VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP
HOTLINE: +840902720814
Tìm thấy tất cả những gì bạn cần về van công nghiệp
VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI - NHẬT- FLOW SENSOR Type 8045 (Electrode Type)

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI - NHẬT- FLOW SENSOR Type 8045 (Electrode Type)

1.000.000 đ

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI - NHẬT- FLOW SENSOR Type 8045
(Electrode Type)
 

Size 15-50

Material : PVC, PDEF, PP

Material ECTFE

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI - NHẬT- FLOW SENSOR Type 8031 (Pulsed Output)

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI - NHẬT- FLOW SENSOR Type 8031 (Pulsed Output)

1.000.000 đ

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI - NHẬT- FLOW SENSOR Type 8031 (Pulsed Output)
Type 8020(Pulsed Output)
Type 8025(Digital Output )

Material ECTFE

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI - NHẬT- LOW SENSOR Type 8020(Pulsed Output) Type 8025(Digital Output)

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI - NHẬT- LOW SENSOR Type 8020(Pulsed Output) Type 8025(Digital Output)

1.000.000 đ

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI - NHẬT - FLOW SENSOR
Type 8020(Pulsed Output)
Type 8025(Digital Output )
Size:15-50

Material PVC, PP, PVDF

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI - NHẬT - FLOW SENSOR Type 8030(Pulsed Output) Type 8035(Digital Output)

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI - NHẬT - FLOW SENSOR Type 8030(Pulsed Output) Type 8035(Digital Output)

1.000.000 đ

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI - FLOW SENSOR
Type 8030(Pulsed Output)
Type 8035(Digital Output)
Size:15-50

Material PVC, PP, PVDF

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI - NHẬT - SOLENOID VALVE Type 142

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI - NHẬT - SOLENOID VALVE Type 142

1.000.000 đ

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI - SOLENOID VALVE Type 142
Size:15-50

Material PVC,PVDF

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI - NHẬT- SOLENOID VALVE Type 131

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI - NHẬT- SOLENOID VALVE Type 131

1.000.000 đ

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI - SOLENOID VALVE Type 131
Size:13-20

Material PVC

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI - NHẬT - ELECTRIC BUTTERFLY VALVE TYPE N

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI - NHẬT - ELECTRIC BUTTERFLY VALVE TYPE N

1.000.000 đ

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI - ELECTRIC BUTTERFLY VALVE TYPE N
Size:40-300

Material PVC, PP, PVDF
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI - NHẬT - ELECTRIC BUTTERFLY VALVE TYPE K

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI - NHẬT - ELECTRIC BUTTERFLY VALVE TYPE K

1.000.000 đ

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI - ELECTRIC BUTTERFLY VALVE TYPE K
Size:40-300

Material PVC, PP, PVDF
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI - NHẬT - ELECTRIC 3-WAY BALL VALVE

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI - NHẬT - ELECTRIC 3-WAY BALL VALVE

1.000.000 đ

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI - ELECTRIC 3-WAY BALL VALVE
Size:15-50

Material PVC
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI - NHẬT - ELECTRIC YP BALL VALVE

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI - NHẬT - ELECTRIC YP BALL VALVE

1.000.000 đ

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI - ELECTRIC YP BALL VALVE
Size:15-50

Material PVC
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI - NHẬT -ELECTRIC BALL VALVE TYPE N

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI - NHẬT -ELECTRIC BALL VALVE TYPE N

1.000.000 đ

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI - NHẬT - ELECTRIC BALL VALVE TYPE N
Size:15-100

Material PVC, HT, PP, PVDF
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI - NHẬT - ELECTRIC BALL VALVE TYPE K

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI - NHẬT - ELECTRIC BALL VALVE TYPE K

1.000.000 đ

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI - ELECTRIC BALL VALVE TYPE K
Size:15-100

Material PVC, HT, PP, PVDF
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI - NHẬT - ELECTRIC DIAPHRAGM VALVE TYPE KS

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI - NHẬT - ELECTRIC DIAPHRAGM VALVE TYPE KS

1.000.000 đ

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI -ELECTRIC DIAPHRAGM VALVE TYPE KS
Size:15-150

Material PVC, HT, PP, PVDF
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI -NHẬT- AIR OPERATION VALVE

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI -NHẬT- AIR OPERATION VALVE

1.000.000 đ

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI -AIR OPERATION VALVE    
Size:15-65     

Material  PVC, 
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI -NHẬT- PNEUMATIC BUTTERFLY VALVE TYPE S

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI -NHẬT- PNEUMATIC BUTTERFLY VALVE TYPE S

1.000.000 đ

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI -NHẬT- PNEUMATIC BALL VALVE TYPE S (Direct Mount Type)
Size: 40-400    

Material  PVC, PP , PVDF
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI -NHẬT- PNEUMATIC BALL VALVE TYPE S (Direct Mount Type)

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI -NHẬT- PNEUMATIC BALL VALVE TYPE S (Direct Mount Type)

1.000.000 đ

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI -NHẬT- PNEUMATIC BALL VALVE TYPE S (Direct Mount Type)
Size: 15-100
Material  PVC, HT, PP , PVDF
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI -NHẬT-PNEUMATIC DIAPHRAGM VALVE TYPE F

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI -NHẬT-PNEUMATIC DIAPHRAGM VALVE TYPE F

1.000.000 đ

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI -NHẬT-PNEUMATIC DIAPHRAGM VALVE TYPE F
Size: 15-100
Material  PVC, HT, PP , PVDF
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ỐNG PLANT VP SEKISUI NHẬT

ỐNG PLANT VP SEKISUI NHẬT

1.000.000 đ
Khái quát về sản phẩm

Ống PVC lý tưởng sử dụng trong ứng dụng hóa chất. Có hhả năng chống ăn mòn và chịu hóa chất cao với vật liệu PVC đặc thù.


Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
 
VAN TỰ ĐỘNG SEKISUI NHẬT

VAN TỰ ĐỘNG SEKISUI NHẬT

1.000.000 đ
Khái quát về sản phẩm

 

Độ bền và khả năng chống ăn mòn cao. Có nhiều phụ kiện tùy chọn theo yêu cầu

 

Đặc tính sản phẩm
Products - SEKISUI CHEMICAL CO., LTD.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây