VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP
HOTLINE: +84902800728
Tìm thấy tất cả những gì bạn cần về van công nghiệp
VAN KIM - KITZ - NHẬT - MODEL: UN3-FP

VAN KIM - KITZ - NHẬT - MODEL: UN3-FP

1.000.000 đ

Needle Valve 30K STAINLESS STEEL,MINIATURE VALVES,ANGLE TYPE.,END TO END:KITZ STANDARD,END CONNECTION:JIS B0203 , COUPLE LOK,WALL THICKNESS:KITZ STANDARD,TEST STANDARD:KITZ STANDARD・Water, oil, gas, chemicals 150℃ or lower2.65MPa / ・Water, oil, gas, chemicals 100℃ or lower2.94MPa

Van kim 30K THÉP KHÔNG GỈ, GIÁ TRỊ TUYỆT VỜI, LOẠI ANGLE, KẾT THÚC KẾT THÚC: TIÊU CHUẨN KITZ, KẾT NỐI KẾT THÚC: JIS B0203, LOẠI LOẠI, TƯỜNG NHIỆT: TIÊU CHUẨN KITZ, TIÊU CHUẨN hoặc thấp hơn 2,65MPa / Nước, dầu, khí đốt, hóa chất 100oC hoặc thấp hơn2,94MPa

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN KIM - KITZ - NHẬT - MODEL: UN3-EP

VAN KIM - KITZ - NHẬT - MODEL: UN3-EP

1.000.000 đ

Needle Valve 30K STAINLESS STEEL,MINIATURE VALVES,GLOBE TYPE.,END TO END:KITZ STANDARD,END CONNECTION:JIS B0203 ,COUPLE LOK,WALL THICKNESS:KITZ STANDARD,TEST STANDARD:KITZ STANDARD・Water, oil, gas, chemicals 150℃ or lower2.65MPa / ・Water, oil, gas, chemicals 100℃ or lower2.94MPa

Van kim 30K THÉP KHÔNG GỈ, GIÁ TRỊ TUYỆT VỜI, LOẠI GLOBE, KẾT THÚC: KẾT THÚC KITZ, KẾT NỐI KẾT THÚC: JIS B0203, LOẠI LOẠI, TẠO NHIỆT: TIÊU CHUẨN KITZ, TIÊU CHUẨN, KIỂM TRA hoặc thấp hơn 2,65MPa / Nước, dầu, khí đốt, hóa chất 100oC hoặc thấp hơn2,94MPa
 

 

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN KIM - KITZ - NHẬT - MODEL: UN3-DP

VAN KIM - KITZ - NHẬT - MODEL: UN3-DP

1.000.000 đ

Needle Valve 30K STAINLESS STEEL,MINIATURE VALVES,ANGLE TYPE,END TO END:KITZ STANDARD,END CONNECTION:COUPLE LOK,WALL THICKNESS:KITZ STANDARD,TEST STANDARD:KITZ STANDARD・Water, oil, gas, chemicals 150℃ or lower2.65MPa / ・Water, oil, gas, chemicals 100℃ or lower2.94MPa

Van kim 30K THÉP KHÔNG GỈ, GIÁ TRỊ TUYỆT VỜI, LOẠI ANGLE, KẾT THÚC KẾT THÚC: TIÊU CHUẨN KITZ, KẾT NỐI KẾT THÚC: KẾT THÚC KẾT THÚC, TẠM DỪNG: TIÊU CHUẨN KITZ, TIÊU CHUẨN KIỂM TRA / Nước, dầu, khí đốt, hóa chất 100oC hoặc thấp hơn2,94MPa
 

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN KIM - KITZ - NHẬT - MODEL: UN3-CP

VAN KIM - KITZ - NHẬT - MODEL: UN3-CP

1.000.000 đ

Needle Valve 30K STAINLESS STEEL,MINIATURE VALVES,STRAIGHT TYPE.,END TO END:KITZ STANDARD,END CONNECTION:COUPLE LOK,WALL THICKNESS:KITZ STANDARD,TEST STANDARD:KITZ STANDARD・Water, oil, gas, chemicals 150℃ or lower2.65MPa / ・Water, oil, gas, chemicals 100℃ or lower2.94MPaVan kim 30K THÉP KHÔNG GỈ, GIÁ TRỊ TUYỆT VỜI, LOẠI TIÊU CHUẨN., KẾT THÚC KẾT THÚC: TIÊU CHUẨN KITZ, KẾT NỐI KẾT THÚC: KẾT THÚC KẾT THÚC, TẠM DỪNG: TIÊU CHUẨN KITZ, TIÊU CHUẨN KIỂM TRA: TIÊU CHUẨN 65MPa / Nước, dầu, khí, hóa chất 100oC hoặc thấp hơn2,94MPa
 

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN KIM - KITZ - NHẬT - MODEL: UN3-BP

VAN KIM - KITZ - NHẬT - MODEL: UN3-BP

1.000.000 đ

Needle Valve 30K STAINLESS STEEL,MINIATURE VALVES,ANGLE TYPE,END TO END:KITZ STANDARD,END CONNECTION:JIS B0203,WALL THICKNESS:KITZ STANDARD,TEST STANDARD:KITZ STANDARD・Water, oil, gas, chemicals 150℃ or lower2.65MPa / ・Water, oil, gas, chemicals 100℃ or lower2.94MPa

Van kim 30K THÉP KHÔNG GỈ, GIÁ TRỊ TUYỆT VỜI, LOẠI ANGLE, KẾT THÚC KẾT THÚC: TIÊU CHUẨN KITZ, KẾT NỐI KẾT THÚC: JIS B0203, TƯỜNG ĐỘ DÀY: TIÊU CHUẨN KITZ, TIÊU CHUẨN KIỂM TRA: KITZ STANDARD / Nước, dầu, khí đốt, hóa chất 100oC hoặc thấp hơn2,94MPa
 

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN KIM - KITZ - NHẬT - MODEL: UN3-AP

VAN KIM - KITZ - NHẬT - MODEL: UN3-AP

1.000.000 đ

Needle Valve 30K STAINLESS STEEL,MINIATURE VALVES,STRAIGHT TYPE,END TO END:KITZ STANDARD,END CONNECTION:JIS B0203,WALL THICKNESS:KITZ STANDARD,TEST STANDARD:KITZ STANDARD Water, oil, gas, chemicals 150℃ or lower2.65MPa / ・Water, oil, gas, chemicals 100℃ or lower2.94MPa

Van kim 30K THÉP KHÔNG GỈ, GIÁ TRỊ TUYỆT VỜI, LOẠI TIÊU CHUẨN, KẾT THÚC KẾT THÚC: TIÊU CHUẨN KITZ, KẾT NỐI KẾT THÚC: JIS B0203, TƯỜNG ĐỘ DÀY: TIÊU CHUẨN KITZ, TIÊU CHUẨN KIỂM TRA: KITZ STANDARD Nước, dầu, khí đốt, hóa chất 100oC hoặc thấp hơn2,94MPa
 

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN KIM - KITZ - NHẬT - MODEL: UN26-SP

VAN KIM - KITZ - NHẬT - MODEL: UN26-SP

1.000.000 đ

Needle Valve 260K STAINLESS STEEL,MINIATURE VALVES,SOCKET WELDING , STRAIGHT TYPE,END TO END:KITZ STANDARD,END CONNECTION:JIS B2316,WALL THICKNESS:KITZ STANDARD,TEST STANDARD:KITZ STANDARD
,・Water, oil, gas, chemicals 150℃ or lower19.81MPa / ・Water, oil, gas, chemicals 100℃ or lower21.77MPa

Van kim 260K THÉP KHÔNG GỈ, GIÁ TRỊ TUYỆT VỜI, HÀN SOCKET, LOẠI ỔN ĐỊNH, KẾT THÚC KẾT THÚC: TIÊU CHUẨN KITZ, KẾT NỐI KẾT THÚC: JIS B2316, TƯỜNG GẠCH
, ・ Nước, dầu, khí đốt, hóa chất 150oC hoặc thấp hơn 19,81MPa / ・ Nước, dầu, khí, hóa chất 100oC hoặc thấp hơn 21,77MPa
 

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN KIM - KITZ - NHẬT - MODEL: UN26-CP

VAN KIM - KITZ - NHẬT - MODEL: UN26-CP

1.000.000 đ

Needle Valve 260K STAINLESS STEEL,MINIATURE VALVES,STRAIGHT TYPE.,END TO END:KITZ STANDARD,END CONNECTION:COUPLE LOK,WALL THICKNESS:KITZ STANDARD,TEST STANDARD:KITZ STANDARD・Water, oil, gas, chemicals 150℃ or lower19.81MPa / ・Water, oil, gas, chemicals 100℃ or lower21.77MPa

Van kim 260K THÉP KHÔNG GỈ, GIÁ TRỊ TUYỆT VỜI, LOẠI TIÊU CHUẨN., KẾT THÚC KẾT THÚC 81MPa / Nước, dầu, khí, hóa chất 100oC hoặc thấp hơn 21,77MPa
 

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây