VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP
HOTLINE: +840902720814
Tìm thấy tất cả những gì bạn cần về van công nghiệp
VAN BI NDV FPN1107NB-NCF-050A-06DN-J10KRF (SCS13A/R) - NDV - NHẬT

VAN BI NDV FPN1107NB-NCF-050A-06DN-J10KRF (SCS13A/R) - NDV - NHẬT

30.000.000 đ

Van bi NDV FPN1107NB-NCF-050A-06DN-J10KRF (SCS13A/R)

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0902601875 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: info@pm-e.vn

VAN VI SINH NDV - NHẬT ( Sanitary valve )

VAN VI SINH NDV - NHẬT ( Sanitary valve )

1.000.000 đ

NDV provides the best valves for facilities with sanitary specifications, manufacturing medicine, food, and semiconductors. The bioclean diaphragm valve series are products that utilize diaphragm valve characteristics to its fullest potential with a "structure that does not contaminate fluids" and "structure with superior cleaning properties." Also choose from a selection of valves to meet requirements and the fluids from valves such as the sanitary type butterfly valve for medical containers.

NDV cung cấp các van tốt nhất cho các cơ sở với thông số kỹ thuật vệ sinh, sản xuất thuốc, thực phẩm và chất bán dẫn. Dòng van màng bioclean là sản phẩm sử dụng các đặc tính của van màng với tiềm năng tối đa của nó với "cấu trúc không làm nhiễm bẩn chất lỏng" và "cấu trúc với đặc tính làm sạch vượt trội". Cũng chọn từ một lựa chọn các van để đáp ứng các yêu cầu và chất lỏng từ các van như van bướm loại vệ sinh cho các thùng chứa y tế.

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN BƯỚM NDV - NHẬT

VAN BƯỚM NDV - NHẬT

1.000.000 đ

NDV offers butterfly valves that excel in sealing and flow control properties. Our products have been received well as they include metal materials such as cast iron and stainless steel, and have superior corrosion resistance from PFA lining.

NDV cung cấp các van bướm vượt trội trong việc niêm phong và kiểm soát dòng chảy. Các sản phẩm của chúng tôi đã được đón nhận vì chúng bao gồm các vật liệu kim loại như gang và thép không gỉ, và có khả năng chống ăn mòn cao từ lớp lót PFA.

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN BI NDV - NHẬT (Ball Valve)

VAN BI NDV - NHẬT (Ball Valve)

1.000.000 đ

NDV offers ball valves compatible over a wide range of fields. Choose from our extensive line-up to meet your purpose from multi-way and v-port ball valves in addition to the standard fire safe type. We also take orders for special purpose valves used under high pressure, and those for shield machine and nuclear power plants.

NDV cung cấp van bi tương thích trên nhiều lĩnh vực. Chọn trong số các dòng sản phẩm mở rộng của chúng tôi để đáp ứng mục đích của bạn từ các van bi đa chiều và v-port ngoài loại an toàn chống cháy tiêu chuẩn. Chúng tôi cũng nhận đơn đặt hàng cho các van mục đích đặc biệt được sử dụng dưới áp suất cao và các van cho máy khiên và nhà máy điện hạt nhân.

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN MÀNG NDV - NHẬT (Manually Operated Valve)

VAN MÀNG NDV - NHẬT (Manually Operated Valve)

1.000.000 đ

NDV's representative product, the diaphragm valve, is superior in "air-tightness," "maintenance," and "corrosion and chemical resistance." We can adapt to many fields because we construct valves from a vast selection of materials to meet the requirements and composition of fluids, being superior in terms of cost performance as well. Made from the wealth of experience and achievements cultivated over a long history, our products offer peace of mind with high quality and high performance.

Sản phẩm đại diện của NDV, van màng, vượt trội về "độ kín khí", "bảo trì" và "chống ăn mòn và kháng hóa chất". Chúng tôi có thể thích nghi với nhiều lĩnh vực vì chúng tôi xây dựng các van từ nhiều lựa chọn vật liệu để đáp ứng các yêu cầu và thành phần của chất lỏng, cũng vượt trội về hiệu suất chi phí. Được tạo ra từ sự giàu có của kinh nghiệm và thành tựu được trau dồi trong một lịch sử lâu dài, các sản phẩm của chúng tôi mang đến sự an tâm với chất lượng cao và hiệu suất cao.

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây