VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP
HOTLINE: +840902720814
Tìm thấy tất cả những gì bạn cần về van công nghiệp
SLAMPING VALVE -RITAG - Sampling Systems Type EPOS

SLAMPING VALVE -RITAG - Sampling Systems Type EPOS

1.000.000 đ

Sampling valves, RITAG Type BAP, cone version and Sampling valve RITAG Type BVP, piston version
The RITAG cone and piston valves are exceptionally well suited for sampling from containers. The RITAG Type BAP sampling valves has been designed as the cost efficient container sampling option from DN 25 on. In this case the cone opens into the container.

A sampling valve from the product range Type BVP operates with a piston. The entire line diameter can be cleared by the return of the piston. Good sample dosing is made possible with a crank or a hand wheel, in contrast to a ball valve.

Van lấy mẫu, RITAG Loại BAP, phiên bản hình nón và Van lấy mẫu RITAG Loại BVP, phiên bản piston
Các van hình nón và van piston RITAG đặc biệt phù hợp để lấy mẫu từ các thùng chứa. Các van lấy mẫu BAP loại RITAG đã được thiết kế như là tùy chọn lấy mẫu container hiệu quả chi phí từ DN 25 trở đi. Trong trường hợp này hình nón mở vào container.

Một van lấy mẫu từ phạm vi sản phẩm Loại BVP hoạt động với một piston. Toàn bộ đường kính dòng có thể được xóa bằng sự trở lại của piston. Liều lượng mẫu tốt được thực hiện với một tay quay hoặc bánh xe tay, trái ngược với van bi.


Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

SLAMPING VALVE -RITAG - Sampling Valves in Cone- or Piston Version

SLAMPING VALVE -RITAG - Sampling Valves in Cone- or Piston Version

1.000.000 đ

Sampling valves, RITAG Type BAP, cone version and Sampling valve RITAG Type BVP, piston version
The RITAG cone and piston valves are exceptionally well suited for sampling from containers. The RITAG Type BAP sampling valves has been designed as the cost efficient container sampling option from DN 25 on. In this case the cone opens into the container.

A sampling valve from the product range Type BVP operates with a piston. The entire line diameter can be cleared by the return of the piston. Good sample dosing is made possible with a crank or a hand wheel, in contrast to a ball valve.

Van lấy mẫu, RITAG Loại BAP, phiên bản hình nón và Van lấy mẫu RITAG Loại BVP, phiên bản piston
Các van hình nón và van piston RITAG đặc biệt phù hợp để lấy mẫu từ các thùng chứa. Các van lấy mẫu BAP loại RITAG đã được thiết kế như là tùy chọn lấy mẫu container hiệu quả chi phí từ DN 25 trở đi. Trong trường hợp này hình nón mở vào container.

Một van lấy mẫu từ phạm vi sản phẩm Loại BVP hoạt động với một piston. Toàn bộ đường kính dòng có thể được xóa bằng sự trở lại của piston. Liều lượng mẫu tốt được thực hiện với một tay quay hoặc bánh xe tay, trái ngược với van bi.


Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN HÌNH NÓN -RITAG - RITAG Type BV and BVS bottom valves − piston model

VAN HÌNH NÓN -RITAG - RITAG Type BV and BVS bottom valves − piston model

1.000.000 đ

RITAG Type BV and BVS bottom valves − piston model

Type BV piston valves as a rule open into the valve and therefore keep the entire cross section of the housing open. Furthermore, it is possible to use the piston to break through a crust and then open into the valve.

If the container is covered with soil it is difficult to install a valve under the container. Therefore, for Type BVS valves, the valve had to be placed into the tank. Weights make sure that the valve is closed securely in case the controlling air pressure should fail.

Loại van piston BV như một quy tắc mở vào van và do đó giữ cho toàn bộ mặt cắt của vỏ mở. Hơn nữa, có thể sử dụng piston để phá vỡ một lớp vỏ và sau đó mở vào van.

Nếu thùng chứa được phủ đất, rất khó để lắp đặt van dưới thùng chứa. Do đó, đối với van Type BVS, van phải được đặt vào bể. Trọng lượng đảm bảo rằng van được đóng an toàn trong trường hợp áp suất không khí điều khiển bị hỏng.

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

 
VAN HÌNH NÓN -RITAG - RITAG Type BA and BAS bottom valves − cone model

VAN HÌNH NÓN -RITAG - RITAG Type BA and BAS bottom valves − cone model

1.000.000 đ

RITAG Type BA and BAS bottom valves − cone model

The Type BA bottom valve cone opens into the container. Only the spindle remains in the housing. In addition to the drive power, the container interior pressure helps in sealing the valve tightly.

Type BAS cone valves open into the valve. This has the advantage, in the case of containers with agitators, that the agitator is able to operate all the way to the wall. The container interior pressure acts here against the cone.

Các van hình nón loại BA mở ra vào thùng chứa. Chỉ còn lại trục chính trong nhà ở. Ngoài công suất ổ đĩa, áp suất bên trong thùng chứa giúp niêm phong van chặt.

Loại van hình nón BAS mở vào van. Điều này có lợi thế, trong trường hợp container có máy khuấy, máy khuấy có thể hoạt động tất cả các cách vào tường. Áp suất bên trong container hoạt động ở đây chống lại hình nón.
 


Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây