VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP
HOTLINE: +840902720814
Tìm thấy tất cả những gì bạn cần về van công nghiệp
LỌC Y NHỰA PVC SEKISUI - NHẬT BẢN

LỌC Y NHỰA PVC SEKISUI - NHẬT BẢN

0 đ

LỌC Y NHỰA PVC SEKISUI - NHẬT BẢN
Size: 15-100A
Material: PVC
 

VAN CẦU (GLOBE VALVE) NHỰA PVC HIỆU SEKISUI - NHẬT BẢN

VAN CẦU (GLOBE VALVE) NHỰA PVC HIỆU SEKISUI - NHẬT BẢN

0 đ

VAN CẦU (GLOBE VALVE) NHỰA PVC HIỆU SEKISUI - NHẬT BẢN
Size: 15A-100A
Material: PVC

VAN KIM SEKISUI - NHẬT

VAN KIM SEKISUI - NHẬT

0 đ

VAN KIM SEKISUI - NHẬT
Size: 15A-40A
Material: PVC

VAN TAY SEKISUI - NHẬT -PRESSURE REGULATION VALVE

VAN TAY SEKISUI - NHẬT -PRESSURE REGULATION VALVE

1.000.000 đ

VAN TAY SEKISUI - NHẬT - PRESSURE REGULATION VALVE
PRESSURE REGULATION VALVE
Size: 15-50
Material  PVC, PP, PVDF
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN TAY SEKISUI - NHẬT -RELIEF VALVE

VAN TAY SEKISUI - NHẬT -RELIEF VALVE

1.000.000 đ

VAN TAY SEKISUI - NHẬT - RELIEF VALVE
RELIEF VALVE
Size: 15-50
Material  PVC, PP, PVDF
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN TAY SEKISUI - NHẬT -CHECK VALVE LIFT TYPE

VAN TAY SEKISUI - NHẬT -CHECK VALVE LIFT TYPE

1.000.000 đ

VAN TAY SEKISUI - NHẬT - CHECK VALVE LIFT TYPE
CHECK VALVE LIFT TYPE
Size: 15-50
Material  PVC
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN TAY SEKISUI - NHẬT -FOOT VALVE

VAN TAY SEKISUI - NHẬT -FOOT VALVE

1.000.000 đ

VAN TAY SEKISUI - NHẬT - FOOT VALVE 
FOOT VALVE
Size: 15-100
Material  PVC, HT
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN TAY SEKISUI - NHẬT -TRUE UNION CHECK VALVE BALL TYPE

VAN TAY SEKISUI - NHẬT -TRUE UNION CHECK VALVE BALL TYPE

1.000.000 đ

VAN TAY SEKISUI - NHẬT - TRUE UNION CHECK VALVE BALL TYPE    

TRUE UNION CHECK VALVE BALL TYPE    
Size: 15-50
MaterialPVC,HT,PP,PVDF
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN TAY SEKISUI - NHẬT -CHECK VALVE BALL TYPE

VAN TAY SEKISUI - NHẬT -CHECK VALVE BALL TYPE

1.000.000 đ

VAN TAY SEKISUI - NHẬT CHECK VALVE BALL TYPE
CHECK VALVE SWING TYPE
Size: 15-100
Material: PVC, HT
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN TAY SEKISUI - NHẬT -CHECK VALVE SWING TYPE

VAN TAY SEKISUI - NHẬT -CHECK VALVE SWING TYPE

1.000.000 đ

VAN TAY SEKISUI - NHẬT -STRAINER
CHECK VALVE SWING TYPE
Size: 15-200
Material: PVC, PP, PVDF
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN BƯỚM SEKISUI - NHẬT -GATE VALVE

VAN BƯỚM SEKISUI - NHẬT -GATE VALVE

1.000.000 đ

VAN BƯỚM SEKISUI - NHẬT - GATE VALVE
GATE VALVE
Size: 40-200
Material: PVC
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN BƯỚM SEKISUI - NHẬT -BUTTERFLY VALVE FOR UNDER GROUND

VAN BƯỚM SEKISUI - NHẬT -BUTTERFLY VALVE FOR UNDER GROUND

1.000.000 đ

VAN BƯỚM SEKISUI - NHẬT - BUTTERFLY VALVE FOR UNDER GROUND
BUTTERFLY VALVE FOR UNDER GROUND
Size: 40-300
Material: PVC
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN BƯỚM SEKISUI - NHẬT -BUTTERFLY VALVE (Gear Type)

VAN BƯỚM SEKISUI - NHẬT -BUTTERFLY VALVE (Gear Type)

1.000.000 đ

VAN BƯỚM SEKISUI - NHẬT - BALL VALVE
BUTTERFLY VALVE(Gear Type)
Size: 40-600
Material: PVC, PP, PVDF
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN BƯỚM SEKISUI - NHẬT -BUTTERFLY VALVE (Lever Type)

VAN BƯỚM SEKISUI - NHẬT -BUTTERFLY VALVE (Lever Type)

1.000.000 đ

VAN BƯỚM SEKISUI - NHẬT - BALL VALVE
BUTTERFLY VALVE(Lever Type)
Size: 40-200
Material: PVC, PP, PVDF
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN BI SEKISUI - NHẬT - MINI BALL VALVE

VAN BI SEKISUI - NHẬT - MINI BALL VALVE

1.000.000 đ

VAN BI SEKISUI - NHẬT - BALL VALVE
MINI BALL VALVE
Size: 6-15
Material:PVC
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN BI SEKISUI - NHẬT - LOCK BALL VALVE (COMPACT BALL VALVE)

VAN BI SEKISUI - NHẬT - LOCK BALL VALVE (COMPACT BALL VALVE)

1.000.000 đ

VAN BI SEKISUI - NHẬT - BALL VALVE
LOCK BALL VALVE (COMPACT BALL VALVE)
Size: 15-50
Material:PVC. HT(CPVC). PP .PVDF,.PVC-PE,.PP-PE
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN BI SEKISUI - NHẬT - 3-WAY BALL VALVE

VAN BI SEKISUI - NHẬT - 3-WAY BALL VALVE

1.000.000 đ

VAN BI SEKISUI - NHẬT - BALL VALVE
3-WAY BALL VALVE
Size: 15-100
Material:PVC. HT(CPVC). PP .PVDF,.PVC-PE,.PP-PE
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN BI SEKISUI - NHẬT - BALL VALVE

VAN BI SEKISUI - NHẬT - BALL VALVE

1.000.000 đ

VAN BI SEKISUI - NHẬT - BALL VALVE
BALL VALVE (TYPE M)
Size: 15-100
Material: PVC, HT, PP, PVDF
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN BI SEKISUI - NHẬT - BALL VALVE

VAN BI SEKISUI - NHẬT - BALL VALVE

1.000.000 đ

VAN BI SEKISUI - NHẬT - BALL VALVE
BALL VALVE
Size: 15-100
Material: PVC, HT, PP, PVDF
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN MÀNG SEKISUI - NHẬT - DIAPHRAGM VALVE

VAN MÀNG SEKISUI - NHẬT - DIAPHRAGM VALVE

1.000.000 đ

VAN MÀNG SEKISUI - NHẬT - DIAPHRAGM VALVE
DEAD SPACE FREE TEE-TYPE DIAPHRAGM VALVE
Size: 20×16- 65×40
Material: PVC, HT, PVDF
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN MÀNG SEKISUI - NHẬT - DIAPHRAGM VALVE

VAN MÀNG SEKISUI - NHẬT - DIAPHRAGM VALVE

1.000.000 đ

VAN MÀNG SEKISUI - NHẬT - DIAPHRAGM VALVE\
DIAPHRAGM VALVE (Thread,TS,Butt Type)
Size: 15-50  
Material: PVC, HT, PVDF
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN TAY SEKISUI NHẬT

VAN TAY SEKISUI NHẬT

1.000.000 đ
Khái quát về sản phẩm

Chống ăn mòn và kháng hóa chất. Chúng tôi có van với các chất liệu PVC, C-PVC, PP, và PVDF để phù hợp với từng ứng dụng.
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
 

VAN MÀNG SEKISUI - NHẬT - DIAPHRAGM VALVE

VAN MÀNG SEKISUI - NHẬT - DIAPHRAGM VALVE

1.000.000 đ

VAN MÀNG SEKISUI - NHẬT - DIAPHRAGM VALVE
DIAPHRAGM VALVE ( Flange Type )
Size: 15-250  
Material: PVC, HT, PP, PVDF
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây