VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP
HOTLINE: +840902720814
Tìm thấy tất cả những gì bạn cần về van công nghiệp
RP-9A - VAN GIẢM ÁP DÙNG CHO KHÍ VENN NHẬT

RP-9A - VAN GIẢM ÁP DÙNG CHO KHÍ VENN NHẬT

1.000.000 đ

RP-9A - VAN GIẢM ÁP DÙNG CHO KHÍ AIR VENN NHẬT
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi nhu cầu qua ZALO số 0902720814 / 0907450506 / 0766226161 gặp nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc gửi email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn.

RD-50SN/RD-50SHN - VAN GIẢM ÁP VENN NHẬT

RD-50SN/RD-50SHN - VAN GIẢM ÁP VENN NHẬT

1.000.000 đ

RD-50SN/RD-50SHN - VAN GIẢM ÁP VENN NHẬT
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi nhu cầu qua ZALO số 0902720814 / 0907450506 / 0766226161 gặp nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc gửi email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn.

RD-25SN/RD-25SRN - VAN GIẢM ÁP VENN NHẬT

RD-25SN/RD-25SRN - VAN GIẢM ÁP VENN NHẬT

1.000.000 đ

 VAN GIẢM ÁP VENN NHẬT - MODEL: RD-25SN/RD-25SRN
 Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi nhu cầu qua ZALO số 0902720814 / 0907450506 / 0766226161 gặp nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc gửi email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn.

WVR-02T - VAN GIẢM ÁP VENN NHẬT

WVR-02T - VAN GIẢM ÁP VENN NHẬT

1.000.000 đ

VAN GIẢM ÁP VENN NHẬT
MODEL WVR-02T
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi nhu cầu qua ZALO số 0902720814 / 0907450506 / 0766226161 gặp nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc gửi email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn.

WVR-02 - VAN GIẢM ÁP CHO NƯỚC VENN NHẬT

WVR-02 - VAN GIẢM ÁP CHO NƯỚC VENN NHẬT

1.000.000 đ

VAN GIẢM ÁP CHO NƯỚC VENN NHẬT
MODEL: WVR-02

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi nhu cầu qua ZALO số 0902720814 / 0907450506 / 0766226161 gặp nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc gửi email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn.

MODEL: RD-54CN - VAN GIẢM ÁP CHO NƯỚC  - VENN- NHẬT

MODEL: RD-54CN - VAN GIẢM ÁP CHO NƯỚC - VENN- NHẬT

1.000.000 đ

VAN GIẢM ÁP DÙNG CHO NƯỚC HIỆU VENN- NHẬT BẢN
MODEL: RD-54CN

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi nhu cầu qua ZALO số 0902720814 / 0907450506 / 0766226161 gặp nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc gửi email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn.

RD-14W - VAN GIẢM ÁP VENN

RD-14W - VAN GIẢM ÁP VENN

1.000.000 đ

VAN GIẢM ÁP VENN
MODEL: RD-14W

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi nhu cầu qua ZALO số 0902720814 / 0907450506 / 0766226161 gặp nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc gửi email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn.

RD-20F VAN GIẢM ÁP VENN NHẬT

RD-20F VAN GIẢM ÁP VENN NHẬT

1.000.000 đ

RD-20F VAN GIẢM ÁP VENN NHẬT

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi nhu cầu qua ZALO số 0902720814 / 0907450506 / 0766226161 gặp nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc gửi email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn.

RD-20 - VAN GIẢM ÁP VENN NHẬT

RD-20 - VAN GIẢM ÁP VENN NHẬT

1.000.000 đ

RD-20 - VAN GIẢM ÁP VENN NHẬT
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi nhu cầu qua ZALO số 0902720814 / 0907450506 / 0766226161 gặp nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc gửi email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn.

MODEL: RD-37 - VAN GIẢM ÁP VENN- NHẬT

MODEL: RD-37 - VAN GIẢM ÁP VENN- NHẬT

1.000.000 đ

VAN GIẢM ÁP VENN-NHẬT MODEL: RD-37

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi nhu cầu qua ZALO số 0902720814 / 0907450506 / 0766226161 gặp nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc gửi email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn.

MODEL: RD-35F - VAN GIẢM ÁP DÀNH CHO NƯỚC  - VENN- NHẬT

MODEL: RD-35F - VAN GIẢM ÁP DÀNH CHO NƯỚC - VENN- NHẬT

1.000.000 đ

 VAN GIẢM ÁP DÙNG CHO NƯỚC- VENN- NHẬT  MODEL: RD-35F
 Một loạt van giảm áp bằng đồng cho nước [bình tĩnh] và các bộ phận chính làm bằng thép không gỉ [bình tĩnh].
Khả năng điều khiển và độ tin cậy được cải thiện hơn nữa với khả năng chống ăn mòn và có thể hỗ trợ các nhà máy.

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi nhu cầu qua ZALO số 0902720814 / 0907450506 / 0766226161 gặp nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc gửi email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn.

RD-35 - VAN GIẢM ÁP DÀNH CHO NƯỚC  VENN NHẬT

RD-35 - VAN GIẢM ÁP DÀNH CHO NƯỚC VENN NHẬT

1.000.000 đ

RD-35 - VAN GIẢM ÁP DÀNH CHO NƯỚC  VENN NHẬT
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi nhu cầu qua ZALO số 0902720814 / 0907450506 / 0766226161 gặp nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc gửi email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn.

MODEL: RDB-33FN - VAN GIẢM ÁP VENN NHẬT

MODEL: RDB-33FN - VAN GIẢM ÁP VENN NHẬT

1.000.000 đ

MODEL: RDB-33FN - VAN GIẢM ÁP VENN NHẬT
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi nhu cầu qua ZALO số 0902720814 / 0907450506 / 0766226161 gặp nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc gửi email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn.

RD-32N - VAN GIẢM ÁP VENN NHẬT

RD-32N - VAN GIẢM ÁP VENN NHẬT

1.000.000 đ

RD-32N - VAN GIẢM ÁP VENN NHẬT
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi nhu cầu qua ZALO số 0902720814 / 0907450506 / 0766226161 gặp nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc gửi email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn.

RD-31N - VAN GIẢM ÁP VENN NHẬT

RD-31N - VAN GIẢM ÁP VENN NHẬT

1.000.000 đ

RD-31N - VAN GIẢM ÁP VENN NHẬT
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi nhu cầu qua ZALO số 0902720814 / 0907450506 / 0766226161 gặp nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc gửi email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn.

RP-6A - VAN GIẢM ÁP CHO HƠI VÀ KHÍ (STEAM,AIR,GAS) VENN NHẬT

RP-6A - VAN GIẢM ÁP CHO HƠI VÀ KHÍ (STEAM,AIR,GAS) VENN NHẬT

1.000.000 đ

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi nhu cầu qua ZALO số 0902720814 / 0907450506 / 0766226161 gặp nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc gửi email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn.

RP-11 - VAN GIẢM ÁP CHO HƠI NÓNG (STEAM) VENN NHẬT

RP-11 - VAN GIẢM ÁP CHO HƠI NÓNG (STEAM) VENN NHẬT

1.000.000 đ

RP-11 - VAN GIẢM ÁP CHO HƠI NÓNG (STEAM) VENN NHẬT
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi nhu cầu qua ZALO số 0902720814 / 0907450506 / 0766226161 gặp nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc gửi email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn.

RP-10 - VAN GIẢM ÁP CHO HƠI NÓNG (STEAM) VENN NHẬT

RP-10 - VAN GIẢM ÁP CHO HƠI NÓNG (STEAM) VENN NHẬT

1.000.000 đ

RP-10 - VAN GIẢM ÁP CHO HƠI NÓNG (STEAM) VENN NHẬT
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi nhu cầu qua ZALO số 0902720814 / 0907450506 / 0766226161 gặp nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc gửi email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn.

RP-9 - VAN GIẢM ÁP DÙNG CHO HƠI VENN NHẬT

RP-9 - VAN GIẢM ÁP DÙNG CHO HƠI VENN NHẬT

1.000.000 đ

RP-9 - VAN GIẢM ÁP DÙNG CHO HƠI VENN NHẬT
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi nhu cầu qua ZALO số 0902720814 / 0907450506 / 0766226161 gặp nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc gửi email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn.

RD-30 - VAN GIẢM ÁP HƠI VENN NHẬT

RD-30 - VAN GIẢM ÁP HƠI VENN NHẬT

1.000.000 đ

RD-30 - VAN GIẢM ÁP HƠI VENN NHẬT
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi nhu cầu qua ZALO số 0902720814 / 0907450506 / 0766226161 gặp nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc gửi email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn.

RD-41/41F - VAN GIẢM ÁP HƠI NÓNG VENN NHẬT

RD-41/41F - VAN GIẢM ÁP HƠI NÓNG VENN NHẬT

1.000.000 đ

RD-41/41F - VAN GIẢM ÁP HƠI NÓNG VENN NHẬT
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi nhu cầu qua ZALO số 0902720814 / 0907450506 / 0766226161 gặp nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc gửi email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn.

RD-40 - VAN GIẢM ÁP DÙNG CHO HƠI NÓNG VENN NHẬT

RD-40 - VAN GIẢM ÁP DÙNG CHO HƠI NÓNG VENN NHẬT

1.000.000 đ

RD-40 - VAN GIẢM ÁP DÙNG CHO HƠI NÓNG VENN NHẬT
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi nhu cầu qua ZALO số 0902720814 / 0907450506 / 0766226161 gặp nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc gửi email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn.

RP-6 - VAN GIẢM ÁP HƠI VENN

RP-6 - VAN GIẢM ÁP HƠI VENN

1.000.000 đ

RP-6 - VAN GIẢM ÁP HƠI VENN
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi nhu cầu qua ZALO số 0902720814 / 0907450506 / 0766226161 gặp nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc gửi email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn.

RP-6BD - VAN GIẢM ÁP TÍCH HỢP BẪY HƠI VENN- NHẬT

RP-6BD - VAN GIẢM ÁP TÍCH HỢP BẪY HƠI VENN- NHẬT

1.000.000 đ

RP-6BD - VAN GIẢM ÁP TÍCH HỢP BẪY HƠI VENN- NHẬT
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi nhu cầu qua ZALO số 0902720814 / 0907450506 / 0766226161 gặp nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc gửi email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây