VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP
HOTLINE: +840902720814
Tìm thấy tất cả những gì bạn cần về van công nghiệp
VAN ỐNG - FUSHIMAN - NHẬT - Khớp bóng J102

VAN ỐNG - FUSHIMAN - NHẬT - Khớp bóng J102

1.000.000 đ
VAN ỐNG - FUSHIMAN - NHẬT - Khớp bóng J102

For handling and preventing dangerous pipe movement
Size : 20〜300A
Fluid : Steam, liquids, air
Max. pressure : 2.0MPa
Max. temperature : 220℃
Max. flex angle : 16〜30゜
Material : BodyーFCD, SCPH
BallーFCD, SCPH
Connection : Screwed, Butt-welded
Compact and sturdy construction
Small installation area for its large movement
Absorbs all movement simultaneously
Wide application and long service life
Small thrust on anchor bases

Anh chị vui lòng gọi điện thoại hoặc gửi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hôm thư : sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN ỐNG - FUSHIMAN - NHẬT - Khe mở rộng tay áo J104-2

VAN ỐNG - FUSHIMAN - NHẬT - Khe mở rộng tay áo J104-2

1.000.000 đ
VAN ỐNG - FUSHIMAN - NHẬT - Khe mở rộng tay áo J104-2 

For large linear expansion joint
Size : 25〜300A
Fluid : Steam, liquid, gases
Max. pressure : 1.0, 2.0MPa
Max. temperature : 300℃
Max. traverse : 200mm
Material : BodyーSTPG, STKM
SleeveーSTPG with hard chrome plated
Connection : Flanged
Very large traverse
Maintenance free
Long service life
Sturdy and compact design
Small axis thrust on anchor bases

Anh chị vui lòng gọi điện thoại hoặc gửi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hôm thư : sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN ỐNG - FUSHIMAN - NHẬT -  JOB40, 41 Ống nối

VAN ỐNG - FUSHIMAN - NHẬT - JOB40, 41 Ống nối

1.000.000 đ
VAN ỐNG - FUSHIMAN - NHẬT -  JOB40, 41 Ống nối 
Size : 20A-300A

Anh chị vui lòng gọi điện thoại hoặc gửi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hôm thư : sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN ỐNG - FUSHIMAN - NHẬT - ống thổi JOB30T, 31T

VAN ỐNG - FUSHIMAN - NHẬT - ống thổi JOB30T, 31T

1.000.000 đ
VAN ỐNG - FUSHIMAN - NHẬT -  ống thổi JOB30T, 31T 
Size : 20A-500A

Anh chị vui lòng gọi điện thoại hoặc gửi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hôm thư : sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN ĐIỀU CHỈNH - FUSHIMAN - NHẬT - Van điều chỉnh nhiệt độ loại sáp - Wax Type

VAN ĐIỀU CHỈNH - FUSHIMAN - NHẬT - Van điều chỉnh nhiệt độ loại sáp - Wax Type

1.000.000 đ
VAN ĐIỀU CHỈNH - FUSHIMAN - NHẬT -  Van điều chỉnh nhiệt độ loại sáp - Wax Type
Size : 15A-150A

Anh chị vui lòng gọi điện thoại hoặc gửi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hôm thư : sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN ĐIỀU CHỈNH - FUSHIMAN - NHẬT - Van điều chỉnh nhiệt độ BW4

VAN ĐIỀU CHỈNH - FUSHIMAN - NHẬT - Van điều chỉnh nhiệt độ BW4

1.000.000 đ
VAN ĐIỀU CHỈNH - FUSHIMAN - NHẬT -  Van điều chỉnh nhiệt độ BW4
Size : 15A-150A

Anh chị vui lòng gọi điện thoại hoặc gửi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hôm thư : sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN ĐIỀU CHỈNH - FUSHIMAN - NHẬT - Van điều chỉnh nhiệt độ T88S

VAN ĐIỀU CHỈNH - FUSHIMAN - NHẬT - Van điều chỉnh nhiệt độ T88S

1.000.000 đ
VAN ĐIỀU CHỈNH - FUSHIMAN - NHẬT -  Van điều chỉnh nhiệt độ T88S 
Size : 15A-150A

Anh chị vui lòng gọi điện thoại hoặc gửi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hôm thư : sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN ĐIỀU CHỈNH - FUSHIMAN - NHẬT - Van điều chỉnh nhiệt độ T88

VAN ĐIỀU CHỈNH - FUSHIMAN - NHẬT - Van điều chỉnh nhiệt độ T88

1.000.000 đ
VAN ĐIỀU CHỈNH - FUSHIMAN - NHẬT - Van điều chỉnh nhiệt độ T88
Size : 15A-150A

Anh chị vui lòng gọi điện thoại hoặc gửi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hôm thư : sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN AN TOÀN - FUSHIMAN - NHẬT - Van giảm áp R101-1BHA

VAN AN TOÀN - FUSHIMAN - NHẬT - Van giảm áp R101-1BHA

1.000.000 đ
VAN AN TOÀN - FUSHIMAN - NHẬT - Van giảm áp R101-1BHA
Size : 15A-80A

Anh chị vui lòng gọi điện thoại hoặc gửi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hôm thư : sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN AN TOÀN - FUSHIMAN - NHẬT - Van giảm RPC14

VAN AN TOÀN - FUSHIMAN - NHẬT - Van giảm RPC14

1.000.000 đ
VAN AN TOÀN - FUSHIMAN - NHẬT - Van giảm RPC14 
Size : 15A-80A

Anh chị vui lòng gọi điện thoại hoặc gửi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hôm thư : sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN AN TOÀN - FUSHIMAN - NHẬT - Van giảm áp an toàn RPF13

VAN AN TOÀN - FUSHIMAN - NHẬT - Van giảm áp an toàn RPF13

1.000.000 đ
VAN AN TOÀN - FUSHIMAN - NHẬT - Van giảm áp an toàn RPF12
Size : 15A-80A

Anh chị vui lòng gọi điện thoại hoặc gửi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hôm thư : sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN AN TOÀN - FUSHIMAN - NHẬT - Van giảm áp an toàn RPF12

VAN AN TOÀN - FUSHIMAN - NHẬT - Van giảm áp an toàn RPF12

1.000.000 đ
VAN AN TOÀN - FUSHIMAN - NHẬT - Van giảm áp an toàn RPF12
Size : 15A-80A

Anh chị vui lòng gọi điện thoại hoặc gửi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hôm thư : sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN AN TOÀN - FUSHIMAN - NHẬT - Van giảm áp an toàn RPN6B

VAN AN TOÀN - FUSHIMAN - NHẬT - Van giảm áp an toàn RPN6B

1.000.000 đ
VAN AN TOÀN - FUSHIMAN - NHẬT - Van giảm áp an toàn RPN6B
Size : 25A-200A

Anh chị vui lòng gọi điện thoại hoặc gửi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hôm thư : sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
RP-7 - VAN GIẢM ÁP HƠI NÓNG STEAM VENN NHẬT

RP-7 - VAN GIẢM ÁP HƠI NÓNG STEAM VENN NHẬT

1.000.000 đ

RP-7 - VAN GIẢM ÁP HƠI NÓNG STEAM VENN NHẬT
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi nhu cầu qua ZALO số 0902720814 / 0907450506 / 0766226161 gặp nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc gửi email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn.

RP-8 - VAN GIẢM ÁP HƠI NÓNG (STEAM) VENN - NHẬT

RP-8 - VAN GIẢM ÁP HƠI NÓNG (STEAM) VENN - NHẬT

1.000.000 đ

RP-8 - VAN GIẢM ÁP HƠI  NÓNG (STEAM) VENN - NHẬT
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi nhu cầu qua ZALO số 0902720814 / 0907450506 / 0766226161 gặp nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc gửi email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn.

VAN GIẢM ÁP AW , FUSHIMAN - NHẬT -AW Pressure Reducing Valve - FOR ALL KINDS OF FLUID

VAN GIẢM ÁP AW , FUSHIMAN - NHẬT -AW Pressure Reducing Valve - FOR ALL KINDS OF FLUID

1.000.000 đ
VAN GIẢM ÁP AWR , FUSHIMAN - NHẬT -AWR Back Pressure Regulating Valve- FOR ALL KINDS OF FLUID

 

 For small flow rate
Size : 15〜50A
P1 : Max. 2.0MPa
Max. temperature : 60, 220℃

Material : BodyーFC, SCPH, SCS
Valve discーSUS
DiaphragmーSUS, Synthetic rubber
Connection : Flanged
Simple and compact design
Stainless steel diaphragm can be used for all kinds of fluid.

Đối với tốc độ dòng chảy nhỏ
Kích thước: 15〜50A
P1: Tối đa 2.0MPa
Tối đa nhiệt độ: 60, 220 ℃
Chất liệu: Thân máy ー FC, SCPH, SCS
Đĩa van ー SUS
Màng chắn ー SUS, Cao su tổng hợp
Kết nối: mặt bích
• Thiết kế đơn giản và nhỏ gọn
• Màng ngăn bằng thép không gỉ có thể được sử dụng cho tất cả các loại chất lỏng.

 Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN GIẢM ÁP AW , FUSHIMAN - NHẬT -AW Pressure Reducing Valve - FOR ALL KINDS OF FLUID

VAN GIẢM ÁP AW , FUSHIMAN - NHẬT -AW Pressure Reducing Valve - FOR ALL KINDS OF FLUID

1.000.000 đ
VAN GIẢM ÁP AW , FUSHIMAN - NHẬT -AW Pressure Reducing Valve - FOR ALL KINDS OF FLUID

 

 For small flow rate
Size : 15〜50A
P1 : Max. 1.0, 2.0MPa
P2 : 0.03〜1.6MPa
Max. temperature : 60, 220℃

Material : BodyーFC, SCPH, SCS
Valve discーSUS
DiaphragmーSUS, Synthetic rubber
Connection : Flanged
Simple and compact design
Stainless steel diaphragm can be used for all kinds of fluid.


Đối với tốc độ dòng chảy nhỏ
Kích thước: 15〜50A
P1: Tối đa 1.0, 2.0MPa
P2: 0,03〜1,6MPa
Tối đa nhiệt độ: 60, 220 ℃
Vật chất: Thân máy ー FC, SCPH, SCS
Đĩa van ー SUS
Màng chắn ー SUS, Cao su tổng hợp
Kết nối: mặt bích
• Thiết kế đơn giản và nhỏ gọn
• Màng ngăn bằng thép không gỉ có thể được sử dụng cho tất cả các loại chất lỏng.


 Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN GIẢM ÁP, FUSHIMAN - NHẬT -BRL Back Pressure Regulating Valve  - FOR GASES

VAN GIẢM ÁP, FUSHIMAN - NHẬT -BRL Back Pressure Regulating Valve - FOR GASES

1.000.000 đ
VAN GIẢM ÁP, FUSHIMAN - NHẬT -BRL Back Pressure Regulating Valve   - FOR GASES

 For low pressure, large flow rate
Size : 65〜150A
P1 : 1.0〜50kPa
Max. temperature : 80℃

Material : BodyーFC
Valve disc/seatーSUS
Connection : Flanged
Large capacity
Simple design


Đối với áp suất thấp, tốc độ dòng chảy lớn
Kích thước: 65〜150A
P1: 1,0〜50kPa
Tối đa nhiệt độ: 80 ℃
Chất liệu: Body ー FC
Đĩa / ghế van ー SUS
Kết nối: mặt bích
•    Dung lượng lớn
•    Thiết kế đơn giản

  Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN GIẢM ÁP, FUSHIMAN - NHẬT -RLG61-2 Back Pressure Regulating Valve - FOR GASES

VAN GIẢM ÁP, FUSHIMAN - NHẬT -RLG61-2 Back Pressure Regulating Valve - FOR GASES

1.000.000 đ
VAN GIẢM ÁP, FUSHIMAN - NHẬT -RLG61-2 Back Pressure Regulating Valve  - FOR GASES
For Very low pressure, medium flow rate
Size : 15〜50A
P1 : 0.5〜20kPa
Max. temperature : 80℃
Material : BodyーFC, SCPH, SCS
Valve discーSynthetic rubber
Connection : Flanged
Stable operation
No leakage
Set pressure is not influenced by any outlet pressure fluctuation.


Đối với áp suất rất thấp, tốc độ dòng chảy trung bình
Kích thước: 15〜50A
P1: 0,5〜20kPa
Tối đa nhiệt độ: 80 ℃
Vật chất: Thân máy ー FC, SCPH, SCS
Đĩa van ー Cao su tổng hợp
Kết nối: mặt bích
•    Hoạt động ổn định
•    Không rò rỉ
• Áp suất cài đặt không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ sự dao động áp suất đầu ra nào.

 

  Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN GIẢM ÁP, FUSHIMAN - NHẬT -RMD31L Back Pressure Regulating Valve - FOR GASES

VAN GIẢM ÁP, FUSHIMAN - NHẬT -RMD31L Back Pressure Regulating Valve - FOR GASES

1.000.000 đ
 VAN GIẢM ÁP, FUSHIMAN - NHẬT -RMD31L Back Pressure Regulating Valve - FOR GASES
For low pressure, medium flow rate
Size : 15〜150A
P1 : 10〜50kPa
Max. temperature : 80℃
Material : BodyーFC, SCPH, SCS
Valve discーSynthetic rubber
Connection : Flanged
Low pressure version of RMD31

Đối với áp suất thấp, tốc độ dòng chảy trung bình
Kích thước: 15〜150A
P1: 10〜50kPa
Tối đa nhiệt độ: 80 ℃
Vật chất: Thân máy ー FC, SCPH, SCS
Đĩa van ー Cao su tổng hợp
Kết nối: mặt bích
• Phiên bản áp suất thấp của RMD31


 

 

  Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN GIẢM ÁP, FUSHIMAN - NHẬT - RMD31 Back Pressure Regulating Valve  - FOR GASES

VAN GIẢM ÁP, FUSHIMAN - NHẬT - RMD31 Back Pressure Regulating Valve - FOR GASES

1.000.000 đ
VAN GIẢM ÁP, FUSHIMAN - NHẬT -  RMD31 Back Pressure Regulating Valve   - FOR GASES

For medium flow rate
Size : 15〜150A
P1 : 0.035〜0.7MPa
Max. temperature : 80℃

Material : BodyーFC, SCPH, SCS
Valve discーSynthetic rubber
Connection : Flanged
Stable operation
Set pressure is not influenced by any outlet pressure fluctuation.
 

Đối với tốc độ dòng chảy trung bình
Kích thước: 15〜150A
P1: 0,035〜0,7MPa
Tối đa nhiệt độ: 80 ℃
Vật chất: Thân máy ー FC, SCPH, SCS
Đĩa van ー Cao su tổng hợp
Kết nối: mặt bích
•    Hoạt động ổn định
• Áp suất cài đặt không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ sự dao động áp suất đầu ra nào.

 Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN GIẢM ÁP- FUSHIMAN - NHẬT - RPD52-2 Back Pressure Regulating Valve - FOR NON CORROSVE LIQUID

VAN GIẢM ÁP- FUSHIMAN - NHẬT - RPD52-2 Back Pressure Regulating Valve - FOR NON CORROSVE LIQUID

1.000.000 đ
VAN GIẢM ÁP- FUSHIMAN - NHẬT - RPD52-2 Back Pressure Regulating Valve - FOR NON CORROSVE LIQUID

  For small flow rate
Size : 10〜25A
P1 : 0.01〜2.0MPa
Max. temperature : 80℃

Material : BodyーCAC, SCS
Valve discーSynthetic rubber
Connection : Screwed, Flanged
Small size and small flow rate
Can be installed in any position

Đối với tốc độ dòng chảy nhỏ
Kích thước: 10〜25A
P1: 0,01〜2,0MPa
Tối đa nhiệt độ: 80 ℃
Vật chất: Thân máy ー CAC, SCS
Đĩa van ー Cao su tổng hợp
Kết nối: Vít, mặt bích
• Kích thước nhỏ và tốc độ dòng chảy nhỏ
• Có thể lắp đặt ở mọi vị trí
 

 Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN GIẢM ÁP- FUSHIMAN - NHẬT - RMD31 Back Pressure Regulating Valve - FOR NON CORROSVE LIQUID

VAN GIẢM ÁP- FUSHIMAN - NHẬT - RMD31 Back Pressure Regulating Valve - FOR NON CORROSVE LIQUID

1.000.000 đ
VAN GIẢM ÁP- FUSHIMAN - NHẬT - RMD31 Back Pressure Regulating Valve - FOR NON CORROSVE LIQUID

  For pump by-pass for large flow rate
Size : 40〜300A
P1 : 0.05〜2MPa
Max. temperature : 80℃

Material : BodyーFC, SCPH, SCS
Valve discーSynthetic rubber
Connection : Flanged
Best for pump-bypass in supply piping.
Large capacity for its size
Small offset


Đối với bơm đi qua cho tốc độ dòng chảy lớn
Kích thước: 40〜300A
P1: 0,05〜2MPa
Tối đa nhiệt độ: 80 ℃
Vật chất: Thân máy ー FC, SCPH, SCS
Đĩa van ー Cao su tổng hợp
Kết nối: mặt bích
• Tốt nhất cho việc bỏ qua máy bơm trong đường ống cung cấp.
• Dung lượng lớn cho kích thước của nó
• Phần bù nhỏ

 Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN GIẢM ÁP- FUSHIMAN - NHẬT - RMD31 Back Pressure Regulating Valve - FOR NON CORROSVE LIQUID

VAN GIẢM ÁP- FUSHIMAN - NHẬT - RMD31 Back Pressure Regulating Valve - FOR NON CORROSVE LIQUID

1.000.000 đ
VAN GIẢM ÁP- FUSHIMAN - NHẬT - RMD31 Back Pressure Regulating Valve - FOR NON CORROSVE LIQUID

 For sustaining water and pump by-pass for medium flow rate
Size : 15〜150A
P1 : 0.035〜0.7MPa
Max. temperature : 80℃

Material : BodyーFC, SCPH, SCS
Valve discーSynthetic rubber
Connection : Flanged
Best for pump by-pass in water supply piping.
No leakage
Light and compact design


Để duy trì nước và bơm đi qua cho tốc độ dòng chảy trung bình
Kích thước: 15〜150A
P1: 0,035〜0,7MPa
Tối đa nhiệt độ: 80 ℃
Vật chất: Thân máy ー FC, SCPH, SCS
Đĩa van ー Cao su tổng hợp
Kết nối: mặt bích
• Tốt nhất cho máy bơm đi qua trong đường ống cấp nước.
•    Không rò rỉ
• Thiết kế nhẹ và nhỏ gọn


 Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN GIẢM ÁP- FUSHIMAN - NHẬT - PFD42 Pressure Reducing Valve- FOR NON CORROSVE LIQUID

VAN GIẢM ÁP- FUSHIMAN - NHẬT - PFD42 Pressure Reducing Valve- FOR NON CORROSVE LIQUID

1.000.000 đ
VAN GIẢM ÁP- FUSHIMAN - NHẬT -  PFD42 Pressure Reducing Valve- FOR NON CORROSVE LIQUID

For large flow rate
Size : 40〜300A
P1 : 0.055〜2.0MPa
P2 : 0.015〜1.96MPa
Max. temperature : 80℃

Material : BodyーFC, SCPH, SCS
Valve discーSynthetic rubber
Connection : Flanged
Versatile, has many applications.
Large capacity for its size
Small offset (droop)

  Đối với tốc độ dòng chảy lớn
Kích thước: 40〜300A
P1: 0,055〜2,0MPa
P2: 0,015〜1,96MPa
Tối đa nhiệt độ: 80 ℃
Vật chất: Thân máy ー FC, SCPH, SCS
Đĩa van ー Cao su tổng hợp
Kết nối: mặt bích
• Đa năng, có nhiều ứng dụng.
• Dung lượng lớn cho kích thước của nó
• Độ lệch nhỏ (độ dốc)


 Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN GIẢM ÁP- FUSHIMAN - NHẬT - PPD41B-3 Pressure Reducing Valve- FOR NON CORROSVE LIQUID

VAN GIẢM ÁP- FUSHIMAN - NHẬT - PPD41B-3 Pressure Reducing Valve- FOR NON CORROSVE LIQUID

1.000.000 đ
VAN GIẢM ÁP- FUSHIMAN - NHẬT -  PPD41B-3 Pressure Reducing Valve- FOR NON CORROSVE LIQUID

 

 For small flow rate
Size : 15〜25A
P1 : 0.05〜1.0MPa
P2 : 0.03〜0.7MPa
Max. temperature : 80℃

Material : BodyーCAC, SCS
Valve discーSUS with Synthetic rubber
Connection : Screwed, Flanged
Stable operation
Free from any influence of inlet pressure fluctuation.
No leakage
Built -in strainer


Đối với tốc độ dòng chảy nhỏ
Kích thước: 15〜25A
P1: 0,05〜1,0MPa
P2: 0,03〜0,7MPa
Tối đa nhiệt độ: 80 ℃
Vật chất: Thân máy ー CAC, SCS
Đĩa van ー SUS bằng cao su tổng hợp
Kết nối: Vít, mặt bích
•    Hoạt động ổn định
• Không bị ảnh hưởng bởi sự dao động áp suất đầu vào.
•    Không rò rỉ
• Bộ lọc tích hợp

 Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN GIẢM ÁP- FUSHIMAN - NHẬT - PMD31 Pressure Reducing Valve - FOR NON CORROSVE LIQUID

VAN GIẢM ÁP- FUSHIMAN - NHẬT - PMD31 Pressure Reducing Valve - FOR NON CORROSVE LIQUID

1.000.000 đ
VAN GIẢM ÁP- FUSHIMAN - NHẬT -  PMD31 Pressure Reducing Valve -  FOR NON CORROSVE LIQUID 

 For medium flow rate
Size : 15〜150A
P1 : 0.055〜1.0MPa
P2 : 0.035〜0.7MPa
Max. temperature : 80℃

Material : BodyーFC, SCPH, SCS
Valve discーSynthetic rubber
Connection : Flanged
Stable operation
Free from any influence of inlet pressure fluctuation.
No leakage

Đối với tốc độ dòng chảy trung bình
Kích thước: 15〜150A
P1: 0,055〜1,0MPa
P2: 0,035〜0,7MPa
Tối đa nhiệt độ: 80 ℃
Vật chất: Thân máy ー FC, SCPH, SCS
Đĩa van ー Cao su tổng hợp
Kết nối: mặt bích
•    Hoạt động ổn định
• Không bị ảnh hưởng bởi sự dao động áp suất đầu vào.
•    Không rò rỉ

 Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

FUSHIMAN - NHẬT ,VAN GIẢM ÁP - PLG41 Pressure Reducing Valve  - FOR GASES

FUSHIMAN - NHẬT ,VAN GIẢM ÁP - PLG41 Pressure Reducing Valve - FOR GASES

1.000.000 đ
FUSHIMAN - NHẬT ,VAN GIẢM ÁP -  PLG41 Pressure Reducing Valve    - FOR GASES

For very low pressure, small flow rate
Size : 20, 25A
P1 : 2.3〜400kPa
P2 : 0.3〜35kPa
Max. temperature : 80℃

Material : BodyーSCS
Valve discーSUS with synthetic rubber
Connection : Screwed, Flanged
Stable operation
No leakage

 
Đối với áp suất rất thấp, tốc độ dòng chảy nhỏ
Kích thước: 20, 25A
P1: 2.3〜400kPa
P2: 0,3〜35kPa
Tối đa nhiệt độ: 80 ℃
Chất liệu: Body ー SCS
Đĩa van ー SUS bằng cao su tổng hợp
Kết nối: Vít, mặt bích
•    Hoạt động ổn định
•    Không rò rỉ

 

 Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

FUSHIMAN - NHẬT ,VAN GIẢM ÁP - PPD41L-3 Pressure Reducing Valve  - FOR GASES

FUSHIMAN - NHẬT ,VAN GIẢM ÁP - PPD41L-3 Pressure Reducing Valve - FOR GASES

1.000.000 đ
FUSHIMAN - NHẬT ,VAN GIẢM ÁP -  PPD41L-3 Pressure Reducing Valve  - FOR GASES

 

 For low pressure, small flow rate
Size : 15〜25A
P1 : 0.03〜0.5MPa
P2 : 0.01〜0.15MPa
Max. temperature : 80℃

Material : BodyーFC, SCPH, SCS
Valve discーSUS with synthetic rubber
Connection : Screwed, Flanged
Stable operation
Free from any influence of inlet pressure fluctuation.
No leakage


Đối với áp suất thấp, tốc độ dòng chảy nhỏ
Kích thước: 15〜25A
P1: 0,03〜0,5MPa
P2: 0,01〜0,15MPa
Tối đa nhiệt độ: 80 ℃
Vật chất: Thân máy ー FC, SCPH, SCS
Đĩa van ー SUS bằng cao su tổng hợp
Kết nối: Vít, mặt bích
•    Hoạt động ổn định
• Không bị ảnh hưởng bởi sự dao động áp suất đầu vào.
•    Không rò rỉ


 Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

FUSHIMAN - NHẬT ,VAN GIẢM ÁP - PPD41B Pressure Reducing Valve - FOR GASES

FUSHIMAN - NHẬT ,VAN GIẢM ÁP - PPD41B Pressure Reducing Valve - FOR GASES

1.000.000 đ
FUSHIMAN - NHẬT ,VAN GIẢM ÁP -  PPD41B Pressure Reducing Valve  - FOR GASES

 For high pressure, small flow rate
Size : 15〜25A
P1 : 0.7〜4.0MPa
P2 : 0.6〜3.0MPa
Max. temperature : 80℃

Material : BodyーSUS, SF
Valve discーSUS with Teflon
Connection : Flanged
Free from any influence of inlet pressure fluctuation.


Đối với áp suất cao, tốc độ dòng chảy nhỏ
Kích thước: 15〜25A
P1: 0,7〜4,0MPa
P2: 0,6〜3,0MPa
Tối đa nhiệt độ: 80 ℃
Chất liệu: Body ー SUS, SF
Đĩa van ー SUS với Teflon
Kết nối: mặt bích
• Không bị ảnh hưởng bởi sự dao động áp suất đầu vào.

 Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

FUSHIMAN - NHẬT ,VAN GIẢM ÁP - PPD41B-3 Pressure Reducing Valve - FOR GASES

FUSHIMAN - NHẬT ,VAN GIẢM ÁP - PPD41B-3 Pressure Reducing Valve - FOR GASES

1.000.000 đ
FUSHIMAN - NHẬT ,VAN GIẢM ÁP -  PPD41B-3 Pressure Reducing Valve  - FOR GASES

 For small flow rate
Size : 15〜25A
P1 : 0.05〜2MPa
P2 : 0.03〜1.6MPa
Max. temperature : 80℃

Material : BodyーCAC, FC, SCPH, SCS
Valve discーSUS with synthetic rubber
Connection : Screwed, Flanged
Stable operation
Free from any influence of inlet pressure fluctuation.
No leakage


Đối với tốc độ dòng chảy nhỏ
Kích thước: 15〜25A
P1: 0,05〜2MPa
P2: 0,03〜1,6MPa
Tối đa nhiệt độ: 80 ℃
Chất liệu: Thân máy ー CAC, FC, SCPH, SCS
Đĩa van ー SUS bằng cao su tổng hợp
Kết nối: Vít, mặt bích
•    Hoạt động ổn định
• Không bị ảnh hưởng bởi sự dao động áp suất đầu vào.
•    Không rò rỉ


 Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

FUSHIMAN - NHẬT ,VAN GIẢM ÁP - 67R Pressure Reducing Valve - FOR GASES

FUSHIMAN - NHẬT ,VAN GIẢM ÁP - 67R Pressure Reducing Valve - FOR GASES

1.000.000 đ
FUSHIMAN - NHẬT ,VAN GIẢM ÁP - 67R Pressure Reducing Valve - FOR GASES

 For small size, small flow rate
Size : 8〜25A
P1 : 0.055〜4.0MPa
P2 : 0.035〜0.5MPa
Max. temperature : 80℃

Material : BodyーSUS, SCS
Valve discーSUS with Synthetic rubber
Connection : Screwed, Flanged
No leakage
Compact design
Both bleed types and non-bleed types are available.


Đối với kích thước nhỏ, tốc độ dòng chảy nhỏ
Kích thước: 8〜25A
P1: 0,055〜4,0MPa
P2: 0,035〜0,5MPa
Tối đa nhiệt độ: 80 ℃
Chất liệu: Body ー SUS, SCS
Đĩa van ー SUS bằng cao su tổng hợp
Kết nối: Vít, mặt bích
•    Không rò rỉ
•    Thiết kế nhỏ gọn
• Có cả loại chảy máu và loại không chảy máu.


 Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

FUSHIMAN - NHẬT ,VAN GIẢM ÁP -PPD25 Pressure Reducing Valve  - FOR GASES

FUSHIMAN - NHẬT ,VAN GIẢM ÁP -PPD25 Pressure Reducing Valve - FOR GASES

1.000.000 đ
FUSHIMAN - NHẬT ,VAN GIẢM ÁP - PPD25 Pressure Reducing Valve   - FOR GASES

 For very low pressure, small flow rate
Size : 8〜25A
P1 : 2.0〜400kPa
P2 : 0.5〜35kPa
Max. temperature : 80℃

Material : BodyーCAC, SCS
Valve discーSUS with Synthetic rubber
Connection : Screwed, Flanged
Compact design
Both bleed types and non-bleed types are available.


Đối với áp suất rất thấp, tốc độ dòng chảy nhỏ
Kích thước: 8〜25A
P1: 2.0〜400kPa
P2: 0,5〜35kPa
Tối đa nhiệt độ: 80 ℃
Vật chất: Thân máy ー CAC, SCS
Đĩa van ー SUS bằng cao su tổng hợp
Kết nối: Vít, mặt bích
•    Thiết kế nhỏ gọn
• Có cả loại chảy máu và loại không chảy máu.


 Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

FUSHIMAN - NHẬT ,VAN GIẢM ÁP -PRL Pressure Reducing Valve - FOR GASES

FUSHIMAN - NHẬT ,VAN GIẢM ÁP -PRL Pressure Reducing Valve - FOR GASES

1.000.000 đ
FUSHIMAN - NHẬT ,VAN GIẢM ÁP -PRL Pressure Reducing Valve  - FOR GASES

 For very low pressure, large flow rate
Size : 65〜150A
P1 : Max. 500kPa
P2 : 1.0〜50kPa
Max. temperature : 80℃

Material : BodyーFC
Valve disc/seatーSUS
Connection : Flanged
Large capacity
Simple design


Đối với áp suất rất thấp, tốc độ dòng chảy lớn
Kích thước: 65〜150A
P1: Tối đa 500kPa
P2: 1,0〜50kPa
Tối đa nhiệt độ: 80 ℃
Chất liệu: Body ー FC
Đĩa / ghế van ー SUS
Kết nối: mặt bích
•    Dung lượng lớn
•    Thiết kế đơn giản


 Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

FUSHIMAN - NHẬT ,VAN GIẢM ÁP -PLG61-2 Pressure Reducing Valve - FOR GASES

FUSHIMAN - NHẬT ,VAN GIẢM ÁP -PLG61-2 Pressure Reducing Valve - FOR GASES

1.000.000 đ
FUSHIMAN - NHẬT ,VAN GIẢM ÁP -PLG61-2 Pressure Reducing Valve - FOR GASES

For low pressure, medium flow rate
Size : 15〜150A
P1 : 0.02〜0.4MPa
P2 : 0.01〜0.05MPa
Max. temperature : 80℃

Material : BodyーFC, SCPH, SCS
Valve discーSynthetic rubber
Connection : Flanged
Low pressure version of PMD31


Đối với áp suất thấp, tốc độ dòng chảy trung bình
Kích thước: 15〜150A
P1: 0,02〜0,4MPa
P2: 0,01〜0,05MPa
Tối đa nhiệt độ: 80 ℃
Vật chất: Thân máy ー FC, SCPH, SCS
Đĩa van ー Cao su tổng hợp
Kết nối: mặt bích
• Phiên bản áp suất thấp của PMD31

 Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

FUSHIMAN - NHẬT ,VAN GIẢM ÁP - PMD31L Pressure Reducing Valve - FOR GASES

FUSHIMAN - NHẬT ,VAN GIẢM ÁP - PMD31L Pressure Reducing Valve - FOR GASES

1.000.000 đ
FUSHIMAN - NHẬT ,VAN GIẢM ÁP - PMD31L Pressure Reducing Valve- FOR GASES

For low pressure, medium flow rate
Size : 15〜150A
P1 : 0.02〜0.4MPa
P2 : 0.01〜0.05MPa
Max. temperature : 80℃

Material : BodyーFC, SCPH, SCS
Valve discーSynthetic rubber
Connection : Flanged
Low pressure version of PMD31


Đối với áp suất thấp, tốc độ dòng chảy trung bình
Kích thước: 15〜150A
P1: 0,02〜0,4MPa
P2: 0,01〜0,05MPa
Tối đa nhiệt độ: 80 ℃
Vật chất: Thân máy ー FC, SCPH, SCS
Đĩa van ー Cao su tổng hợp
Kết nối: mặt bích
• Phiên bản áp suất thấp của PMD31

 Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

FUSHIMAN - NHẬT ,VAN GIẢM ÁP - PMD31 Pressure Reducing Valve - FOR GASES

FUSHIMAN - NHẬT ,VAN GIẢM ÁP - PMD31 Pressure Reducing Valve - FOR GASES

1.000.000 đ
FUSHIMAN - NHẬT ,VAN GIẢM ÁP - PMD31 Pressure Reducing Valve - FOR GASES

 For medium flow rate
Size : 15〜150A
P1 : 0.055〜1.0MPa
P2 : 0.035〜0.7MPa
Max. temperature : 80℃

Material : BodyーFC, SCPH, SCS
Valve discーSynthetic rubber
Connection : Flanged
Stable operation
Free from any influence of inlet pressure fluctuation.
No leakage

Đối với tốc độ dòng chảy trung bình
Kích thước: 15〜150A
P1: 0,055〜1,0MPa
P2: 0,035〜0,7MPa
Tối đa nhiệt độ: 80 ℃
Vật chất: Thân máy ー FC, SCPH, SCS
Đĩa van ー Cao su tổng hợp
Kết nối: mặt bích
•    Hoạt động ổn định
• Không bị ảnh hưởng bởi sự dao động áp suất đầu vào.
•    Không rò rỉ


 Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

FUSHIMAN - NHẬT ,VAN GIẢM ÁP - B260 Back Pressure Regulating Valve - FOR STEAM

FUSHIMAN - NHẬT ,VAN GIẢM ÁP - B260 Back Pressure Regulating Valve - FOR STEAM

1.000.000 đ
FUSHIMAN - NHẬT ,VAN GIẢM ÁP - B260 Back Pressure Regulating Valve  - FOR STEAM 

Size : 15A - 80A

 Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

FUSHIMAN - NHẬT ,VAN GIẢM ÁP - PD41-3 Pressure Reducing Valve - FOR STEAM

FUSHIMAN - NHẬT ,VAN GIẢM ÁP - PD41-3 Pressure Reducing Valve - FOR STEAM

1.000.000 đ
FUSHIMAN - NHẬT ,VAN GIẢM ÁP - P260 Pressure Reducing Valve  - FOR STEAM 

Size : 15A - 25A

 Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

FUSHIMAN - NHẬT ,VAN GIẢM ÁP - PHP30 Pressure Reducing Valve - FOR STEAM

FUSHIMAN - NHẬT ,VAN GIẢM ÁP - PHP30 Pressure Reducing Valve - FOR STEAM

1.000.000 đ
FUSHIMAN - NHẬT ,VAN GIẢM ÁP - P260 Pressure Reducing Valve  - FOR STEAM 

Size : 15A - 250A

 Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

FUSHIMAN - NHẬT ,VAN GIẢM ÁP - P260 Pressure Reducing Valve - FOR STEAM

FUSHIMAN - NHẬT ,VAN GIẢM ÁP - P260 Pressure Reducing Valve - FOR STEAM

1.000.000 đ
FUSHIMAN - NHẬT ,VAN GIẢM ÁP - P260 Pressure Reducing Valve  - FOR STEAM 

Size : 15A - 250A

 Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.v
n

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây