VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP
HOTLINE: +840902720814
Tìm thấy tất cả những gì bạn cần về van công nghiệp
ĐỒNG HỒ NƯỚC ZENNER ĐỨC MODEL ETKD & ETWD - WATER METERS ETKD AND ETWD

ĐỒNG HỒ NƯỚC ZENNER ĐỨC MODEL ETKD & ETWD - WATER METERS ETKD AND ETWD

1.000.000 đ
ĐỒNG HỒ NƯỚC ZENNER ĐỨC MODEL ETKD & ETWD - WATER METERS ETKD AND ETWD

ETKD/ETWD is a single-jet dry dial water meter for cold and hot water

The counter of the new EKTD has been conceptually newly thought through and technically refined. The result is a counter with a shielded magnetic coupling which delivers virtually perfect results in terms of precision and measuring stability. Thanks to a wide range of technical options, the EKTD is optimally equipped for the future.

The EKTD makes a technical leap forward in development with its newly developed modulator disc. This makes possible non-reactive, electronic scanning with a variable resolution and is the basis for remote reading via radio, M bus or pulse module.

Pulse-ready
Both the ETKD 7 reel model with magnetic counter and the 8 reel model with modulator disc provide the option of reading the counter data remotely.

M bus-ready
Using a special add-on M bus module, the ETKD 8 reel counter model with modulator disc can be integrated into an M bus system, in which all counters on a property are connected together and can be read centrally.

Radio-ready
With the addition of an add-on radio module, the ETKD model with modulator disc and 8 reel counter can be read via radio (WM bus as per OMS). A radio module transmits the counter data to a radio modem and these are relayed to a PC or hand-held computer via Bluetooth.

Performance Characteristics

 • Dry dial register with shielded magnetic coupling
 • Counter equipped with 8 reels as standard
 • Non-reactive scanning for radio, M bus or pulse
 • Counter can be turned through 355°
 • Body available as copper can version (IP 68)
 • Can be installed horizontally or vertically
 • Approved by MID
ETKD / ETWD là đồng hồ nước quay số khô một tia dùng cho nước lạnh và nước nóng
Bộ đếm của EKTD mới đã được hoàn thiện về mặt khái niệm và hoàn thiện về mặt kỹ thuật. Kết quả là một bộ đếm có khớp nối từ được bảo vệ mang lại kết quả gần như hoàn hảo về độ chính xác và độ ổn định của phép đo. Nhờ có một loạt các tùy chọn kỹ thuật, EKTD được trang bị tối ưu cho tương lai.

EKTD tạo ra một bước nhảy vọt về kỹ thuật trong quá trình phát triển với đĩa điều chế mới được phát triển. Điều này làm cho khả năng quét điện tử, không phản ứng với độ phân giải thay đổi và là cơ sở để đọc từ xa qua radio, bus M hoặc mô-đun xung.

Sẵn sàng xung
Cả mô hình cuộn ETKD 7 với bộ đếm từ tính và mô hình cuộn 8 với đĩa điều chế đều cung cấp tùy chọn đọc dữ liệu bộ đếm từ xa.

M bus đã sẵn sàng
Sử dụng mô-đun bus M bổ trợ đặc biệt, mô hình bộ đếm cuộn ETKD 8 với đĩa điều biến có thể được tích hợp vào hệ thống bus M, trong đó tất cả các bộ đếm trên một thuộc tính được kết nối với nhau và có thể được đọc tập trung.

Sẵn sàng cho đài phát thanh
Với việc bổ sung một mô-đun vô tuyến bổ sung, mô hình ETKD với đĩa điều biến và bộ đếm 8 cuộn có thể được đọc qua radio (WM bus theo OMS). Một mô-đun vô tuyến truyền dữ liệu bộ đếm tới một mô-đun vô tuyến và những dữ liệu này được chuyển tiếp đến PC hoặc máy tính cầm tay qua Bluetooth.

Đặc điểm hiệu suất
 • Thanh ghi quay số khô với khớp nối từ được bảo vệ
 • Bộ đếm được trang bị 8 cuộn theo tiêu chuẩn
 • Quét không phản ứng cho radio, bus M hoặc xung
 • Bộ đếm có thể được quay qua 355 °
 • Thân có sẵn như phiên bản lon đồng (IP 68)
 • Có thể được cài đặt theo chiều ngang hoặc chiều dọc
 • Được MID chấp thuận

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ĐỒNG HỒ NƯỚC ZENNER ĐỨC MODEL ETKD-L / WATER METERS ETKD-L WITH POLYMER PLASTIC HOUSING

ĐỒNG HỒ NƯỚC ZENNER ĐỨC MODEL ETKD-L / WATER METERS ETKD-L WITH POLYMER PLASTIC HOUSING

1.000.000 đ
ĐỒNG HỒ NƯỚC ZENNER ĐỨC MODEL ETKD-L / WATER METERS ETKD-L WITH POLYMER PLASTIC HOUSING

ETKD-L is a single-jet dry dial water meter for cold and hot water with a polymer plastic housing

Our developers succeeded in combining the high-precise measuring ETKD-insert with a body of pressure-tight plastics, suitable for use with potable water. The result is the innovative ETKD-L.

The composite housings of the Water Meter consist of a polymer, as light as it is highly stable, which has been used in the automotive industry and in the manufacture of sports equipment and containers for drinking water for many years. The result: extremely low weight with the highest stability and resilience. In addition, the Plastic Water Meters are resistant to corrosion.

Plastic Meters

 • save a lot of energy during the production process
 • cause more than 40% less CO2 during the transportation phase
 • are designed for recycling

Performance Characteristics

 • Dry dial counter with shielded magnetic coupling
 • Counter equipped with 8 reels as standard
 • Non-reactive scanning for radio, M bus or pulse
 • Counter can be turned through 355°
 • Operating pressure PN 16
 • Body available as copper can version (IP 68)
 • Can be installed horizontally or vertically
 • Approved by MID

ETKD-L là đồng hồ nước quay số khô một tia dùng cho nước lạnh và nước nóng có vỏ bằng nhựa polyme
Các nhà phát triển của chúng tôi đã thành công trong việc kết hợp chèn ETKD đo chính xác cao với thân bằng nhựa chịu áp lực, thích hợp để sử dụng với nước uống được. Kết quả là ETKD-L sáng tạo.

Vỏ composite của Đồng hồ nước bao gồm một loại polymer, nhẹ vì nó có độ ổn định cao, đã được sử dụng trong ngành công nghiệp ô tô và sản xuất thiết bị thể thao và bình chứa nước uống trong nhiều năm. Kết quả: trọng lượng cực thấp với độ ổn định và khả năng phục hồi cao nhất. Ngoài ra, Đồng hồ nước bằng nhựa có khả năng chống ăn mòn.

Mét nhựa

tiết kiệm nhiều năng lượng trong quá trình sản xuất
gây ra ít hơn 40% CO2 trong giai đoạn vận chuyển
được thiết kế để tái chế
 
Đặc điểm hiệu suất

 • Bộ đếm quay số khô với khớp nối từ được bảo vệ

 • Bộ đếm được trang bị 8 cuộn theo tiêu chuẩn
  số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

 • Quét không phản ứng cho radio, bus M hoặc xung

 • Bộ đếm có thể được quay qua 355 °

 • Áp suất vận hành PN 16

 • Thân có sẵn như phiên bản lon đồng (IP 68)

 • Có thể được cài đặt theo chiều ngang hoặc chiều dọc

 • Được MID chấp thuận

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ĐỒNG HỒ NƯỚC ZENNER ĐỨC MODEL RTKD-L-M / POSITIVE DISPLACEMENT METER RTKD-L-M AND RTKD-L-N

ĐỒNG HỒ NƯỚC ZENNER ĐỨC MODEL RTKD-L-M / POSITIVE DISPLACEMENT METER RTKD-L-M AND RTKD-L-N

1.000.000 đ
ĐỒNG HỒ NƯỚC ZENNER ĐỨC MODEL RTKD-L-M / POSITIVE DISPLACEMENT METER RTKD-L-M AND RTKD-L-N

Equipped with the newly developed dry dial D-register by ZENNER, the new RTKD-L positive displacement meter is a meter for all who place the highest demands on reliability and measuring accuracy.

The RTKD-L records the flow rate using the volumetric measuring principle and guarantees extremely precise consumption recording (max. Ratio Q3/Q1 = 400) and accounting.

The RTKD-L is equipped with the ZENNER D-register and is available in two versions:

RTKD-L-M with 8-digit-rollers register and modulator disc for non-reactive scanning for radio (wireless M-bus, LPWAN), M-bus or pulse. RTKD-L-N with 7- or 8-digit rollers for different pulse values and retrofittable
with mechanic pulser.
 

Applications

 • For the consumption measuring of cold potable water up to 30° C
 • Water meter for any installation position (not overhead!)

AMR options

 • RTKD-L-N with pulse output (reed) for remote readout
 • Standard pulse value 10 l/pulse, optional 1 l/pulse available

RTKD-L-M serially equipped with communication interface for:

 • Electronic pulser
 • Wired M-bus
 • Radio via wireless M-bus
 • Radio via LPWAN (LoRaWAN™, SIGFOX)

erformance Characteristics

 • Dry dial piston type register with shielded magnetic coupling
 • Almost 50% lighter than a meter with a brass housing
 • Register can be turned through 355°
 • High-quality UV-resistant plastic inspection window
 • Operating pressure MAP 16
 • Available with flood-proof (IP68) hermetically sealed
 • glass/copper register
 • Approved in accordance with MID


Được trang bị thanh ghi D quay số khô mới được phát triển bởi ZENNER, đồng hồ đo độ dịch chuyển dương RTKD-L mới là đồng hồ dành cho tất cả những ai đặt ra yêu cầu cao nhất về độ tin cậy và độ chính xác của phép đo.
RTKD-L ghi lại tốc độ dòng chảy bằng cách sử dụng nguyên tắc đo thể tích và đảm bảo ghi lại mức tiêu thụ cực kỳ chính xác (Tỷ lệ tối đa Q3 / Q1 = 400) và tính toán.

RTKD-L được trang bị ZENNER D-register và có sẵn trong hai phiên bản:

RTKD-L-M với thanh ghi con lăn 8 chữ số và đĩa điều chế để quét không phản ứng cho radio (không dây M-bus, LPWAN), M-bus hoặc xung. RTKD-L-N với con lăn 7 hoặc 8 chữ số cho các giá trị xung khác nhau và có thể trang bị thêm
với máy nghiền bột.

Các ứng dụng

Để đo mức tiêu thụ của nước uống lạnh lên đến 30 ° C
Đồng hồ nước cho mọi vị trí lắp đặt (không phải trên cao!)
Tùy chọn AMR

RTKD-L-N với đầu ra xung (cây sậy) để đọc từ xa
Giá trị xung tiêu chuẩn 10 l / xung, tùy chọn 1 l / xung có sẵn
RTKD-L-M được trang bị nối tiếp với giao diện truyền thông cho:

Xung điện tử

 • Xe buýt M có dây

 • Radio qua M-bus không dây

 • Radio qua LPWAN (LoRaWAN ™, SIGFOX)

Đặc điểm hiệu suất

 • Thanh ghi kiểu piston quay số khô với khớp nối từ được bảo vệ

 • Nhẹ hơn gần 50% so với một mét với vỏ bằng đồng

 • Đăng ký có thể được quay qua 355 °

 • Cửa sổ kiểm tra bằng nhựa cao cấp chống tia UV

 • Áp suất vận hành MAP 16

 • Có sẵn với chống ngập (IP68) kín

 • đăng ký thủy tinh / đồng

 • Được chấp thuận theo MID

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO quasố 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ĐỒNG HỒ NƯỚC ZENNER - ĐỨC - PISTON TYPE WATER METER RNK-L-RP-N

ĐỒNG HỒ NƯỚC ZENNER - ĐỨC - PISTON TYPE WATER METER RNK-L-RP-N

1.000.000 đ
ĐỒNG HỒ NƯỚC NÓNG ZENNER - ĐỨC -  PISTON TYPE WATER METER RNK-L-RP-N

The RNK-L-RP-N is a Volumetric Piston-Type meter for cold potable water

The new series of our volumetric piston meters with protected dial are an improvement of the classical RNK. Our developers succeeded in combining the millionfold proved and high-precise measuring insert with a body of pressure-tight plastics, suitable for use with potable water. The result is the innovative RNK-L-RP-N.

A very low starting flow and reliable performance even with aggressive or dezincification water qualities are its main features. The protected roller counter is reliably readable even under demanding climatic conditions.

The construction principle of the RNK-L-RP-N with direct transmission from the measuring chamber to the counter ensures by standard protection against magnetic or other manipulation attempts or interference.

RNK-L-RP-N is equipped with pulser (Reed) for remote readout.

Performance Characteristics

 • Rugged, light and intelligently conceived
 • Register with protected encapsulated rollers
 • Approx. 50% lighter than meters with brass body
 • Housing made from high-quality UV-resistant polymer composite
 • Working temperature 30°C
 • Operating pressure PN 16
 • Display range 0,02 l to 9999 m³
 • Proven accuracy in any installation position
 • Optional with integrated tamperproof check valve
 • Retrofitable with pulser 0,5 l/pulse
 • Approved in accordance with MID

RNK-L-RP-N là đồng hồ đo dạng piston thể tích cho nước lạnh uống được
Loạt máy đo piston thể tích mới của chúng tôi với mặt số được bảo vệ là một cải tiến của RNK cổ điển. Các nhà phát triển của chúng tôi đã thành công trong việc kết hợp hạt dao đo có độ chính xác cao và đã được chứng minh gấp hàng triệu lần với thân bằng nhựa chịu áp lực, thích hợp để sử dụng với nước uống được. Kết quả là RNK-L-RP-N cải tiến.

Lưu lượng bắt đầu rất thấp và hiệu suất đáng tin cậy ngay cả với chất lượng nước mạnh hoặc khử khoáng là những đặc điểm chính của nó. Bộ đếm con lăn được bảo vệ có thể đọc được một cách đáng tin cậy ngay cả trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt.

Nguyên tắc cấu tạo của RNK-L-RP-N với đường truyền trực tiếp từ buồng đo đến bộ đếm đảm bảo bằng bảo vệ tiêu chuẩn chống lại các nỗ lực hoặc can thiệp từ tính hoặc thao tác khác.

RNK-L-RP-N được trang bị bộ phát xung (Reed) để đọc từ xa.

Đặc điểm hiệu suất
 • Bền chắc, nhẹ và được hình thành thông minh
 • Đăng ký với các con lăn được đóng gói được bảo vệ
 • Khoảng Nhẹ hơn 50% so với mét với thân bằng đồng
 • Vỏ làm từ polyme composite chống tia cực tím chất lượng cao
 • Nhiệt độ làm việc 30 ° C
 • Áp suất vận hành PN 16
 • Phạm vi hiển thị 0,02 l đến 9999 m³
 • Độ chính xác đã được chứng minh ở mọi vị trí lắp đặt
 • Tùy chọn với van kiểm tra chống giả mạo tích hợp
 • Có thể hồi lưu với bộ tạo xung 0,5 l / xung
 • Được chấp thuận theo MID

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ĐỒNG HỒ NƯỚC ZENNER - ĐỨC - WATER METER MTKD-L-N AND MTKD-L-M

ĐỒNG HỒ NƯỚC ZENNER - ĐỨC - WATER METER MTKD-L-N AND MTKD-L-M

1.000.000 đ
ĐỒNG HỒ NƯỚC NÓNG ZENNER - ĐỨC -  WATER METER MTKD-L-N AND MTKD-L-M

The new series of our multi-jet dry dial meter are an improvement of the classical MTKD

Its main features are a low starting flow and reliable perfor- mance even with difficult water qualities or dezincification effects. Constant development guarantees accurate measuring results and the best long-term stability.

The MTKD-L is equipped with the ZENNER D-register and is available in two versions:

MTKD-L-M with 8-digit-rollers register and modulator disc for non-reactive scanning for radio (wireless M-bus, LPWAN), M-bus or pulse. MTKD-L-N with 7- or 8-digit rollers for different pulse values and retrofittable
with mechanic pulser.

Applications

 • For the consumption measuring of cold potable water up to 30° C
 • Water meter for horizontal and vertical installation

AMR options

 • MTKD-L-N with pulse output (reed) for remote readout
 • Standard pulse value 10 l/pulse, optional 1 l/pulse available

MTKD-L-M serially equipped with communication interface for:

 • Electronic pulser
 • Wired M-bus
 • Radio via wireless M-bus
  • Radio via LPWAN (LoRaWAN™, SIGFOX)

Performance Characteristics

 • Almost 50% lighter than a meter with a brass housing
 • Dry dial register with shielded magnetic coupling
 • High-quality UV-resistant plastic inspection window
 • Operating pressure MAP 16
 • Available with flood-proof (IP68) hermetically sealed glass/copper register
 • Approved in accordance with MID

Loạt mới của đồng hồ quay số khô nhiều tia của chúng tôi là một cải tiến của MTKD cổ điển
Các tính năng chính của nó là lưu lượng bắt đầu thấp và hiệu suất đáng tin cậy ngay cả với chất lượng nước khó hoặc các hiệu ứng khử vôi. Sự phát triển không ngừng đảm bảo kết quả đo chính xác và độ ổn định lâu dài tốt nhất.

MTKD-L được trang bị ZENNER D-register và có sẵn trong hai phiên bản:

MTKD-L-M với thanh ghi con lăn 8 chữ số và đĩa điều chế để quét không phản ứng cho radio (không dây M-bus, LPWAN), M-bus hoặc xung. MTKD-L-N với các con lăn 7 hoặc 8 chữ số cho các giá trị xung khác nhau và có thể trang bị thêm
với máy nghiền bột.

Các ứng dụng

Để đo mức tiêu thụ của nước uống lạnh lên đến 30 ° C
Đồng hồ nước lắp đặt ngang và dọc

Tùy chọn AMR

MTKD-L-N với đầu ra xung (cây sậy) để đọc từ xa
Giá trị xung tiêu chuẩn 10 l / xung, tùy chọn 1 l / xung có sẵn
MTKD-L-M được trang bị nối tiếp với giao diện truyền thông cho:
Xung điện tử
Xe buýt M có dây
Radio qua M-bus không dây
Radio qua LPWAN (LoRaWAN ™, SIGFOX)
Đặc điểm hiệu suất
 • Nhẹ hơn gần 50% so với một mét với vỏ bằng đồng
 • Thanh ghi quay số khô với khớp nối từ được bảo vệ
 • Cửa sổ kiểm tra bằng nhựa cao cấp chống tia UV
 • Áp suất vận hành MAP 16
 • Có sẵn với thanh ghi đồng / thủy tinh kín chống ngập (IP68)
 • Được chấp thuận theo MID

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ĐỒNG HỒ NƯỚC ZENNER - ĐỨC - RESIDENTIAL WATER METER MNK-L-N

ĐỒNG HỒ NƯỚC ZENNER - ĐỨC - RESIDENTIAL WATER METER MNK-L-N

1.000.000 đ
ĐỒNG HỒ NƯỚC NÓNG ZENNER - ĐỨC - RESIDENTIAL WATER METER MNK-L-N

The multi-jet wet dial meter MNK-L is a further development of the classic MNK.

Our engineers have successfully combined the high precision MNK measuring insert with an innovative polymer composite housing.

The result is the new MNK-L plastic water meter. Its exceptional product characteristics are its low weight, its low starting flow and its reliable measurement characteristics.

The MNK-L-N can be retrofitted with a pulser and is therefore ready for all future AMR-applications.

Applications

 • For the consumption measuring of cold potable water up to 30° C
 • Water meter for horizontal and vertical installation

AMR options
Retrofittable with pulser (Standard pulse value 10 l/Imp., optional 100 l/Imp.)

 • Radio via PDC-radio module:
 • Wireless M-bus (according to OMS)
 • Radio via LPWAN (LoRaWAN™, SIGFOX)

Performance Characteristics

 • Wet dial register construction
 • Almost 50% lighter than a meter with a brass housing
 • High-quality mineral glass inspection window
 • Optional: UV-resistant plastic (MNK-L-N)
 • Operating pressure MAP 16
 • Display range from 0.1 l to 99999 cubic meters
 • Approved in accordance with MID
Đồng hồ quay số ướt nhiều tia MNK-L là sự phát triển thêm của MNK cổ điển.
Các kỹ sư của chúng tôi đã kết hợp thành công bộ chèn đo MNK có độ chính xác cao với một vỏ composite polyme cải tiến.

Kết quả là đồng hồ nước bằng nhựa MNK-L mới. Đặc điểm sản phẩm đặc biệt của nó là trọng lượng thấp, dòng khởi động thấp và các đặc tính đo lường đáng tin cậy của nó.

MNK-L-N có thể được trang bị thêm bộ tạo xung và do đó sẵn sàng cho tất cả các ứng dụng AMR trong tương lai.

Các ứng dụng

Để đo mức tiêu thụ của nước uống lạnh lên đến 30 ° C
Đồng hồ nước lắp đặt ngang và dọc
Tùy chọn AMR
Có thể trang bị thêm với bộ tạo xung (Giá trị xung tiêu chuẩn 10 l / Imp., Tùy chọn 100 l / Imp.)
 • Radio qua PDC-mô-đun radio:
 • M-bus không dây (theo OMS)
 • Radio qua LPWAN (LoRaWAN ™, SIGFOX)
Đặc điểm hiệu suất
 • Cấu tạo thanh ghi quay số ướt
 • Nhẹ hơn gần 50% so với một mét với vỏ bằng đồng
 • Cửa sổ kiểm tra kính khoáng chất lượng cao
 • Tùy chọn: Nhựa chống tia cực tím (MNK-L-N)
 • Áp suất vận hành MAP 16
 • Phạm vi hiển thị từ 0,1 l đến 99999 mét khối
 • Được chấp thuận theo MID

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ĐỒNG HỒ NƯỚC ZENNER - ĐỨC -RESIDENTIAL WATER METER MNK-L-RP

ĐỒNG HỒ NƯỚC ZENNER - ĐỨC -RESIDENTIAL WATER METER MNK-L-RP

1.000.000 đ
ĐỒNG HỒ NƯỚC ZENNER - ĐỨC - RESIDENTIAL WATER METER MNK-L-RP

For ideal measurement results, Woltman meters require that the water enters the turbine of the water meter in an unimpeded flow pattern.

In order to ensure this, inlet and outlet zones are required. T-pieces, elbows or partially open valves create eddies in the water and an irregular flow-rate profile. If this turbulence reaches the meter, it will have a long-term effect on the measurement results. This problem can be solved by using the honeycomb rectifier.

32 square, axial channels rectify the turbulence of the water inside the pipeline.
There is a punched disc at the outlet of the honeycomb unit, the open cross-section of which is equal to approximately half the cross-section of the pipe. The water flowing in is braked and the subsequent square channels rectify any remaining turbulence.

Pressure loss due to the honeycomb rectifier is approximately 0.1 bar at a flow-rate of 3 m/sec.
The metal flange of the punched disc serves to attach the rectifier between two flanges and the honeycomb unit faces downstream.

 

Performance Characteristics

 • Made from rust-proof stainless steel
 • To slow down the jet profile
Để có kết quả đo lý tưởng, đồng hồ Woltman yêu cầu nước đi vào tuabin của đồng hồ nước theo dòng chảy không bị cản trở.
Để đảm bảo điều này, cần có khu vực đầu vào và đầu ra. Các mảnh chữ T, khuỷu tay hoặc van mở một phần tạo ra các dòng xoáy trong nước và hình dạng tốc độ dòng chảy không đều. Nếu sự nhiễu loạn này đến máy đo sẽ ảnh hưởng lâu dài đến kết quả đo. Vấn đề này có thể được giải quyết bằng cách sử dụng bộ chỉnh lưu tổ ong.

32 kênh trục vuông, điều chỉnh sự hỗn loạn của nước bên trong đường ống.
Có một đĩa đục lỗ ở đầu ra của thiết bị tổ ong, tiết diện hở của nó bằng khoảng một nửa tiết diện của ống. Nước chảy vào được hãm lại và các kênh vuông tiếp theo sẽ điều chỉnh bất kỳ sự hỗn loạn nào còn lại.

Tổn thất áp suất do bộ chỉnh lưu dạng tổ ong khoảng 0,1 bar ở tốc độ dòng chảy 3 m / giây.
Mặt bích kim loại của đĩa đục lỗ dùng để gắn bộ chỉnh lưu giữa hai mặt bích và mặt tổ ong hướng xuống phía hạ lưu.

Đặc điểm hiệu suất
Làm từ thép không gỉ chống gỉ
Để làm chậm cấu hình máy bay phản lực

 

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ĐỒNG HỒ NƯỚC NÓNG ZENNER - ĐỨC - WOLTMAN WELL WATER METER WB-N

ĐỒNG HỒ NƯỚC NÓNG ZENNER - ĐỨC - WOLTMAN WELL WATER METER WB-N

1.000.000 đ
ĐỒNG HỒ NƯỚC NÓNG ZENNER - ĐỨC - WOLTMAN WELL WATER METER WB-N

Well water meters are meters from type Woltman perpendicular with a special design of the housing.

These can be installed as wellheads in place of a 90° elbow in accordance with DIN 28537 and DIN 28637. The housing is specially adjusted to the conditions in well systems. The well water enters the bottom of the water meter, flows through the vertical turbine and is directed out of the meter again at right angles.


The special construction of our turbines guarantees low starting flows and also provides sufficient reserves in the overload range even to be able to record high flow rates reliably. The internal and external coating protects the meter permanently against corrosion. Mineral deposits in the water are unable to damage the dry dial register. The design is ideally suitable for narrow well shafts with small dimensions. There is no need to provide an extra installation location for a Woltman meter.

Applications

 • For the measuring of high flow rates
 • For installation at the junction of a vertical pipeline with a horizontal pipeline
 • For cold water up to 30°C (accurate up to 50°C).

Performance Characteristics

 • Low starting flow and high overload security
 • Wide mesuring range, low pressure loss
 • Hydraulic bearing relief
 • Durable measuring stability
 • No straight inlet or outlet needed (U0/D0 according to OIML R49 and DIN EN ISO 4064)
 • Materials and coating approved in accordance with KTW / W 270
 • Register rotatable by 355°
 • Operating pressure MAP 16
 • Approved in accordance with MID
Đồng hồ nước giếng là loại đồng hồ Woltman vuông góc với thiết kế đặc biệt của vỏ.
Chúng có thể được lắp đặt như các đầu giếng ở vị trí khuỷu 90 ° phù hợp với DIN 28537 và DIN 28637. Vỏ được điều chỉnh đặc biệt để phù hợp với các điều kiện trong hệ thống giếng. Nước giếng đi vào đáy đồng hồ nước, chảy qua tuabin thẳng đứng và lại hướng ra ngoài đồng hồ theo các góc vuông.


Cấu tạo đặc biệt của các tuabin của chúng tôi đảm bảo lưu lượng khởi động thấp và cũng cung cấp đủ dự trữ trong phạm vi quá tải, thậm chí có thể ghi lại tốc độ dòng chảy cao một cách đáng tin cậy. Lớp phủ bên trong và bên ngoài bảo vệ đồng hồ vĩnh viễn chống lại sự ăn mòn. Các cặn khoáng trong nước không thể làm hỏng thanh ghi quay số khô. Thiết kế lý tưởng phù hợp cho các giếng hẹp có kích thước nhỏ. Không cần cung cấp thêm vị trí lắp đặt cho đồng hồ Woltman.

Các ứng dụng

Để đo tốc độ dòng chảy cao
Để lắp đặt tại điểm giao nhau của đường ống thẳng đứng với đường ống nằm ngang
Đối với nước lạnh đến 30 ° C (chính xác lên đến 50 ° C).
Đặc điểm hiệu suất
Lưu lượng khởi động thấp và bảo mật quá tải cao
Dải lưới rộng, tổn thất áp suất thấp
Ổ trục thủy lực
Độ ổn định đo bền
Không cần đầu vào hoặc đầu ra thẳng (U0 / D0 theo OIML R49 và DIN EN ISO 4064)
Vật liệu và lớp phủ được phê duyệt theo KTW / W 270
Đăng ký có thể xoay 355 °
Áp suất vận hành MAP 16
Được chấp thuận theo MID

 

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ĐỒNG HỒ NƯỚC NÓNG ZENNER - ĐỨC - BULK WATER METER WPD / WPHD

ĐỒNG HỒ NƯỚC NÓNG ZENNER - ĐỨC - BULK WATER METER WPD / WPHD

1.000.000 đ
ĐỒNG HỒ NƯỚC NÓNG ZENNER - ĐỨC - BULK WATER METER WPD / WPHD

WPD / WPHD is a woltman bulk water meter with parallel turbine shaft.

The ZENNER Bulk water meter WPD / WPHD is specially constructed for the measuring of high flow rates with a mainly constant flow rate profile. Due to the  robust design, WPD / WPHD can cover a wide measuring range and provide accurate measuring results over a long period. So it covers almost all measuring tasks in the drinking water supply and distribution.

The housing of the WPD / WPHD was flow-optimized. The mesuring insert was newly constructed as a replacable metrological unit according to european MID. In combination with an up-to-date bearing of the impeller a good linearity and long-term stability of the error curve can be achieved. The robust copper-glass-register is non-diffusive and protected against condensation. It also works reliably under the hardest conditions (e.g. in flooded pits or shafts).

The  WPD / WPHD is optimally prepared for remote reading. Retrofitting of electronic communication modules (EDC radio, EDC M-Bus, EDC pulse) and conventional Reed sensor is possible at any time and without  violating the calibration seal.

Application area

 • For the measuring of high flow rates
 • For horizontal or vertical installation
 • For cold water up to 50° C

AMR options

 • Retrofittable with reed-sensor
 • Stationary GSM system

Serially equipped with communication interface for:

 • Electronic pulser
 • Wired M-bus
 • Radio via wireless M-bus according to OMS (Open Metering System)
 • Radio via LPWAN (LoRaWAN)
WPD / WPHD là đồng hồ đo nước số lượng lớn woltman với trục tuabin song song.
Đồng hồ đo nước số lượng lớn ZENNER WPD / WPHD được chế tạo đặc biệt để đo tốc độ dòng chảy cao với cấu hình tốc độ dòng chảy chủ yếu là không đổi. Do thiết kế mạnh mẽ, WPD / WPHD có thể bao phủ phạm vi đo rộng và cung cấp kết quả đo chính xác trong thời gian dài. Vì vậy, nó bao gồm hầu hết các nhiệm vụ đo lường trong việc cung cấp và phân phối nước uống.

Vỏ của WPD / WPHD đã được tối ưu hóa luồng. Tấm chèn lưới mới được xây dựng như một đơn vị đo lường có thể thay thế theo MID Châu Âu. Kết hợp với ổ trục cập nhật của bánh công tác, có thể đạt được độ tuyến tính tốt và độ ổn định lâu dài của đường cong sai số. Thanh ghi kính bằng đồng mạnh mẽ không khuếch tán và được bảo vệ chống ngưng tụ. Nó cũng hoạt động đáng tin cậy trong các điều kiện khắc nghiệt nhất (ví dụ như trong các hố hoặc trục bị ngập nước).

WPD / WPHD được chuẩn bị tối ưu để đọc từ xa. Có thể trang bị thêm các mô-đun giao tiếp điện tử (EDC radio, EDC M-Bus, xung EDC) và cảm biến Reed thông thường bất cứ lúc nào và không vi phạm niêm phong hiệu chuẩn.

Khu vực ứng dụng

Để đo tốc độ dòng chảy cao
Để lắp đặt ngang hoặc dọc
Đối với nước lạnh lên đến 50 ° C
Tùy chọn AMR

Có thể trang bị thêm với cảm biến sậy
Hệ thống GSM tĩnh
Được trang bị nối tiếp với giao diện giao tiếp cho:

Xung điện tử
Xe buýt M có dây
Radio qua M-bus không dây theo OMS (Hệ thống đo sáng mở)
Radio qua LPWAN (LoRaWAN)

 

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ĐỒNG HỒ NƯỚC NÓNG ZENNER - ĐỨC - IRRIGATION WATER METER WOLTMAN WI-N

ĐỒNG HỒ NƯỚC NÓNG ZENNER - ĐỨC - IRRIGATION WATER METER WOLTMAN WI-N

1.000.000 đ
ĐỒNG HỒ NƯỚC NÓNG ZENNER - ĐỨC - IRRIGATION WATER METER WOLTMAN WI-N

The WPVR compound meter is a special design for use in drinking water distribution and industrial applications

The WI-N water meter is designed fur use with heavily contaminated water, e.g. in agriculture, in sewage treatment plants or wastewater systems.

This field of application requires particularly robust meters that also function reliably under the most difficult conditions. Our irrigation meters guarantee this by positioning the measuring insert in the upper section of the pipe, where there is generally only a small number of suspended particles in the running water. The meter easily takes a level of impurity of up to 30% in its stride. Where there is very heavy contamination, external filters can be inserted upstream of the water meter. The factory-tested measuring insert is the same for all meter sizes and can be delivered with the following measurement accuracy:

Qmax-Qt: ± 3% (value class A+B)
Qt-Qmin: ± 5% (value class A)

The mechanical counter is completely encapsulated and hence protected against impurities. As standard, the meters are supplied with a lockable protective metal cap  which acts as a dependable protection for the counter, even in harsh conditions. Reed pulser can be retrofitted at any time without damaging the calibration seal.

Pulser values for Woltman Meters*
DN 40 - DN 125 Standard 100 L/Imp.
DN 150 - DN 300 Standard 1.000 L/Imp.
DN 400 - DN 500 Standard 10.000 L/Imp.

(* other values on request)

 

Performance Characteristics

 • Water meter for polluted water or as a check meter in the fresh water area
 • Simple to maintain thanks to the removable measuring insert
 • Measuring accuracy conforms with Class A
 • Water meter for horizontal and vertical installation positions
Đồng hồ nước WI-N được thiết kế để sử dụng với nguồn nước bị ô nhiễm nặng, ví dụ: trong nông nghiệp, trong các nhà máy xử lý nước thải hoặc hệ thống nước thải.
Lĩnh vực ứng dụng này yêu cầu các máy đo đặc biệt mạnh mẽ, hoạt động đáng tin cậy trong các điều kiện khó khăn nhất. Đồng hồ đo tưới tiêu của chúng tôi đảm bảo điều này bằng cách định vị chèn đo ở phần trên của đường ống, nơi thường chỉ có một số lượng nhỏ các hạt lơ lửng trong nước chảy. Máy đo dễ dàng có được mức tạp chất lên đến 30% trong bước đi của nó. Ở những nơi có ô nhiễm rất nặng, có thể lắp các bộ lọc bên ngoài vào đầu nguồn của đồng hồ nước. Hạt dao đo được thử nghiệm tại nhà máy giống nhau đối với tất cả các kích thước đồng hồ và có thể được phân phối với độ chính xác đo lường sau:

Qmax-Qt: ± 3% (loại giá trị A + B)
Qt-Qmin: ± 5% (loại giá trị A)

Bộ đếm cơ học được bao bọc hoàn toàn và do đó được bảo vệ chống lại các tạp chất. Theo tiêu chuẩn, các máy đo được cung cấp với một nắp kim loại bảo vệ có thể khóa được, hoạt động như một lớp bảo vệ đáng tin cậy cho bộ đếm, ngay cả trong các điều kiện khắc nghiệt. Máy nghiền bột sậy có thể được trang bị thêm bất cứ lúc nào mà không làm hỏng con dấu hiệu chuẩn.

Giá trị Pulser cho Woltman Meters *
DN 40 - DN 125 Tiêu chuẩn 100 L / Imp.
DN 150 - DN 300 Tiêu chuẩn 1.000 L / Imp.
DN 400 - DN 500 Tiêu chuẩn 10.000 L / Imp.

(* giá trị khác theo yêu cầu)

Đặc điểm hiệu suất
Đồng hồ đo nước ô nhiễm hoặc đồng hồ đo kiểm tra khu vực nước ngọt
Đơn giản để bảo trì nhờ miếng chèn đo có thể tháo rời
Đo độ chính xác phù hợp với loại A
Đồng hồ nước cho các vị trí lắp đặt ngang và dọc
 

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ĐỒNG HỒ NƯỚC NÓNG ZENNER - ĐỨC - COMPOUND WATER METER WPVR

ĐỒNG HỒ NƯỚC NÓNG ZENNER - ĐỨC - COMPOUND WATER METER WPVR

1.000.000 đ
ĐỒNG HỒ NƯỚC NÓNG ZENNER - ĐỨC - COMPOUND WATER METER WPVR

The WPVR compound meter is a special design for use in drinking water distribution and industrial applications

The WPVR was designed to record fluctuating flows, for use in drinking water distribution and industrial applications. The main meter is based on the proven Woltman parallel technology. As a secondary meter a rotary piston meter is used, with which even small flows can be reliably recorded.

All materials, which are used in the drinking water section, comply with the required standards, guidelines and the current German drinking water approval (other country-specific drinking water approvals on request)

Applications

 • For measuring of large and small flow rates
 • For consumption measuring of drinking water and unpolluted service water up to 50 °C

Performance Characteristics

 • ECompound water meter with rotary piston meter as secondary meter
 • Available sizes DN 50 until DN 100
 • Exchangeable MID compliant measuring insert (consisting of main meter, secondary meter and changeover valve)
 • Highest precision and reliability even in case of low flow rates
 • Both registers (main and secondary register) prepared for remote meter reading
 • No straight inlet or outlet needed (U0/D0) according to OIML R49 and DIN EN ISO 4064
 • For horizontal and vertical installation position
 • Main and secondary meter fully submersible -
  protection class IP68
Đồng hồ đo hỗn hợp WPVR là một thiết kế đặc biệt để sử dụng trong phân phối nước uống và các ứng dụng công nghiệp
WPVR được thiết kế để ghi lại các dòng chảy dao động, để sử dụng trong phân phối nước uống và các ứng dụng công nghiệp. Máy đo chính dựa trên công nghệ song song Woltman đã được chứng minh. Là đồng hồ thứ cấp, đồng hồ đo piston quay được sử dụng, mà ngay cả những dòng chảy nhỏ cũng có thể được ghi lại một cách đáng tin cậy.

Tất cả các vật liệu, được sử dụng trong phần nước uống, tuân thủ các tiêu chuẩn, hướng dẫn bắt buộc và phê duyệt nước uống hiện hành của Đức (các phê duyệt nước uống cụ thể của quốc gia khác theo yêu cầu)

Các ứng dụng

Để đo tốc độ dòng chảy lớn và nhỏ
Để đo mức tiêu thụ nước uống và nước dịch vụ không bị ô nhiễm lên đến 50 ° C
Đặc điểm hiệu suất
Đồng hồ nước hỗn hợp với đồng hồ piston quay làm đồng hồ thứ cấp
Kích thước có sẵn DN 50 cho đến DN 100
Bộ chèn đo tuân thủ MID có thể hoán đổi (bao gồm đồng hồ chính, đồng hồ thứ cấp và van chuyển đổi)
Độ chính xác và độ tin cậy cao nhất ngay cả trong trường hợp tốc độ dòng chảy thấp
Cả hai thanh ghi (thanh ghi chính và phụ) được chuẩn bị để đọc công tơ từ xa
Không cần đầu vào hoặc đầu ra thẳng (U0 / D0) theo OIML R49 và DIN EN ISO 4064
Đối với vị trí lắp đặt ngang và dọc
Đồng hồ chính và phụ hoàn toàn chìm -
lớp bảo vệ IP68

 

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ĐỒNG HỒ NƯỚC NÓNG ZENNER - ĐỨC MODEL: ETKDI/ETWDI

ĐỒNG HỒ NƯỚC NÓNG ZENNER - ĐỨC MODEL: ETKDI/ETWDI

1.000.000 đ
ĐỒNG HỒ NƯỚC NÓNG ZENNER - ĐỨC MODEL: ETKDI/ETWDI

The ETKDI/ETWDI is a single-jet meter developed by ZENNER with the new D-register and equipped with a pulser permanently installed ex works.

The individual advantage of the ETKDI is an exceptional compact design. With its very small height, the meter easily adapts to any installation situation.

The EDKDI / ETWDI has a register with protected magnetic coupling and ensures an accurate collection of the meter data for the individual consumption billing in flats and apartments. The ETKDI / ETWDI is available with a 7-digit register and a pulse value of 10 l or with a 8-digit register and a pulse value of 1 l respective in the sizes Q3=2,5 and Q3=4.

Due to the already preinstalled pulser the ETKDI / ETWDI enables remote reading of the meter data. Using a special add-on module it can be integrated into an M-Bus or radio system.

 

Performance Characteristics

 • Dry dial register with shielded magnetic coupling
 • Equipped during manufacturing with a reed pulser
 • Low installation height
 • Model ETKDI for cold water up to 30°C
 • Model ETWDI for warm water up to 90°C
 • Counter equipped with 7 or 8 digits
 • Pulse value 10 l/Imp (7-digits) or 1l/Imp (8-digits)
 • Counter 355° rotatable
 • Operating pressure PN 16
 • For horizontal and vertical installation
 • Approved in accordance with MID
ETKDI / ETWDI là loại máy đo phản lực đơn do ZENNER phát triển với thanh ghi D mới và được trang bị bộ tạo xung được lắp đặt vĩnh viễn tại các công trình cũ.
Lợi thế riêng của ETKDI là thiết kế nhỏ gọn đặc biệt. Với chiều cao rất nhỏ, đồng hồ dễ dàng thích ứng với mọi tình huống lắp đặt.

EDKDI / ETWDI có một thanh ghi với khớp nối từ được bảo vệ và đảm bảo thu thập chính xác dữ liệu đồng hồ cho việc thanh toán tiêu dùng cá nhân trong căn hộ và căn hộ. ETKDI / ETWDI có sẵn thanh ghi 7 chữ số và giá trị xung 10 l hoặc với thanh ghi 8 chữ số và giá trị xung 1 l tương ứng với các kích thước Q3 = 2,5 và Q3 = 4.

Do bộ tạo xung đã được cài đặt sẵn, ETKDI / ETWDI cho phép đọc dữ liệu đồng hồ từ xa. Sử dụng một mô-đun bổ trợ đặc biệt, nó có thể được tích hợp vào hệ thống M-Bus hoặc radio.

Đặc điểm hiệu suất
Thanh ghi quay số khô với khớp nối từ được bảo vệ
Được trang bị trong quá trình sản xuất với máy nghiền sậy
Chiều cao lắp đặt thấp
Mô hình ETKDI cho nước lạnh lên đến 30 ° C
Mô hình ETWDI cho nước ấm lên đến 90 ° C
Bộ đếm được trang bị 7 hoặc 8 chữ số
Giá trị xung 10 l / Imp (7 chữ số) hoặc 1l / Imp (8 chữ số)
Bộ đếm có thể xoay 355 °
Áp suất vận hành PN 16
Để lắp đặt ngang và dọc
Được chấp thuận theo MID
 

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây