VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP
HOTLINE: +840902720814
Tìm thấy tất cả những gì bạn cần về van công nghiệp
MODEL:SY-5, SIZE:15A, LỌC Y, GANG DẺO, NỐI REN BSPT, 20K, YOSHITAKE-NHẬT

MODEL:SY-5, SIZE:15A, LỌC Y, GANG DẺO, NỐI REN BSPT, 20K, YOSHITAKE-NHẬT

307.000 đ
 • LỌC Y SY-5
 • Van lọc y là thiết bị được sử dụng cho hệ thống đường ốngLọc y được lắp đặt cố định ngay đầu vào của van giảm ápvan xảvan cầu, thiết bị trao đổi nhiệt, ... để loại bỏ tạp chất giúp cho hệ thống được làm việc bình thường
  Anh chị vui lòng gọi trực tiếp vào số Hotline 0901648988 (gặp Mr. Hiển) hoặc email vào info@pm-e.vn để được tư vấn kỹ thuật và báo giá.

VAN HỆ THỐNG NƯỚC NÓNG - YOSHITAKE-NHẬT - MODEL:HN-300M (Made-To-Order Product)

VAN HỆ THỐNG NƯỚC NÓNG - YOSHITAKE-NHẬT - MODEL:HN-300M (Made-To-Order Product)

1.000.000 đ

VAN HỆ THỐNG NƯỚC NÓNG - YOSHITAKE-NHẬT  - MODEL:HN-300M (Made-To-Order Product)
 

Yoshitake : Hot water navigatorModel HN-300M
Fluid : Heating – Steam, Heated – Water
Steam supply pressure : 0.6-1.0 MPa
Steam pressure inside unit : 0.15 MPa
Water supply pressure : 0.2-0.7 MPa
Temperature adjustment range : 30-93 degrees C
Minimum temperature difference : 15 degrees C
Maximum water supply pressure loss : 0.07 MPa
Material : Three way valve body – Stainless steel, Shell – Stainless steel, Tube – Stainless steel (SUS316L)oshitake: hoa tiêu nước nóng

Mẫu HN-300M
Chất lỏng: Làm nóng - Hơi nước, Làm nóng - Nước
Áp suất cung cấp hơi: 0,6-1,0 MPa
Áp suất hơi bên trong đơn vị: 0,15 MPa
Áp lực cấp nước: 0,2-0,7 MPa
Phạm vi điều chỉnh nhiệt độ: 30-93 độ C
Chênh lệch nhiệt độ tối thiểu: 15 độ C
Mất áp lực cấp nước tối đa: 0,07 MPa
Chất liệu: Thân van ba chiều - Thép không gỉ, Vỏ - Thép không gỉ, Ống - Thép không gỉ (SUS316L)  

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

BẨY HƠI - YOSHITAKE-NHẬT - MODEL: TSD-7 / 7F

BẨY HƠI - YOSHITAKE-NHẬT - MODEL: TSD-7 / 7F

1.000.000 đ

BẨY HƠI - YOSHITAKE-NHẬT  - TSD-7 / 7F

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

BẨY HƠI - YOSHITAKE-NHẬT - MODEL: TSD-42

BẨY HƠI - YOSHITAKE-NHẬT - MODEL: TSD-42

1.000.000 đ

BẨY HƠI - YOSHITAKE-NHẬT  - TSD-42

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

BẨY HƠI - YOSHITAKE-NHẬT - MODEL: TS-7 / 8

BẨY HƠI - YOSHITAKE-NHẬT - MODEL: TS-7 / 8

1.000.000 đ

BẨY HƠI - YOSHITAKE-NHẬT  - TS-7 / 8

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

BẨY HƠI - YOSHITAKE-NHẬT - MODEL: TS-3

BẨY HƠI - YOSHITAKE-NHẬT - MODEL: TS-3

1.000.000 đ

BẨY HƠI - YOSHITAKE-NHẬT  - TS-3

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

BẨY HƠI - YOSHITAKE-NHẬT - MODEL: TF-1 / 2

BẨY HƠI - YOSHITAKE-NHẬT - MODEL: TF-1 / 2

1.000.000 đ

BẨY HƠI - YOSHITAKE-NHẬT  - MODEL: TF-1 / 2

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

BẨY HƠI - YOSHITAKE-NHẬT - MODEL: TD-30NA

BẨY HƠI - YOSHITAKE-NHẬT - MODEL: TD-30NA

1.000.000 đ

BẨY HƠI - YOSHITAKE-NHẬT  - MODEL: TD-30NA

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

BẨY HƠI - YOSHITAKE-NHẬT - MODEL: TD-10NA

BẨY HƠI - YOSHITAKE-NHẬT - MODEL: TD-10NA

1.000.000 đ

BẨY HƠI - YOSHITAKE-NHẬT  - MODEL: TD-10NA

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

BẨY HƠI - YOSHITAKE-NHẬT - MODEL: TB-5

BẨY HƠI - YOSHITAKE-NHẬT - MODEL: TB-5

1.000.000 đ

BẨY HƠI - YOSHITAKE-NHẬT  - MODEL: TB-5

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ - YOSHITAKE - MODEL: OB-30 Series

VAN ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ - YOSHITAKE - MODEL: OB-30 Series

1.000.000 đ

VAN ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ - YOSHITAKE - MODEL: OB-30 Series

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

KHỚI NỐI GIẢN NỞ -YOSHITAKE- NHẬT - MODEL: EB-1J / 2J

KHỚI NỐI GIẢN NỞ -YOSHITAKE- NHẬT - MODEL: EB-1J / 2J

1.000.000 đ

KHỚI NỐI GIẢN NỞ -YOSHITAKE- NHẬT - MODEL: EB-1J / 2J

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

KHỚI NỐI GIẢN NỞ -YOSHITAKE- NHẬT - MODEL: EB-11 / 12

KHỚI NỐI GIẢN NỞ -YOSHITAKE- NHẬT - MODEL: EB-11 / 12

1.000.000 đ

KHỚI NỐI GIẢN NỞ -YOSHITAKE- NHẬT - MODEL: EB-11 / 12

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN AN TOÀN YOSHITAKE- NHẬT- VAN AN TOÀN MODEL: AL-6

VAN AN TOÀN YOSHITAKE- NHẬT- VAN AN TOÀN MODEL: AL-6

1.000.000 đ

VAN AN TOÀN YOSHITAKE- NHẬT- VAN AN TOÀN MODEL:AL-6

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN AN TOÀN YOSHITAKE- NHẬT- VAN AN TOÀN MODEL: AL-5

VAN AN TOÀN YOSHITAKE- NHẬT- VAN AN TOÀN MODEL: AL-5

1.000.000 đ

VAN AN TOÀN YOSHITAKE- NHẬT- VAN AN TOÀN MODEL: AL-5

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN AN TOÀN YOSHITAKE- NHẬT- VAN AN TOÀN MODEL: AL-31 / 31H

VAN AN TOÀN YOSHITAKE- NHẬT- VAN AN TOÀN MODEL: AL-31 / 31H

1.000.000 đ

VAN AN TOÀN YOSHITAKE- NHẬT- VAN AN TOÀN MODEL: AL-31 / 31H

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN AN TOÀN YOSHITAKE- NHẬT- VAN AN TOÀN MODEL: AL-280

VAN AN TOÀN YOSHITAKE- NHẬT- VAN AN TOÀN MODEL: AL-280

1.000.000 đ

VAN AN TOÀN YOSHITAKE- NHẬT- VAN AN TOÀN MODEL: AL-280

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN AN TOÀN YOSHITAKE- NHẬT- VAN AN TOÀN MODEL: AL-27

VAN AN TOÀN YOSHITAKE- NHẬT- VAN AN TOÀN MODEL: AL-27

1.000.000 đ

VAN AN TOÀN YOSHITAKE- NHẬT- VAN AN TOÀN MODEL: AL-27

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN AN TOÀN YOSHITAKE- NHẬT- VAN AN TOÀN MODEL: AL-24

VAN AN TOÀN YOSHITAKE- NHẬT- VAN AN TOÀN MODEL: AL-24

1.000.000 đ

VAN AN TOÀN YOSHITAKE- NHẬT- VAN AN TOÀN MODEL: AL-24

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN AN TOÀN YOSHITAKE- NHẬT- VAN AN TOÀN MODEL: AL-17

VAN AN TOÀN YOSHITAKE- NHẬT- VAN AN TOÀN MODEL: AL-17

1.000.000 đ

VAN AN TOÀN YOSHITAKE- NHẬT- VAN AN TOÀN MODEL: AL-17

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN AN TOÀN YOSHITAKE- NHẬT- VAN AN TOÀN MODEL: AL-150TML

VAN AN TOÀN YOSHITAKE- NHẬT- VAN AN TOÀN MODEL: AL-150TML

1.000.000 đ

VAN AN TOÀN YOSHITAKE- NHẬT- VAN AN TOÀN MODEL: AL-150TML

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN AN TOÀN YOSHITAKE- NHẬT- VAN AN TOÀN MODEL: AL-150H

VAN AN TOÀN YOSHITAKE- NHẬT- VAN AN TOÀN MODEL: AL-150H

1.000.000 đ

VAN AN TOÀN YOSHITAKE- NHẬT- VAN AN TOÀN MODEL: AL-150H

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN AN TOÀN YOSHITAKE- NHẬT- VAN AN TOÀN MODEL:AL-140 / 140H

VAN AN TOÀN YOSHITAKE- NHẬT- VAN AN TOÀN MODEL:AL-140 / 140H

1.000.000 đ

VAN AN TOÀN YOSHITAKE- NHẬT- VAN AN TOÀN MODEL: AL-140 / 140H

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN AN TOÀN YOSHITAKE- NHẬT- VAN AN TOÀN MODEL:AL-10

VAN AN TOÀN YOSHITAKE- NHẬT- VAN AN TOÀN MODEL:AL-10

1.000.000 đ

VAN AN TOÀN YOSHITAKE- NHẬT- VAN AN TOÀN MODEL: AL-10

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN AN TOÀN YOSHITAKE- NHẬT- VAN AN TOÀN MODEL:AL-1 / 1T

VAN AN TOÀN YOSHITAKE- NHẬT- VAN AN TOÀN MODEL:AL-1 / 1T

1.000.000 đ

VAN AN TOÀN YOSHITAKE- NHẬT- VAN AN TOÀN MODEL:AL-1 / 1T

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN AN TOÀN YOSHITAKE- NHẬT- VAN AN TOÀN MODEL: AF-5 / 5S

VAN AN TOÀN YOSHITAKE- NHẬT- VAN AN TOÀN MODEL: AF-5 / 5S

1.000.000 đ

VAN AN TOÀN YOSHITAKE- NHẬT- VAN AN TOÀN MODEL:AF-5 / 5S

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN AN TOÀN YOSHITAKE- NHẬT- VAN AN TOÀN MODEL: AF-2

VAN AN TOÀN YOSHITAKE- NHẬT- VAN AN TOÀN MODEL: AF-2

1.000.000 đ

VAN AN TOÀN YOSHITAKE- NHẬT- VAN AN TOÀN MODEL:AF-2

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN AN TOÀN YOSHITAKE- NHẬT- VAN AN TOÀN MODEL: AF-1

VAN AN TOÀN YOSHITAKE- NHẬT- VAN AN TOÀN MODEL: AF-1

1.000.000 đ

VAN AN TOÀN YOSHITAKE- NHẬT- VAN AN TOÀN MODEL: AF-1

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN ÁP SUẤT ĐẦU VÀO -YOSHITAKE- NHẬT- MODEL: GD-7R

VAN ÁP SUẤT ĐẦU VÀO -YOSHITAKE- NHẬT- MODEL: GD-7R

1.000.000 đ

Primary pressure regulating valve GD-7R

Feature: Direct acting type / Piston type Category: Primary pressure regulating valve Application: Cold and hot water , Oil , Other non-dangerous fluids Pressure regulating range: 0.05 – 0.7MPa(*1) Max. temperature degree(C)
Connection: JIS 10K FF flanged

Van điều chỉnh áp suất sơ cấp GD-7R

Tính năng: Loại tác động trực tiếp / Loại Pít-tông Loại: Van điều chỉnh áp suất chính Ứng dụng: Nước lạnh và nước nóng, Dầu, Chất lỏng không nguy hiểm khác Phạm vi điều chỉnh áp suất: 0,05 - 0,7MPa (* 1) Tối đa. độ nhiệt độ (C)
Kết nối: Mặt bích JIS 10K FF
 

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN ÁP SUẤT ĐẦU VÀO -YOSHITAKE- NHẬT- MODEL: GD-4R

VAN ÁP SUẤT ĐẦU VÀO -YOSHITAKE- NHẬT- MODEL: GD-4R

1.000.000 đ

Yoshitake: Primary pressure regulating valve GD-4R

Feature: Direct acting type / For low pressure
Category: Primary pressure regulating valve Application: Air , Other non-dangerous fluids
Pressure regulating range 2 – 200kPa(*) Max. temperature degree(C)
Connection: JIS 10K FF flanged

Yoshitake: Van điều chỉnh áp suất sơ cấp GD-4R

Tính năng: Loại tác động trực tiếp / Đối với áp suất thấp
Danh mục: Van điều chỉnh áp suất sơ cấp Ứng dụng: Không khí, Các chất lỏng không nguy hiểm khác
Phạm vi điều chỉnh áp suất 2 - 200kPa (*) Max. độ nhiệt độ (C)
Kết nối: Mặt bích JIS 10K FF
 

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN ÁP SUẤT ĐẦU VÀO -YOSHITAKE- NHẬT- MODEL: GD-21

VAN ÁP SUẤT ĐẦU VÀO -YOSHITAKE- NHẬT- MODEL: GD-21

1.000.000 đ

Yoshitake Primary Pressure Regulating Valve, GD-21

Feature: Direct acting type / Differential pressure regulating valve Category: Differential pressure regulating valve Specifications: Application
Cold and hot water Regulating differential pressure 0.05 – 0.7MPa(*)
Connection: JIS 10K FF flanged

Van điều chỉnh áp suất sơ cấp Yoshitake, GD-21

Tính năng: Loại tác động trực tiếp / Van điều chỉnh áp suất chênh lệch Loại: Van điều chỉnh áp suất chênh lệch Thông số kỹ thuật: Ứng dụng
Nước lạnh và nước nóng Điều chỉnh chênh lệch áp suất 0,05 - 0,7MPa (*)
Kết nối: Mặt bích JIS 10K FF
 

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN ÁP SUẤT ĐẦU VÀO -YOSHITAKE- NHẬT- MODEL: GD-21

VAN ÁP SUẤT ĐẦU VÀO -YOSHITAKE- NHẬT- MODEL: GD-21

1.000.000 đ

Yoshitake Primary Pressure Regulating Valve, GD-21

Feature: Direct acting type / Differential pressure regulating valve Category: Differential pressure regulating valve Specifications: Application
Cold and hot water Regulating differential pressure 0.05 – 0.7MPa(*)
Connection: JIS 10K FF flanged

Van điều chỉnh áp suất sơ cấp Yoshitake, GD-21

Tính năng: Loại tác động trực tiếp / Van điều chỉnh áp suất chênh lệch Loại: Van điều chỉnh áp suất chênh lệch Thông số kỹ thuật: Ứng dụng
Nước lạnh và nước nóng Điều chỉnh chênh lệch áp suất 0,05 - 0,7MPa (*)
Kết nối: Mặt bích JIS 10K FF
 

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN ÁP SUẤT ĐẦU VÀO -YOSHITAKE- NHẬT- MODEL GD-20RC

VAN ÁP SUẤT ĐẦU VÀO -YOSHITAKE- NHẬT- MODEL GD-20RC

1.000.000 đ

Yoshitake Primary Pressure Regulating Valve, GD-20R

Feature: Direct acting type / Ductile cast iron Category: Primary pressure regulating valve
Specifications Application: Cold and hot water , Oil (kerosene , heavy oils A and B) , Air , Other non-dangerous fluids Pressure regulating range: 0.05 – 0.7MPa(*) Connection: JIS 10K FF flanged

Van điều chỉnh áp suất sơ cấp Yoshitake, GD-20R

Tính năng: Loại tác động trực tiếp / Gang dẻo Loại: Van điều chỉnh áp suất sơ cấp
Thông số kỹ thuật Ứng dụng: Nước lạnh và nước nóng, Dầu (dầu hỏa, dầu nặng A và B), Không khí, Các chất lỏng không nguy hiểm khác Phạm vi điều chỉnh áp suất: 0,05 - 0,7MPa (*) Kết nối: Mặt bích JIS 10K FF
 

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN ÁP SUẤT ĐẦU VÀO -YOSHITAKE- NHẬT- MODEL GD-20RO

VAN ÁP SUẤT ĐẦU VÀO -YOSHITAKE- NHẬT- MODEL GD-20RO

1.000.000 đ

Yoshitake Primary Pressure Regulating Valve, GD-20R

Feature: Direct acting type / Ductile cast iron Category: Primary pressure regulating valve

Specifications Application: Cold and hot water , Oil (kerosene , heavy oils A and B) , Air , Other non-dangerous fluids

Connection: JIS 10K FF flanged

Van điều chỉnh áp suất sơ cấp Yoshitake, GD-20R

Tính năng: Loại tác động trực tiếp / Gang dẻo Loại: Van điều chỉnh áp suất sơ cấp

Thông số kỹ thuật Ứng dụng: Nước lạnh và nước nóng, Dầu (dầu hỏa, dầu nặng A và B), Không khí, Các chất lỏng không nguy hiểm khác

Kết nối: Mặt bích JIS 10K FF


Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ĐỒNG HỒ LƯU LƯỢNG -YOSHITAKE- NHẬT- MODEL: KY-M, KY-MA

ĐỒNG HỒ LƯU LƯỢNG -YOSHITAKE- NHẬT- MODEL: KY-M, KY-MA

1.000.000 đ

ĐỒNG HỒ LƯU LƯỢNG -YOSHITAKE- NHẬT- MODEL: KY-M, KY-MA
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

MODEK: GPK-2001 / 2003 VAN GIẢM ÁP YOSHITAKE- NHẬT- VAN GIẢM ÁP - GPK-2001 / 2003

MODEK: GPK-2001 / 2003 VAN GIẢM ÁP YOSHITAKE- NHẬT- VAN GIẢM ÁP - GPK-2001 / 2003

1.000.000 đ

MODEK: GPK-2001 / 2003 VAN GIẢM ÁP  YOSHITAKE- NHẬT-  VAN GIẢM ÁP - GPK-2001 / 2003
ressure Reducing Valve : GPK-2001 / 2003
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

MODEK: GP-27 VAN GIẢM ÁP YOSHITAKE- NHẬT- VAN GIẢM ÁP - GP-27

MODEK: GP-27 VAN GIẢM ÁP YOSHITAKE- NHẬT- VAN GIẢM ÁP - GP-27

1.000.000 đ

MODEK: GD-6N VAN GIẢM ÁP  YOSHITAKE- NHẬT-  VAN GIẢM ÁP - GP-27
ressure Reducing Valve : GP-27
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

MODEK: GDK-2000 VAN GIẢM ÁP YOSHITAKE- NHẬT- VAN GIẢM ÁP - GDK-2000

MODEK: GDK-2000 VAN GIẢM ÁP YOSHITAKE- NHẬT- VAN GIẢM ÁP - GDK-2000

1.000.000 đ

MODEK: GD-6N VAN GIẢM ÁP  YOSHITAKE- NHẬT-  VAN GIẢM ÁP - GDK-2000
ressure Reducing Valve : GDK-2000
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

MODEK: GD-6N VAN GIẢM ÁP YOSHITAKE- NHẬT- VAN GIẢM ÁP - GD-6N

MODEK: GD-6N VAN GIẢM ÁP YOSHITAKE- NHẬT- VAN GIẢM ÁP - GD-6N

1.000.000 đ

MODEK: GD-6N VAN GIẢM ÁP  YOSHITAKE- NHẬT-  VAN GIẢM ÁP - GD-6N
ressure Reducing Valve : GD-6N
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

MODEK: GD-6 VAN GIẢM ÁP YOSHITAKE- NHẬT- VAN GIẢM ÁP - GD-6

MODEK: GD-6 VAN GIẢM ÁP YOSHITAKE- NHẬT- VAN GIẢM ÁP - GD-6

1.000.000 đ

MODEK: GD-6 VAN GIẢM ÁP  YOSHITAKE- NHẬT-  VAN GIẢM ÁP - GD-6
ressure Reducing Valve : GD-6
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

MODEK: GD-400 / 400SS VAN GIẢM ÁP YOSHITAKE- NHẬT- VAN GIẢM ÁP - GD-400 / 400SS

MODEK: GD-400 / 400SS VAN GIẢM ÁP YOSHITAKE- NHẬT- VAN GIẢM ÁP - GD-400 / 400SS

1.000.000 đ

MODEK: GD-400 / 400SS VAN GIẢM ÁP  YOSHITAKE- NHẬT-  VAN GIẢM ÁP - GD-400 / 400SS
ressure Reducing Valve : GD-400 / 400SS
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

MODEK: GD-26G / 27G VAN GIẢM ÁP YOSHITAKE- NHẬT- VAN GIẢM ÁP - GD-26G / 27G

MODEK: GD-26G / 27G VAN GIẢM ÁP YOSHITAKE- NHẬT- VAN GIẢM ÁP - GD-26G / 27G

1.000.000 đ

MODEK:  GD-26G / 27G VAN GIẢM ÁP  YOSHITAKE- NHẬT-  VAN GIẢM ÁP - GD-26G / 27G
Pressure Reducing Valve : GD-26G / 27G
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

MODEK: GD-15 / 15C VAN GIẢM ÁP YOSHITAKE- NHẬT- VAN GIẢM ÁP - GD-15 / 15C

MODEK: GD-15 / 15C VAN GIẢM ÁP YOSHITAKE- NHẬT- VAN GIẢM ÁP - GD-15 / 15C

1.000.000 đ

MODEK:  GD-15 / 15C  VAN GIẢM ÁP  YOSHITAKE- NHẬT-  VAN GIẢM ÁP - GD-15 / 15C

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ĐẦU PHUN YOSHITAKE - ĐẦU PHUN - MS-6

ĐẦU PHUN YOSHITAKE - ĐẦU PHUN - MS-6

1.000.000 đ

Đầu phun - MS-6

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
ỐNG GIẢN NỞ YOSHITAKE - ỐNG NỐI GIẢN NỠ - EB-1J / 2J

ỐNG GIẢN NỞ YOSHITAKE - ỐNG NỐI GIẢN NỠ - EB-1J / 2J

1.000.000 đ

Khớp nối giản nở lắp đặt trong hệ thống đường ống cho phép chúng nở ra hoặc co lại bơi tác dụng của nhiệt độ.

Khớp nối giản nở được ưu tiên dùng trong cái hệ thống tải nhiệt cao như đường ống dẫn dầu, hơi nóng, nước nóng....

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
ỐNG GIẢN NỞ YOSHITAKE - ỐNG NỐI GIẢN NỠ - EB-1J / 2J

ỐNG GIẢN NỞ YOSHITAKE - ỐNG NỐI GIẢN NỠ - EB-1J / 2J

1.000.000 đ

Khớp nối giản nở lắp đặt trong hệ thống đường ống cho phép chúng nở ra hoặc co lại bơi tác dụng của nhiệt độ.

Khớp nối giản nở được ưu tiên dùng trong cái hệ thống tải nhiệt cao như đường ống dẫn dầu, hơi nóng, nước nóng....

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
BỘ TÁCH NƯỚC YOSHITAKE- NHẬT- BỘ TÁCH NƯỚC DS-1 / DS-2

BỘ TÁCH NƯỚC YOSHITAKE- NHẬT- BỘ TÁCH NƯỚC DS-1 / DS-2

1.000.000 đ

Bộ tách nước có chức năng tách nước bị lẫn trong hơi, khí. Nhằm làm khô hơi, khí để đạt hiệu suất sử dụng tối đa

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN ĐIỀU KHIỂN YOSHITAKE- NHẬT- VAN ĐIỀU KHIỂN BẰNG NHIỆT OB-30 SERIES

VAN ĐIỀU KHIỂN YOSHITAKE- NHẬT- VAN ĐIỀU KHIỂN BẰNG NHIỆT OB-30 SERIES

1.000.000 đ

Van điều khiển là một trong nhiều loại van công nghiệp phổ biến. Van điều khiển được đóng, mở một cách tự động nhờ vào tín hiệu điều khiển

Van điều khiển có nhiều loại như van điều khiển khí nén, van điều khiển điện, van điều khiển bằng nhiệt

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN ĐIỀU KHIỂN YOSHITAKE- NHẬT- VAN ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN CT-1

VAN ĐIỀU KHIỂN YOSHITAKE- NHẬT- VAN ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN CT-1

1.000.000 đ

Van điều khiển là một trong nhiều loại van công nghiệp phổ biến. Van điều khiển được đóng, mở một cách tự động nhờ vào tín hiệu điều khiển

Van điều khiển có nhiều loại như van điều khiển khí nén, van điều khiển điện.

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
KÍNH QUAN SÁT YOSHITAKE- NHẬT- SIGHT GLASS - SIGHT GLASS - SB-1S / 1F

KÍNH QUAN SÁT YOSHITAKE- NHẬT- SIGHT GLASS - SIGHT GLASS - SB-1S / 1F

1.000.000 đ
SIGHT GLASS - SB-1S / 1F
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
KÍNH QUAN SÁT YOSHITAKE- NHẬT- SIGHT GLASS - SIGHT GLASS - MODEL 400

KÍNH QUAN SÁT YOSHITAKE- NHẬT- SIGHT GLASS - SIGHT GLASS - MODEL 400

1.000.000 đ
SIGHT GLASS - MODEL 400
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
KÍNH QUAN SÁT YOSHITAKE- NHẬT- SIGHT GLASS - 150F-SERIES

KÍNH QUAN SÁT YOSHITAKE- NHẬT- SIGHT GLASS - 150F-SERIES

1.000.000 đ
SIGHT GLASS - 150F-SERIES
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
KÍNH QUAN SÁT YOSHITAKE- NHẬT- SIGHT GLASS - 150L-SERIES

KÍNH QUAN SÁT YOSHITAKE- NHẬT- SIGHT GLASS - 150L-SERIES

1.000.000 đ
SIGHT GLASS - 150L-SERIES 
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
KÍNH QUAN SÁT YOSHITAKE- NHẬT- KÍNH QUAN SÁT- SL-1S / 1F

KÍNH QUAN SÁT YOSHITAKE- NHẬT- KÍNH QUAN SÁT- SL-1S / 1F

1.000.000 đ
Kính quan sát cho chúng ta biết được lưu lượng dòng chảy trong hệ thống đường ống
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
KÍNH QUAN SÁT YOSHITAKE- NHẬT- KÍNH QUAN SÁT SF-1S / 1F

KÍNH QUAN SÁT YOSHITAKE- NHẬT- KÍNH QUAN SÁT SF-1S / 1F

1.000.000 đ
Kính quan sát cho chúng ta biết được lưu lượng dòng chảy trong hệ thống đường ống
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN XÃ KHÍ YOSHITAKE- NHẬT- AIR VENT - TA-16CVA / 16CVS

VAN XÃ KHÍ YOSHITAKE- NHẬT- AIR VENT - TA-16CVA / 16CVS

1.000.000 đ
AIR VENT - TA-16CVA / 16CVS
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN XÃ KHÍ YOSHITAKE- NHẬT- AIR VENT - TA-3 / TA-6

VAN XÃ KHÍ YOSHITAKE- NHẬT- AIR VENT - TA-3 / TA-6

1.000.000 đ
 • AIR VENT - TA-16 / 16L
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN XÃ KHÍ YOSHITAKE- NHẬT- AIR VENT - TA-16 / 16L

VAN XÃ KHÍ YOSHITAKE- NHẬT- AIR VENT - TA-16 / 16L

1.000.000 đ
 • AIR VENT - TA-16 / 16L
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN XÃ KHÍ YOSHITAKE- NHẬT- AIR VENT - TA-11 / 11L

VAN XÃ KHÍ YOSHITAKE- NHẬT- AIR VENT - TA-11 / 11L

1.000.000 đ

AIR VENT - TA-11 / 11L

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN XÃ KHÍ YOSHITAKE- NHẬT- AIR VENT - TA-22 / 22L

VAN XÃ KHÍ YOSHITAKE- NHẬT- AIR VENT - TA-22 / 22L

1.000.000 đ

Air Vent - TA-22 / 22L

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN AN TOÀN YOSHITAKE- NHẬT- VAN AN TOÀN,RELIEF VALVE - AL-150TR

VAN AN TOÀN YOSHITAKE- NHẬT- VAN AN TOÀN,RELIEF VALVE - AL-150TR

1.000.000 đ

Van an toàn AL-150TR

Van an toàn có chức năng là xả áp lực bên trong đường ống để bảo vệ hệ thống

Van an toàn thường được dùng cho hơi, khí,..

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN AN TOÀN YOSHITAKE- NHẬT- VAN AN TOÀN,SAFETY RELIEF VALVE - AL-300T / 301T

VAN AN TOÀN YOSHITAKE- NHẬT- VAN AN TOÀN,SAFETY RELIEF VALVE - AL-300T / 301T

1.000.000 đ

Van an toàn AL-300T/301T

Van an toàn có chức năng là xả áp lực bên trong đường ống để bảo vệ hệ thống

Van an toàn thường được dùng cho hơi, khí,...

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN AN TOÀN YOSHITAKE- NHẬT- VAN AN TOÀN, RELIEF VALVE - AL-250 / 250R

VAN AN TOÀN YOSHITAKE- NHẬT- VAN AN TOÀN, RELIEF VALVE - AL-250 / 250R

1.000.000 đ

Van an toàn AL-250/250R

Van an toàn có chức năng là xả áp lực bên trong đường ống để bảo vệ hệ thống

Van an toàn thường được dùng cho hơi, khí,...

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN AN TOÀN YOSHITAKE- NHẬT- VAN AN TOÀN, SAFETY RELIEF VALVE - AL-4T / 4ST

VAN AN TOÀN YOSHITAKE- NHẬT- VAN AN TOÀN, SAFETY RELIEF VALVE - AL-4T / 4ST

1.000.000 đ

Van an toàn AL-4T / 4ST

Van an toàn có chức năng là xả áp lực bên trong đường ống để bảo vệ hệ thống

Van an toàn thường được dùng cho hơi, khí,...

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN AN TOÀN YOSHITAKE- NHẬT- VAN AN TOÀN, RELIEF VALVE - AL-260 / 260R

VAN AN TOÀN YOSHITAKE- NHẬT- VAN AN TOÀN, RELIEF VALVE - AL-260 / 260R

1.000.000 đ

Van an toàn AL-260/260R

Van an toàn có chức năng là xả áp lực bên trong đường ống để bảo vệ hệ thống

Van an toàn thường được dùng cho hơi, khí,...

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN AN TOÀN YOSHITAKE- NHẬT- VAN AN SAFETY RELIEF VALVE - AL-150/150L/150HL

VAN AN TOÀN YOSHITAKE- NHẬT- VAN AN SAFETY RELIEF VALVE - AL-150/150L/150HL

1.000.000 đ

Van an toàn AL- 150/150L/150HL

Van an toàn có chức năng là xả áp lực bên trong đường ống để bảo vệ hệ thống

Van an toàn thường được dùng cho hơi, khí,...

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN AN TOÀN YOSHITAKE- NHẬT- VAN AN TOÀN, SAFETY RELIEF VALVE - AL-4T / 4ST

VAN AN TOÀN YOSHITAKE- NHẬT- VAN AN TOÀN, SAFETY RELIEF VALVE - AL-4T / 4ST

1.000.000 đ

Van an toàn AL-4T / 4ST

Van an toàn có chức năng là xả áp lực bên trong đường ống để bảo vệ hệ thống

Van an toàn thường được dùng cho hơi, khí,...

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN AN TOÀN YOSHITAKE- NHẬT- VAN AN TOÀN AL-300 / 301

VAN AN TOÀN YOSHITAKE- NHẬT- VAN AN TOÀN AL-300 / 301

1.000.000 đ

Van an toànAL-300/301

Van an toàn có chức năng là xả áp lực bên trong đường ống để bảo vệ hệ thống

Van an toàn thường được dùng cho hơi, khí,...

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN AN TOÀN YOSHITAKE- NHẬT- VAN AN TOÀN AF-9EN

VAN AN TOÀN YOSHITAKE- NHẬT- VAN AN TOÀN AF-9EN

1.000.000 đ

Van an toàn AF-9EN, Van an toàn có chức năng là xả áp lực bên trong đường ống để bảo vệ hệ thống

Van an toàn thường được dùng cho hơi, khí,...

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN AN TOÀN YOSHITAKE- NHẬT- VAN AN TOÀN AL-160 / 160L

VAN AN TOÀN YOSHITAKE- NHẬT- VAN AN TOÀN AL-160 / 160L

1.000.000 đ

Van an toàn AL-160/160L 

Van an toàn có chức năng là xả áp lực bên trong đường ống để bảo vệ hệ thống

Van an toàn thường được dùng cho hơi, khí,...

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN AN TOÀN YOSHITAKE- NHẬT- VAN AN TOÀN AF-9EN

VAN AN TOÀN YOSHITAKE- NHẬT- VAN AN TOÀN AF-9EN

1.000.000 đ

Van an toàn AF-9EN, Van an toàn có chức năng là xả áp lực bên trong đường ống để bảo vệ hệ thống

Van an toàn thường được dùng cho hơi, khí,...

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN MỘT CHIỀU YOSHITAKE- NHẬT- VAN 1 CHIỀU SCV-2

VAN MỘT CHIỀU YOSHITAKE- NHẬT- VAN 1 CHIỀU SCV-2

1.000.000 đ

Van một chiều là loại van chỉ cho lưu chất đi theo một hướng nhất định và ngăn không cho lưu chất chảy theo hướng ngược lại

Van một chiều dùng cho hơi , nước nóng và lạnh

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN MỘT CHIỀU YOSHITAKE- NHẬT- VAN MỘT CHIỀU ĐĨA SCV-3

VAN MỘT CHIỀU YOSHITAKE- NHẬT- VAN MỘT CHIỀU ĐĨA SCV-3

1.000.000 đ

Van một chiều là loại van chỉ cho lưu chất đi theo một hướng nhất định và ngăn không cho lưu chất chảy theo hướng ngược lại

Van một chiều dùng cho hơi nước nóng và lạnh

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN MỘT CHIỀU YOSHITAKE- NHẬT- VAN MỘT CHIỀU SCV-4

VAN MỘT CHIỀU YOSHITAKE- NHẬT- VAN MỘT CHIỀU SCV-4

1.000.000 đ

Ứng dụng: hơi nóng, dầu, nước, khí nén, lưu chất khác...

Áp suất: 1.6 MPa

Nhiệt độ: 200 độ C

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN MỘT CHIỀU YOSHITAKE- NHẬT- VAN MỘT CHIỀU BÍCH SCV-4EN

VAN MỘT CHIỀU YOSHITAKE- NHẬT- VAN MỘT CHIỀU BÍCH SCV-4EN

1.000.000 đ

Ứng dụng: hơi nóng, nước, khí nén, dầu, lưu chất khác...

Áp suất: 1.6 MPa

Nhiệt độ: 300 độ C

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
MODEL : SU-20 / 20S / 20C LỌC YI YOSHITAKE- NHẬT VAN LỌC Y- SU-20 / 20S / 20C

MODEL : SU-20 / 20S / 20C LỌC YI YOSHITAKE- NHẬT VAN LỌC Y- SU-20 / 20S / 20C

1.000.000 đ

VAN LỌC Y -SU-20 / 20S / 20C

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
MODEL : SU-12 LỌC YI YOSHITAKE- NHẬT VAN LỌC Y- SU-12

MODEL : SU-12 LỌC YI YOSHITAKE- NHẬT VAN LỌC Y- SU-12

1.000.000 đ

VAN LỌC Y -SU-12

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
MODEL : SU-6 / 6SS / 6AS LỌC YI YOSHITAKE- NHẬT VAN LỌC Y- SU-6 / 6SS / 6AS

MODEL : SU-6 / 6SS / 6AS LỌC YI YOSHITAKE- NHẬT VAN LỌC Y- SU-6 / 6SS / 6AS

1.000.000 đ

VAN LỌC Y -SU-6 / 6SS / 6AS

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
MODEL : SY-13 / 13SS LỌC YI YOSHITAKE- NHẬT VAN LỌC Y- SY-13 / 13SS

MODEL : SY-13 / 13SS LỌC YI YOSHITAKE- NHẬT VAN LỌC Y- SY-13 / 13SS

1.000.000 đ

VAN LỌC Y - SY-13 / 13SS

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
MODEL : SY-17 / 37 LỌC YI YOSHITAKE- NHẬT VAN LỌC Y - SY-17 / 37

MODEL : SY-17 / 37 LỌC YI YOSHITAKE- NHẬT VAN LỌC Y - SY-17 / 37

1.000.000 đ

VAN LỌC Y - SY-17 / 37

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
MODEL : SY-40EN / 40H LỌC YI YOSHITAKE- NHẬT VAN LỌC Y- SY-40EN / 40H

MODEL : SY-40EN / 40H LỌC YI YOSHITAKE- NHẬT VAN LỌC Y- SY-40EN / 40H

1.000.000 đ

Van Lọc - SY-8 / 38

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
MODEL :SY-8 / 38 LỌC YI YOSHITAKE- NHẬT VAN LỌC Y- SY-8 / 38

MODEL :SY-8 / 38 LỌC YI YOSHITAKE- NHẬT VAN LỌC Y- SY-8 / 38

1.000.000 đ

Van Lọc - SY-8 / 38

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
MODEL :SY-5 LỌC YI YOSHITAKE- NHẬT VAN LỌC Y SY-5

MODEL :SY-5 LỌC YI YOSHITAKE- NHẬT VAN LỌC Y SY-5

1.000.000 đ

Van lọc y là thiết bị được sử dụng cho hệ thống đường ốngLọc y được lắp đặt cố định ngay đầu vào của van giảm ápvan xảvan cầu, ... để loại bỏ tạp chất giúp cho hệ thống được làm việc bình thường

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
MODEL :SY-40 / 40C LỌC YI YOSHITAKE- NHẬT VAN LOC Y - SY-40 / 40C

MODEL :SY-40 / 40C LỌC YI YOSHITAKE- NHẬT VAN LOC Y - SY-40 / 40C

1.000.000 đ

Van lọc y là thiết bị được sử dụng cho hệ thống đường ốngLọc y được lắp đặt cố định ngay đầu vào của van giảm ápvan xảvan cầu, ... để loại bỏ tạp chất giúp cho hệ thống được làm việc bình thường

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
MODEL : TS-4 BẨY HƠI YOSHITAKE- NHẬT -Bẩy hơi - TS-4

MODEL : TS-4 BẨY HƠI YOSHITAKE- NHẬT -Bẩy hơi - TS-4

1.000.000 đ

Bẩy hơi -TS-4

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
MODEL : TFA-2000 BẨY HƠI YOSHITAKE- NHẬT -Bẩy Hơi - TFA-2000

MODEL : TFA-2000 BẨY HƠI YOSHITAKE- NHẬT -Bẩy Hơi - TFA-2000

1.000.000 đ

Bẩy hơi - TS-1

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
MODEL : TS-1 BẨY HƠI YOSHITAKE- NHẬT -Bẩy hơi - TS-1

MODEL : TS-1 BẨY HƠI YOSHITAKE- NHẬT -Bẩy hơi - TS-1

1.000.000 đ

Bẩy hơi - TS-1

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
MODEL : TB-20 (F) BẨY HƠI YOSHITAKE- NHẬT - Bẫy Hơi Gầu Đảo TB-20 (F)

MODEL : TB-20 (F) BẨY HƠI YOSHITAKE- NHẬT - Bẫy Hơi Gầu Đảo TB-20 (F)

1.000.000 đ

Bẫy hơi là thiết bị để tách nước ngưng tụ ra khỏi đường ống dẫn hơi . Việc làm này là cần thiết để tránh thủy kích đường ống dẫn hơi ...

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
MODEL : TSF-10,11 BẨY HƠI YOSHITAKE- NHẬT - BẪY HƠI PHAO TSF-10,11

MODEL : TSF-10,11 BẨY HƠI YOSHITAKE- NHẬT - BẪY HƠI PHAO TSF-10,11

1.000.000 đ

Bẫy  hơi phao TSF-10/11

Bẫy hơi là thiết bị để tách nước ngưng tụ ra khỏi đường ống dẫn hơi . Việc làm này là cần thiết để tránh thủy kích đường ống dẫn hơi ...

Áp suất: 0.1-2.1 MPa

Nhiệt độ: 220 độ C

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
MODEL : TSF-12 BẨY HƠI YOSHITAKE- NHẬT - BẪY HƠI TSF-12

MODEL : TSF-12 BẨY HƠI YOSHITAKE- NHẬT - BẪY HƠI TSF-12

1.000.000 đ
1. Hiệu suất đáng tin cậy và công suất xả lớn do hệ thống phao cấp.2. Tất cả các bộ phận chính như van, ghế, lỗ thông hơi và phao đều được làm bằng thép không gỉ có tính chống ăn mòn tuyệt vời và độ bền.3. Bằng cách sử dụng lỗ thông hơi cao áp, để thoát khí trong hệ thống đường ống một cách nhanh chóng, rút ngắn đáng kể thời gian khởi động của thiết bị
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
MODEL : TD-10NA BẨY HƠI YOSHITAKE- NHẬT-BẪY HƠI - TD-10NA

MODEL : TD-10NA BẨY HƠI YOSHITAKE- NHẬT-BẪY HƠI - TD-10NA

1.000.000 đ

Bẫy hơi - TD-10NA, Bẫy hơi là thiết bị để tách nước ngưng tụ ra khỏi đường ống dẫn hơi . Việc làm này là cần thiết để tránh thủy kích đường ống dẫn hơi ...

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
MODEL :TSF-8 BẨY HƠI YOSHITAKE- NHẬT-BẪY HƠI TSF-8

MODEL :TSF-8 BẨY HƠI YOSHITAKE- NHẬT-BẪY HƠI TSF-8

1.000.000 đ

Bẫy hơi TSF-8

Bẫy hơi là thiết bị để tách nước ngưng tụ ra khỏi đường ống dẫn hơi . Việc làm này là cần thiết để tránh thủy kích đường ống dẫn hơi ...

Áp suất: 0.01-2.1 MPa (2.1 MPa)

Nhiệt độ: 220°C

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN XIÊN VAN GÓC YOSHITAKE- NHẬT

VAN XIÊN VAN GÓC YOSHITAKE- NHẬT

1.000.000 đ
1. Thiết kế nhỏ gọn và độ bền cao.2. Thân van bằng thép không gỉ và thiết bị truyền động bằng kim loại thích hợp cho nhiều loại vật liệu, môi trường và ứng dụng.3. Nhiều thiết bị truyền động có thể được sử dụng cho áp suất thí điểm thấp, và kích thước thiết bị truyền động thu nhỏ sẽ góp phần giảm chi phí.Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
MODEK: PG-2 ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT YOSHITAKE- NHẬT- ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT PG-2

MODEK: PG-2 ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT YOSHITAKE- NHẬT- ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT PG-2

1.000.000 đ

Đồng hồ áp suất Inox 316 Yoshitake

Mặt 100mm

Chân ren inox phi 21

Dãy đo: 0-6/10/16/25/40 bar

MODEK: PF-7000 BƠM NƯỚC NGƯNG YOSHITAKE- NHẬT- BƠM NƯỚC NGƯNG DẠNG CƠ PF-7000

MODEK: PF-7000 BƠM NƯỚC NGƯNG YOSHITAKE- NHẬT- BƠM NƯỚC NGƯNG DẠNG CƠ PF-7000

1.000.000 đ

Bơm thu hồi nước ngưng dạng cơ

Size: 25A, 40A, 50A, 80A

Max. Driving Pressure: 0.8 MPa

Max. Working Temperature: 180 degress

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

MODEK: BLV-1 VAN BI YOSHITAKE- NHẬT- VAN BI TAY GẠT BLV-1

MODEK: BLV-1 VAN BI YOSHITAKE- NHẬT- VAN BI TAY GẠT BLV-1

1.000.000 đ

Van bi tay gạt BLV-1Van bi BLV-1 Yoshitake 

Van bi hay còn gọi là van bi tay gạt có xuất sứ từ japan thường được dùng trong các môi chất như dầu nóng, nước , hoá chất,...
 

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

MODEK: GD-26GS / 27GS VAN GIẢM ÁP YOSHITAKE- NHẬT- VAN GIẢM ÁP - GD-26GS / 27GS

MODEK: GD-26GS / 27GS VAN GIẢM ÁP YOSHITAKE- NHẬT- VAN GIẢM ÁP - GD-26GS / 27GS

1.000.000 đ
 


Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

MODEK: GD-41/41G : GD-43/43G VAN GIẢM ÁP YOSHITAKE- NHẬT- VAN GIẢM ÁP - GD-41/41G : GD-43/43G

MODEK: GD-41/41G : GD-43/43G VAN GIẢM ÁP YOSHITAKE- NHẬT- VAN GIẢM ÁP - GD-41/41G : GD-43/43G

1.000.000 đ
 


Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

MODEK: GD-38 Series VAN GIẢM ÁP YOSHITAKE- NHẬT- VAN GIẢM ÁP - GD-38 Series

MODEK: GD-38 Series VAN GIẢM ÁP YOSHITAKE- NHẬT- VAN GIẢM ÁP - GD-38 Series

1.000.000 đ
 


Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

MODEK:  GD-30 / 30S VAN GIẢM ÁP YOSHITAKE- NHẬT- VAN GIẢM ÁP - GD-30 / 30S

MODEK: GD-30 / 30S VAN GIẢM ÁP YOSHITAKE- NHẬT- VAN GIẢM ÁP - GD-30 / 30S

1.000.000 đ
 


Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây