VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP
HOTLINE: +840902720814
Tìm thấy tất cả những gì bạn cần về van công nghiệp
VAN ĐIỀU KHIỂN- ĐỨC-ARI-STEVI 405/460

VAN ĐIỀU KHIỂN- ĐỨC-ARI-STEVI 405/460

1.000.000 đ

VAN ĐIỀU KHIỂN- ĐỨC-ARI-STEVI 405/460

Stop valve - straight through with flangeseClass-No.:
37010201
Application:
Selection criteria: open/close task, non-critical operating conditions, standard requirements
Application: industrial complex, building technology, mechanical engineering
Medium:
Refrigerant, cooling water, warm water, hot water, thermal oil, steam, gas, etc.


Dừng van - đi thẳng với flangeseClass-No.:
37010201
Ứng dụng:
Tiêu chí lựa chọn: nhiệm vụ mở / đóng, điều kiện hoạt động không quan trọng, yêu cầu tiêu chuẩn
Ứng dụng: tổ hợp công nghiệp, công nghệ xây dựng, cơ khí
Trung bình:
Môi chất lạnh, nước làm mát, nước ấm, nước nóng, dầu nhiệt, hơi nước, gas, v.v.
 

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN ĐIỀU KHIỂN- ĐỨC-ARI-STEVI Pro 453

VAN ĐIỀU KHIỂN- ĐỨC-ARI-STEVI Pro 453

1.000.000 đ

VAN ĐIỀU KHIỂN- ĐỨC-ARI-STEVI Pro 453

Feedwater control valve - 3-way with flanges - with pump spill backeClass-No.:37010203Application:Selection criteria: simple control task, non-critical operating conditions, standard requirements
Application: industrial complex, building technology,mechanical engineeringMedium:Cooling water, cooling brine, warm water, hot water, steam, gas, etc.

Van điều khiển nước cấp - 3 chiều với mặt bích - với bơm tràn backeClass-No.:
37010203
Ứng dụng:
Tiêu chí lựa chọn: nhiệm vụ điều khiển đơn giản, điều kiện hoạt động không quan trọng, yêu cầu tiêu chuẩn
Ứng dụng: tổ hợp công nghiệp, công nghệ xây dựng, cơ khí
Trung bình:
Nước làm mát, nước muối làm mát, nước ấm, nước nóng, hơi nước, gas, v.v.

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN ĐIỀU KHIỂN- ĐỨC-ARI-STEVI Smart 423/463

VAN ĐIỀU KHIỂN- ĐỨC-ARI-STEVI Smart 423/463

1.000.000 đ

VAN ĐIỀU KHIỂN- ĐỨC-ARI-STEVI Smart 423/463

Control valve - 3-way with flangeseClass-No.:
37010213
Application:
Selection criteria: simple control task, non-critical operating conditions, standard requirements
Application: industrial complex, building technology,mechanical engineering
Medium:
Cooling water, cooling brine, warm water, hot water, steam, gas, etc.


Van điều khiển - 3 chiều với flangeseClass-No.:
37010213
Ứng dụng:
Tiêu chí lựa chọn: nhiệm vụ điều khiển đơn giản, điều kiện hoạt động không quan trọng, yêu cầu tiêu chuẩn
Ứng dụng: tổ hợp công nghiệp, công nghệ xây dựng, cơ khí
Trung bình:
Nước làm mát, nước muối làm mát, nước ấm, nước nóng, hơi nước, gas, v.v.

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN ĐIỀU KHIỂN- ĐỨC-ARI-STEVI SMART450/451

VAN ĐIỀU KHIỂN- ĐỨC-ARI-STEVI SMART450/451

1.000.000 đ

VAN ĐIỀU KHIỂN- ĐỨC-ARI-STEVI SMART450/451 

Control valve - 3-way with flangeseClass-No.:
37010213
Application:
Selection criteria: simple control task, non-critical operating conditions, standard requirements
Application: industrial complex, building technology,mechanical engineering
Medium:
Cooling water, cooling brine, warm water, hot water, steam, gas, etc.

Van điều khiển - 3 chiều với flangeseClass-No.:
37010213
Ứng dụng:
Tiêu chí lựa chọn: nhiệm vụ điều khiển đơn giản, điều kiện hoạt động không quan trọng, yêu cầu tiêu chuẩn
Ứng dụng: tổ hợp công nghiệp, công nghệ xây dựng, cơ khí
Trung bình:
Nước làm mát, nước muối làm mát, nước ấm, nước nóng, hơi nước, gas, v.v.

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN ĐIỀU KHIỂN- ĐỨC-ARI-STEVI SMART 425/426

VAN ĐIỀU KHIỂN- ĐỨC-ARI-STEVI SMART 425/426

1.000.000 đ

VAN ĐIỀU KHIỂN- ĐỨC-ARI-STEVI SMART 425/426

 

Control valve - straight through with shaft guided plugeClass-No.:
37010203
Application:
Selection criteria: complex control task, critical operating conditions, specific requirements Application: process technology, (heavy-) industrial complex, plant construction, chemical industry, power plant technology
Medium:
Refrigerant, cooling water, warm water, hot water, thermal oil, steam, gas, etc.

Van điều khiển - xuyên thẳng với trục dẫn hướng trục Pllass-No.:
37010203
Ứng dụng:
Tiêu chí lựa chọn: nhiệm vụ điều khiển phức tạp, điều kiện vận hành quan trọng, yêu cầu cụ thể Ứng dụng: quy trình công nghệ, tổ hợp công nghiệp (nặng), xây dựng nhà máy, công nghiệp hóa chất, công nghệ nhà máy điện
Trung bình:
Môi chất lạnh, nước làm mát, nước ấm, nước nóng, dầu nhiệt, hơi nước, gas, v.v.

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN ĐIỀU KHIỂN- ĐỨC-ARI-STEVI SMART 440/441

VAN ĐIỀU KHIỂN- ĐỨC-ARI-STEVI SMART 440/441

1.000.000 đ

VAN ĐIỀU KHIỂN- ĐỨC-ARI-STEVI SMART 440/441

Control valve - straight through with flangeseClass-No.:37010203Application:Selection criteria: simple control task, non-critical operating conditions, standard requirements
Application: industrial complex, building technology,mechanical engineeringMedium:Refrigerant, cooling water, warm water, hot water, thermal oil, steam, gas, alkalis, acids, de-ionised water, pure steam, etc.

Van điều khiển - đi thẳng với flangeseClass-No.:
37010203
Ứng dụng:
Tiêu chí lựa chọn: nhiệm vụ điều khiển đơn giản, điều kiện hoạt động không quan trọng, yêu cầu tiêu chuẩn
Ứng dụng: tổ hợp công nghiệp, công nghệ xây dựng, cơ khí
Trung bình:
Môi chất lạnh, nước làm mát, nước ấm, nước nóng, dầu nhiệt, hơi nước, khí, kiềm, axit, nước khử ion, hơi nước tinh khiết, v.v.

 

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN ĐIỀU KHIỂN- ĐỨC-ARI-STEVI VARIO 448/449

VAN ĐIỀU KHIỂN- ĐỨC-ARI-STEVI VARIO 448/449

1.000.000 đ

VAN ĐIỀU KHIỂN- ĐỨC-ARI-STEVI VARIO 448/449

Control valve - straight through with flanges and screwed seat ringeClass-No.:37010203Application:Selection criteria: complex control task, non-critical operating conditions, standard requirements
application: industrial complex, plant construction, process technologyMedium:Cooling water, cooling brine, warm water, hot water, steam, gas, etc. 

Van điều khiển - xuyên thẳng với mặt bích và ringe ghế vít
37010203
Ứng dụng:
Tiêu chí lựa chọn: nhiệm vụ điều khiển phức tạp, điều kiện hoạt động không quan trọng, yêu cầu tiêu chuẩn
ứng dụng: tổ hợp công nghiệp, xây dựng nhà máy, quy trình công nghệ
Trung bình:
Nước làm mát, nước muối làm mát, nước ấm, nước nóng, hơi nước, gas, v.v.

 

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN ĐIỀU KHIỂN- ĐỨC-ARI-STEVI PRO 422/462

VAN ĐIỀU KHIỂN- ĐỨC-ARI-STEVI PRO 422/462

1.000.000 đ

VAN ĐIỀU KHIỂN- ĐỨC-ARI-STEVI Pro 470/471

Product data for ARI-STEVI Pro 422/462
eClass-No.:    37010203
Application:    Selection criteria: complex control task, critical operating conditions, specific requirements Application: process technology, (heavy-) industrial complex, plant construction, chemical industry, power plant technology
Medium:    Refrigerant, cooling water, warm water, hot water, thermal oil, steam, gas, etc.

Dữ liệu sản phẩm cho ARI-STEVI Pro 422/462
Kính điện tử-số: 37010203
Ứng dụng: Tiêu chí lựa chọn: nhiệm vụ điều khiển phức tạp, điều kiện vận hành quan trọng, yêu cầu cụ thể Ứng dụng: quy trình công nghệ, tổ hợp công nghiệp (nặng), xây dựng nhà máy, công nghiệp hóa chất, công nghệ nhà máy điện
Trung bình: Môi chất lạnh, nước làm mát, nước ấm, nước nóng, dầu nhiệt, hơi nước, gas, v.v.

 

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN ĐIỀU KHIỂN- ĐỨC-ARI-STEVI Pro 470/471

VAN ĐIỀU KHIỂN- ĐỨC-ARI-STEVI Pro 470/471

1.000.000 đ

VAN ĐIỀU KHIỂN- ĐỨC-ARI-STEVI Pro 470/471
eClass-No.:    37010203
Application:    Selection criteria: complex control task, critical operating conditions, specific requirements Application: process technology, (heavy-) industrial complex, plant construction, chemical industry, power plant technology
Medium:    Refrigerant, cooling water, warm water, hot water, thermal oil, steam, gas, etc.

Kính điện tử-số: 37010203
Ứng dụng: Tiêu chí lựa chọn: nhiệm vụ điều khiển phức tạp, điều kiện vận hành quan trọng, yêu cầu cụ thể Ứng dụng: quy trình công nghệ, tổ hợp công nghiệp (nặng), xây dựng nhà máy, công nghiệp hóa chất, công nghệ nhà máy điện
Trung bình: Môi chất lạnh, nước làm mát, nước ấm, nước nóng, dầu nhiệt, hơi nước, gas, v.v.

 

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây