VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP
HOTLINE: +840902720814
Tìm thấy tất cả những gì bạn cần về van công nghiệp
RP-7 - VAN GIẢM ÁP HƠI NÓNG STEAM VENN NHẬT

RP-7 - VAN GIẢM ÁP HƠI NÓNG STEAM VENN NHẬT

1.000.000 đ

RP-7 - VAN GIẢM ÁP HƠI NÓNG STEAM VENN NHẬT
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi nhu cầu qua ZALO số 0902720814 / 0907450506 / 0766226161 gặp nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc gửi email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn.

RP-8 - VAN GIẢM ÁP HƠI NÓNG (STEAM) VENN - NHẬT

RP-8 - VAN GIẢM ÁP HƠI NÓNG (STEAM) VENN - NHẬT

1.000.000 đ

RP-8 - VAN GIẢM ÁP HƠI  NÓNG (STEAM) VENN - NHẬT
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi nhu cầu qua ZALO số 0902720814 / 0907450506 / 0766226161 gặp nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc gửi email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn.

VAN GIẢM ÁP AW , FUSHIMAN - NHẬT -AW Pressure Reducing Valve - FOR ALL KINDS OF FLUID

VAN GIẢM ÁP AW , FUSHIMAN - NHẬT -AW Pressure Reducing Valve - FOR ALL KINDS OF FLUID

1.000.000 đ
VAN GIẢM ÁP AWR , FUSHIMAN - NHẬT -AWR Back Pressure Regulating Valve- FOR ALL KINDS OF FLUID

 

 For small flow rate
Size : 15〜50A
P1 : Max. 2.0MPa
Max. temperature : 60, 220℃

Material : BodyーFC, SCPH, SCS
Valve discーSUS
DiaphragmーSUS, Synthetic rubber
Connection : Flanged
Simple and compact design
Stainless steel diaphragm can be used for all kinds of fluid.

Đối với tốc độ dòng chảy nhỏ
Kích thước: 15〜50A
P1: Tối đa 2.0MPa
Tối đa nhiệt độ: 60, 220 ℃
Chất liệu: Thân máy ー FC, SCPH, SCS
Đĩa van ー SUS
Màng chắn ー SUS, Cao su tổng hợp
Kết nối: mặt bích
• Thiết kế đơn giản và nhỏ gọn
• Màng ngăn bằng thép không gỉ có thể được sử dụng cho tất cả các loại chất lỏng.

 Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN GIẢM ÁP AW , FUSHIMAN - NHẬT -AW Pressure Reducing Valve - FOR ALL KINDS OF FLUID

VAN GIẢM ÁP AW , FUSHIMAN - NHẬT -AW Pressure Reducing Valve - FOR ALL KINDS OF FLUID

1.000.000 đ
VAN GIẢM ÁP AW , FUSHIMAN - NHẬT -AW Pressure Reducing Valve - FOR ALL KINDS OF FLUID

 

 For small flow rate
Size : 15〜50A
P1 : Max. 1.0, 2.0MPa
P2 : 0.03〜1.6MPa
Max. temperature : 60, 220℃

Material : BodyーFC, SCPH, SCS
Valve discーSUS
DiaphragmーSUS, Synthetic rubber
Connection : Flanged
Simple and compact design
Stainless steel diaphragm can be used for all kinds of fluid.


Đối với tốc độ dòng chảy nhỏ
Kích thước: 15〜50A
P1: Tối đa 1.0, 2.0MPa
P2: 0,03〜1,6MPa
Tối đa nhiệt độ: 60, 220 ℃
Vật chất: Thân máy ー FC, SCPH, SCS
Đĩa van ー SUS
Màng chắn ー SUS, Cao su tổng hợp
Kết nối: mặt bích
• Thiết kế đơn giản và nhỏ gọn
• Màng ngăn bằng thép không gỉ có thể được sử dụng cho tất cả các loại chất lỏng.


 Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN GIẢM ÁP, FUSHIMAN - NHẬT -BRL Back Pressure Regulating Valve  - FOR GASES

VAN GIẢM ÁP, FUSHIMAN - NHẬT -BRL Back Pressure Regulating Valve - FOR GASES

1.000.000 đ
VAN GIẢM ÁP, FUSHIMAN - NHẬT -BRL Back Pressure Regulating Valve   - FOR GASES

 For low pressure, large flow rate
Size : 65〜150A
P1 : 1.0〜50kPa
Max. temperature : 80℃

Material : BodyーFC
Valve disc/seatーSUS
Connection : Flanged
Large capacity
Simple design


Đối với áp suất thấp, tốc độ dòng chảy lớn
Kích thước: 65〜150A
P1: 1,0〜50kPa
Tối đa nhiệt độ: 80 ℃
Chất liệu: Body ー FC
Đĩa / ghế van ー SUS
Kết nối: mặt bích
•    Dung lượng lớn
•    Thiết kế đơn giản

  Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN GIẢM ÁP, FUSHIMAN - NHẬT -RLG61-2 Back Pressure Regulating Valve - FOR GASES

VAN GIẢM ÁP, FUSHIMAN - NHẬT -RLG61-2 Back Pressure Regulating Valve - FOR GASES

1.000.000 đ
VAN GIẢM ÁP, FUSHIMAN - NHẬT -RLG61-2 Back Pressure Regulating Valve  - FOR GASES
For Very low pressure, medium flow rate
Size : 15〜50A
P1 : 0.5〜20kPa
Max. temperature : 80℃
Material : BodyーFC, SCPH, SCS
Valve discーSynthetic rubber
Connection : Flanged
Stable operation
No leakage
Set pressure is not influenced by any outlet pressure fluctuation.


Đối với áp suất rất thấp, tốc độ dòng chảy trung bình
Kích thước: 15〜50A
P1: 0,5〜20kPa
Tối đa nhiệt độ: 80 ℃
Vật chất: Thân máy ー FC, SCPH, SCS
Đĩa van ー Cao su tổng hợp
Kết nối: mặt bích
•    Hoạt động ổn định
•    Không rò rỉ
• Áp suất cài đặt không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ sự dao động áp suất đầu ra nào.

 

  Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN GIẢM ÁP, FUSHIMAN - NHẬT -RMD31L Back Pressure Regulating Valve - FOR GASES

VAN GIẢM ÁP, FUSHIMAN - NHẬT -RMD31L Back Pressure Regulating Valve - FOR GASES

1.000.000 đ
 VAN GIẢM ÁP, FUSHIMAN - NHẬT -RMD31L Back Pressure Regulating Valve - FOR GASES
For low pressure, medium flow rate
Size : 15〜150A
P1 : 10〜50kPa
Max. temperature : 80℃
Material : BodyーFC, SCPH, SCS
Valve discーSynthetic rubber
Connection : Flanged
Low pressure version of RMD31

Đối với áp suất thấp, tốc độ dòng chảy trung bình
Kích thước: 15〜150A
P1: 10〜50kPa
Tối đa nhiệt độ: 80 ℃
Vật chất: Thân máy ー FC, SCPH, SCS
Đĩa van ー Cao su tổng hợp
Kết nối: mặt bích
• Phiên bản áp suất thấp của RMD31


 

 

  Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN GIẢM ÁP, FUSHIMAN - NHẬT - RMD31 Back Pressure Regulating Valve  - FOR GASES

VAN GIẢM ÁP, FUSHIMAN - NHẬT - RMD31 Back Pressure Regulating Valve - FOR GASES

1.000.000 đ
VAN GIẢM ÁP, FUSHIMAN - NHẬT -  RMD31 Back Pressure Regulating Valve   - FOR GASES

For medium flow rate
Size : 15〜150A
P1 : 0.035〜0.7MPa
Max. temperature : 80℃

Material : BodyーFC, SCPH, SCS
Valve discーSynthetic rubber
Connection : Flanged
Stable operation
Set pressure is not influenced by any outlet pressure fluctuation.
 

Đối với tốc độ dòng chảy trung bình
Kích thước: 15〜150A
P1: 0,035〜0,7MPa
Tối đa nhiệt độ: 80 ℃
Vật chất: Thân máy ー FC, SCPH, SCS
Đĩa van ー Cao su tổng hợp
Kết nối: mặt bích
•    Hoạt động ổn định
• Áp suất cài đặt không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ sự dao động áp suất đầu ra nào.

 Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN GIẢM ÁP- FUSHIMAN - NHẬT - RPD52-2 Back Pressure Regulating Valve - FOR NON CORROSVE LIQUID

VAN GIẢM ÁP- FUSHIMAN - NHẬT - RPD52-2 Back Pressure Regulating Valve - FOR NON CORROSVE LIQUID

1.000.000 đ
VAN GIẢM ÁP- FUSHIMAN - NHẬT - RPD52-2 Back Pressure Regulating Valve - FOR NON CORROSVE LIQUID

  For small flow rate
Size : 10〜25A
P1 : 0.01〜2.0MPa
Max. temperature : 80℃

Material : BodyーCAC, SCS
Valve discーSynthetic rubber
Connection : Screwed, Flanged
Small size and small flow rate
Can be installed in any position

Đối với tốc độ dòng chảy nhỏ
Kích thước: 10〜25A
P1: 0,01〜2,0MPa
Tối đa nhiệt độ: 80 ℃
Vật chất: Thân máy ー CAC, SCS
Đĩa van ー Cao su tổng hợp
Kết nối: Vít, mặt bích
• Kích thước nhỏ và tốc độ dòng chảy nhỏ
• Có thể lắp đặt ở mọi vị trí
 

 Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN GIẢM ÁP- FUSHIMAN - NHẬT - RMD31 Back Pressure Regulating Valve - FOR NON CORROSVE LIQUID

VAN GIẢM ÁP- FUSHIMAN - NHẬT - RMD31 Back Pressure Regulating Valve - FOR NON CORROSVE LIQUID

1.000.000 đ
VAN GIẢM ÁP- FUSHIMAN - NHẬT - RMD31 Back Pressure Regulating Valve - FOR NON CORROSVE LIQUID

  For pump by-pass for large flow rate
Size : 40〜300A
P1 : 0.05〜2MPa
Max. temperature : 80℃

Material : BodyーFC, SCPH, SCS
Valve discーSynthetic rubber
Connection : Flanged
Best for pump-bypass in supply piping.
Large capacity for its size
Small offset


Đối với bơm đi qua cho tốc độ dòng chảy lớn
Kích thước: 40〜300A
P1: 0,05〜2MPa
Tối đa nhiệt độ: 80 ℃
Vật chất: Thân máy ー FC, SCPH, SCS
Đĩa van ー Cao su tổng hợp
Kết nối: mặt bích
• Tốt nhất cho việc bỏ qua máy bơm trong đường ống cung cấp.
• Dung lượng lớn cho kích thước của nó
• Phần bù nhỏ

 Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN GIẢM ÁP- FUSHIMAN - NHẬT - RMD31 Back Pressure Regulating Valve - FOR NON CORROSVE LIQUID

VAN GIẢM ÁP- FUSHIMAN - NHẬT - RMD31 Back Pressure Regulating Valve - FOR NON CORROSVE LIQUID

1.000.000 đ
VAN GIẢM ÁP- FUSHIMAN - NHẬT - RMD31 Back Pressure Regulating Valve - FOR NON CORROSVE LIQUID

 For sustaining water and pump by-pass for medium flow rate
Size : 15〜150A
P1 : 0.035〜0.7MPa
Max. temperature : 80℃

Material : BodyーFC, SCPH, SCS
Valve discーSynthetic rubber
Connection : Flanged
Best for pump by-pass in water supply piping.
No leakage
Light and compact design


Để duy trì nước và bơm đi qua cho tốc độ dòng chảy trung bình
Kích thước: 15〜150A
P1: 0,035〜0,7MPa
Tối đa nhiệt độ: 80 ℃
Vật chất: Thân máy ー FC, SCPH, SCS
Đĩa van ー Cao su tổng hợp
Kết nối: mặt bích
• Tốt nhất cho máy bơm đi qua trong đường ống cấp nước.
•    Không rò rỉ
• Thiết kế nhẹ và nhỏ gọn


 Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN GIẢM ÁP- FUSHIMAN - NHẬT - PFD42 Pressure Reducing Valve- FOR NON CORROSVE LIQUID

VAN GIẢM ÁP- FUSHIMAN - NHẬT - PFD42 Pressure Reducing Valve- FOR NON CORROSVE LIQUID

1.000.000 đ
VAN GIẢM ÁP- FUSHIMAN - NHẬT -  PFD42 Pressure Reducing Valve- FOR NON CORROSVE LIQUID

For large flow rate
Size : 40〜300A
P1 : 0.055〜2.0MPa
P2 : 0.015〜1.96MPa
Max. temperature : 80℃

Material : BodyーFC, SCPH, SCS
Valve discーSynthetic rubber
Connection : Flanged
Versatile, has many applications.
Large capacity for its size
Small offset (droop)

  Đối với tốc độ dòng chảy lớn
Kích thước: 40〜300A
P1: 0,055〜2,0MPa
P2: 0,015〜1,96MPa
Tối đa nhiệt độ: 80 ℃
Vật chất: Thân máy ー FC, SCPH, SCS
Đĩa van ー Cao su tổng hợp
Kết nối: mặt bích
• Đa năng, có nhiều ứng dụng.
• Dung lượng lớn cho kích thước của nó
• Độ lệch nhỏ (độ dốc)


 Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN GIẢM ÁP- FUSHIMAN - NHẬT - PPD41B-3 Pressure Reducing Valve- FOR NON CORROSVE LIQUID

VAN GIẢM ÁP- FUSHIMAN - NHẬT - PPD41B-3 Pressure Reducing Valve- FOR NON CORROSVE LIQUID

1.000.000 đ
VAN GIẢM ÁP- FUSHIMAN - NHẬT -  PPD41B-3 Pressure Reducing Valve- FOR NON CORROSVE LIQUID

 

 For small flow rate
Size : 15〜25A
P1 : 0.05〜1.0MPa
P2 : 0.03〜0.7MPa
Max. temperature : 80℃

Material : BodyーCAC, SCS
Valve discーSUS with Synthetic rubber
Connection : Screwed, Flanged
Stable operation
Free from any influence of inlet pressure fluctuation.
No leakage
Built -in strainer


Đối với tốc độ dòng chảy nhỏ
Kích thước: 15〜25A
P1: 0,05〜1,0MPa
P2: 0,03〜0,7MPa
Tối đa nhiệt độ: 80 ℃
Vật chất: Thân máy ー CAC, SCS
Đĩa van ー SUS bằng cao su tổng hợp
Kết nối: Vít, mặt bích
•    Hoạt động ổn định
• Không bị ảnh hưởng bởi sự dao động áp suất đầu vào.
•    Không rò rỉ
• Bộ lọc tích hợp

 Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN GIẢM ÁP- FUSHIMAN - NHẬT - PMD31 Pressure Reducing Valve - FOR NON CORROSVE LIQUID

VAN GIẢM ÁP- FUSHIMAN - NHẬT - PMD31 Pressure Reducing Valve - FOR NON CORROSVE LIQUID

1.000.000 đ
VAN GIẢM ÁP- FUSHIMAN - NHẬT -  PMD31 Pressure Reducing Valve -  FOR NON CORROSVE LIQUID 

 For medium flow rate
Size : 15〜150A
P1 : 0.055〜1.0MPa
P2 : 0.035〜0.7MPa
Max. temperature : 80℃

Material : BodyーFC, SCPH, SCS
Valve discーSynthetic rubber
Connection : Flanged
Stable operation
Free from any influence of inlet pressure fluctuation.
No leakage

Đối với tốc độ dòng chảy trung bình
Kích thước: 15〜150A
P1: 0,055〜1,0MPa
P2: 0,035〜0,7MPa
Tối đa nhiệt độ: 80 ℃
Vật chất: Thân máy ー FC, SCPH, SCS
Đĩa van ー Cao su tổng hợp
Kết nối: mặt bích
•    Hoạt động ổn định
• Không bị ảnh hưởng bởi sự dao động áp suất đầu vào.
•    Không rò rỉ

 Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

FUSHIMAN - NHẬT ,VAN GIẢM ÁP - PLG41 Pressure Reducing Valve  - FOR GASES

FUSHIMAN - NHẬT ,VAN GIẢM ÁP - PLG41 Pressure Reducing Valve - FOR GASES

1.000.000 đ
FUSHIMAN - NHẬT ,VAN GIẢM ÁP -  PLG41 Pressure Reducing Valve    - FOR GASES

For very low pressure, small flow rate
Size : 20, 25A
P1 : 2.3〜400kPa
P2 : 0.3〜35kPa
Max. temperature : 80℃

Material : BodyーSCS
Valve discーSUS with synthetic rubber
Connection : Screwed, Flanged
Stable operation
No leakage

 
Đối với áp suất rất thấp, tốc độ dòng chảy nhỏ
Kích thước: 20, 25A
P1: 2.3〜400kPa
P2: 0,3〜35kPa
Tối đa nhiệt độ: 80 ℃
Chất liệu: Body ー SCS
Đĩa van ー SUS bằng cao su tổng hợp
Kết nối: Vít, mặt bích
•    Hoạt động ổn định
•    Không rò rỉ

 

 Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

FUSHIMAN - NHẬT ,VAN GIẢM ÁP - PPD41L-3 Pressure Reducing Valve  - FOR GASES

FUSHIMAN - NHẬT ,VAN GIẢM ÁP - PPD41L-3 Pressure Reducing Valve - FOR GASES

1.000.000 đ
FUSHIMAN - NHẬT ,VAN GIẢM ÁP -  PPD41L-3 Pressure Reducing Valve  - FOR GASES

 

 For low pressure, small flow rate
Size : 15〜25A
P1 : 0.03〜0.5MPa
P2 : 0.01〜0.15MPa
Max. temperature : 80℃

Material : BodyーFC, SCPH, SCS
Valve discーSUS with synthetic rubber
Connection : Screwed, Flanged
Stable operation
Free from any influence of inlet pressure fluctuation.
No leakage


Đối với áp suất thấp, tốc độ dòng chảy nhỏ
Kích thước: 15〜25A
P1: 0,03〜0,5MPa
P2: 0,01〜0,15MPa
Tối đa nhiệt độ: 80 ℃
Vật chất: Thân máy ー FC, SCPH, SCS
Đĩa van ー SUS bằng cao su tổng hợp
Kết nối: Vít, mặt bích
•    Hoạt động ổn định
• Không bị ảnh hưởng bởi sự dao động áp suất đầu vào.
•    Không rò rỉ


 Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

FUSHIMAN - NHẬT ,VAN GIẢM ÁP - PPD41B Pressure Reducing Valve - FOR GASES

FUSHIMAN - NHẬT ,VAN GIẢM ÁP - PPD41B Pressure Reducing Valve - FOR GASES

1.000.000 đ
FUSHIMAN - NHẬT ,VAN GIẢM ÁP -  PPD41B Pressure Reducing Valve  - FOR GASES

 For high pressure, small flow rate
Size : 15〜25A
P1 : 0.7〜4.0MPa
P2 : 0.6〜3.0MPa
Max. temperature : 80℃

Material : BodyーSUS, SF
Valve discーSUS with Teflon
Connection : Flanged
Free from any influence of inlet pressure fluctuation.


Đối với áp suất cao, tốc độ dòng chảy nhỏ
Kích thước: 15〜25A
P1: 0,7〜4,0MPa
P2: 0,6〜3,0MPa
Tối đa nhiệt độ: 80 ℃
Chất liệu: Body ー SUS, SF
Đĩa van ー SUS với Teflon
Kết nối: mặt bích
• Không bị ảnh hưởng bởi sự dao động áp suất đầu vào.

 Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

FUSHIMAN - NHẬT ,VAN GIẢM ÁP - PPD41B-3 Pressure Reducing Valve - FOR GASES

FUSHIMAN - NHẬT ,VAN GIẢM ÁP - PPD41B-3 Pressure Reducing Valve - FOR GASES

1.000.000 đ
FUSHIMAN - NHẬT ,VAN GIẢM ÁP -  PPD41B-3 Pressure Reducing Valve  - FOR GASES

 For small flow rate
Size : 15〜25A
P1 : 0.05〜2MPa
P2 : 0.03〜1.6MPa
Max. temperature : 80℃

Material : BodyーCAC, FC, SCPH, SCS
Valve discーSUS with synthetic rubber
Connection : Screwed, Flanged
Stable operation
Free from any influence of inlet pressure fluctuation.
No leakage


Đối với tốc độ dòng chảy nhỏ
Kích thước: 15〜25A
P1: 0,05〜2MPa
P2: 0,03〜1,6MPa
Tối đa nhiệt độ: 80 ℃
Chất liệu: Thân máy ー CAC, FC, SCPH, SCS
Đĩa van ー SUS bằng cao su tổng hợp
Kết nối: Vít, mặt bích
•    Hoạt động ổn định
• Không bị ảnh hưởng bởi sự dao động áp suất đầu vào.
•    Không rò rỉ


 Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

FUSHIMAN - NHẬT ,VAN GIẢM ÁP - 67R Pressure Reducing Valve - FOR GASES

FUSHIMAN - NHẬT ,VAN GIẢM ÁP - 67R Pressure Reducing Valve - FOR GASES

1.000.000 đ
FUSHIMAN - NHẬT ,VAN GIẢM ÁP - 67R Pressure Reducing Valve - FOR GASES

 For small size, small flow rate
Size : 8〜25A
P1 : 0.055〜4.0MPa
P2 : 0.035〜0.5MPa
Max. temperature : 80℃

Material : BodyーSUS, SCS
Valve discーSUS with Synthetic rubber
Connection : Screwed, Flanged
No leakage
Compact design
Both bleed types and non-bleed types are available.


Đối với kích thước nhỏ, tốc độ dòng chảy nhỏ
Kích thước: 8〜25A
P1: 0,055〜4,0MPa
P2: 0,035〜0,5MPa
Tối đa nhiệt độ: 80 ℃
Chất liệu: Body ー SUS, SCS
Đĩa van ー SUS bằng cao su tổng hợp
Kết nối: Vít, mặt bích
•    Không rò rỉ
•    Thiết kế nhỏ gọn
• Có cả loại chảy máu và loại không chảy máu.


 Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

FUSHIMAN - NHẬT ,VAN GIẢM ÁP -PPD25 Pressure Reducing Valve  - FOR GASES

FUSHIMAN - NHẬT ,VAN GIẢM ÁP -PPD25 Pressure Reducing Valve - FOR GASES

1.000.000 đ
FUSHIMAN - NHẬT ,VAN GIẢM ÁP - PPD25 Pressure Reducing Valve   - FOR GASES

 For very low pressure, small flow rate
Size : 8〜25A
P1 : 2.0〜400kPa
P2 : 0.5〜35kPa
Max. temperature : 80℃

Material : BodyーCAC, SCS
Valve discーSUS with Synthetic rubber
Connection : Screwed, Flanged
Compact design
Both bleed types and non-bleed types are available.


Đối với áp suất rất thấp, tốc độ dòng chảy nhỏ
Kích thước: 8〜25A
P1: 2.0〜400kPa
P2: 0,5〜35kPa
Tối đa nhiệt độ: 80 ℃
Vật chất: Thân máy ー CAC, SCS
Đĩa van ー SUS bằng cao su tổng hợp
Kết nối: Vít, mặt bích
•    Thiết kế nhỏ gọn
• Có cả loại chảy máu và loại không chảy máu.


 Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

FUSHIMAN - NHẬT ,VAN GIẢM ÁP -PRL Pressure Reducing Valve - FOR GASES

FUSHIMAN - NHẬT ,VAN GIẢM ÁP -PRL Pressure Reducing Valve - FOR GASES

1.000.000 đ
FUSHIMAN - NHẬT ,VAN GIẢM ÁP -PRL Pressure Reducing Valve  - FOR GASES

 For very low pressure, large flow rate
Size : 65〜150A
P1 : Max. 500kPa
P2 : 1.0〜50kPa
Max. temperature : 80℃

Material : BodyーFC
Valve disc/seatーSUS
Connection : Flanged
Large capacity
Simple design


Đối với áp suất rất thấp, tốc độ dòng chảy lớn
Kích thước: 65〜150A
P1: Tối đa 500kPa
P2: 1,0〜50kPa
Tối đa nhiệt độ: 80 ℃
Chất liệu: Body ー FC
Đĩa / ghế van ー SUS
Kết nối: mặt bích
•    Dung lượng lớn
•    Thiết kế đơn giản


 Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

FUSHIMAN - NHẬT ,VAN GIẢM ÁP -PLG61-2 Pressure Reducing Valve - FOR GASES

FUSHIMAN - NHẬT ,VAN GIẢM ÁP -PLG61-2 Pressure Reducing Valve - FOR GASES

1.000.000 đ
FUSHIMAN - NHẬT ,VAN GIẢM ÁP -PLG61-2 Pressure Reducing Valve - FOR GASES

For low pressure, medium flow rate
Size : 15〜150A
P1 : 0.02〜0.4MPa
P2 : 0.01〜0.05MPa
Max. temperature : 80℃

Material : BodyーFC, SCPH, SCS
Valve discーSynthetic rubber
Connection : Flanged
Low pressure version of PMD31


Đối với áp suất thấp, tốc độ dòng chảy trung bình
Kích thước: 15〜150A
P1: 0,02〜0,4MPa
P2: 0,01〜0,05MPa
Tối đa nhiệt độ: 80 ℃
Vật chất: Thân máy ー FC, SCPH, SCS
Đĩa van ー Cao su tổng hợp
Kết nối: mặt bích
• Phiên bản áp suất thấp của PMD31

 Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

FUSHIMAN - NHẬT ,VAN GIẢM ÁP - PMD31L Pressure Reducing Valve - FOR GASES

FUSHIMAN - NHẬT ,VAN GIẢM ÁP - PMD31L Pressure Reducing Valve - FOR GASES

1.000.000 đ
FUSHIMAN - NHẬT ,VAN GIẢM ÁP - PMD31L Pressure Reducing Valve- FOR GASES

For low pressure, medium flow rate
Size : 15〜150A
P1 : 0.02〜0.4MPa
P2 : 0.01〜0.05MPa
Max. temperature : 80℃

Material : BodyーFC, SCPH, SCS
Valve discーSynthetic rubber
Connection : Flanged
Low pressure version of PMD31


Đối với áp suất thấp, tốc độ dòng chảy trung bình
Kích thước: 15〜150A
P1: 0,02〜0,4MPa
P2: 0,01〜0,05MPa
Tối đa nhiệt độ: 80 ℃
Vật chất: Thân máy ー FC, SCPH, SCS
Đĩa van ー Cao su tổng hợp
Kết nối: mặt bích
• Phiên bản áp suất thấp của PMD31

 Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

FUSHIMAN - NHẬT ,VAN GIẢM ÁP - PMD31 Pressure Reducing Valve - FOR GASES

FUSHIMAN - NHẬT ,VAN GIẢM ÁP - PMD31 Pressure Reducing Valve - FOR GASES

1.000.000 đ
FUSHIMAN - NHẬT ,VAN GIẢM ÁP - PMD31 Pressure Reducing Valve - FOR GASES

 For medium flow rate
Size : 15〜150A
P1 : 0.055〜1.0MPa
P2 : 0.035〜0.7MPa
Max. temperature : 80℃

Material : BodyーFC, SCPH, SCS
Valve discーSynthetic rubber
Connection : Flanged
Stable operation
Free from any influence of inlet pressure fluctuation.
No leakage

Đối với tốc độ dòng chảy trung bình
Kích thước: 15〜150A
P1: 0,055〜1,0MPa
P2: 0,035〜0,7MPa
Tối đa nhiệt độ: 80 ℃
Vật chất: Thân máy ー FC, SCPH, SCS
Đĩa van ー Cao su tổng hợp
Kết nối: mặt bích
•    Hoạt động ổn định
• Không bị ảnh hưởng bởi sự dao động áp suất đầu vào.
•    Không rò rỉ


 Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

FUSHIMAN - NHẬT ,VAN GIẢM ÁP - B260 Back Pressure Regulating Valve - FOR STEAM

FUSHIMAN - NHẬT ,VAN GIẢM ÁP - B260 Back Pressure Regulating Valve - FOR STEAM

1.000.000 đ
FUSHIMAN - NHẬT ,VAN GIẢM ÁP - B260 Back Pressure Regulating Valve  - FOR STEAM 

Size : 15A - 80A

 Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

FUSHIMAN - NHẬT ,VAN GIẢM ÁP - PD41-3 Pressure Reducing Valve - FOR STEAM

FUSHIMAN - NHẬT ,VAN GIẢM ÁP - PD41-3 Pressure Reducing Valve - FOR STEAM

1.000.000 đ
FUSHIMAN - NHẬT ,VAN GIẢM ÁP - P260 Pressure Reducing Valve  - FOR STEAM 

Size : 15A - 25A

 Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

FUSHIMAN - NHẬT ,VAN GIẢM ÁP - PHP30 Pressure Reducing Valve - FOR STEAM

FUSHIMAN - NHẬT ,VAN GIẢM ÁP - PHP30 Pressure Reducing Valve - FOR STEAM

1.000.000 đ
FUSHIMAN - NHẬT ,VAN GIẢM ÁP - P260 Pressure Reducing Valve  - FOR STEAM 

Size : 15A - 250A

 Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

FUSHIMAN - NHẬT ,VAN GIẢM ÁP - P260 Pressure Reducing Valve - FOR STEAM

FUSHIMAN - NHẬT ,VAN GIẢM ÁP - P260 Pressure Reducing Valve - FOR STEAM

1.000.000 đ
FUSHIMAN - NHẬT ,VAN GIẢM ÁP - P260 Pressure Reducing Valve  - FOR STEAM 

Size : 15A - 250A

 Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.v
n

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây