VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP
VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP
HOTLINE: +84902800728
Tìm thấy tất cả những gì bạn cần về van công nghiệp
VAN DAO ORBINOX- TÂY BAN NHA -MODEL CR (SER.70)

VAN DAO ORBINOX- TÂY BAN NHA -MODEL CR (SER.70)

1.000.000 đ

VAN DAO ORBINOX- TÂY BAN NHA -MODEL CR (SER.70)

Uni-directional round and square port wafer style knife gate valve for discharge and reject applications

The CR model knife gate is a heavy duty valve designed for handling difficult applications. This valve is suitable for use in recycle applications, like junk or sand traps of pulpers, high consistency cleaners... or as silo outlet with solid material.
The two piece body with round inlet and square outlet (larger than the inlet) assures non-jamming.

SIZESDN 100 to DN 600 (larger diameters on request)

WORKING PRESSUREDN 100 to DN 400: 7 bar
DN 500 to DN 600: 4 bar

STANDARD FLANGE CONNECTIONEN1092 PN10
ANSI B16.5 (class 150) /on valve inlet only

OTHER FLANGE CONNECTION (ON REQUEST)

DIRECTIVESDIR 2006/42/CE (MACHINES)
DIR 2014/68/EU (PED) Fluid: Group I(b), II (Cat. I, mod. A)
DIR 2014/34/EU (ATEX)

Please contact Orbinox for information and availability of categories and zones.

Van cổng hình tròn wafer tròn và cổng vuông theo hướng cho các ứng dụng xả và từ chối
Cổng dao mô hình CR là một van nhiệm vụ nặng được thiết kế để xử lý các ứng dụng khó khăn. Van này phù hợp để sử dụng trong các ứng dụng tái chế, như bẫy rác hoặc cát của máy nghiền, chất tẩy rửa có tính nhất quán cao ... hoặc làm ổ cắm silo với vật liệu rắn.
Thân máy hai mảnh với đầu vào tròn và đầu ra vuông (lớn hơn đầu vào) đảm bảo không gây nhiễu.

SIZESDN 100 đến DN 600 (đường kính lớn hơn theo yêu cầu)

ÁP LỰC LÀM VIỆC 100 đến DN 400: 7 bar
DN 500 đến DN 600: 4 thanh

TIÊU CHUẨN FLANGE KẾT NỐI1092 PN10
ANSI B16.5 (lớp 150) / chỉ trên đầu vào van

KẾT NỐI FLANGE KHÁC (VỀ YÊU CẦU)

TRỰC TIẾP 2006/42 / CE (MÁY)
TRỰC TIẾP 2014/68 / EU (PED) Chất lỏng: Nhóm I (b), II (Cat. I, mod. A)
TRỰC TIẾP 2014/34 / EU (ATEX)

Vui lòng liên hệ với Orbinox để biết thông tin và sự sẵn có của các danh mục và khu vực.
 

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN DAO ORBINOX - TÂY BAN NHA - MODEL TH

VAN DAO ORBINOX - TÂY BAN NHA - MODEL TH

1.000.000 đ

VAN DAO ORBINOX - TÂY BAN NHA -MODEL TH

Through conduit bi-directional high pressure wafer style knife gate valve for high consistency or concentration media or fluids

The TH model knife gate is a through conduit high pressure wafer valve designed for media with high consistency. The double seat design assures a non-clogging shut off on either normal or reverse flow. The valve is used in a wide range of demanding applications in industries such as:

 • Pulp & Paper
 • Wastewater Treatment Plants
 • Power Plants
 • Chemical plants
 •  Etc.

SIZESDN 300 to DN 1000 (larger diameters on request)

WORKING PRESSUREDN 300 to DN 800: 10 bar
DN 900 to DN 1000: 6 bar

STANDARD FLANGE CONNECTIONDIN PN10

OTHER FLANGE CONNECTION (ON REQUEST)EN1092 PN6/16/25 OR ansi B16.5

DIRECTIVESDIR 2006/42/CE (MACHINES)
DIR 2014/68/EU (PED) Fluid: Group 1(b), 2 (Cat. I, mod. A)
DIR 2014/34/EU (ATEX) Please contact Orbinox for information and availability of categories and zones. 


 

Thông qua ống dẫn van van dao áp lực cao áp hai chiều cho ống có độ đặc cao hoặc môi trường tập trung hoặc chất lỏng
Cổng dao mô hình TH là một van wafer áp suất cao thông qua ống dẫn được thiết kế cho phương tiện truyền thông có tính nhất quán cao. Thiết kế ghế đôi đảm bảo tắt không tắc nghẽn trên dòng chảy bình thường hoặc ngược lại. Van được sử dụng trong một loạt các ứng dụng đòi hỏi khắt khe trong các ngành công nghiệp như:

Bột giấy
Nhà máy xử lý nước thải
Nhà máy điện
Nhà máy hóa chất
  Vân vân.
SIZESDN 300 đến DN 1000 (đường kính lớn hơn theo yêu cầu)

ÁP LỰC LÀM VIỆC 300 đến DN 800: 10 bar
DN 900 đến DN 1000: 6 bar

TIÊU CHUẨN FLANGE CONNMENTDIN PN10

KẾT NỐI FLANGE KHÁC (VỀ YÊU CẦU) EN1092 PN6 / 16/25 HOẶC ansi B16.5

TRỰC TIẾP 2006/42 / CE (MÁY)
TRỰC TIẾP 2014/68 / EU (PED) Chất lỏng: Nhóm 1 (b), 2 (Cat. I, mod. A)
TRỰC TIẾP 2014/34 / EU (ATEX) Vui lòng liên hệ với Orbinox để biết thông tin và tính khả dụng của các danh mục và khu vực.
 

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN DAO ORBINOX- TÂY BAN NHA -MODEL TK

VAN DAO ORBINOX- TÂY BAN NHA -MODEL TK

1.000.000 đ

VAN DAO ORBINOX- TÂY BAN NHA -MODEL TK

Through conduit bi-directional high performance wafer style knife gate valve for high consistency or concentration media or fluids

The TK model knife gate is a bi-directional wafer valve designed for media with high consistency. The double seat design assures a non-clogging shut off on either normal or reverse flow. The valve is used in a wide range of demanding applications in industries such as:

 • Pulp & Paper
 • Wastewater Treatment
 • Power
 • Chemical
 • etc.

SIZESDN 50 to DN 900 (larger diameters on request)

WORKING PRESSUREDN 50 to DN 250: 10 bar
DN 300 to DN 900: 6 bar (1)
(1)
 8 bar with duplex gate

STANDARD FLANGE CONNECTIONDIN PN 10

OTHER FLANGE CONNECTION (ON REQUEST)ANSI B16.5 (class 150)
DIN PN 6
DIN PN 16
DIN PN 25
BS "D" and "E"

DIRECTIVESDIR 2006/42/CE (MACHINES)
DIR 2014/68/EU (PED) Fluid: Group 1(b), 2 (Cat. I, mod. A)
DIR 2014/34/EU (ATEX) Please contact Orbinox for information and availability of categories and zones.

Thông qua ống dẫn van cổng dao dao wafer hiệu suất cao hai chiều cho tính nhất quán cao hoặc môi trường tập trung hoặc chất lỏng
Cổng dao mô hình TK là một van wafer hai chiều được thiết kế cho phương tiện truyền thông có tính nhất quán cao. Thiết kế ghế đôi đảm bảo tắt không tắc nghẽn trên dòng chảy bình thường hoặc ngược lại. Van được sử dụng trong một loạt các ứng dụng đòi hỏi khắt khe trong các ngành công nghiệp như:

Bột giấy
Xử lý nước thải
Quyền lực
Hóa chất
Vân vân.
SIZESDN 50 đến DN 900 (đường kính lớn hơn theo yêu cầu)

ÁP LỰC LÀM VIỆC 50 đến DN 250: 10 bar
DN 300 đến DN 900: 6 bar (1)
(1) 8 thanh có cổng song công

TIÊU CHUẨN FLANGE CONNMENTDIN PN 10

KẾT NỐI FLANGE KHÁC (VỀ YÊU CẦU) ANSI B16.5 (lớp 150)
DIN PN 6
DIN PN 16
DIN PN 25
BS "D" và "E"

TRỰC TIẾP 2006/42 / CE (MÁY)
TRỰC TIẾP 2014/68 / EU (PED) Chất lỏng: Nhóm 1 (b), 2 (Cat. I, mod. A)
TRỰC TIẾP 2014/34 / EU (ATEX) Vui lòng liên hệ với Orbinox để biết thông tin và tính khả dụng của các danh mục và khu vực.
 

 

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN DAO ORBINOX- TÂY BAN NHA -MODEL TL (SER.30)

VAN DAO ORBINOX- TÂY BAN NHA -MODEL TL (SER.30)

1.000.000 đ

VAN DAO ORBINOX- TÂY BAN NHA -MODEL TL (SER.30)

Through conduit bi-directional wafer style knife gate valve for high consistency or concentration media or fluids

The TL model knife gate is a through conduit wafer valve designed for media with high consistency. The double seat design assures a non-clogging shut off on either normal or reverse flow. The valve is used in a wide range of demanding applications in industries such as:

 • Pulp & Paper
 • Wastewater Treatment Plants
 • Power Plants
 • Chemical plants
 •  Etc.

SIZESDN 50 to DN 1000 (larger diameters on request)

WORKING PRESSUREDN 50 to DN 125: 10 (kg/cm²)
DN 150 to DN 250: 8 (kg/cm²)
DN 300 to DN 400: 6 (kg/cm²)
DN 450: 5 (kg/cm²)
DN 500 to DN 600: 4 (kg/cm²)
DN 700 to DN 1000: 2 (kg/cm²)

STANDARD FLANGE CONNECTIONEN1092 PN10
ANSI B16.5 (class 150)

OTHER FLANGE CONNECTION (ON REQUEST)

NOTEOther flange connections are available on request such as:
EN1092 PN6/16/25
BS D and E
ANSI 125

DIRECTIVESDIR 2006/42/CE (MACHINES)
DIR 2014/68/EU (PED) Fluid: Group 1(b), 2 (Cat. I, mod. A)
DIR 2014/34/EU (ATEX) Please contact Orbinox for information and availability of categories and zones.

Thông qua ống dẫn van hai chiều kiểu dao wafer cho tính nhất quán cao hoặc môi trường tập trung hoặc chất lỏng
Cổng dao mô hình TL là một van wafer qua ống dẫn được thiết kế cho phương tiện truyền thông có tính nhất quán cao. Thiết kế ghế đôi đảm bảo tắt không tắc nghẽn trên dòng chảy bình thường hoặc ngược lại. Van được sử dụng trong một loạt các ứng dụng đòi hỏi khắt khe trong các ngành công nghiệp như:

Bột giấy
Nhà máy xử lý nước thải
Nhà máy điện
Nhà máy hóa chất
 Vân vân.
SIZESDN 50 đến DN 1000 (đường kính lớn hơn theo yêu cầu)

ÁP LỰC LÀM VIỆC 50 đến DN 125: 10 (kg / cm²)
DN 150 đến DN 250: 8 (kg / cm²)
DN 300 đến DN 400: 6 (kg / cm²)
DN 450: 5 (kg / cm²)
DN 500 đến DN 600: 4 (kg / cm²)
DN 700 đến DN 1000: 2 (kg / cm²)

TIÊU CHUẨN FLANGE KẾT NỐI1092 PN10
ANSI B16.5 (lớp 150)

KẾT NỐI FLANGE KHÁC (VỀ YÊU CẦU)

LƯU Ý Các kết nối mặt bích khác có sẵn theo yêu cầu, chẳng hạn như:
EN1092 PN6 / 16/25
BS D và E
ANSI 125

TRỰC TIẾP 2006/42 / CE (MÁY)
TRỰC TIẾP 2014/68 / EU (PED) Chất lỏng: Nhóm 1 (b), 2 (Cat. I, mod. A)
TRỰC TIẾP 2014/34 / EU (ATEX) Vui lòng liên hệ với Orbinox để biết thông tin và tính khả dụng của các danh mục và khu vực.
 

 

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN DAO ORBINOX- TÂY BAN NHA -MODEL HB

VAN DAO ORBINOX- TÂY BAN NHA -MODEL HB

1.000.000 đ

VAN DAO ORBINOX- TÂY BAN NHA -MODEL HB 

Bi-directional high pressure wafer style knife gate valve for general industrial and water applications

The HB model knife gate is a bi-directional valve designed for general industrial service applications. The design of the body and seat assures non-clogging shutoff on suspended solids in industries such as:

 • Wastewater treatment plants
 • Chemical plants
 • Food and Beverage
 • etc.

SIZESDN 50 to DN 300 (larger diameters on request)

WORKING PRESSUREDN 50 to DN 300: 16 kg/cm²

STANDARD FLANGE CONNECTIONDIN PN 16

OTHER FLANGE CONNECTION (ON REQUEST)

FACE TO FACE DIMENSIONS ACC.EN558-1 serie20 (DIN3202 K1) up to DN 500.

DIRECTIVESDIR 2006/42/CE (MACHINES)
DIR 2014/68/EU (PED) Fluid: Group 1(b), 2 (Cat. I, mod. A)
DIR 2014/34/EU (ATEX) Please contact Orbinox for information and availability of categories and zones.

Van cổng dao wafer áp suất cao hai chiều cho các ứng dụng công nghiệp và nước nói chung
Cổng dao mô hình HB là một van hai chiều được thiết kế cho các ứng dụng dịch vụ công nghiệp nói chung. Thiết kế của thân và ghế đảm bảo không bị tắc nghẽn trên chất rắn lơ lửng trong các ngành công nghiệp như:

Nhà máy xử lý nước thải
Nhà máy hóa chất
Đồ ăn và đồ uống
Vân vân.
SIZESDN 50 đến DN 300 (đường kính lớn hơn theo yêu cầu)

ÁP LỰC LÀM VIỆC 50 đến DN 300: 16 kg / cm²

TIÊU CHUẨN FLANGE CONNMENTDIN PN 16

KẾT NỐI FLANGE KHÁC (VỀ YÊU CẦU)

FACE TO FACE DIMENSION ACC.EN558-1 serie20 (DIN3202 K1) lên đến DN 500.

TRỰC TIẾP 2006/42 / CE (MÁY)
TRỰC TIẾP 2014/68 / EU (PED) Chất lỏng: Nhóm 1 (b), 2 (Cat. I, mod. A)
TRỰC TIẾP 2014/34 / EU (ATEX) Vui lòng liên hệ với Orbinox để biết thông tin và tính khả dụng của các danh mục và khu vực.

 

 

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN DAO ORBINOX- TÂY BAN NHA -MODEL BR

VAN DAO ORBINOX- TÂY BAN NHA -MODEL BR

1.000.000 đ

VAN DAO ORBINOX- TÂY BAN NHA -MODEL BR 

Bi-directional wafer style knife gate valve with stainless steel rings for general industrial applications

The BR model knife gate is a bi-directional valve designed for general industrial service applications. The design of the body and seat assures non-clogging shut off on suspended solids in industries such as:

 • Pulp and Paper
 • Wastewater Treatment Plants
 • Food and Beverage
 • Power plants
 • Mining
 • Chemical plants
 • Etc.

SIZESDN 50 to DN 600mm (larger diameters on request)

WORKING PRESSUREDN 50 to DN 250: 10 bar
DN 300 to DN 400: 6 bar
DN 450: 5 bar
DN 500 to DN 600: 4 bar

STANDARD FLANGE CONNECTIONDIN PN 10
ANSI B16.5 (class 150)

OTHER FLANGE CONNECTION (ON REQUEST)

DIRECTIVESDIR 2006/42/CE (MACHINES)
DIR 2014/68/EU (PED) Fluid: Group 1(b), 2 (Cat. I, mod. A)
DIR 2014/34/EU (ATEX) Please contact Orbinox for information and availability of categories and zones.


Van cổng kiểu dao wafer hai chiều với vòng thép không gỉ cho các ứng dụng công nghiệp nói chung
Cổng dao mô hình BR là một van hai chiều được thiết kế cho các ứng dụng dịch vụ công nghiệp nói chung. Thiết kế của thân và ghế đảm bảo không bị tắc nghẽn trên các chất rắn lơ lửng trong các ngành công nghiệp như:

Bột giấy và giấy
Nhà máy xử lý nước thải
Đồ ăn và đồ uống
Nhà máy điện
Khai thác mỏ
Nhà máy hóa chất
Vân vân.
SIZESDN 50 đến DN 600mm (đường kính lớn hơn theo yêu cầu)

ÁP LỰC LÀM VIỆC 50 đến DN 250: 10 bar
DN 300 đến DN 400: 6 bar
DN 450: 5 thanh
DN 500 đến DN 600: 4 thanh

TIÊU CHUẨN FLANGE CONNMENTDIN PN 10
ANSI B16.5 (lớp 150)

KẾT NỐI FLANGE KHÁC (VỀ YÊU CẦU)

TRỰC TIẾP 2006/42 / CE (MÁY)
TRỰC TIẾP 2014/68 / EU (PED) Chất lỏng: Nhóm 1 (b), 2 (Cat. I, mod. A)
TRỰC TIẾP 2014/34 / EU (ATEX) Vui lòng liên hệ với Orbinox để biết thông tin và tính khả dụng của các danh mục và khu vực.

 

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN DAO ORBINOX- TÂY BAN NHA -MODEL BT (SER.22)

VAN DAO ORBINOX- TÂY BAN NHA -MODEL BT (SER.22)

1.000.000 đ

VAN DAO ORBINOX- TÂY BAN NHA -MODEL BT (SER.22)

Bi-directional MSS SP-81 lug type knife gate valve for general industrial and water applications

The BT model knife gate is a bi-directional lug type valve designed according to MSS-SP-81 and TAPPI TIS 405-8 for industrial service applications. The design of the body and seat assures non-clogging shut off on suspended solids in industries such as:

 • Pulp and Paper
 • Power plants
 • Mining
 • Chemical plants
 • Wastewater
 • Food and Beverage
 • etc.

SIZESDN 2"/50 to DN 24”/600 (larger diameters on request)

WORKING PRESSUREDN 2"/50 to DN 24”/600: 150psi / 10 bar

STANDARD FLANGE CONNECTIONANSI B16.5 (class 150)

OTHER FLANGE CONNECTION (ON REQUEST)

DIRECTIVESDIR 2006/42/CE (MACHINES)
DIR 2014/68/EU (PED) Fluid: Group 1(b), 2 (Cat. I, mod. A)
DIR 2014/34/EU (ATEX) Please contact Orbinox for information and availability of categories and zones.

Van cổng loại dao hai chiều MSS SP-81 cho các ứng dụng công nghiệp và nước nói chung
Cổng dao mô hình BT là loại van hai chiều được thiết kế theo MSS-SP-81 và TAPPI TIS 405-8 cho các ứng dụng dịch vụ công nghiệp. Thiết kế của thân và ghế đảm bảo không bị tắc nghẽn trên các chất rắn lơ lửng trong các ngành công nghiệp như:

Bột giấy và giấy
Nhà máy điện
Khai thác mỏ
Nhà máy hóa chất
Nước thải
Đồ ăn và đồ uống
Vân vân.
SIZESDN 2 "/ 50 đến DN 24 Lần / 600 (đường kính lớn hơn theo yêu cầu)

ÁP LỰC LÀM VIỆC 2 "/ 50 đến DN 24 CHỈ / 600: 150psi / 10 bar

TIÊU CHUẨN FLANGE CONNMENTANSI B16.5 (lớp 150)

KẾT NỐI FLANGE KHÁC (VỀ YÊU CẦU)

TRỰC TIẾP 2006/42 / CE (MÁY)
TRỰC TIẾP 2014/68 / EU (PED) Chất lỏng: Nhóm 1 (b), 2 (Cat. I, mod. A)
TRỰC TIẾP 2014/34 / EU (ATEX) Vui lòng liên hệ với Orbinox để biết thông tin và tính khả dụng của các danh mục và khu vực.
 

 

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN DAO ORBINOX- TÂY BAN NHA -MODEL EB (SER.11)

VAN DAO ORBINOX- TÂY BAN NHA -MODEL EB (SER.11)

1.000.000 đ

VAN DAO ORBINOX- TÂY BAN NHA -MODEL EB (SER.11)

Bi-directional wafer style knife gate valve for general industrial and water applications

The EB model knife gate is a bi-directional valve designed for general industrial service applications. The design of the body and seat assures non-clogging shutoff on suspended solids in industries such as:

 • Wastewater treatment plants
 • Chemical plants
 • Food and Beverage
 • etc.

SIZESDN 50 to DN 1200 (larger diameters on request)

WORKING PRESSUREDN 50 to DN 125: 16 bar
DN 150 to DN 250: 10 bar
DN 300 to DN 400: 6 bar
DN 450: 5 bar
DN 500 to DN 600: 4 bar
DN 700 to DN 1200: 2 bar

STANDARD FLANGE CONNECTIONEN1092 PN10

OTHER FLANGE CONNECTION (ON REQUEST)EN558-1 serie20 (DIN3202 K1) up to DN 500.

DIRECTIVESDIR 2006/42/CE (MACHINES)
DIR 2014/68/EU (PED) Fluid: Group 1(b), 2 (Cat. I, mod. A)
DIR 2014/34/EU (ATEX) Please contact Orbinox for information and availability of categories and zones.


Van cổng kiểu dao wafer hai chiều cho các ứng dụng công nghiệp và nước nói chung
Cổng dao mô hình EB là một van hai chiều được thiết kế cho các ứng dụng dịch vụ công nghiệp nói chung. Thiết kế của thân và ghế đảm bảo không bị tắc nghẽn trên chất rắn lơ lửng trong các ngành công nghiệp như:

Nhà máy xử lý nước thải
Nhà máy hóa chất
Đồ ăn và đồ uống
Vân vân.
SIZESDN 50 đến DN 1200 (đường kính lớn hơn theo yêu cầu)

ÁP LỰC LÀM VIỆC 50 đến DN 125: 16 bar
DN 150 đến DN 250: 10 bar
DN 300 đến DN 400: 6 bar
DN 450: 5 thanh
DN 500 đến DN 600: 4 thanh
DN 700 đến DN 1200: 2 thanh

TIÊU CHUẨN FLANGE KẾT NỐI1092 PN10

KẾT NỐI FLANGE KHÁC (TRÊN YÊU CẦU) EN558-1 serie20 (DIN3202 K1) lên đến DN 500.

TRỰC TIẾP 2006/42 / CE (MÁY)
TRỰC TIẾP 2014/68 / EU (PED) Chất lỏng: Nhóm 1 (b), 2 (Cat. I, mod. A)
TRỰC TIẾP 2014/34 / EU (ATEX) Vui lòng liên hệ với Orbinox để biết thông tin và tính khả dụng của các danh mục và khu vực.


 

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN DAO ORBINOX- TÂY BAN NHA -MODEL EW

VAN DAO ORBINOX- TÂY BAN NHA -MODEL EW

1.000.000 đ

VAN DAO ORBINOX- TÂY BAN NHA -MODEL EW

Uni-directional AWWA C520-14 lug type knife gate valve for general industrial applications

The EW model knife gate is a uni-directional lug type valve designed according to AWWA C520-14 for municipal and industrial service applications.
The design of the body and seat assures non-clogging shutoff on suspended solids in industries such as:

 • Wastewater
 • Pulp and Paper
 • Power plants
 • Food and Beverage
 • Chemical plants
 • etc.

SIZESDN 2"/50 to DN 36"/900
(larger diameters on request)

WORKING PRESSUREDN 2"/50 to 24"/600: 150 psi (10 bar)
DN 28"/700 to 36"/900: 100 psi (7 bar)

STANDARD FLANGE CONNECTIONDIN PN10
NSI B16.5 /ASME B16.47

OTHER FLANGE CONNECTION (ON REQUEST)

Van cổng dao loại Uni-directional AWWA C520-14 cho các ứng dụng công nghiệp nói chung
Cổng dao mô hình EW là một loại van không định hướng được thiết kế theo AWWA C520-14 cho các ứng dụng dịch vụ công nghiệp và đô thị.
Thiết kế của thân và ghế đảm bảo không bị tắc nghẽn trên chất rắn lơ lửng trong các ngành công nghiệp như:

Nước thải
Bột giấy và giấy
Nhà máy điện
Đồ ăn và đồ uống
Nhà máy hóa chất
Vân vân.
SIZESDN 2 "/ 50 đến DN 36" / 900
(đường kính lớn hơn theo yêu cầu)

ÁP LỰC LÀM VIỆC 2 "/ 50 đến 24" / 600: 150 psi (10 bar)
DN 28 "/ 700 đến 36" / 900: 100 psi (7 bar)

TIÊU CHUẨN FLANGE CONNMENTDIN PN10
NSI B16.5 / ASME B16.47

KẾT NỐI FLANGE KHÁC (VỀ YÊU CẦU)

 

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN DAO ORBINOX- TÂY BAN NHA -MODEL ET SER.20

VAN DAO ORBINOX- TÂY BAN NHA -MODEL ET SER.20

1.000.000 đ

VAN DAO ORBINOX- TÂY BAN NHA -MODEL ET SER.20
Uni-directional MSS SP-81 lug type knife gate valve for general industrial applications

The ET model knife gate is a uni-directional lug type valve designed according to MSS-SP-81 and TAPPI-TIS 405 for industrial service applications.
The design of the body and seat assures non-clogging shutoff on suspended solids in industries such as:

 • Pulp and Paper
 • Power plants
 • Mining
 • Chemical plants
 • Wastewater
 • Food and Beverage
 • etc.

SIZESDN 2"/50 to DN 36"/900 (larger diameters on request)

WORKING PRESSUREDN 2"/50 to 24"/600: 150 psi (10 bar)
DN 30"/750: 100 psi (7 bar)
DN 36"/900: 100 psi (7 bar)

STANDARD FLANGE CONNECTIONEN1092 PN10
NSI B16.5 (class 150)

OTHER FLANGE CONNECTION (ON REQUEST)

DIRECTIVESDIR 2006/42/CE (MACHINES)
DIR 2014/68/EU (PED) Fluid: Group 1(b), 2 (Cat. I, mod. A)
DIR 2014/34/EU (ATEX) Please contact Orbinox for information and availability of categories and zones.  

Van cổng dao loại MSS SP-81 Uni-directional cho các ứng dụng công nghiệp nói chung
Cổng dao mô hình ET là một loại van lug đơn hướng được thiết kế theo MSS-SP-81 và TAPPI-TIS 405 cho các ứng dụng dịch vụ công nghiệp.
Thiết kế của thân và ghế đảm bảo không bị tắc nghẽn trên chất rắn lơ lửng trong các ngành công nghiệp như:

Bột giấy và giấy
Nhà máy điện
Khai thác mỏ
Nhà máy hóa chất
Nước thải
Đồ ăn và đồ uống
Vân vân.
SIZESDN 2 "/ 50 đến DN 36" / 900 (đường kính lớn hơn theo yêu cầu)

ÁP LỰC LÀM VIỆC 2 "/ 50 đến 24" / 600: 150 psi (10 bar)
DN 30 "/ 750: 100 psi (7 bar)
DN 36 "/ 900: 100 psi (7 bar)

TIÊU CHUẨN FLANGE KẾT NỐI1092 PN10
NSI B16.5 (lớp 150)

KẾT NỐI FLANGE KHÁC (VỀ YÊU CẦU)

TRỰC TIẾP 2006/42 / CE (MÁY)
TRỰC TIẾP 2014/68 / EU (PED) Chất lỏng: Nhóm 1 (b), 2 (Cat. I, mod. A)
TRỰC TIẾP 2014/34 / EU (ATEX) Vui lòng liên hệ với Orbinox để biết thông tin và tính khả dụng của các danh mục và khu vực.
 

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN DAO ORBINOX- TÂY BAN NHA -MODEL EK

VAN DAO ORBINOX- TÂY BAN NHA -MODEL EK

1.000.000 đ

VAN DAO ORBINOX- TÂY BAN NHA -MODEL EK
Uni-directional high performance wafer style knife gate valve for general industrial applications

The EK model knife gate is a uni-directional wafer valve designed for general industrial service applications. The design of the body and seat assures non-clogging shutoff on suspended solids in industries such as:

 • Pulp and Paper
 • Power plants
 • Wastewater treatment plants
 • Chemical plants
 • Food and Beverage
 • Bulk handling
 • Mining
 • etc.

SIZESDN 50 to DN 1200 (larger diameters on request).

WORKING PRESSUREDN 50 to DN 125: 16 bar
DN 150 to DN 250: 10 bar
DN 300 to DN 400: 6 bar
DN 450: 5 bar (1)
DN 500 to DN 600: 4 bar(1)
DN 700 to DN 1200: 2 bar

(1)6 bar with duplex gate

STANDARD FLANGE CONNECTIONEN1092 PN10 and ANSI B16.5 (class 150).

OTHER FLANGE CONNECTION (ON REQUEST)EN1092 PN6/16/25
BS "D" and "E"
ANSI 125

DIRECTIVESDIR 2006/42/CE (MACHINES)
DIR 2014/68/EU (PED) Fluid: Group 1(b), 2 (Cat. I, mod. A)
DIR 2014/34/EU (ATEX) Please contact Orbinox for information and availability of categories and zones. 

Van cổng dao wafer hiệu suất cao Uni-directional cho các ứng dụng công nghiệp nói chung
Cổng dao mô hình EK là một van wafer đơn hướng được thiết kế cho các ứng dụng dịch vụ công nghiệp nói chung. Thiết kế của thân và ghế đảm bảo không bị tắc nghẽn trên chất rắn lơ lửng trong các ngành công nghiệp như:

Bột giấy và giấy
Nhà máy điện
Nhà máy xử lý nước thải
Nhà máy hóa chất
Đồ ăn và đồ uống
Xử lý hàng loạt
Khai thác mỏ
Vân vân.
SIZESDN 50 đến DN 1200 (đường kính lớn hơn theo yêu cầu).

ÁP LỰC LÀM VIỆC 50 đến DN 125: 16 bar
DN 150 đến DN 250: 10 bar
DN 300 đến DN 400: 6 bar
DN 450: 5 bar (1)
DN 500 đến DN 600: 4 bar (1)
DN 700 đến DN 1200: 2 thanh

(1) 6 thanh có cổng song công

TIÊU CHUẨN FLANGE CONNMENTEN1092 PN10 và ANSI B16.5 (lớp 150).

KẾT NỐI FLANGE KHÁC (VỀ YÊU CẦU) EN1092 PN6 / 16/25
BS "D" và "E"
ANSI 125

TRỰC TIẾP 2006/42 / CE (MÁY)
TRỰC TIẾP 2014/68 / EU (PED) Chất lỏng: Nhóm 1 (b), 2 (Cat. I, mod. A)
TRỰC TIẾP 2014/34 / EU (ATEX) Vui lòng liên hệ với Orbinox để biết thông tin và tính khả dụng của các danh mục và khu vực.
 


Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN DAO ORBINOX- TÂY BAN NHA -MODEL-

VAN DAO ORBINOX- TÂY BAN NHA -MODEL-

1.000.000 đ

VAN DAO ORBINOX- TÂY BAN NHA -MODEL- EX (SER.10) 

Uni-directional wafer style knife gate valve for general industrial applications

The EX model knife gate valve is a uni-directional wafer valve designed for general industrial service applications. The design of the body and seat assures non-clogging shutoff on suspended solids in industries such as:

 • Pulp and Paper
 • Power plants
 • Wastewater treatment plants
 • Chemical plants
 • Food and Beverage
 • Bulk handling
 • Mining
 • etc.

SIZESDN 50 to DN 1200 (larger diameters on request)

WORKING PRESSUREDN 50 to DN 250: 10 bar
DN 300 to DN 400: 6 bar
DN 450: 5 bar
DN 500 to DN 600: 4 bar
DN 700 to DN 1200: 2 bar

STANDARD FLANGE CONNECTIONEN1092 PN10
ANSI B16.5 (class 150)

OTHER  FLANGE CONNECTION (ON REQUEST)EN1092 PN6/16/25
BS D and E ANSI 125

DIRECTIVESDIR 2006/42/CE (MACHINES)
DIR 2014/68/EU (PED) Fluid: Group 1(b), 2 (Cat. I, mod. A)
DIR 2014/34/EU (ATEX)
Certification EN 14432: 2014 tanks for the transport of dangerous goods (under request)

Please contact Orbinox for information and availability of categories and zones.

Van cổng dao wafer kiểu Uni-directional cho các ứng dụng công nghiệp nói chung
Van cổng dao mô hình EX là van wafer đơn hướng được thiết kế cho các ứng dụng dịch vụ công nghiệp nói chung. Thiết kế của thân và ghế đảm bảo không bị tắc nghẽn trên chất rắn lơ lửng trong các ngành công nghiệp như:

Bột giấy và giấy
Nhà máy điện
Nhà máy xử lý nước thải
Nhà máy hóa chất
Đồ ăn và đồ uống
Xử lý hàng loạt
Khai thác mỏ
Vân vân.
SIZESDN 50 đến DN 1200 (đường kính lớn hơn theo yêu cầu)

ÁP LỰC LÀM VIỆC 50 đến DN 250: 10 bar
DN 300 đến DN 400: 6 bar
DN 450: 5 thanh
DN 500 đến DN 600: 4 thanh
DN 700 đến DN 1200: 2 thanh

TIÊU CHUẨN FLANGE KẾT NỐI1092 PN10
ANSI B16.5 (lớp 150)

KẾT NỐI FLANGE KHÁC (VỀ YÊU CẦU) EN1092 PN6 / 16/25
BS D và E ANSI 125

TRỰC TIẾP 2006/42 / CE (MÁY)
TRỰC TIẾP 2014/68 / EU (PED) Chất lỏng: Nhóm 1 (b), 2 (Cat. I, mod. A)
TRỰC TIẾP 2014/34 / EU (ATEX)
Chứng nhận EN 14432: Xe tăng 2014 để vận chuyển hàng nguy hiểm (theo yêu cầu)

Vui lòng liên hệ với Orbinox để biết thông tin và sự sẵn có của các danh mục và khu vực.
 

  

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây