VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP
HOTLINE: +840902720814
Tìm thấy tất cả những gì bạn cần về van công nghiệp
VAN BI DONGSAN - HÀN QUỐC - FORCE BALL VALVE MODEL BUS SERIES

VAN BI DONGSAN - HÀN QUỐC - FORCE BALL VALVE MODEL BUS SERIES

1.000.000 đ
VAN BI DONGSAN - HÀN QUỐC - FORCE BALL VALVE MODEL BUS SERIES

 

Features

“UNI-BODY, FREE FLOATING BALL, SOFT SEATED & CASTING DEISGN”

The BUS Series One-Piece, Reduced Port, Flanged end, Soft seated casting ball valves are designed, constructed and tested strictly in accordance with the latest international standards of API, ASME, BS, and DIN. It provide bubble-tight shutoff, low maintenance, no-leak stem seals and the safety assurance of a blowout-proof stem assembly.

Materials include cast carbon steel, low-temperature carbon steel, stainless steel, Monel, Hastelloy, Alloy 20 and others as required. These materials are compliance with NACE standard MR 0175 specifications.

Specifications

Uni body, side entry, reduced port, free floating ball, "Fire-safe" designed to API 607/ISO 10497, anti-blow out proof stem, pressure balance hole in ball and locking device.

Designed to API 6D, ASME B 16.34, API 608 and ISO 17292/ BS 5351 specifications.

- Size Range : NPS 1(DN 25) to NPS 12(DN 300)
- Pressure Rating : ASME Class 150 to 300
- Face-to-face or End-to-end : API 6D and ASME B16.10
- Flanged End : ASME B16.5 FF, RF
- Valve Inspection and Test : API 598
- Materials : CS, LTCS, SS & Duplex, Etc..

Đặc trưng

“UNI-BODY, BÓNG NỔI MIỄN PHÍ, GHẾ MỀM & ĐÚC THIẾT BỊ”

Các loại van bi đúc một mảnh, cổng giảm, đầu bích, van bi đúc có chỗ ngồi mềm của dòng BUS được thiết kế, chế tạo và thử nghiệm nghiêm ngặt theo các tiêu chuẩn quốc tế mới nhất về API, ASME, BS và DIN. Nó cung cấp khả năng ngắt kín bằng bong bóng, ít bảo trì, niêm phong thân không rò rỉ và đảm bảo an toàn cho cụm thân chống xì.

Vật liệu bao gồm thép cacbon đúc, thép cacbon nhiệt độ thấp, thép không gỉ, Monel, Hastelloy, Hợp kim 20 và các loại khác theo yêu cầu. Những vật liệu này tuân thủ các thông số kỹ thuật MR 0175 tiêu chuẩn NACE.

Thông số kỹ thuật

Thân Uni, lối vào bên, cổng giảm, bóng nổi tự do, "An toàn chống cháy" được thiết kế theo API 607 ​​/ ISO 10497, thân chống xì, lỗ cân bằng áp suất trên bóng và thiết bị khóa.

Được thiết kế theo thông số kỹ thuật API 6D, ASME B 16.34, API 608 và ISO 17292 / BS 5351.

- Dải kích thước: NPS 1 (DN 25) đến NPS 12 (DN 300)
- Xếp hạng áp suất: ASME Class 150 đến 300
- Trực diện hoặc Kết thúc: API 6D và ASME B16.10
- Đầu mặt bích: ASME B16.5 FF, RF
- Kiểm tra và kiểm tra van: API 598
- Vật liệu: CS, LTCS, SS & Duplex, v.v.
 

 Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN BI DONGSAN - HÀN QUỐC - FORCE BALL VALVE MODEL BFS SERIES

VAN BI DONGSAN - HÀN QUỐC - FORCE BALL VALVE MODEL BFS SERIES

1.000.000 đ
VAN BI DONGSAN - HÀN QUỐC - FORCE BALL VALVE MODEL BFS SERIES

 

Features

“SPLIT-BODY, FREE FLOATING BALL, SOFT SEATED & CASTING DEISGN”

The BFS Series Two-Piece, Full/ Reduced port, Flanged/ Welded end, Soft seated casting ball valves are designed, constructed and tested strictly in accordance with the latest international standards of API, ASME, BS, and DIN. It provide bubble-tight shutoff, low maintenance, no-leak stem seals and the safety assurance of a blowout-proof stem assembly.

Materials include cast carbon steel, low-temperature carbon steel, stainless steel, Monel, Hastelloy, Alloy 20 and others as required. These materials are compliance with NACE standard MR 0175 specifications.

Specifications

Split body, side entry, reduced port, free floating ball, "Fire-safe" designed to API 607/ISO 10497, anti-blow out proof stem, pressure balance hole in ball and locking device.

Designed to API 6D, ASME B 16.34, API 608 and ISO 17292/ BS 5351 specifications.

- Size Range : NPS 1/2(DN 15) to NPS 12(DN 300)
- Pressure Rating : ASME Class 150 to 1500
- Face-to-face or End-to-end : API 6D and ASME B16.10
- Flanged End : ASME B16.5 FF, RF, RTJ
- Welded End : ASME B16.25
- Valve Inspection and Test : API 598
- Materials : CS, LTCS, SS & Duplex, Etc..

Đặc trưng

“SPLIT-BODY, BÓNG NỔI MIỄN PHÍ, GHẾ MỀM & ĐÚC THIẾT BỊ”

Dòng BFS Hai mảnh, cổng đầy đủ / cổng giảm, mặt bích / đầu hàn, van bi đúc có chỗ ngồi mềm được thiết kế, xây dựng và kiểm tra nghiêm ngặt theo các tiêu chuẩn quốc tế mới nhất về API, ASME, BS và DIN. Nó cung cấp khả năng ngắt kín bằng bong bóng, ít bảo trì, niêm phong thân không rò rỉ và đảm bảo an toàn cho cụm thân chống xì.

Vật liệu bao gồm thép cacbon đúc, thép cacbon nhiệt độ thấp, thép không gỉ, Monel, Hastelloy, Hợp kim 20 và các loại khác theo yêu cầu. Những vật liệu này tuân thủ các thông số kỹ thuật MR 0175 tiêu chuẩn NACE.

Thông số kỹ thuật

Thân chia, lối vào bên, cổng giảm, bóng nổi tự do, "An toàn chống cháy" được thiết kế theo API 607 ​​/ ISO 10497, thân chống xì, lỗ cân bằng áp suất trên bóng và thiết bị khóa.

Được thiết kế theo thông số kỹ thuật API 6D, ASME B 16.34, API 608 và ISO 17292 / BS 5351.

- Dải kích thước: NPS 1/2 (DN 15) đến NPS 12 (DN 300)
- Đánh giá áp suất: ASME Class 150 đến 1500
- Trực diện hoặc Kết thúc: API 6D và ASME B16.10
- Đầu mặt bích: ASME B16.5 FF, RF, RTJ
- Kết thúc hàn: ASME B16.25
- Kiểm tra và kiểm tra van: API 598
- Vật liệu: CS, LTCS, SS & Duplex, v.v.
 

 Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN BI DONGSAN - HÀN QUỐC - FORCE BALL VALVE MODEL DFS SERIES

VAN BI DONGSAN - HÀN QUỐC - FORCE BALL VALVE MODEL DFS SERIES

1.000.000 đ
VAN BI DONGSAN - HÀN QUỐC - FORCE BALL VALVE MODEL DFS SERIES

 

Features

“SPLIT-BODY, FREE FLOATING BALL, SOFT SEATED & FORGED DEISGN”

The DFS Series Two/Three-Piece, Full/ Reduced port, Flanged/ Welded end, floating ball valves are designed, constructed and tested strictly in accordance with the latest international standards of API, ASME, BS, and DIN. It provide bubble-tight shutoff, low maintenance, no-leak stem seals and the safety assurance of a blowout-proof stem assembly.

Materials include forged carbon steel, low-temperature carbon steel, stainless steel, Monel, Hastelloy, Alloy 20 and others as required. These materials are compliance with NACE standard MR 0175 specifications.

Specifications

Split body, side entry, full/ reduced port, free floating ball, "Fire-safe" designed to API 607/ISO 10497, anti-blow out proof stem, pressure balance hole in ball and locking device.

Designed to API 6D, ASME B 16.34, API 608 and ISO 17292/ BS 5351 specifications.

- Size Range : NPS 1/2(DN 15) to NPS 6(DN 150 )
- Pressure Rating : ASME Class 150 to 2500
- Face-to-face or End-to-end : API 6D and ASME B16.10
- Flanged End : ASME B16.5 FF, RF, RTJ
- Welded End : ASME B16.25
- Socket Welded End : ASME B16.11
- Valve Inspection and Test : API 598
- Materials : CS, LTCS, SS & Duplex, Etc..

Đặc trưng

“THÂN THÂN, BÓNG NỔI MIỄN PHÍ, GHẾ MỀM & KHÓ CHỊU QUÊN”

Các van bi nổi DFS Series Hai / Ba mảnh, Toàn bộ / Giảm, Đầu bích / Hàn, van bi nổi được thiết kế, xây dựng và kiểm tra nghiêm ngặt theo các tiêu chuẩn quốc tế mới nhất về API, ASME, BS và DIN. Nó cung cấp khả năng ngắt kín bằng bong bóng, ít bảo trì, niêm phong thân không rò rỉ và đảm bảo an toàn cho cụm thân chống xì.

Vật liệu bao gồm thép carbon rèn, thép carbon nhiệt độ thấp, thép không gỉ, Monel, Hastelloy, Hợp kim 20 và các loại khác theo yêu cầu. Những vật liệu này tuân thủ các thông số kỹ thuật MR 0175 tiêu chuẩn NACE.

Thông số kỹ thuật

Thân chia, lối vào bên, cổng đầy đủ / thu nhỏ, bóng nổi tự do, "An toàn chống cháy" được thiết kế theo API 607 ​​/ ISO 10497, thân chống xì, lỗ cân bằng áp suất trên bóng và thiết bị khóa.

Được thiết kế theo thông số kỹ thuật API 6D, ASME B 16.34, API 608 và ISO 17292 / BS 5351.

- Dải kích thước: NPS 1/2 (DN 15) đến NPS 6 (DN 150)
- Đánh giá áp suất: ASME Class 150 đến 2500
- Trực diện hoặc Kết thúc: API 6D và ASME B16.10
- Đầu mặt bích: ASME B16.5 FF, RF, RTJ
- Kết thúc hàn: ASME B16.25
- Kết thúc hàn ổ cắm: ASME B16.11
- Kiểm tra và kiểm tra van: API 598
- Vật liệu: CS, LTCS, SS & Duplex, v.v.
 


 Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN BI DONGSAN - HÀN QUỐC - FORCE BALL VALVE MODEL BTS SERIES

VAN BI DONGSAN - HÀN QUỐC - FORCE BALL VALVE MODEL BTS SERIES

1.000.000 đ
VAN BI DONGSAN - HÀN QUỐC - FORCE BALL VALVE MODEL BTS SERIES

 

Features

“TRUNNION LOWER STEM, SOFT SEATED & CASITNG DESIGN”

The BTS Series Two/Three-Piece, Full/ Reduced port, Flanged/ Welded end, trunnion mounted ball valves are designed, constructed and tested strictly in accordance with the latest international standards of API, ASME, BS, and DIN.

On soft seated ball valves a resilient seat seal is inserted into the seat ring to provide a secondary soft seating in addition to the primary metal to metal seating between the ball and the seat. The sealing between the seat and the seat housing shoulders is achieved by the means of O-rings. Graphite gaskets and/or spring energized lip seals are used for special applications.

Materials include forged carbon steel, low-temperature carbon steel, stainless steel, Monel, Hastelloy, Alloy 20 and others as required. These materials are compliance with NACE standard MR 0175 specifications.

Specifications

Split body, side entry, full/ reduced port, trunnion mounted ball, "Fire-safe" designed to API 607/ISO 10497, anti-blow out proof stem, double seal design, double block and bleed, anti-static design, pressure relieving seals, locking device.

Designed to API 6D, ASME B 16.34 and ISO 17292/ BS 5351 specifications.
- Size Range : NPS 2(DN 50) to NPS 18(DN 450)
- Pressure Rating : ASME Class 150 to 1500
- Face-to-face or End-to-end : API 6D and ASME B16.10
- Flanged End : ASME B16.5 FF, RF, RTJ
- Welded End : ASME B16.25
- Valve Inspection and Test : API 6D and API 598
- Materials : CS, LTCS, SS & Duplex, Etc..

Đặc trưng

“TRUNNION LOWER STEM, SOFT SEATED & CASITNG DESIGN”

Các van bi gắn trên trục BTS Hai / Ba mảnh, Toàn bộ / Giảm thiểu, Đầu bích / Đầu hàn, được thiết kế, xây dựng và kiểm tra nghiêm ngặt theo các tiêu chuẩn quốc tế mới nhất của API, ASME, BS và DIN.

Trên van bi ngồi mềm, một miếng đệm ghế đàn hồi được lắp vào vòng đệm để tạo ra một chỗ ngồi mềm thứ cấp ngoài kim loại chính đến chỗ ngồi bằng kim loại giữa quả bóng và ghế. Sự bịt kín giữa mặt ngồi và vai vỏ ghế được thực hiện bằng các vòng chữ O. Các miếng đệm bằng than chì và / hoặc miếng đệm môi được cung cấp năng lượng bằng lò xo được sử dụng cho các ứng dụng đặc biệt.

Vật liệu bao gồm thép carbon rèn, thép carbon nhiệt độ thấp, thép không gỉ, Monel, Hastelloy, Hợp kim 20 và các loại khác theo yêu cầu. Những vật liệu này tuân thủ các thông số kỹ thuật MR 0175 tiêu chuẩn NACE.

Thông số kỹ thuật

Thân chia, lối vào bên, cổng đầy đủ / thu nhỏ, bóng gắn trunnion, "An toàn chống cháy" được thiết kế theo API 607 ​​/ ISO 10497, thân chống xì, thiết kế con dấu kép, khối kép và chảy máu, thiết kế chống tĩnh điện, áp suất giải phóng con dấu, thiết bị khóa.

Được thiết kế theo tiêu chuẩn API 6D, ASME B 16.34 và ISO 17292 / BS 5351.
- Dải kích thước: NPS 2 (DN 50) đến NPS 18 (DN 450)
- Đánh giá áp suất: ASME Class 150 đến 1500
- Trực diện hoặc Kết thúc: API 6D và ASME B16.10
- Đầu mặt bích: ASME B16.5 FF, RF, RTJ
- Kết thúc hàn: ASME B16.25
- Kiểm tra và kiểm tra van: API 6D và API 598
- Vật liệu: CS, LTCS, SS & Duplex, v.v.
 


 Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN BI DONGSAN - HÀN QUỐC - FORCE BALL VALVE MODEL DTS SERIES

VAN BI DONGSAN - HÀN QUỐC - FORCE BALL VALVE MODEL DTS SERIES

1.000.000 đ
VAN BI DONGSAN - HÀN QUỐC - FORCE BALL VALVE MODEL DTS SERIES

Features

“TRUNNION BALL GUIDE, SOFT SEATED & FORGED DESIGN”

The DTS Series Two/Three-Piece, Full/ Reduced port, Flanged/ Welded end, trunnion mounted ball valves are designed, constructed and tested strictly in accordance with the latest international standards of API, ASME, BS, and DIN.

On soft seated ball valves a resilient seat seal is inserted into the seat ring to provide a secondary soft seating in addition to the primary metal to metal seating between the ball and the seat. The sealing between the seat and the seat housing shoulders is achieved by the means of O-rings. Graphite gaskets and/or spring energized lip seals are used for special applications.

Materials include forged carbon steel, low-temperature carbon steel, stainless steel, Monel, Hastelloy, Alloy 20 and others as required. These materials are compliance with NACE standard MR 0175 specifications.

Specifications

Split body, side entry, full/ reduced port, trunnion mounted ball, "Fire-safe" designed to API 607/ISO 10497, anti-blow out proof stem, double seal design, double block and bleed, anti-static design, pressure relieving seals, locking device.

Designed to API 6D, ASME B 16.34 and ISO 17292/ BS 5351 specifications.
- Size Range : NPS 2(DN 50) to NPS 48(DN 1200)
- Pressure Rating : ASME Class 150 to 2500
- Face-to-face or End-to-end : API 6D and ASME B16.10
- Flanged End : ASME B16.5 FF, RF, RTJ/ ASME B16.47 RF,RTJ
- Welded End : ASME B16.25
- Valve Inspection and Test : API 6D and API 598
- Materials : CS, LTCS, SS & Duplex, Etc..

Đặc trưng

“HƯỚNG DẪN TRUNNION BALL, MỀM GHÉP VÀ THIẾT KẾ ĐÃ QUÊN”

DTS Series Hai / Ba mảnh, Cổng đầy đủ / Giảm, Đầu bích / Đầu hàn, van bi gắn trục được thiết kế, xây dựng và thử nghiệm nghiêm ngặt theo các tiêu chuẩn quốc tế mới nhất về API, ASME, BS và DIN.

Trên van bi ngồi mềm, một miếng đệm ghế đàn hồi được lắp vào vòng đệm để tạo ra một chỗ ngồi mềm thứ cấp ngoài kim loại chính đến chỗ ngồi bằng kim loại giữa quả bóng và ghế. Sự bịt kín giữa mặt ngồi và vai vỏ ghế được thực hiện bằng các vòng chữ O. Các miếng đệm bằng than chì và / hoặc miếng đệm môi được cung cấp năng lượng bằng lò xo được sử dụng cho các ứng dụng đặc biệt.

Vật liệu bao gồm thép carbon rèn, thép carbon nhiệt độ thấp, thép không gỉ, Monel, Hastelloy, Hợp kim 20 và các loại khác theo yêu cầu. Những vật liệu này tuân thủ các thông số kỹ thuật MR 0175 tiêu chuẩn NACE.

Thông số kỹ thuật

Thân chia, lối vào bên, cổng đầy đủ / thu nhỏ, bóng gắn trunnion, "An toàn chống cháy" được thiết kế theo API 607 ​​/ ISO 10497, thân chống xì, thiết kế con dấu kép, khối kép và chảy máu, thiết kế chống tĩnh điện, áp suất giải phóng con dấu, thiết bị khóa.

Được thiết kế theo tiêu chuẩn API 6D, ASME B 16.34 và ISO 17292 / BS 5351.
- Dải kích thước: NPS 2 (DN 50) đến NPS 48 (DN 1200)
- Đánh giá áp suất: ASME Class 150 đến 2500
- Trực diện hoặc Kết thúc: API 6D và ASME B16.10
- Đầu mặt bích: ASME B16.5 FF, RF, RTJ / ASME B16.47 RF, RTJ
- Kết thúc hàn: ASME B16.25
- Kiểm tra và kiểm tra van: API 6D và API 598
- Vật liệu: CS, LTCS, SS & Duplex, v.v.


 Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây