VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP
HOTLINE: +840902720814
Tìm thấy tất cả những gì bạn cần về van công nghiệp
MODEL:TSF-11, SIZE:50A, BẪY HƠI PHAO, GANG DẺO,NỐI REN BSPT,21K,YOSHITAKE-NHẬT

MODEL:TSF-11, SIZE:50A, BẪY HƠI PHAO, GANG DẺO,NỐI REN BSPT,21K,YOSHITAKE-NHẬT

12.300.000 đ
 •  
 • BẪY HƠI PHAO TSF-10,11
 • Bẫy  hơi phao TSF-10/11
 • Bẫy hơi là thiết bị để tách nước ngưng tụ ra khỏi đường ống dẫn hơi . Việc làm này là cần thiết để tránh thủy kích đường ống dẫn hơi ...

  Áp suất: 0.1-2.1 MPa

  Nhiệt độ: 220 độ C

 • Mọi thắc mắc hoặc cần tư vấn thêm, quý khách vui lòng gửi đến email: phucminheng@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp với nhân viên chúng tôi để được phục vụ.

  Hotline - 0901-648-988

MODEL:TSF-11, SIZE:40A, BẪY HƠI PHAO, GANG DẺO,NỐI REN BSPT,21K,YOSHITAKE-NHẬT

MODEL:TSF-11, SIZE:40A, BẪY HƠI PHAO, GANG DẺO,NỐI REN BSPT,21K,YOSHITAKE-NHẬT

11.808.000 đ
 •  
 • BẪY HƠI PHAO TSF-10,11
 • Bẫy  hơi phao TSF-10/11
 • Bẫy hơi là thiết bị để tách nước ngưng tụ ra khỏi đường ống dẫn hơi . Việc làm này là cần thiết để tránh thủy kích đường ống dẫn hơi ...

  Áp suất: 0.1-2.1 MPa

  Nhiệt độ: 220 độ C

 • Mọi thắc mắc hoặc cần tư vấn thêm, quý khách vui lòng gửi đến email: phucminheng@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp với nhân viên chúng tôi để được phục vụ.

  Hotline - 0901-648-988

MODEL:TSF-11, SIZE:32A, BẪY HƠI PHAO, GANG DẺO,NỐI REN BSPT,21K,YOSHITAKE-NHẬT

MODEL:TSF-11, SIZE:32A, BẪY HƠI PHAO, GANG DẺO,NỐI REN BSPT,21K,YOSHITAKE-NHẬT

10.824.000 đ
 •  
 • BẪY HƠI PHAO TSF-10,11
 • Bẫy  hơi phao TSF-10/11
 • Bẫy hơi là thiết bị để tách nước ngưng tụ ra khỏi đường ống dẫn hơi . Việc làm này là cần thiết để tránh thủy kích đường ống dẫn hơi ...

  Áp suất: 0.1-2.1 MPa

  Nhiệt độ: 220 độ C

 • Mọi thắc mắc hoặc cần tư vấn thêm, quý khách vui lòng gửi đến email: phucminheng@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp với nhân viên chúng tôi để được phục vụ.

  Hotline - 0901-648-988

MODEL: TSF-8, SIZE:25A-BẪY HƠI PHAO, GANG DẺO,NỐI REN BSPT,21K,YOSHITAKE-NHẬT

MODEL: TSF-8, SIZE:25A-BẪY HƠI PHAO, GANG DẺO,NỐI REN BSPT,21K,YOSHITAKE-NHẬT

5.166.000 đ
 • BẪY HƠI TSF-8
 • Bẫy hơi TSF-8
 • Bẫy hơi là thiết bị để tách nước ngưng tụ ra khỏi đường ống dẫn hơi . Việc làm này là cần thiết để tránh thủy kích đường ống dẫn hơi ...

  Áp suất: 0.01-2.1 MPa (2.1 MPa)

  Nhiệt độ: 220°C
   

  Mọi thắc mắc hoặc cần tư vấn thêm, quý khách vui lòng gửi đến email: phucminheng@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp với nhân viên chúng tôi để được phục vụ.

  Hotline - 0901-648-988

MODEL: TSF-8, SIZE:20A-BẪY HƠI PHAO, GANG DẺO,NỐI REN BSPT,21K,YOSHITAKE-NHẬT

MODEL: TSF-8, SIZE:20A-BẪY HƠI PHAO, GANG DẺO,NỐI REN BSPT,21K,YOSHITAKE-NHẬT

5.083.000 đ
 • BẪY HƠI TSF-8
 • Bẫy hơi TSF-8
 • Bẫy hơi là thiết bị để tách nước ngưng tụ ra khỏi đường ống dẫn hơi . Việc làm này là cần thiết để tránh thủy kích đường ống dẫn hơi ...

  Áp suất: 0.01-2.1 MPa (2.1 MPa)

  Nhiệt độ: 220°C
   

  Mọi thắc mắc hoặc cần tư vấn thêm, quý khách vui lòng gửi đến email: phucminheng@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp với nhân viên chúng tôi để được phục vụ.

  Hotline - 0901-648-988

MODEL: TSF-8, SIZE:15A, BẪY HƠI PHAO, GANG DẺO,NỐI REN BSPT,21K,YOSHITAKE-NHẬT,

MODEL: TSF-8, SIZE:15A, BẪY HƠI PHAO, GANG DẺO,NỐI REN BSPT,21K,YOSHITAKE-NHẬT,

5.083.000 đ
 • BẪY HƠI TSF-8
 • Bẫy hơi TSF-8
 • Bẫy hơi là thiết bị để tách nước ngưng tụ ra khỏi đường ống dẫn hơi . Việc làm này là cần thiết để tránh thủy kích đường ống dẫn hơi ...

  Áp suất: 0.01-2.1 MPa (2.1 MPa)

  Nhiệt độ: 220°C
   

  Mọi thắc mắc hoặc cần tư vấn thêm, quý khách vui lòng gửi đến email: phucminheng@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp với nhân viên chúng tôi để được phục vụ.

  Hotline - 0901-648-988

BẨY HƠI - YOSHITAKE-NHẬT - MODEL: TSD-7 / 7F

BẨY HƠI - YOSHITAKE-NHẬT - MODEL: TSD-7 / 7F

1.000.000 đ

BẨY HƠI - YOSHITAKE-NHẬT  - TSD-7 / 7F

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

BẨY HƠI - YOSHITAKE-NHẬT - MODEL: TSD-42

BẨY HƠI - YOSHITAKE-NHẬT - MODEL: TSD-42

1.000.000 đ

BẨY HƠI - YOSHITAKE-NHẬT  - TSD-42

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

BẨY HƠI - YOSHITAKE-NHẬT - MODEL: TS-7 / 8

BẨY HƠI - YOSHITAKE-NHẬT - MODEL: TS-7 / 8

1.000.000 đ

BẨY HƠI - YOSHITAKE-NHẬT  - TS-7 / 8

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

BẨY HƠI - YOSHITAKE-NHẬT - MODEL: TS-3

BẨY HƠI - YOSHITAKE-NHẬT - MODEL: TS-3

1.000.000 đ

BẨY HƠI - YOSHITAKE-NHẬT  - TS-3

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

BẨY HƠI - YOSHITAKE-NHẬT - MODEL: TF-1 / 2

BẨY HƠI - YOSHITAKE-NHẬT - MODEL: TF-1 / 2

1.000.000 đ

BẨY HƠI - YOSHITAKE-NHẬT  - MODEL: TF-1 / 2

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

BẨY HƠI - YOSHITAKE-NHẬT - MODEL: TD-30NA

BẨY HƠI - YOSHITAKE-NHẬT - MODEL: TD-30NA

1.000.000 đ

BẨY HƠI - YOSHITAKE-NHẬT  - MODEL: TD-30NA

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

BẨY HƠI - YOSHITAKE-NHẬT - MODEL: TD-10NA

BẨY HƠI - YOSHITAKE-NHẬT - MODEL: TD-10NA

1.000.000 đ

BẨY HƠI - YOSHITAKE-NHẬT  - MODEL: TD-10NA

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

BẨY HƠI - YOSHITAKE-NHẬT - MODEL: TB-5

BẨY HƠI - YOSHITAKE-NHẬT - MODEL: TB-5

1.000.000 đ

BẨY HƠI - YOSHITAKE-NHẬT  - MODEL: TB-5

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

MODEL : TS-4 BẨY HƠI YOSHITAKE- NHẬT -Bẩy hơi - TS-4

MODEL : TS-4 BẨY HƠI YOSHITAKE- NHẬT -Bẩy hơi - TS-4

1.000.000 đ

Bẩy hơi -TS-4

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
MODEL : TFA-2000 BẨY HƠI YOSHITAKE- NHẬT -Bẩy Hơi - TFA-2000

MODEL : TFA-2000 BẨY HƠI YOSHITAKE- NHẬT -Bẩy Hơi - TFA-2000

1.000.000 đ

Bẩy hơi - TS-1

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
MODEL : TS-1 BẨY HƠI YOSHITAKE- NHẬT -Bẩy hơi - TS-1

MODEL : TS-1 BẨY HƠI YOSHITAKE- NHẬT -Bẩy hơi - TS-1

1.000.000 đ

Bẩy hơi - TS-1

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
MODEL : TB-20 (F) BẨY HƠI YOSHITAKE- NHẬT - Bẫy Hơi Gầu Đảo TB-20 (F)

MODEL : TB-20 (F) BẨY HƠI YOSHITAKE- NHẬT - Bẫy Hơi Gầu Đảo TB-20 (F)

1.000.000 đ

Bẫy hơi là thiết bị để tách nước ngưng tụ ra khỏi đường ống dẫn hơi . Việc làm này là cần thiết để tránh thủy kích đường ống dẫn hơi ...

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
MODEL : TSF-10,11 BẨY HƠI YOSHITAKE- NHẬT - BẪY HƠI PHAO TSF-10,11

MODEL : TSF-10,11 BẨY HƠI YOSHITAKE- NHẬT - BẪY HƠI PHAO TSF-10,11

1.000.000 đ

Bẫy  hơi phao TSF-10/11

Bẫy hơi là thiết bị để tách nước ngưng tụ ra khỏi đường ống dẫn hơi . Việc làm này là cần thiết để tránh thủy kích đường ống dẫn hơi ...

Áp suất: 0.1-2.1 MPa

Nhiệt độ: 220 độ C

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
MODEL : TSF-12 BẨY HƠI YOSHITAKE- NHẬT - BẪY HƠI TSF-12

MODEL : TSF-12 BẨY HƠI YOSHITAKE- NHẬT - BẪY HƠI TSF-12

1.000.000 đ
1. Hiệu suất đáng tin cậy và công suất xả lớn do hệ thống phao cấp.2. Tất cả các bộ phận chính như van, ghế, lỗ thông hơi và phao đều được làm bằng thép không gỉ có tính chống ăn mòn tuyệt vời và độ bền.3. Bằng cách sử dụng lỗ thông hơi cao áp, để thoát khí trong hệ thống đường ống một cách nhanh chóng, rút ngắn đáng kể thời gian khởi động của thiết bị
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây