VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP
VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP
HOTLINE: +840902720814
Tìm thấy tất cả những gì bạn cần về van công nghiệp
VAN BI FISHER- MỸ -Fisher™ Vee-Ball™ V200 Control Valve

VAN BI FISHER- MỸ -Fisher™ Vee-Ball™ V200 Control Valve

1.000.000 đ

Fisher™ Vee-Ball™ V200 Control Valve

The Fisher Vee-Ball V200 control valve is your best choice for performance and cost-effectiveness across a broad range of applications. The precision-machined parts and pressure balanced seal designs allow smooth, precise valve operation

Van điều khiển Fisher Vee-Ball V200 là sự lựa chọn tốt nhất của bạn về hiệu suất và hiệu quả chi phí trên một loạt các ứng dụng. Các bộ phận được gia công chính xác và thiết kế con dấu cân bằng áp suất cho phép vận hành van trơn tru, chính xác

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN BI FISHER- MỸ - Fisher™ V260 Control Valve

VAN BI FISHER- MỸ - Fisher™ V260 Control Valve

1.000.000 đ

Fisher™ V260 Control Valve

The Fisher V260 is a full bore control valve designed from the ground up with features for optimized pressure, flow, and process control. An integral drilled attenuator controls noise and vibration from high pressure drop liquids and gases. The splined shaft connection to the actuator reduces lost motion.
Van điều khiển Fisher ™ V260
Fisher V260 là một van điều khiển khoan đầy đủ được thiết kế từ mặt đất với các tính năng để tối ưu hóa áp suất, lưu lượng và kiểm soát quá trình. Một bộ suy giảm tích hợp khoan kiểm soát tiếng ồn và độ rung từ chất lỏng và khí giảm áp suất cao. Kết nối trục được nối với bộ truyền động làm giảm chuyển động bị mất.

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN BI FISHER- MỸ - Fisher V270 Full-Bore Ball Control Valve

VAN BI FISHER- MỸ - Fisher V270 Full-Bore Ball Control Valve

1.000.000 đ

Fisher V270 Full-Bore Ball Control Valve

The Fisher V270 is a three piece, trunnion mounted, full-bore control valve designed from the ground up with features for optimized pressure, flow and process control. The V270 full-bore ball valve is designed for automated control in bypass, batch, monitor, and emergency shutoff service applications, and it presents little or no restriction to flow. The V270 full-bore ball valve is available with composition seals, and process type live-loaded shaft packing for improved service life and lower emissions.
Van điều khiển bóng đầy đủ Fisher V270
Fisher V270 là một van điều khiển ba lỗ, gắn ba cánh, được thiết kế từ mặt đất lên với các tính năng để tối ưu hóa áp suất, lưu lượng và kiểm soát quá trình. Van bi đầy đủ V270 được thiết kế để điều khiển tự động trong các ứng dụng bỏ qua, lô, màn hình và dịch vụ ngắt khẩn cấp, và nó có rất ít hoặc không hạn chế dòng chảy. Van bi đầy đủ V270 có sẵn với phớt thành phần và đóng gói trục nạp loại trực tiếp để cải thiện tuổi thọ và giảm lượng khí thải.

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN BI FISHER- MỸ -KTM Mecafrance Series RA Floating Ball Valves

VAN BI FISHER- MỸ -KTM Mecafrance Series RA Floating Ball Valves

1.000.000 đ

KTM Mecafrance Series RA Floating Ball Valves

KTM Mecafrance Series RA three-piece ball valves with swing-out center section are designed for reliable service and easy seat and gasket replacement. The Series RA is available in full and reduced bore with a cast body in either carbon or stainless steel with an ISO top flange that allows for easy automation.

Van bi ba mảnh KTM Mecafrance Series RA với phần trung tâm xoay ra được thiết kế cho dịch vụ đáng tin cậy và dễ dàng thay thế chỗ ngồi và miếng đệm. Sê-ri RA có sẵn đầy đủ và giảm lỗ khoan với thân đúc bằng carbon hoặc thép không gỉ với mặt bích trên cùng ISO cho phép tự động hóa dễ dàng.
 

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN BI FISHER- MỸ - Fisher™ Vee-Ball™ V300 Flanged Control Valve

VAN BI FISHER- MỸ - Fisher™ Vee-Ball™ V300 Flanged Control Valve

1.000.000 đ

Fisher™ Vee-Ball™ V300 Flanged Control Valve

The Fisher Vee-Ball V300 control valve is your best choice for performance and cost-effectiveness across a broad range of applications. The precision-machined parts and pressure-balanced seal designs allow smooth, precise valve operation.

Van điều khiển mặt bích Fisher ™ Vee-Ball ™ V300
Van điều khiển Fisher Vee-Ball V300 là sự lựa chọn tốt nhất của bạn về hiệu suất và hiệu quả chi phí trên một loạt các ứng dụng. Các bộ phận được gia công chính xác và thiết kế con dấu cân bằng áp suất cho phép vận hành van trơn tru, chính xác

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN BI FISHER- MỸ -Fisher™ Vee-Ball™ V150 Flanged Control Valve

VAN BI FISHER- MỸ -Fisher™ Vee-Ball™ V150 Flanged Control Valve

1.000.000 đ

Fisher™ Vee-Ball™ V150 Flanged Control Valve

The Fisher Vee-Ball V150 control valve is your best choice for performance and cost-effectiveness across a broad range of applications. The precision-machined parts and pressure-balanced seal designs allow smooth, precise valve operation.

Van điều khiển Fisher Vee-Ball V150 là sự lựa chọn tốt nhất của bạn về hiệu suất và hiệu quả chi phí trên một loạt các ứng dụng. Các bộ phận được gia công chính xác và thiết kế con dấu cân bằng áp suất cho phép vận hành van trơn tru, chính xác.
 

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN BI FISHER- MỸ - Fisher™ Vee-Ball™ V150E Control Valve

VAN BI FISHER- MỸ - Fisher™ Vee-Ball™ V150E Control Valve

1.000.000 đ

Fisher™ Vee-Ball™ V150E Control Valve

The Fisher V150E Vee-Ball control valve features a flanged, expanded outlet design. The outlet flange is one standard line size diameter larger than the inlet. The expanded outlet geometry streamlines the flow through the valve as the flow area increases from inlet to outlet. This valve body design accommodates requirements when expanded downstream piping is specified.
Van điều khiển Fisher ™ Vee-Ball ™ V150E
Van điều khiển Fisher V150E Vee-Ball có thiết kế ổ cắm mở rộng mặt bích. Mặt bích đầu ra là một đường kính kích thước đường chuẩn lớn hơn đầu vào. Hình dạng đầu ra mở rộng hợp lý hóa dòng chảy qua van khi diện tích dòng chảy tăng dần từ đầu vào đến đầu ra. Thiết kế thân van này đáp ứng các yêu cầu khi mở rộng đường ống hạ lưu được chỉ định

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN BI FISHER- MỸ -Fisher™ Vee-Ball™ V150S Flanged Control Valve

VAN BI FISHER- MỸ -Fisher™ Vee-Ball™ V150S Flanged Control Valve

1.000.000 đ

Fisher™ Vee-Ball™ V150S Flanged Control Valve

The Fisher Vee-Ball™ V150S control valve offers a rugged construction, highly wear-resistant trim materials, and an unrestricted straight through flow path which makes this valve ideal for controlling the most abrasive of slurries. The design is particularly effective in minimizing erosive damage to the adjoining pipework, thereby providing greater operational safety and service life.

Van điều khiển Fisher Vee-Ball ™ V150S có cấu trúc chắc chắn, vật liệu trang trí có khả năng chịu mài mòn cao và đường đi thẳng không bị giới hạn khiến cho van này trở nên lý tưởng để kiểm soát độ nhám của bùn. Thiết kế đặc biệt hiệu quả trong việc giảm thiểu thiệt hại ăn mòn đối với hệ thống đường ống liền kề, do đó mang lại sự an toàn trong vận hành và tuổi thọ cao hơn.
 

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN BI FISHER- MỸ -Fisher™ V250 Control Valve

VAN BI FISHER- MỸ -Fisher™ V250 Control Valve

1.000.000 đ

Fisher™ V250 Control Valve

The Fisher Z500 severe service ball valve is a simplistic, two-piece floating ball design with an integral metal seat that provides tight shutoff in high temperature, high pressure, and erosive applications. The mate-lapped ball and seat constructions help ensure sealing. The high-velocity oxyfuel coatings (HVOF) provide excellent corrosion resistance and help eliminate the problems associated with severe service conditions.

Van điều khiển Fisher V250 là một van bi điều tiết nặng, không bích thường được sử dụng để kiểm soát dòng chảy trong các đường truyền khí, phân phối khí và đường ống dẫn chất lỏng. Có sẵn với một con dấu bóng duy nhất, vòng chảy, hoặc xây dựng con dấu kép.
 

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN BI FISHER- MỸ - Fisher™ Z500 Severe Service Ball Valve

VAN BI FISHER- MỸ - Fisher™ Z500 Severe Service Ball Valve

1.000.000 đ

Fisher™ Z500 Severe Service Ball Valve

The Fisher Z500 severe service ball valve is a simplistic, two-piece floating ball design with an integral metal seat that provides tight shutoff in high temperature, high pressure, and erosive applications. The mate-lapped ball and seat constructions help ensure sealing. The high-velocity oxyfuel coatings (HVOF) provide excellent corrosion resistance and help eliminate the problems associated with severe service conditions.

Van bi dịch vụ nghiêm trọng Fisher Z500 là một thiết kế bóng nổi hai mảnh đơn giản với ghế kim loại tích hợp cung cấp khả năng ngắt chặt trong nhiệt độ cao, áp suất cao và các ứng dụng ăn mòn. Các cấu trúc bóng và ghế giao phối giúp đảm bảo niêm phong. Các lớp phủ oxyfuel tốc độ cao (HVOF) cung cấp khả năng chống ăn mòn tuyệt vời và giúp loại bỏ các vấn đề liên quan đến các điều kiện dịch vụ khắc nghiệt.
 

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN BI FISHER- MỸ - Fisher™ CV500 Eccentric Plug Valve

VAN BI FISHER- MỸ - Fisher™ CV500 Eccentric Plug Valve

1.000.000 đ

Fisher™ CV500 Eccentric Plug Valve

The Fisher CV500 valve combines the rangeability of the cammed, segmented V-notched ball, with inherent ruggedness in the heavy duty bearings, seals, and body. This combination provides a balance of erosion resistance and pressure control for gas and liquids.

Van cắm lệch tâm Fisher ™ CV500
Van Fisher CV500 kết hợp khả năng phóng xạ của quả bóng chữ V được phân chia, được phân chia, với độ chắc chắn vốn có trong vòng bi nặng, vòng đệm và thân máy. Sự kết hợp này cung cấp một sự cân bằng về khả năng chống xói mòn và kiểm soát áp suất cho khí và chất lỏng
.

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN BI FISHER- MỸ - Fisher V280 Full-Bore Ball Control Valve

VAN BI FISHER- MỸ - Fisher V280 Full-Bore Ball Control Valve

1.000.000 đ

Fisher V280 Full-Bore Ball Control Valve

The Fisher V280 is a three-piece, trunnion mounted, full-bore control valve capable of handling full CL900 pressure drops. It is designed with features for optimized pressure, flow, and process control. An optional drilled attenuator controls noise and vibration from high pressure drop liquids and gases. The splined shaft connection to the actuator reduces lost motion.

Van điều khiển bóng đầy đủ Fisher V280
Fisher V280 là một van điều khiển ba lỗ, gắn trên ba lỗ, có khả năng xử lý toàn bộ áp suất giảm CL900. Nó được thiết kế với các tính năng để tối ưu hóa áp suất, lưu lượng và kiểm soát quá trình. Một bộ suy giảm khoan tùy chọn kiểm soát tiếng ồn và độ rung từ chất lỏng và khí giảm áp suất cao. Kết nối trục được nối với bộ truyền động làm giảm chuyển động bị mất

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN BI FISHER- MỸ - Fisher™ Digital Isolation™ Triple Offset Valve Solution

VAN BI FISHER- MỸ - Fisher™ Digital Isolation™ Triple Offset Valve Solution

1.000.000 đ

Fisher™ Digital Isolation™ Triple Offset Valve Solution

The Fisher Digital Isolation triple offset valve (TOV) solution was developed to serve the needs of customers' critical safety instrumented system (SIS) applications. The valve is assembled with field-proven Fisher G or CB Series actuation, Fisher FIELDVUE™ DVC6200 SIS digital valve controller, and Emerson accessories.
Giải pháp van bù ba lần (TOV) của Fisher Digital Isolation được phát triển để phục vụ nhu cầu của các ứng dụng hệ thống thiết bị an toàn quan trọng (SIS) của khách hàng. Van được lắp ráp với bộ truyền động Fisher G hoặc CB Series đã được chứng minh thực địa, bộ điều khiển van kỹ thuật số Fisher FIELDVUE ™ DVC6200 SIS và phụ kiện Emerson.

 

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây