VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP
HOTLINE: +84902800728
Tìm thấy tất cả những gì bạn cần về van công nghiệp
MODEL; WVM-02T VAN ĐIỀU KHIỂN - VENN- NHẬT  CONTROL VALVE

MODEL; WVM-02T VAN ĐIỀU KHIỂN - VENN- NHẬT CONTROL VALVE

1.000.000 đ

 MODEL;WVM-02T VAN ĐIỀU KHIỂN - VENN- NHẬT  CONTROL VALVE
 
Đây là một van điều khiển áp suất sơ cấp công suất lớn giải phóng một lượng áp suất quá mức do sự dao động của tải trong đường ống của thiết bị và mạch chữa cháy ở áp suất mong muốn, và duy trì áp suất ở phía sơ cấp của van không đổi.

 Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gửi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

MODEL; WVM-02 VAN ĐIỀU KHIỂN - VENN- NHẬT  CONTROL VALVE

MODEL; WVM-02 VAN ĐIỀU KHIỂN - VENN- NHẬT CONTROL VALVE

1.000.000 đ

 MODEL;WVM-02 VAN ĐIỀU KHIỂN - VENN- NHẬT  CONTROL VALVE
 
Đây là một van điều khiển áp suất sơ cấp công suất lớn giải phóng một lượng áp suất quá lớn do sự dao động của tải trong đường ống và mạch điện như điều hòa không khí và thiết bị vệ sinh ở áp suất mong muốn, đồng thời giữ cho áp suất chính của van không đổi.


 Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gửi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

MODEL; MD-14W VAN ĐIỀU KHIỂN - VENN- NHẬT  CONTROL VALVE

MODEL; MD-14W VAN ĐIỀU KHIỂN - VENN- NHẬT CONTROL VALVE

1.000.000 đ

 MODEL; MD-14W VAN ĐIỀU KHIỂN - VENN- NHẬT  CONTROL VALVE
Nó là một van điều khiển tự điều chỉnh để giải phóng một lượng áp suất quá mức do sự dao động của tải và giữ cho áp suất của thiết bị và đường ống không đổi, và là một loại van giảm hiệu suất cao.
Ví dụ, khi bơm hoạt động liên tục, áp suất phía xả thay đổi do sự dao động của tải.Tuy nhiên, bằng cách cung cấp van điều chỉnh áp suất sơ cấp loại MD-14 trong mạch rẽ nhánh, áp suất xả có thể được điều chỉnh đến một giá trị không đổi bằng cách cho phép áp suất quá mức thoát ra. có thể.
Nó cũng có thể được sử dụng như một van xả cho bể áp lực và đường ống.

 Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gửi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

MODEL:SL-44E VAN AN TOÀN- VENN- NHẬT

MODEL:SL-44E VAN AN TOÀN- VENN- NHẬT

1.000.000 đ

VAN AN TOÀN- VENN- NHẬT MODEL:SL-44E
 Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gửi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

MODEL:SL-40EFA VAN AN TOÀN- VENN- NHẬT

MODEL:SL-40EFA VAN AN TOÀN- VENN- NHẬT

1.000.000 đ

VAN AN TOÀN- VENN- NHẬT MODEL:SL-40EFA
 Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gửi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

MODEL:SL-40EA VAN AN TOÀN- VENN- NHẬT

MODEL:SL-40EA VAN AN TOÀN- VENN- NHẬT

1.000.000 đ

VAN AN TOÀN- VENN- NHẬT MODEL:SL-40EA
 Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gửi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

MODEL: SL-40E/ SL-40EN VAN AN TOÀN- VENN- NHẬT

MODEL: SL-40E/ SL-40EN VAN AN TOÀN- VENN- NHẬT

1.000.000 đ

VAN AN TOÀN- VENN- NHẬT MODEL:SL-40E/ SL-40EN
 Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gửi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

MODEL: SL-38EA VAN AN TOÀN- VENN- NHẬT

MODEL: SL-38EA VAN AN TOÀN- VENN- NHẬT

1.000.000 đ

VAN AN TOÀN- VENN- NHẬT MODEL:: SL-38EA 
 Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gửi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

MODEL: SL-38E/SL-38EN VAN AN TOÀN- VENN- NHẬT

MODEL: SL-38E/SL-38EN VAN AN TOÀN- VENN- NHẬT

1.000.000 đ

VAN AN TOÀN- VENN- NHẬT MODEL: SL-38E/SL-38EN
 Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gửi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

MODEL: SF-13L, SF-14L VAN AN TOÀN- VENN- NHẬT

MODEL: SF-13L, SF-14L VAN AN TOÀN- VENN- NHẬT

1.000.000 đ

VAN AN TOÀN- VENN- NHẬT MODEL: SF-13L, SF-14L
 Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gửi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

MODEL:  SF-13, SF-14 VAN AN TOÀN- VENN- NHẬT

MODEL: SF-13, SF-14 VAN AN TOÀN- VENN- NHẬT

1.000.000 đ

VAN AN TOÀN- VENN- NHẬT MODEL:SF-13, SF-14
 
 Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gửi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

MODEL: SL-23H/ SL-24H VAN AN TOÀN- VENN- NHẬT

MODEL: SL-23H/ SL-24H VAN AN TOÀN- VENN- NHẬT

1.000.000 đ

VAN AN TOÀN- VENN- NHẬT MODEL: SL-23H/ SL-24H
 
 Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gửi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

MODEL: SL-44/ SL-44V VAN AN TOÀN- VENN- NHẬT

MODEL: SL-44/ SL-44V VAN AN TOÀN- VENN- NHẬT

1.000.000 đ

VAN AN TOÀN- VENN- NHẬT MODEL: SL-44/ SL-44V

THÉP KHÔNG GỈ
 
 Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gửi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

MODEL:  SL-43/ SL-43V VAN AN TOÀN- VENN- NHẬT

MODEL: SL-43/ SL-43V VAN AN TOÀN- VENN- NHẬT

1.000.000 đ

VAN AN TOÀN- VENN- NHẬT MODEL: SL-43/ SL-43V

THÉP KHÔNG GỈ
 
 Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gửi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

MODEL: SL-40F/SL-40FV VAN AN TOÀN- VENN- NHẬT

MODEL: SL-40F/SL-40FV VAN AN TOÀN- VENN- NHẬT

1.000.000 đ

VAN AN TOÀN- VENN- NHẬT MODEL: SL-40F/SL-40FV 

THÉP KHÔNG GỈ
 
 Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gửi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

MODEL: SL-39F/SL-39FV VAN AN TOÀN- VENN- NHẬT

MODEL: SL-39F/SL-39FV VAN AN TOÀN- VENN- NHẬT

1.000.000 đ

VAN AN TOÀN- VENN- NHẬT MODEL: SL-39F/SL-39FV

THÉP KHÔNG GỈ
 
 Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gửi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

MODEL: SL-40, SL-40V VAN AN TOÀN- VENN- NHẬT

MODEL: SL-40, SL-40V VAN AN TOÀN- VENN- NHẬT

1.000.000 đ

VAN AN TOÀN- VENN- NHẬT MODEL: SL-40/SL-40V

THÉP KHÔNG GỈ
 
 Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gửi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

MODEL:  SL-39, SL-39V VAN AN TOÀN- VENN- NHẬT

MODEL: SL-39, SL-39V VAN AN TOÀN- VENN- NHẬT

1.000.000 đ

VAN AN TOÀN- VENN- NHẬT MODEL: SL-39/SL-39V

THÉP KHÔNG GỈ
 
 Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gửi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

MODEL: SL-38/SL-38V VAN AN TOÀN- VENN- NHẬT

MODEL: SL-38/SL-38V VAN AN TOÀN- VENN- NHẬT

1.000.000 đ

VAN AN TOÀN- VENN- NHẬT MODEL: SL-38/SL-38V

 
 Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gửi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

MODEL: SL-37 / SL-37V VAN AN TOÀN- VENN- NHẬT

MODEL: SL-37 / SL-37V VAN AN TOÀN- VENN- NHẬT

1.000.000 đ

VAN AN TOÀN- VENN- NHẬT MODEL: SL-37 / SL-37V

 
 Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gửi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây