VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP
HOTLINE: +84902800728
Tìm thấy tất cả những gì bạn cần về van công nghiệp
VAN ỐNG - FUSHIMAN - NHẬT - Khớp bóng J102

VAN ỐNG - FUSHIMAN - NHẬT - Khớp bóng J102

1.000.000 đ
VAN ỐNG - FUSHIMAN - NHẬT - Khớp bóng J102

For handling and preventing dangerous pipe movement
Size : 20〜300A
Fluid : Steam, liquids, air
Max. pressure : 2.0MPa
Max. temperature : 220℃
Max. flex angle : 16〜30゜
Material : BodyーFCD, SCPH
BallーFCD, SCPH
Connection : Screwed, Butt-welded
Compact and sturdy construction
Small installation area for its large movement
Absorbs all movement simultaneously
Wide application and long service life
Small thrust on anchor bases

Anh chị vui lòng gọi điện thoại hoặc gửi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hôm thư : sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN ỐNG - FUSHIMAN - NHẬT - Khe mở rộng tay áo J104-2

VAN ỐNG - FUSHIMAN - NHẬT - Khe mở rộng tay áo J104-2

1.000.000 đ
VAN ỐNG - FUSHIMAN - NHẬT - Khe mở rộng tay áo J104-2 

For large linear expansion joint
Size : 25〜300A
Fluid : Steam, liquid, gases
Max. pressure : 1.0, 2.0MPa
Max. temperature : 300℃
Max. traverse : 200mm
Material : BodyーSTPG, STKM
SleeveーSTPG with hard chrome plated
Connection : Flanged
Very large traverse
Maintenance free
Long service life
Sturdy and compact design
Small axis thrust on anchor bases

Anh chị vui lòng gọi điện thoại hoặc gửi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hôm thư : sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN ỐNG - FUSHIMAN - NHẬT -   JOB40, 41 Ống nối

VAN ỐNG - FUSHIMAN - NHẬT - JOB40, 41 Ống nối

1.000.000 đ
VAN ỐNG - FUSHIMAN - NHẬT -  JOB40, 41 Ống nối 
Size : 20A-300A

Anh chị vui lòng gọi điện thoại hoặc gửi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hôm thư : sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN ỐNG - FUSHIMAN - NHẬT -  ống thổi JOB30T, 31T

VAN ỐNG - FUSHIMAN - NHẬT - ống thổi JOB30T, 31T

1.000.000 đ
VAN ỐNG - FUSHIMAN - NHẬT -  ống thổi JOB30T, 31T 
Size : 20A-500A

Anh chị vui lòng gọi điện thoại hoặc gửi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hôm thư : sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN ĐIỀU CHỈNH - FUSHIMAN - NHẬT - Van điều chỉnh nhiệt độ loại sáp - Wax Type

VAN ĐIỀU CHỈNH - FUSHIMAN - NHẬT - Van điều chỉnh nhiệt độ loại sáp - Wax Type

1.000.000 đ
VAN ĐIỀU CHỈNH - FUSHIMAN - NHẬT -  Van điều chỉnh nhiệt độ loại sáp - Wax Type
Size : 15A-150A

Anh chị vui lòng gọi điện thoại hoặc gửi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hôm thư : sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN ĐIỀU CHỈNH - FUSHIMAN - NHẬT - Van điều chỉnh nhiệt độ BW4

VAN ĐIỀU CHỈNH - FUSHIMAN - NHẬT - Van điều chỉnh nhiệt độ BW4

1.000.000 đ
VAN ĐIỀU CHỈNH - FUSHIMAN - NHẬT -  Van điều chỉnh nhiệt độ BW4
Size : 15A-150A

Anh chị vui lòng gọi điện thoại hoặc gửi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hôm thư : sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN ĐIỀU CHỈNH - FUSHIMAN - NHẬT - Van điều chỉnh nhiệt độ T88S

VAN ĐIỀU CHỈNH - FUSHIMAN - NHẬT - Van điều chỉnh nhiệt độ T88S

1.000.000 đ
VAN ĐIỀU CHỈNH - FUSHIMAN - NHẬT -  Van điều chỉnh nhiệt độ T88S 
Size : 15A-150A

Anh chị vui lòng gọi điện thoại hoặc gửi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hôm thư : sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN ĐIỀU CHỈNH - FUSHIMAN - NHẬT - Van điều chỉnh nhiệt độ T88

VAN ĐIỀU CHỈNH - FUSHIMAN - NHẬT - Van điều chỉnh nhiệt độ T88

1.000.000 đ
VAN ĐIỀU CHỈNH - FUSHIMAN - NHẬT - Van điều chỉnh nhiệt độ T88
Size : 15A-150A

Anh chị vui lòng gọi điện thoại hoặc gửi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hôm thư : sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN AN TOÀN - FUSHIMAN - NHẬT - Van giảm áp R101-1BHA

VAN AN TOÀN - FUSHIMAN - NHẬT - Van giảm áp R101-1BHA

1.000.000 đ
VAN AN TOÀN - FUSHIMAN - NHẬT - Van giảm áp R101-1BHA
Size : 15A-80A

Anh chị vui lòng gọi điện thoại hoặc gửi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hôm thư : sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN AN TOÀN - FUSHIMAN - NHẬT -  Van giảm RPC14

VAN AN TOÀN - FUSHIMAN - NHẬT - Van giảm RPC14

1.000.000 đ
VAN AN TOÀN - FUSHIMAN - NHẬT - Van giảm RPC14 
Size : 15A-80A

Anh chị vui lòng gọi điện thoại hoặc gửi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hôm thư : sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN AN TOÀN - FUSHIMAN - NHẬT -  Van giảm áp an toàn RPF13

VAN AN TOÀN - FUSHIMAN - NHẬT - Van giảm áp an toàn RPF13

1.000.000 đ
VAN AN TOÀN - FUSHIMAN - NHẬT - Van giảm áp an toàn RPF12
Size : 15A-80A

Anh chị vui lòng gọi điện thoại hoặc gửi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hôm thư : sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN AN TOÀN - FUSHIMAN - NHẬT -  Van giảm áp an toàn RPF12

VAN AN TOÀN - FUSHIMAN - NHẬT - Van giảm áp an toàn RPF12

1.000.000 đ
VAN AN TOÀN - FUSHIMAN - NHẬT - Van giảm áp an toàn RPF12
Size : 15A-80A

Anh chị vui lòng gọi điện thoại hoặc gửi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hôm thư : sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN AN TOÀN - FUSHIMAN - NHẬT -  Van giảm áp an toàn RPN6B

VAN AN TOÀN - FUSHIMAN - NHẬT - Van giảm áp an toàn RPN6B

1.000.000 đ
VAN AN TOÀN - FUSHIMAN - NHẬT - Van giảm áp an toàn RPN6B
Size : 25A-200A

Anh chị vui lòng gọi điện thoại hoặc gửi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hôm thư : sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
MODEL: RP-7 VAN GIẢM ÁP DÙNG CHO HƠI- VENN- NHẬT

MODEL: RP-7 VAN GIẢM ÁP DÙNG CHO HƠI- VENN- NHẬT

1.000.000 đ

 VAN GIẢM ÁP DÙNG CHO HƠI- VENN- NHẬT MODEL: RP-7
 
 Đây là loại van giảm áp loại pilot nhỏ gọn và được sử dụng cho các cơ sở và thiết bị khác nhau với tốc độ dòng chảy tương đối nhỏ.
Nó nhỏ gọn và nhẹ (MAX.50%, so với công ty của chúng tôi) và có thể được kết hợp vào thiết bị.


Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

MODEL: RP-8 VAN GIẢM ÁP DÙNG CHO HƠI- VENN- NHẬT

MODEL: RP-8 VAN GIẢM ÁP DÙNG CHO HƠI- VENN- NHẬT

1.000.000 đ

 VAN GIẢM ÁP DÙNG CHO HƠI- VENN- NHẬT MODEL: RP-8 
 
Thân chính và các bộ phận chính được làm bằng thép không gỉ, có thể cung cấp chất lỏng sạch, lý tưởng cho đường dẫn hơi nước cho thực phẩm, thiết bị khử trùng và tiệt trùng, v.v.
Ngoài ra, do đặc tính chống ăn mòn và độ bền của thép không gỉ, nó có thể được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

Thân thép không gỉ


Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN GIẢM ÁP AW , FUSHIMAN - NHẬT -AW Pressure Reducing Valve - FOR ALL KINDS OF FLUID

VAN GIẢM ÁP AW , FUSHIMAN - NHẬT -AW Pressure Reducing Valve - FOR ALL KINDS OF FLUID

1.000.000 đ
VAN GIẢM ÁP AWR , FUSHIMAN - NHẬT -AWR Back Pressure Regulating Valve- FOR ALL KINDS OF FLUID

 

 For small flow rate
Size : 15〜50A
P1 : Max. 2.0MPa
Max. temperature : 60, 220℃

Material : BodyーFC, SCPH, SCS
Valve discーSUS
DiaphragmーSUS, Synthetic rubber
Connection : Flanged
Simple and compact design
Stainless steel diaphragm can be used for all kinds of fluid.

Đối với tốc độ dòng chảy nhỏ
Kích thước: 15〜50A
P1: Tối đa 2.0MPa
Tối đa nhiệt độ: 60, 220 ℃
Chất liệu: Thân máy ー FC, SCPH, SCS
Đĩa van ー SUS
Màng chắn ー SUS, Cao su tổng hợp
Kết nối: mặt bích
• Thiết kế đơn giản và nhỏ gọn
• Màng ngăn bằng thép không gỉ có thể được sử dụng cho tất cả các loại chất lỏng.

 Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN GIẢM ÁP AW , FUSHIMAN - NHẬT -AW Pressure Reducing Valve - FOR ALL KINDS OF FLUID

VAN GIẢM ÁP AW , FUSHIMAN - NHẬT -AW Pressure Reducing Valve - FOR ALL KINDS OF FLUID

1.000.000 đ
VAN GIẢM ÁP AW , FUSHIMAN - NHẬT -AW Pressure Reducing Valve - FOR ALL KINDS OF FLUID

 

 For small flow rate
Size : 15〜50A
P1 : Max. 1.0, 2.0MPa
P2 : 0.03〜1.6MPa
Max. temperature : 60, 220℃

Material : BodyーFC, SCPH, SCS
Valve discーSUS
DiaphragmーSUS, Synthetic rubber
Connection : Flanged
Simple and compact design
Stainless steel diaphragm can be used for all kinds of fluid.


Đối với tốc độ dòng chảy nhỏ
Kích thước: 15〜50A
P1: Tối đa 1.0, 2.0MPa
P2: 0,03〜1,6MPa
Tối đa nhiệt độ: 60, 220 ℃
Vật chất: Thân máy ー FC, SCPH, SCS
Đĩa van ー SUS
Màng chắn ー SUS, Cao su tổng hợp
Kết nối: mặt bích
• Thiết kế đơn giản và nhỏ gọn
• Màng ngăn bằng thép không gỉ có thể được sử dụng cho tất cả các loại chất lỏng.


 Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN GIẢM ÁP, FUSHIMAN - NHẬT -BRL Back Pressure Regulating Valve   - FOR GASES

VAN GIẢM ÁP, FUSHIMAN - NHẬT -BRL Back Pressure Regulating Valve - FOR GASES

1.000.000 đ
VAN GIẢM ÁP, FUSHIMAN - NHẬT -BRL Back Pressure Regulating Valve   - FOR GASES

 For low pressure, large flow rate
Size : 65〜150A
P1 : 1.0〜50kPa
Max. temperature : 80℃

Material : BodyーFC
Valve disc/seatーSUS
Connection : Flanged
Large capacity
Simple design


Đối với áp suất thấp, tốc độ dòng chảy lớn
Kích thước: 65〜150A
P1: 1,0〜50kPa
Tối đa nhiệt độ: 80 ℃
Chất liệu: Body ー FC
Đĩa / ghế van ー SUS
Kết nối: mặt bích
•    Dung lượng lớn
•    Thiết kế đơn giản

  Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN GIẢM ÁP, FUSHIMAN - NHẬT -RLG61-2 Back Pressure Regulating Valve  - FOR GASES

VAN GIẢM ÁP, FUSHIMAN - NHẬT -RLG61-2 Back Pressure Regulating Valve - FOR GASES

1.000.000 đ
VAN GIẢM ÁP, FUSHIMAN - NHẬT -RLG61-2 Back Pressure Regulating Valve  - FOR GASES
For Very low pressure, medium flow rate
Size : 15〜50A
P1 : 0.5〜20kPa
Max. temperature : 80℃
Material : BodyーFC, SCPH, SCS
Valve discーSynthetic rubber
Connection : Flanged
Stable operation
No leakage
Set pressure is not influenced by any outlet pressure fluctuation.


Đối với áp suất rất thấp, tốc độ dòng chảy trung bình
Kích thước: 15〜50A
P1: 0,5〜20kPa
Tối đa nhiệt độ: 80 ℃
Vật chất: Thân máy ー FC, SCPH, SCS
Đĩa van ー Cao su tổng hợp
Kết nối: mặt bích
•    Hoạt động ổn định
•    Không rò rỉ
• Áp suất cài đặt không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ sự dao động áp suất đầu ra nào.

 

  Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN GIẢM ÁP, FUSHIMAN - NHẬT -RMD31L Back Pressure Regulating Valve - FOR GASES

VAN GIẢM ÁP, FUSHIMAN - NHẬT -RMD31L Back Pressure Regulating Valve - FOR GASES

1.000.000 đ
 VAN GIẢM ÁP, FUSHIMAN - NHẬT -RMD31L Back Pressure Regulating Valve - FOR GASES
For low pressure, medium flow rate
Size : 15〜150A
P1 : 10〜50kPa
Max. temperature : 80℃
Material : BodyーFC, SCPH, SCS
Valve discーSynthetic rubber
Connection : Flanged
Low pressure version of RMD31

Đối với áp suất thấp, tốc độ dòng chảy trung bình
Kích thước: 15〜150A
P1: 10〜50kPa
Tối đa nhiệt độ: 80 ℃
Vật chất: Thân máy ー FC, SCPH, SCS
Đĩa van ー Cao su tổng hợp
Kết nối: mặt bích
• Phiên bản áp suất thấp của RMD31


 

 

  Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây