VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP
VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP
HOTLINE: +840902720814
Tìm thấy tất cả những gì bạn cần về van công nghiệp
MODEL: GP-2000, SIZE: 100A, VAN GIẢM ÁP GP-2000, YOSHITAKE-NHẬT

MODEL: GP-2000, SIZE: 100A, VAN GIẢM ÁP GP-2000, YOSHITAKE-NHẬT

64.450.000 đ
 • VAN ĐIỀU ÁP - GP-2000
 • Van giảm áp được dùng để kiểm soát  áp lực đầu ra của hệ thống
 • Van giảm áp còn được gọi là van điều áp
   

  – Anh chị vui lòng gọi trực tiếp vào số Hotline 0901648988 (gặp Mr. Hiển) để được tư vấn kỹ thuật và báo giá.

  GP-2000

  * Pilot operated diaphragm type
  * Far superior capacity and performance
  * Accurate control
  * Valve leakage meets ANSI Class IV
  * High reduction ratio (20:1)
MODEL: GP-2000, SIZE: 80A, VAN GIẢM ÁP GP-2000, YOSHITAKE-NHẬT

MODEL: GP-2000, SIZE: 80A, VAN GIẢM ÁP GP-2000, YOSHITAKE-NHẬT

44.202.000 đ
 • VAN ĐIỀU ÁP - GP-2000
 • Van giảm áp được dùng để kiểm soát  áp lực đầu ra của hệ thống
 • Van giảm áp còn được gọi là van điều áp
   

  – Anh chị vui lòng gọi trực tiếp vào số Hotline 0901648988 (gặp Mr. Hiển) để được tư vấn kỹ thuật và báo giá.

  GP-2000

  * Pilot operated diaphragm type
  * Far superior capacity and performance
  * Accurate control
  * Valve leakage meets ANSI Class IV
  * High reduction ratio (20:1)
MODEL: GP-2000, SIZE: 65A, VAN GIẢM ÁP GP-2000, YOSHITAKE-NHẬT

MODEL: GP-2000, SIZE: 65A, VAN GIẢM ÁP GP-2000, YOSHITAKE-NHẬT

38.707.000 đ
 • VAN ĐIỀU ÁP - GP-2000
 • Van giảm áp được dùng để kiểm soát  áp lực đầu ra của hệ thống
 • Van giảm áp còn được gọi là van điều áp
   

  – Anh chị vui lòng gọi trực tiếp vào số Hotline 0901648988 (gặp Mr. Hiển) để được tư vấn kỹ thuật và báo giá.

  GP-2000

  * Pilot operated diaphragm type
  * Far superior capacity and performance
  * Accurate control
  * Valve leakage meets ANSI Class IV
  * High reduction ratio (20:1)
MODEL: GP-1000, SIZE: 100A, VAN GIẢM ÁP GP-1000, YOSHITAKE-NHẬT

MODEL: GP-1000, SIZE: 100A, VAN GIẢM ÁP GP-1000, YOSHITAKE-NHẬT

30.519.000 đ

Van giảm áp GP-1000

Van giảm áp được dùng để kiểm soát  áp lực đầu ra của  hệ thống

Van giảm áp còn được gọi là van điều áp

Van có độ bền cao, hiệu suất làm việc ổn định   

Thông số kỹ thuật

                ứng dụng: hơi

                áp suất đầu vào: 0.1-1.0Mpa

                áp suất đầu ra: 0.05-0.9Mpa

                Kết nối: Mặt  bích JIS 10K

                nhiệt độ tối đa: 220 độ

– Anh chị vui lòng gọi trực tiếp vào số Hotline 0901648988 (gặp Mr. Hiển) để được tư vấn kỹ thuật và báo giá.

MODEL: GP-2000, SIZE: 50A, VAN GIẢM ÁP GP-2000, YOSHITAKE-NHẬT

MODEL: GP-2000, SIZE: 50A, VAN GIẢM ÁP GP-2000, YOSHITAKE-NHẬT

26.659.000 đ
 • VAN ĐIỀU ÁP - GP-2000
 • Van giảm áp được dùng để kiểm soát  áp lực đầu ra của hệ thống
 • Van giảm áp còn được gọi là van điều áp
   

  – Anh chị vui lòng gọi trực tiếp vào số Hotline 0901648988 (gặp Mr. Hiển) để được tư vấn kỹ thuật và báo giá.

  GP-2000

  * Pilot operated diaphragm type
  * Far superior capacity and performance
  * Accurate control
  * Valve leakage meets ANSI Class IV
  * High reduction ratio (20:1)
MODEL: GP-2000, SIZE: 40A, VAN GIẢM ÁP GP-2000, YOSHITAKE-NHẬT

MODEL: GP-2000, SIZE: 40A, VAN GIẢM ÁP GP-2000, YOSHITAKE-NHẬT

20.636.000 đ
 • VAN ĐIỀU ÁP - GP-2000
 • Van giảm áp được dùng để kiểm soát  áp lực đầu ra của hệ thống
 • Van giảm áp còn được gọi là van điều áp
   

  – Anh chị vui lòng gọi trực tiếp vào số Hotline 0901648988 (gặp Mr. Hiển) để được tư vấn kỹ thuật và báo giá.

  GP-2000

  * Pilot operated diaphragm type
  * Far superior capacity and performance
  * Accurate control
  * Valve leakage meets ANSI Class IV
  * High reduction ratio (20:1)
MODEL: GP-2000, SIZE: 32A, VAN GIẢM ÁP GP-2000, YOSHITAKE-NHẬT

MODEL: GP-2000, SIZE: 32A, VAN GIẢM ÁP GP-2000, YOSHITAKE-NHẬT

19.969.000 đ
 • VAN ĐIỀU ÁP - GP-2000
 • Van giảm áp được dùng để kiểm soát  áp lực đầu ra của hệ thống
 • Van giảm áp còn được gọi là van điều áp
   

  – Anh chị vui lòng gọi trực tiếp vào số Hotline 0901648988 (gặp Mr. Hiển) để được tư vấn kỹ thuật và báo giá.

  GP-2000

  * Pilot operated diaphragm type
  * Far superior capacity and performance
  * Accurate control
  * Valve leakage meets ANSI Class IV
  * High reduction ratio (20:1)
MODEL: GP-1000, SIZE: 80A, VAN GIẢM ÁP GP-1000, YOSHITAKE-NHẬT

MODEL: GP-1000, SIZE: 80A, VAN GIẢM ÁP GP-1000, YOSHITAKE-NHẬT

19.694.000 đ

Van giảm áp GP-1000

Van giảm áp được dùng để kiểm soát  áp lực đầu ra của  hệ thống

Van giảm áp còn được gọi là van điều áp

Van có độ bền cao, hiệu suất làm việc ổn định   

Thông số kỹ thuật

                ứng dụng: hơi

                áp suất đầu vào: 0.1-1.0Mpa

                áp suất đầu ra: 0.05-0.9Mpa

                Kết nối: Mặt  bích JIS 10K

                nhiệt độ tối đa: 220 độ

– Anh chị vui lòng gọi trực tiếp vào số Hotline 0901648988 (gặp Mr. Hiển) để được tư vấn kỹ thuật và báo giá.

MODEL: GP-2000, SIZE: 20A, VAN GIẢM ÁP GP-2000, YOSHITAKE-NHẬT

MODEL: GP-2000, SIZE: 20A, VAN GIẢM ÁP GP-2000, YOSHITAKE-NHẬT

18.366.000 đ
 • VAN ĐIỀU ÁP - GP-2000
 • Van giảm áp được dùng để kiểm soát  áp lực đầu ra của hệ thống
 • Van giảm áp còn được gọi là van điều áp
   

  – Anh chị vui lòng gọi trực tiếp vào số Hotline 0901648988 (gặp Mr. Hiển) để được tư vấn kỹ thuật và báo giá.

  GP-2000

  * Pilot operated diaphragm type
  * Far superior capacity and performance
  * Accurate control
  * Valve leakage meets ANSI Class IV
  * High reduction ratio (20:1)
MODEL: GP-2000, SIZE: 25A, VAN GIẢM ÁP GP-2000, YOSHITAKE-NHẬT

MODEL: GP-2000, SIZE: 25A, VAN GIẢM ÁP GP-2000, YOSHITAKE-NHẬT

18.197.000 đ
 • VAN ĐIỀU ÁP - GP-2000
 • Van giảm áp được dùng để kiểm soát  áp lực đầu ra của hệ thống
 • Van giảm áp còn được gọi là van điều áp
   

  – Anh chị vui lòng gọi trực tiếp vào số Hotline 0901648988 (gặp Mr. Hiển) để được tư vấn kỹ thuật và báo giá.

  GP-2000

  * Pilot operated diaphragm type
  * Far superior capacity and performance
  * Accurate control
  * Valve leakage meets ANSI Class IV
  * High reduction ratio (20:1)
MODEL: GP-2000, SIZE: 15A, VAN GIẢM ÁP GP-2000, YOSHITAKE-NHẬT

MODEL: GP-2000, SIZE: 15A, VAN GIẢM ÁP GP-2000, YOSHITAKE-NHẬT

18.105.000 đ
 • VAN ĐIỀU ÁP - GP-2000
 • Van giảm áp được dùng để kiểm soát  áp lực đầu ra của hệ thống
 • Van giảm áp còn được gọi là van điều áp
   

  – Anh chị vui lòng gọi trực tiếp vào số Hotline 0901648988 (gặp Mr. Hiển) để được tư vấn kỹ thuật và báo giá.

  GP-2000

  * Pilot operated diaphragm type
  * Far superior capacity and performance
  * Accurate control
  * Valve leakage meets ANSI Class IV
  * High reduction ratio (20:1)


   
MODEL: GP-2000, SIZE: 15A, VAN GIẢM ÁP GP-2000, YOSHITAKE-NHẬT

MODEL: GP-2000, SIZE: 15A, VAN GIẢM ÁP GP-2000, YOSHITAKE-NHẬT

18.105.000 đ
 • VAN ĐIỀU ÁP - GP-2000
 • Van giảm áp được dùng để kiểm soát  áp lực đầu ra của hệ thống
 • Van giảm áp còn được gọi là van điều áp
   

  GP-2000

  * Pilot operated diaphragm type
  * Far superior capacity and performance
  * Accurate control
  * Valve leakage meets ANSI Class IV
  * High reduction ratio (20:1)
MODEL: GP-1000, SIZE: 65A, VAN GIẢM ÁP GP-1000, YOSHITAKE-NHẬT

MODEL: GP-1000, SIZE: 65A, VAN GIẢM ÁP GP-1000, YOSHITAKE-NHẬT

16.256.000 đ

Van giảm áp GP-1000

Van giảm áp được dùng để kiểm soát  áp lực đầu ra của  hệ thống

Van giảm áp còn được gọi là van điều áp

Van có độ bền cao, hiệu suất làm việc ổn định   

Thông số kỹ thuật

                ứng dụng: hơi

                áp suất đầu vào: 0.1-1.0Mpa

                áp suất đầu ra: 0.05-0.9Mpa

                Kết nối: Mặt  bích JIS 10K

                nhiệt độ tối đa: 220 độ

– Anh chị vui lòng gọi trực tiếp vào số Hotline 0901648988 (gặp Mr. Hiển) để được tư vấn kỹ thuật và báo giá.

MODEL: GP-1000, SIZE: 50A, VAN GIẢM ÁP GP-1000, YOSHITAKE-NHẬT

MODEL: GP-1000, SIZE: 50A, VAN GIẢM ÁP GP-1000, YOSHITAKE-NHẬT

11.300.000 đ

Van giảm áp GP-1000

Van giảm áp được dùng để kiểm soát  áp lực đầu ra của  hệ thống

Van giảm áp còn được gọi là van điều áp

Van có độ bền cao, hiệu suất làm việc ổn định   

Thông số kỹ thuật

                ứng dụng: hơi

                áp suất đầu vào: 0.1-1.0Mpa

                áp suất đầu ra: 0.05-0.9Mpa

                Kết nối: Mặt  bích JIS 10K

                nhiệt độ tối đa: 220 độ

– Anh chị vui lòng gọi trực tiếp vào số Hotline 0901648988 (gặp Mr. Hiển) để được tư vấn kỹ thuật và báo giá.

MODEL: GP-1000, SIZE: 40A, VAN GIẢM ÁP GP-1000, YOSHITAKE-NHẬT

MODEL: GP-1000, SIZE: 40A, VAN GIẢM ÁP GP-1000, YOSHITAKE-NHẬT

9.970.000 đ

Van giảm áp GP-1000

Van giảm áp được dùng để kiểm soát  áp lực đầu ra của  hệ thống

Van giảm áp còn được gọi là van điều áp

Van có độ bền cao, hiệu suất làm việc ổn định   

Thông số kỹ thuật

                ứng dụng: hơi

                áp suất đầu vào: 0.1-1.0Mpa

                áp suất đầu ra: 0.05-0.9Mpa

                Kết nối: Mặt  bích JIS 10K

                nhiệt độ tối đa: 220 độ

– Anh chị vui lòng gọi trực tiếp vào số Hotline 0901648988 (gặp Mr. Hiển) để được tư vấn kỹ thuật và báo giá.

MODEL: GP-1000, SIZE: 32A, VAN GIẢM ÁP GP-1000, YOSHITAKE-NHẬT

MODEL: GP-1000, SIZE: 32A, VAN GIẢM ÁP GP-1000, YOSHITAKE-NHẬT

9.856.000 đ

Van giảm áp GP-1000

Van giảm áp được dùng để kiểm soát  áp lực đầu ra của  hệ thống

Van giảm áp còn được gọi là van điều áp

Van có độ bền cao, hiệu suất làm việc ổn định   

Thông số kỹ thuật

                ứng dụng: hơi

                áp suất đầu vào: 0.1-1.0Mpa

                áp suất đầu ra: 0.05-0.9Mpa

                Kết nối: Mặt  bích JIS 10K

                nhiệt độ tối đa: 220 độ

– Anh chị vui lòng gọi trực tiếp vào số Hotline 0901648988 (gặp Mr. Hiển) để được tư vấn kỹ thuật và báo giá.

MODEL: GP-1000, SIZE: 20A, VAN GIẢM ÁP GP-1000, YOSHITAKE-NHẬT

MODEL: GP-1000, SIZE: 20A, VAN GIẢM ÁP GP-1000, YOSHITAKE-NHẬT

7.793.000 đ

Van giảm áp GP-1000

Van giảm áp được dùng để kiểm soát  áp lực đầu ra của  hệ thống

Van giảm áp còn được gọi là van điều áp

Van có độ bền cao, hiệu suất làm việc ổn định   

Thông số kỹ thuật

                ứng dụng: hơi

                áp suất đầu vào: 0.1-1.0Mpa

                áp suất đầu ra: 0.05-0.9Mpa

                Kết nối: Mặt  bích JIS 10K

                nhiệt độ tối đa: 220 độ

– Anh chị vui lòng gọi trực tiếp vào số Hotline 0901648988 (gặp Mr. Hiển) để được tư vấn kỹ thuật và báo giá.

MODEL: GP-1000, SIZE: 15A, VAN GIẢM ÁP GP-1000, YOSHITAKE-NHẬT

MODEL: GP-1000, SIZE: 15A, VAN GIẢM ÁP GP-1000, YOSHITAKE-NHẬT

7.642.000 đ

Van giảm áp GP-1000

MODEL: GP-1000, SIZE: 25A, VAN GIẢM ÁP GP-1000, YOSHITAKE-NHẬT

MODEL: GP-1000, SIZE: 25A, VAN GIẢM ÁP GP-1000, YOSHITAKE-NHẬT

7.483.000 đ

Van giảm áp GP-1000

Van giảm áp được dùng để kiểm soát  áp lực đầu ra của  hệ thống

Van giảm áp còn được gọi là van điều áp

Van có độ bền cao, hiệu suất làm việc ổn định   

Thông số kỹ thuật

                ứng dụng: hơi

                áp suất đầu vào: 0.1-1.0Mpa

                áp suất đầu ra: 0.05-0.9Mpa

                Kết nối: Mặt  bích JIS 10K

                nhiệt độ tối đa: 220 độ

– Anh chị vui lòng gọi trực tiếp vào số Hotline 0901648988 (gặp Mr. Hiển) để được tư vấn kỹ thuật và báo giá.

MODEL: GD-45P, SIZE: 25A, VAN GIẢM ÁP HƠI, GANG DẺO, NỐI REN BSPT, 21K, YOSHITAKE-NHẬT

MODEL: GD-45P, SIZE: 25A, VAN GIẢM ÁP HƠI, GANG DẺO, NỐI REN BSPT, 21K, YOSHITAKE-NHẬT

6.486.000 đ
 • VAN GIẢM ÁP - GD-45 / 45P
 • Van giảm áp được dùng để kiểm soát  áp lực đầu ra của  hệ thống
 • Van giảm áp còn được gọi là van điều áp
  Van giảm áp cho hơi nóng, thân gang, lắp ren, Model GD-45P, hiệu Yoshitake (Nhật)
   

  Van giảm áp cho hơi nóng, thân gang, lắp ren, Model GD-45P, hiệu Yoshitake (Nhật)


  Thông số cơ bản:

  Hãng sản xuất: Yoshitake (Nhật) – xuất xứ Thái Lan

  Vật liệu thân van: Gang dẻo (Ductile Iron)

  Ứng dụng: Cho hơi nóng (Steam) Max. 220 độ C

  Áp suất đầu vào: Max 20kgf/cm2

  Áp suất đầu ra: 3 ngưỡng lò xo: Lò xo A (0.2 – 1 kgf/cm2), Lò xo B (0.5 – 4 kgf/cm2), Lò xo C (3.5 – 10 kgf/cm2)

  Kiểu lắp: Lắp ren

  Size: 1/2″ (DN15) – 1″ (DN25)


  – Anh chị vui lòng gọi trực tiếp vào số Hotline 0901648988 (gặp Mr. Hiển) để được tư vấn kỹ thuật và báo giá.


  Thông số chi tiết:

  Tên gọi: Tên tiếng Việt: Van giảm áp, van điều áp; Tên tiếng Anh: Pressure Reducing Valve

  Công dụng: Dùng để giảm áp suất của hơi nóng (Steam) từ áp suất cao sang áp suất thấp, và giữ ổn định áp suất đó cố định không đổi cho dù áp đầu vào có biến động.

  Cách sử dụng: Chỉnh nắp vặn phía trên đầu van để cài đặt áp suất đầu ra của van theo ý muốn trong khoảng cho phép.

  Cấu tạo:

  + Thân gang dẻo (Ductile Iron),

  + Valve & Seat: Stainless Steel

  Ứng dụng: Hơi nóng (Steam)

  Thông số kỹ thuật của Van giảm áp cho hơi nóng, thân gang, lắp ren, Model GD-45P, hiệu Yoshitake (Nhật):

  –  Vật liệu thân van: Gang dẻo (Ductile Iron), Valve & Seat: Stainless Steel

  –  Áp suất đầu vào: Max 20kgf/cm2

  –  Áp suất đầu ra: 3 ngưỡng lò xo: Lò xo A (0.2 – 1 kgf/cm2), Lò xo B (0.5 – 4 kgf/cm2), Lò xo C (3.5 – 10 kgf/cm2)

  – Kiểu lắp:  Lắp ren

  – Nhiệt độ: Max 220 deg. C

  – Size van: 1/2″ (DN15) – 1″ (DN25)

  – Kích thước van:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây