VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP
HOTLINE: +84902800728
Tìm thấy tất cả những gì bạn cần về van công nghiệp
VAN THÔNG HƠI- TLV - NHẬT - MODEL: SA3

VAN THÔNG HƠI- TLV - NHẬT - MODEL: SA3

1.000.000 đ
VAN THÔNG HƠI- TLV - NHẬT - MODEL: SA3
• Max. Operating Pressure: 0.3/1.0 MPaG
• Min. Operating Pressure: 0.01/0.1 MPaG
• Max. Operating Temperature: 100°C
• Body: Brass

• Tối đa. Áp suất hoạt động: 0,3 / 1,0 MPaG
• Tối thiểu. Áp suất hoạt động: 0,01 / 0,1 MPaG
• Tối đa. Nhiệt độ hoạt động: 100 ° C
• Cơ thể: Đồng thau


Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN THÔNG HƠI- TLV - NHẬT - MODEL: SA3- TLV - NHẬT - MODEL: VS1C

VAN THÔNG HƠI- TLV - NHẬT - MODEL: SA3- TLV - NHẬT - MODEL: VS1C

1.000.000 đ
VAN THÔNG HƠI- TLV - NHẬT - MODEL: VS1C
• Max. Operating Pressure: 2.1 MPaG
• Min. Operating Pressure: 0.01 MPaG
• Max. Operating Temperature: 150/220°C
• Body: Cast Stainless Steel
• Tối đa. Áp suất hoạt động: 2.1 MPaG
• Tối thiểu. Áp suất hoạt động: 0,01 MPaG
• Tối đa. Nhiệt độ hoạt động: 150/220 ° C
• Cơ thể: Thép không gỉ đúc


Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN THÔNG HƠI- TLV - NHẬT - MODEL : VC

VAN THÔNG HƠI- TLV - NHẬT - MODEL : VC

1.000.000 đ
VAN THÔNG HƠI- TLV - NHẬT - MODEL : VC
• Max. Operating Pressure: 0.5/0.6/1.0 MPaG
• Min. Operating Pressure: 0.05/0.1 MPaG
• Max. Operating Temperature: 90°C
• Body: Bronze or Cast Iron

• Tối đa. Áp suất hoạt động: 0,5 / 0,6 / 1,0 MPaG
• Tối thiểu. Áp suất hoạt động: 0,05 / 0,1 MPaG
• Tối đa. Nhiệt độ hoạt động: 90 ° C
• Cơ thể: Đồng hoặc gang


Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN THÔNG HƠI- TLV - NHẬT - MODEL : LA13L

VAN THÔNG HƠI- TLV - NHẬT - MODEL : LA13L

1.000.000 đ
VAN THÔNG HƠI- TLV - NHẬT - MODEL : LA13L
• Max. Operating Pressure: 2.1 MPaG
• Max. Operating Temperature: 235°C
• X-element Automatic Air Venting
• Body: Stainless Steel

• Tối đa. Áp suất hoạt động: 2.1 MPaG
• Tối đa. Nhiệt độ hoạt động: 235 ° C
• Hệ thống thông gió tự động X-element
• Cơ thể: Thép không gỉ


Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN THÔNG HƠI- TLV - NHẬT - MODEL : LA21

VAN THÔNG HƠI- TLV - NHẬT - MODEL : LA21

1.000.000 đ
VAN THÔNG HƠI- TLV - NHẬT - MODEL : LA21
• Max. Operating Pressure: 2.1 MPaG
• Max. Operating Temperature: 235°C
• X-element Automatic Air Venting
• Body: Stainless Steel

• Tối đa. Áp suất hoạt động: 2.1 MPaG
• Tối đa. Nhiệt độ hoạt động: 235 ° C
• Hệ thống thông gió tự động X-element
• Cơ thể: Thép không gỉ


Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN THÔNG HƠI- TLV - NHẬT - MODEL : VA

VAN THÔNG HƠI- TLV - NHẬT - MODEL : VA

1.000.000 đ
VAN THÔNG HƠI- TLV - NHẬT - MODEL : VA
• Max. Operating Pressure: 1.0 MPaG
• Min. Operating Pressure: 0.01 MPaG
• Max. Operating Temperature: 100°C
• Body: Cast Iron

• Tối đa. Áp suất hoạt động: 1,0 MPaG
• Tối thiểu. Áp suất hoạt động: 0,01 MPaG
• Tối đa. Nhiệt độ hoạt động: 100 ° C
• Cơ thể: Gang


Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN THÔNG HƠI- TLV - NHẬT - MODEL : VS1A

VAN THÔNG HƠI- TLV - NHẬT - MODEL : VS1A

1.000.000 đ
VAN THÔNG HƠI- TLV - NHẬT - MODEL : VS1AVA
• Max. Operating Pressure: 2.1 MPaG
• Min. Operating Pressure: 0.01 MPaG
• Max. Operating Temperature: 150/220°C
• Body: Stainless Steel

 Tối đa. Áp suất hoạt động: 2.1 MPaG
• Tối thiểu. Áp suất hoạt động: 0,01 MPaG
• Tối đa. Nhiệt độ hoạt động: 150/220 ° C
• Cơ thể: Thép không gỉ

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN BỘ LỌC - TLV - NHẬT - MODEL: SF1

VAN BỘ LỌC - TLV - NHẬT - MODEL: SF1

1.000.000 đ
VAN BỘ LỌC - TLV - NHẬT - MODEL: SF1

• Separator filter for use on steam and other gasses (non-toxic, non-flammable).
• Up to 98% condensate separation efficiency

• Bộ lọc tách dùng cho hơi nước và các loại khí khác (không độc, không cháy).
• Hiệu suất tách nước ngưng lên đến 98%
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN BỘ PHÂN TÁCH LỐC XOÁY - TLV - NHẬT - MODEL:  DC7

VAN BỘ PHÂN TÁCH LỐC XOÁY - TLV - NHẬT - MODEL: DC7

1.000.000 đ
VAN BỘ PHÂN TÁCH LỐC XOÁY - TLV - NHẬT - MODEL:  DC7

• Can be used with steam, air, and non hazardous gasses.
• Stainless steel welded construction.
• Steam trap sold separately

• Có thể được sử dụng với hơi nước, không khí và khí không nguy hiểm.
• Kết cấu hàn bằng thép không gỉ.
• Bẫy hơi được bán riêng


Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN BỘ PHÂN TÁCH LỐC XOÁY - TLV - NHẬT - MODEL:  DC5A

VAN BỘ PHÂN TÁCH LỐC XOÁY - TLV - NHẬT - MODEL: DC5A

1.000.000 đ
VAN BỘ PHÂN TÁCH LỐC XOÁY - TLV - NHẬT - MODEL:  DC5A

• Max. Operating Pressure: 1.0 MPaG
• Max. Operating Temperature: 100°C
• Integral Separator and Steam Trap
• Body: Bronze

• Tối đa. Áp suất hoạt động: 1,0 MPaG
• Tối đa. Nhiệt độ hoạt động: 100 ° C
• Bộ phân tách tích phân và Bẫy hơi
• Cơ thể: Đồng
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN BỘ PHÂN TÁCH LỐC XOÁY - TLV - NHẬT - MODEL:  DC3A

VAN BỘ PHÂN TÁCH LỐC XOÁY - TLV - NHẬT - MODEL: DC3A

1.000.000 đ
VAN BỘ PHÂN TÁCH LỐC XOÁY - TLV - NHẬT - MODEL: DC3A

• Max. Operating Pressure: 1.0 MPaG
• Max. Operating Temperature: 100°C
• Integral Steam Trap
• Body: Cast Iron

• Tối đa. Áp suất hoạt động: 1,0 MPaG
• Tối đa. Nhiệt độ hoạt động: 100 ° C
• Bẫy hơi tích hợp
• Cơ thể: Gang
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN BỘ PHÂN TÁCH LỐC XOÁY - TLV - NHẬT - MODEL:  DC5S

VAN BỘ PHÂN TÁCH LỐC XOÁY - TLV - NHẬT - MODEL: DC5S

1.000.000 đ
VAN BỘ PHÂN TÁCH LỐC XOÁY - TLV - NHẬT - MODEL:  DC5S

• Max. Operating Pressure: 2.1 MPaG
• Max. Operating Temperature: 220°C
• Integral Separator and Steam Trap
• Body: Cast Iron

• Tối đa. Áp suất hoạt động: 2.1 MPaG
• Tối đa. Nhiệt độ hoạt động: 220 ° C
• Bộ phân tách tích phân và Bẫy hơi
• Cơ thể: Gang
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN BỘ PHÂN TÁCH LỐC XOÁY - TLV - NHẬT - MODEL:  DC3S

VAN BỘ PHÂN TÁCH LỐC XOÁY - TLV - NHẬT - MODEL: DC3S

1.000.000 đ
VAN BỘ PHÂN TÁCH LỐC XOÁY - TLV - NHẬT - MODEL:  DC3S

• Max. Operating Pressure: 2.1 MPaG
• Max. Operating Temperature: 220°C
• Integral Separator and Steam Trap
• Body: Cast Iron

• Tối đa. Áp suất hoạt động: 2.1 MPaG
• Tối đa. Nhiệt độ hoạt động: 220 ° C
• Bộ phân tách tích phân và Bẫy hơi
• Cơ thể: Gang
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN THỒNG HƠI - Air Vents - FloatTLV - NHẬT - MODEL : VAS

VAN THỒNG HƠI - Air Vents - FloatTLV - NHẬT - MODEL : VAS

1.000.000 đ
VAN THÔNG HƠI - Air Vents - FloatTLV - NHẬT 
MODEL : VAS

Specialized air vents to remove initial air from pipelines carrying liquids.
Operating Pressure Range: 0.01 - 2.1 MPaG
Operating Temperature Range: 0 - 220 °C

Các lỗ thông khí chuyên dụng để loại bỏ không khí ban đầu từ các đường ống dẫn chất lỏng.
Phạm vi áp suất hoạt động: 0,01 - 2,1 MPaG
Phạm vi nhiệt độ hoạt động: 0 - 220 ° C

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN GIẢM ÁP - TLV - NHẬT - DR20

VAN GIẢM ÁP - TLV - NHẬT - DR20

1.000.000 đ
VAN GIẢM ÁP - TLV - NHẬT - DR20

• Max. Operating Pressure: 1.6 MPaG
• Max. Operating Temperature: 220°C
• Direct-acting pressure reducing valve for steam and air
• All stainless steel construction

 Tối đa. Áp suất hoạt động: 1,6 MPaG
• Tối đa. Nhiệt độ hoạt động: 220 ° C
• Van giảm áp tác động trực tiếp cho hơi và không khí
• Toàn bộ cấu trúc bằng thép không gỉ
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN GIẢM ÁP - TLV - NHẬT - DR8

VAN GIẢM ÁP - TLV - NHẬT - DR8

1.000.000 đ
VAN GIẢM ÁP - TLV - NHẬT - DR8

• Max. Operating Pressure: 0.8 MPaG
• Max. Operating Temperature: 175°C
• Compact, stainless steel direct-acting PRV for clean steam
• Stainless steel construction inhibits bacteria growth and condensate accumulation
• Easy to disassemble and clean

• Tối đa. Áp suất hoạt động: 0,8 MPaG
• Tối đa. Nhiệt độ hoạt động: 175 ° C
• Máy PRV tác động trực tiếp bằng thép không gỉ, nhỏ gọn cho hơi nước sạch
• Kết cấu thép không gỉ ức chế sự phát triển của vi khuẩn và sự tích tụ nước ngưng tụ
• Dễ dàng tháo rời và vệ sinh

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

BẪY THOÁT KHI VÀ HƠI NƯỚC - Bẫy không khí - FloatTLV - NHẬT - MODEL : G8

BẪY THOÁT KHI VÀ HƠI NƯỚC - Bẫy không khí - FloatTLV - NHẬT - MODEL : G8

1.000.000 đ
BẪY THOÁT KHI VÀ HƠI NƯỚC - Bẫy không khí - FloatTLV - NHẬT 
 MODEL : G8

Traps for the removal of condensate from air lines.

Operating Pressure Range: 0.01 - 1.6 MPaG
Operating Temperature Range: 0 - 100 °C

Bẫy để loại bỏ nước ngưng tụ khỏi đường dẫn khí.
Phạm vi áp suất hoạt động: 0,01 - 1,6 MPaG
Phạm vi nhiệt độ hoạt động: 0-100 ° C

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

BẪY THOÁT KHI VÀ HƠI NƯỚC - Bẫy không khí - FloatTLV - NHẬT - MODEL : JA7.2R / JA7.5R / JA8R

BẪY THOÁT KHI VÀ HƠI NƯỚC - Bẫy không khí - FloatTLV - NHẬT - MODEL : JA7.2R / JA7.5R / JA8R

1.000.000 đ
BẪY THOÁT KHI VÀ HƠI NƯỚC - Bẫy không khí - FloatTLV - NHẬT 
 MODEL : JA7.2R / JA7.5R / JA8R

Traps for the removal of condensate from air lines.

Operating Pressure Range: 0.01 - 1.6 MPaG
Operating Temperature Range: 0 - 100 °C

Bẫy để loại bỏ nước ngưng tụ khỏi đường dẫn khí.
Phạm vi áp suất hoạt động: 0,01 - 1,6 MPaG
Phạm vi nhiệt độ hoạt động: 0-100 ° C

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

BẪY THOÁT KHI VÀ HƠI NƯỚC - Bẫy không khí - FloatTLV - NHẬT - MODEL : JA7.2 / JA7.5 / JA8

BẪY THOÁT KHI VÀ HƠI NƯỚC - Bẫy không khí - FloatTLV - NHẬT - MODEL : JA7.2 / JA7.5 / JA8

1.000.000 đ
BẪY THOÁT KHI VÀ HƠI NƯỚC - Bẫy không khí - FloatTLV - NHẬT 
 MODEL : JA7.2 / JA7.5 / JA8

Traps for the removal of condensate from air lines.

Operating Pressure Range: 0.01 - 1.6 MPaG
Operating Temperature Range: 0 - 100 °C

Bẫy để loại bỏ nước ngưng tụ khỏi đường dẫn khí.
Phạm vi áp suất hoạt động: 0,01 - 1,6 MPaG
Phạm vi nhiệt độ hoạt động: 0-100 ° C

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

BẪY THOÁT KHI VÀ HƠI NƯỚC - Bẫy không khí - FloatTLV - NHẬT - MODEL : JA3 / JAF3 , MODEL: JA5 / JAF5

BẪY THOÁT KHI VÀ HƠI NƯỚC - Bẫy không khí - FloatTLV - NHẬT - MODEL : JA3 / JAF3 , MODEL: JA5 / JAF5

1.000.000 đ
BẪY THOÁT KHI VÀ HƠI NƯỚC - Bẫy không khí - FloatTLV - NHẬT 
MODEL: JA3 / JAF3 , MODEL : JA5 / JAF5

Traps for the removal of condensate from air lines.

Operating Pressure Range: 0.01 - 1.6 MPaG
Operating Temperature Range: 0 - 100 °C

Bẫy để loại bỏ nước ngưng tụ khỏi đường dẫn khí.
Phạm vi áp suất hoạt động: 0,01 - 1,6 MPaG
Phạm vi nhiệt độ hoạt động: 0-100 ° C

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây