VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP
VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP
HOTLINE: +840902720814
Tìm thấy tất cả những gì bạn cần về van công nghiệp
ORBINOX FIXED CONE VALVE MODEL CH

ORBINOX FIXED CONE VALVE MODEL CH

1.000.000 đ

VAN DAO CAO ÁP ORBINOX MODEL WS

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 / 0766226161 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN BƯỚM ORBINOX MODEL MB - ORBINOX BUTTERFLY VALVE DOUBLE ECCENTRIC

VAN BƯỚM ORBINOX MODEL MB - ORBINOX BUTTERFLY VALVE DOUBLE ECCENTRIC

1.000.000 đ

VAN DAO CAO ÁP ORBINOX MODEL WS

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 / 0766226161 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN DAO CAO ÁP ORBINOX MODEL WS

VAN DAO CAO ÁP ORBINOX MODEL WS

1.000.000 đ

VAN DAO CAO ÁP ORBINOX MODEL WS

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 / 0766226161 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN DAO CAO ÁP ORBINOX MODEL CW - SPECIAL DESIGN CAST BODY HIGH PRESSURE KNIFE GATE VALVE

VAN DAO CAO ÁP ORBINOX MODEL CW - SPECIAL DESIGN CAST BODY HIGH PRESSURE KNIFE GATE VALVE

1.000.000 đ

VAN DAO CAO ÁP ORBINOX MODEL CW,

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 / 0766226161 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ORBINOX HIGH PERFORMANCE PNEUMATIC CYLINDER

ORBINOX HIGH PERFORMANCE PNEUMATIC CYLINDER

1.000.000 đ

ORBINOX PNEUMATIC CYLINDER

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 / 0766226161 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ORBINOX PNEUMATIC CYLINDER

ORBINOX PNEUMATIC CYLINDER

1.000.000 đ

ORBINOX PNEUMATIC CYLINDER

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 / 0766226161 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

PINCH VALVES ORBINOX MODEL PA

PINCH VALVES ORBINOX MODEL PA

1.000.000 đ

PINCH VALVES ORBINOX MODEL PA

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 / 0766226161 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN MỘT CHIÊU ĐĨA KHÍ NÉN ORBINOX MODEL SK

VAN MỘT CHIÊU ĐĨA KHÍ NÉN ORBINOX MODEL SK

1.000.000 đ

VAN MỘT CHIÊU ĐĨA KHÍ NÉN ORBINOX MODEL SK

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 / 0766226161 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN BI 3 NGÃ ORBINOX MODEL 3/4V

VAN BI 3 NGÃ ORBINOX MODEL 3/4V

1.000.000 đ

VAN BI 3 NGÃ ORBINOX MODEL 3/4V

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 / 0766226161 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN DAMPER ORBINOX MODEL DD

VAN DAMPER ORBINOX MODEL DD

1.000.000 đ

VAN DAMPER ORBINOX MODEL DD

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 / 0766226161 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN DAMPER ORBINOX MODEL DG

VAN DAMPER ORBINOX MODEL DG

1.000.000 đ

VAN DAMPER ORBINOX MODEL DG

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 / 0766226161 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN DAMPER ORBINOX MODEL PE

VAN DAMPER ORBINOX MODEL PE

1.000.000 đ

VAN DAMPER ORBINOX MODEL PE

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 / 0766226161 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN DAMPER 3 NGÃ ORBINOX MODEL DI

VAN DAMPER 3 NGÃ ORBINOX MODEL DI

1.000.000 đ

VAN DAMPER 3 NGÃ ORBINOX MODEL DI

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 / 0766226161 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN BƯỚM DAMPER ORBINOX MODEL ML

VAN BƯỚM DAMPER ORBINOX MODEL ML

1.000.000 đ

VAN BƯỚM DAMPER ORBINOX MODEL ML

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 / 0766226161 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN CỔNG SLIDE GATE VALVE ORBINOX MODEL AG

VAN CỔNG SLIDE GATE VALVE ORBINOX MODEL AG

1.000.000 đ

VAN CỔNG SLIDE GATE VALVE ORBINOX MODEL AG

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 / 0766226161 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN CỔNG SLIDE GATE VALVE ORBINOX MODEL RR

VAN CỔNG SLIDE GATE VALVE ORBINOX MODEL RR

1.000.000 đ

VAN CỔNG SLIDE GATE VALVE ORBINOX MODEL RR

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 / 0766226161 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN CỔNG SLIDE GATE VALVE ORBINOX MODEL RC

VAN CỔNG SLIDE GATE VALVE ORBINOX MODEL RC

1.000.000 đ

VAN CỔNG SLIDE GATE VALVE ORBINOX MODEL RC

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 / 0766226161 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN CỔNG SLIDE GATE VALVE ORBINOX MODEL RB

VAN CỔNG SLIDE GATE VALVE ORBINOX MODEL RB

1.000.000 đ

VAN CỔNG SLIDE GATE VALVE ORBINOX MODEL RB

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 / 0766226161 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN CỔNG SLIDE GATE VALVE ORBINOX MODEL SL

VAN CỔNG SLIDE GATE VALVE ORBINOX MODEL SL

1.000.000 đ

VAN CỔNG SLIDE GATE VALVE ORBINOX MODEL SL

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 / 0766226161 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN CỔNG SLIDE GATE VALVE ORBINOX , TAY QUAY, MODEL CC

VAN CỔNG SLIDE GATE VALVE ORBINOX , TAY QUAY, MODEL CC

1.000.000 đ

VAN CỔNG SLIDE GATE VALVE ORBINOX , TAY QUAY, MODEL CC

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 / 0766226161 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN CỔNG SLIDE GATE VALVE ORBINOX MODEL MU

VAN CỔNG SLIDE GATE VALVE ORBINOX MODEL MU

1.000.000 đ

VAN CỔNG SLIDE GATE VALVE ORBINOX MODEL MU

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 / 0766226161 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN CỔNG SLIDE GATE ORBINOX MODEL SA

VAN CỔNG SLIDE GATE ORBINOX MODEL SA

1.000.000 đ

VAN CỔNG SLIDE GATE VALVE ORBINOX MODEL SA

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 / 0766226161 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN DAO ORBINOX MODEL KP

VAN DAO ORBINOX MODEL KP

1.000.000 đ

VAN DAO ORBINOX MODEL KP

SIZES
DN 80

STANDARD FLANGE CONNECTION
PN10
ANSI 150

 

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 / 0766226161 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN DAO ORBINOX MODEL VP

VAN DAO ORBINOX MODEL VP

1.000.000 đ

VAN DAO ORBINOX MODEL VP

SIZES
DN 50 (2”) to 700 mm (28”)

PRESSURE
Working pressure up to 10 bar, depending on size.

ACTUATORS
Handwheel, pneumatic, electric or hydraulic

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 / 0766226161 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN DAO ORBINOX MODEL AT

VAN DAO ORBINOX MODEL AT

1.000.000 đ

VAN DAO ORBINOX MODEL AT

SIZES
DN 50 (2”) to 1000 mm (40”)

WORKING PRESSURE
up to 10 bar, depending on size.

ACTUATORS
Handwheel, Pneumatic, Electric or Hydraulic

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 / 0766226161 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN DAO ORBINOX MODEL CX

VAN DAO ORBINOX MODEL CX

1.000.000 đ

VAN DAO ORBINOX MODEL CX

SIZES
DN 200/8" to DN 900/36"

DESIGN PRESSURE
Exceeds 3,5 bar (50 psi) following NFPA 85

STANDARD FLANGE CONNECTION
DIN PN10
ANSI B16.5 (class 150)

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 / 0766226161 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN DAO ORBINOX MODEL BX

VAN DAO ORBINOX MODEL BX

1.000.000 đ

VAN DAO ORBINOX MODEL BX MODEL

SIZES
DN 700 to DN 1000 (Smaller and larger diameters on request).

WORKING PRESSURE:.
DN 700 to DN 1000: 3 bar

STANDARD FLANGE CONNECTION
DIN PN 10.

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 / 0766226161 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN DAO ORBINOX MODEL XC (SER.14)

VAN DAO ORBINOX MODEL XC (SER.14)

1.000.000 đ

VAN DAO ORBINOX MODEL XC (SER.14)

SIZES
DN 50 to DN 600 (larger diameters on request)

WORKING PRESSUREDN 50 to 250: 10 bar
DN 300 to 400: 6 bar
DN 450: 5 bar
DN 500 to 600: 4 bar

For specific tightness requirements contact ORBINOX technical department

STANDARD FLANGE CONNECTION
EN1092 PN10
ANSI B16.5 (class 150)

 

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 / 0766226161 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN DAO ORBINOX MODEL WG (SER.65)

VAN DAO ORBINOX MODEL WG (SER.65)

1.000.000 đ

VAN DAO ORBINOX MODEL WG (SER.65)

SIZES
DN 80mm/3" to DN 900mm/36" (larger DN on request)

WORKING PRESSUREDN 80mm/3" to DN 400mm/16": 10 bar (150psi)
DN 450mm/18" to DN 600mm/24": 6 bar (90 psi) or 10 bar (150 psi)
DN 750mm/30": 5 bar (75 psi) or 10 bar (150 psi)
DN 900mm/36": 5 bar (75 psi) or 10 bar (150 psi)

Note: higher pressures and/or diameters on request

STANDARD FLANGE CONNECTION
DIN PN10
ANSI B16.5 (class 150)

 

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 / 0766226161 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN DAO ORBINOX MODEL VG (SER.61)

VAN DAO ORBINOX MODEL VG (SER.61)

1.000.000 đ

VAN DAO ORBINOX MODEL VG (SER.61)

SIZES
DN 50 to DN 900 (larger DN on request)

WORKING PRESSURE
DN 50 to DN 400: 10 bar
DN 450 to DN 600: 6 bar or 10 bar
DN 700 to DN 900: 5 bar

Note: higher working pressures on request.

STANDARD FLANGE CONNECTION
EN1092 PN10
ANSI B16.5 (class 150)

 

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 / 0766226161 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN DAO ORBINOX MODEL DT (SER.80)

VAN DAO ORBINOX MODEL DT (SER.80)

1.000.000 đ

VAN DAO ORBINOX MODEL DT (SER.80)

SIZES:
DN 100 to DN 600 (larger diameters on request)

ÁP SUẤT LÀM VIỆC:
DN 100 to DN 250: 10 bar
DN 300 to DN 400: 6 bar
DN 450: 5 bar
DN 500 to DN 600: 4 bar

KẾT NỐI:
EN1092 PN10
ANSI B16.5 (class 150)

 

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 / 0766226161 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN DAO ORBINOX MODEL HG (SER.68)

VAN DAO ORBINOX MODEL HG (SER.68)

1.000.000 đ

VAN DAO ORBINOX MODEL HG (SER.68)

SIZES: DN 80mm/3" to DN 900mm/36" (larger DN on request)

WORKING PRESSURE: DN 80mm/3" to DN 900mm/36": 20 bar (300psi)


Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 / 0766226161 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư:
sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN DAO ORBINOX MODEL BC(SER.90)

VAN DAO ORBINOX MODEL BC(SER.90)

1.000.000 đ

VAN DAO ORBINOX MODEL BC(SER.90)

SIZES: From DN 150 x 150 to DN 600 x 600 (other dimensions on request)

WORKING PRESSURE: 150 x 150 to 600 x 600: 1 bar

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN DAO ORBINOX- TÂY BAN NHA -MODEL CR (SER.70)

VAN DAO ORBINOX- TÂY BAN NHA -MODEL CR (SER.70)

1.000.000 đ

VAN DAO ORBINOX- TÂY BAN NHA -MODEL CR (SER.70)

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN DAO ORBINOX- TÂY BAN NHA -MODEL TK

VAN DAO ORBINOX- TÂY BAN NHA -MODEL TK

1.000.000 đ

VAN DAO ORBINOX- TÂY BAN NHA -MODEL TK

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi nhu cầu qua ZALO số 0902720814 / 0907450506 / 0766226161 gặp nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc gửi email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn. Chúng tôi sẽ liên hệ và áo giá sớm nhất.

VAN DAO ORBINOX - TÂY BAN NHA - MODEL TL (SER.30)

VAN DAO ORBINOX - TÂY BAN NHA - MODEL TL (SER.30)

1.000.000 đ

VAN DAO ORBINOX- TÂY BAN NHA -MODEL TL (SER.30)

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi nhu cầu qua ZALO số 0902720814 / 0907450506 / 0766226161 gặp nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc gửi email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn.

VAN DAO ORBINOX- TÂY BAN NHA -MODEL HB

VAN DAO ORBINOX- TÂY BAN NHA -MODEL HB

1.000.000 đ

VAN DAO ORBINOX- TÂY BAN NHA -MODEL HB 

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi nhu cầu qua ZALO số 0902720814 / 0907450506 / 0766226161 gặp nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc gửi email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn.

VAN DAO ORBINOX- TÂY BAN NHA -MODEL BR

VAN DAO ORBINOX- TÂY BAN NHA -MODEL BR

1.000.000 đ

VAN DAO ORBINOX - TÂY BAN NHA - MODEL BR 

 

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi nhu cầu qua ZALO số 0902720814 / 0907450506 / 0766226161 gặp nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc gửi email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn.
VAN DAO MODEL BT (SER.22) - ORBINOX- TÂY BAN NHA

VAN DAO MODEL BT (SER.22) - ORBINOX- TÂY BAN NHA

1.000.000 đ

VAN DAO ORBINOX - TÂY BAN NHA - MODEL BT (SER.22)

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi nhu cầu qua ZALO số 0902720814 / 0907450506 / 0766226161 gặp nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc gửi email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn.

VAN DAO ORBINOX- TÂY BAN NHA -MODEL EB (SER.11)

VAN DAO ORBINOX- TÂY BAN NHA -MODEL EB (SER.11)

1.000.000 đ

VAN DAO ORBINOX TÂY BAN NHA - MODEL EB (SER.11)
SIZES:
DN 50 to DN 1200 (larger diameters on request)

WORKING PRESSURE
DN 50 to DN 125: 16 bar
DN 150 to DN 250: 10 bar
DN 300 to DN 400: 6 bar
DN 450: 5 bar
DN 500 to DN 600: 4 bar
DN 700 to DN 1200: 2 bar

STANDARD FLANGE CONNECTION
EN1092 PN10

OTHER FLANGE CONNECTION (ON REQUEST)
EN558-1 serie20 (DIN3202 K1) up to DN 500.

DIRECTIVES
DIR 2006/42/CE (MACHINES)
DIR 2014/68/EU (PED) Fluid: Group 1(b), 2 (Cat. I, mod. A)
DIR 2014/34/EU (ATEX) 

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
 

VAN DAO ORBINOX MODEL EW

VAN DAO ORBINOX MODEL EW

31.000.000 đ
VAN DAO ORBINOX MODEL EW
MODEL EW

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi nhu cầu qua ZALO số 0902720814 / 0907450506 / 0766226161 gặp nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc gửi email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn. Chúng tôi sẽ liên hệ và áo giá sớm nhất.
VAN DAO ORBINOX MODEL EK

VAN DAO ORBINOX MODEL EK

43.000.000 đ
VAN DAO ORBINOX MODEL EK

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi nhu cầu qua ZALO số 0902720814 / 0907450506 / 0766226161 gặp nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc gửi email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn. 
VAN DAO ORBINOX MODEL ET (SER.20)

VAN DAO ORBINOX MODEL ET (SER.20)

55.000.000 đ
VAN DAO ORBINOX MODEL ET (SER.20)
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi nhu cầu qua ZALO số 0902720814 / 0907450506 / 0766226161 gặp nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc gửi email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn. Chúng tôi sẽ liên hệ và áo giá sớm nhất.
VAN DAO ORBINOX MODEL EX (SER.10)

VAN DAO ORBINOX MODEL EX (SER.10)

67.000.000 đ
VAN DAO ORBINOX MODEL EX (SER.10)
VAN DAO ORBINOX - TÂY BAN NHA - MODEL TH

VAN DAO ORBINOX - TÂY BAN NHA - MODEL TH

150.000.000 đ

VAN DAO ORBINOX- TÂY BAN NHA -MODEL TH

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây