 16A
Drainage module QuickEM with bypass and UNA 16A


Anh chị vui lòng gọi điện / gởi nhu cầu qua Zalo 0902720814 / 0907450506 gặp nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư:
sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

BƠM BẪY NƯỚC NGƯNG TỤ GESTRA - Pump steam trap UNA 25-PK

BƠM BẪY NƯỚC NGƯNG TỤ GESTRA - Pump steam trap UNA 25-PK

0 đ

BƠM BẪY NƯỚC NGƯNG TỤ GESTRA - Pump steam trap UNA 25-PK

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư:
sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

BẪY HƠI NHIỆT TĨNH GESTRA MODEL SMK 22  - GESTRA Thermostatic steam traps SMK 22

BẪY HƠI NHIỆT TĨNH GESTRA MODEL SMK 22 - GESTRA Thermostatic steam traps SMK 22

0 đ

BẪY HƠI NHIỆT TĨNH GESTRA MODEL SMK 22  - GESTRA Thermostatic steam traps SMK 22

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư:
​​​​​​​sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

GESTRA - BẪY HƠI GESTRA MODEL DK47 - THERMODYNAMIC STEAM STRAPS DK 47

GESTRA - BẪY HƠI GESTRA MODEL DK47 - THERMODYNAMIC STEAM STRAPS DK 47

0 đ

GESTRA - BẪY HƠI GESTRA MODEL DK47 - THERMODYNAMIC STEAM STRAPS DK 47

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

BẪY HƠI ĐỒNG TIỀN GESTRA - THERMODYNAMIC STEAM STRAPS DK 45

BẪY HƠI ĐỒNG TIỀN GESTRA - THERMODYNAMIC STEAM STRAPS DK 45

0 đ

BẪY HƠI ĐỒNG TIỀN GESTRA - THERMODYNAMIC STEAM STRAPS DK 45

Bẫy hơi nhiệt động lực học DK 45
Bẫy hơi với đĩa van trong cơ thể RHOMBUSline
Những cái bẫy này có một bộ điều chỉnh đóng gói, có thể thay thế. Hoạt động rất nhạy của họ trong tất cả các lớp phủ đảm bảo thoát nước đáng tin cậy.

GESTRA - BẪY HƠI NHIỆ ĐỘNG GESTRA - Thermodynamic steam traps DK

GESTRA - BẪY HƠI NHIỆ ĐỘNG GESTRA - Thermodynamic steam traps DK

0 đ

GESTRA - BẪY HƠI NHIỆ ĐỘNG GESTRA - Thermodynamic steam traps DK


Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

BẪY HƠI PHAO GESTRA - Ball-float steam traps UNA 45/46/46A

BẪY HƠI PHAO GESTRA - Ball-float steam traps UNA 45/46/46A

0 đ

GESTRA - VAN BẪY HƠI - Ball-float steam traps UNA 45/46/46A

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

BẪY HƠI PHAO GESTRA ĐỨC MODEL UNA - GESTRA BALL FLOAT STEAM TRAP MODEL UNA

BẪY HƠI PHAO GESTRA ĐỨC MODEL UNA - GESTRA BALL FLOAT STEAM TRAP MODEL UNA

0 đ

BẪY HƠI PHAO GESTRA ĐỨC MODEL UNA - GESTRA BALL FLOAT STEAM TRAP MODEL UNA
GESTRA - VAN BẪY HƠI - Ball - Float Steam Traps UNA


Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

GESTRA - BẪY HƠI NHIỆT TĨNH GESTRA - Thermostatic steam traps MK 45/45A

GESTRA - BẪY HƠI NHIỆT TĨNH GESTRA - Thermostatic steam traps MK 45/45A

0 đ

GESTRA - BẪY HƠI NHIỆT TĨNH GESTRA - Thermostatic steam traps MK 45/45A

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

BẪY HƠI GESTRA ĐỨC MODEL MK - THERMOSTATIC STEAM TRAPS MK

BẪY HƠI GESTRA ĐỨC MODEL MK - THERMOSTATIC STEAM TRAPS MK

0 đ

BẪY HƠI GESTRA ĐỨC MODEL MK - THERMOSTATIC STEAM TRAPS MK

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi nhu cầu qua Zalo số 0902720814 / 0907450506 gặp nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư:
sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

BẪY HƠI GESTRA ĐỨC - MODEL : BK

BẪY HƠI GESTRA ĐỨC - MODEL : BK

0 đ

BẪY HƠI GESTRA ĐỨC - MODEL : BK

Anh chị có nhu cầu báo giá xin vui lòng liên hệ qua điện thoại / zalo số 0902720814 or 0907450506 gặp nhân viên để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hơn hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn. Xin chân thành cảm ơn.

UNA 14H - BẪY HƠI PHAO GESTRA ĐỨC MODEL UNA 14H

UNA 14H - BẪY HƠI PHAO GESTRA ĐỨC MODEL UNA 14H

9.300.000 đ

BẪY HƠI PHAO GESTRA ĐỨC
MODEL: UNA 14H

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi nhu cầu qua Zalo số 0902720814 / 0907450506 / 0766226161 gặp nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc gửi email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây