VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP
HOTLINE: +840902720814
Tìm thấy tất cả những gì bạn cần về van công nghiệp
ĐỒNG HỒ NƯỚC ZENNER - ĐỨC - WATER METERS ETKD AND ETWD - MÁY ĐO NƯỚC ETKD AND ETWD

ĐỒNG HỒ NƯỚC ZENNER - ĐỨC - WATER METERS ETKD AND ETWD - MÁY ĐO NƯỚC ETKD AND ETWD

1.000.000 đ
ĐỒNG HỒ NƯỚC ZENNER - ĐỨC - WATER METERS ETKD AND ETWD - MÁY ĐO NƯỚC ETKD AND ETWD

ETKD/ETWD is a single-jet dry dial water meter for cold and hot water

The counter of the new EKTD has been conceptually newly thought through and technically refined. The result is a counter with a shielded magnetic coupling which delivers virtually perfect results in terms of precision and measuring stability. Thanks to a wide range of technical options, the EKTD is optimally equipped for the future.

The EKTD makes a technical leap forward in development with its newly developed modulator disc. This makes possible non-reactive, electronic scanning with a variable resolution and is the basis for remote reading via radio, M bus or pulse module.

Pulse-ready
Both the ETKD 7 reel model with magnetic counter and the 8 reel model with modulator disc provide the option of reading the counter data remotely.

M bus-ready
Using a special add-on M bus module, the ETKD 8 reel counter model with modulator disc can be integrated into an M bus system, in which all counters on a property are connected together and can be read centrally.

Radio-ready
With the addition of an add-on radio module, the ETKD model with modulator disc and 8 reel counter can be read via radio (WM bus as per OMS). A radio module transmits the counter data to a radio modem and these are relayed to a PC or hand-held computer via Bluetooth.

Performance Characteristics

 • Dry dial register with shielded magnetic coupling
 • Counter equipped with 8 reels as standard
 • Non-reactive scanning for radio, M bus or pulse
 • Counter can be turned through 355°
 • Body available as copper can version (IP 68)
 • Can be installed horizontally or vertically
 • Approved by MID
ETKD / ETWD là đồng hồ nước quay số khô một tia dùng cho nước lạnh và nước nóng
Bộ đếm của EKTD mới đã được hoàn thiện về mặt khái niệm và hoàn thiện về mặt kỹ thuật. Kết quả là một bộ đếm có khớp nối từ được bảo vệ mang lại kết quả gần như hoàn hảo về độ chính xác và độ ổn định của phép đo. Nhờ có một loạt các tùy chọn kỹ thuật, EKTD được trang bị tối ưu cho tương lai.

EKTD tạo ra một bước nhảy vọt về kỹ thuật trong quá trình phát triển với đĩa điều chế mới được phát triển. Điều này làm cho khả năng quét điện tử, không phản ứng với độ phân giải thay đổi và là cơ sở để đọc từ xa qua radio, bus M hoặc mô-đun xung.

Sẵn sàng xung
Cả mô hình cuộn ETKD 7 với bộ đếm từ tính và mô hình cuộn 8 với đĩa điều chế đều cung cấp tùy chọn đọc dữ liệu bộ đếm từ xa.

M bus đã sẵn sàng
Sử dụng mô-đun bus M bổ trợ đặc biệt, mô hình bộ đếm cuộn ETKD 8 với đĩa điều biến có thể được tích hợp vào hệ thống bus M, trong đó tất cả các bộ đếm trên một thuộc tính được kết nối với nhau và có thể được đọc tập trung.

Sẵn sàng cho đài phát thanh
Với việc bổ sung một mô-đun vô tuyến bổ sung, mô hình ETKD với đĩa điều biến và bộ đếm 8 cuộn có thể được đọc qua radio (WM bus theo OMS). Một mô-đun vô tuyến truyền dữ liệu bộ đếm tới một mô-đun vô tuyến và những dữ liệu này được chuyển tiếp đến PC hoặc máy tính cầm tay qua Bluetooth.

Đặc điểm hiệu suất
 • Thanh ghi quay số khô với khớp nối từ được bảo vệ
 • Bộ đếm được trang bị 8 cuộn theo tiêu chuẩn
 • Quét không phản ứng cho radio, bus M hoặc xung
 • Bộ đếm có thể được quay qua 355 °
 • Thân có sẵn như phiên bản lon đồng (IP 68)
 • Có thể được cài đặt theo chiều ngang hoặc chiều dọc
 • Được MID chấp thuận

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ĐỒNG HỒ NƯỚC ZENNER - ĐỨC - WATER METERS ETKD-L WITH POLYMER PLASTIC HOUSING

ĐỒNG HỒ NƯỚC ZENNER - ĐỨC - WATER METERS ETKD-L WITH POLYMER PLASTIC HOUSING

1.000.000 đ
ĐỒNG HỒ NƯỚC NÓNG ZENNER - ĐỨC - WATER METERS ETKD-L WITH POLYMER PLASTIC HOUSING

ETKD-L is a single-jet dry dial water meter for cold and hot water with a polymer plastic housing

Our developers succeeded in combining the high-precise measuring ETKD-insert with a body of pressure-tight plastics, suitable for use with potable water. The result is the innovative ETKD-L.

The composite housings of the Water Meter consist of a polymer, as light as it is highly stable, which has been used in the automotive industry and in the manufacture of sports equipment and containers for drinking water for many years. The result: extremely low weight with the highest stability and resilience. In addition, the Plastic Water Meters are resistant to corrosion.

Plastic Meters

 • save a lot of energy during the production process
 • cause more than 40% less CO2 during the transportation phase
 • are designed for recycling

Performance Characteristics

 • Dry dial counter with shielded magnetic coupling
 • Counter equipped with 8 reels as standard
 • Non-reactive scanning for radio, M bus or pulse
 • Counter can be turned through 355°
 • Operating pressure PN 16
 • Body available as copper can version (IP 68)
 • Can be installed horizontally or vertically
 • Approved by MID

ETKD-L là đồng hồ nước quay số khô một tia dùng cho nước lạnh và nước nóng có vỏ bằng nhựa polyme
Các nhà phát triển của chúng tôi đã thành công trong việc kết hợp chèn ETKD đo chính xác cao với thân bằng nhựa chịu áp lực, thích hợp để sử dụng với nước uống được. Kết quả là ETKD-L sáng tạo.

Vỏ composite của Đồng hồ nước bao gồm một loại polymer, nhẹ vì nó có độ ổn định cao, đã được sử dụng trong ngành công nghiệp ô tô và sản xuất thiết bị thể thao và bình chứa nước uống trong nhiều năm. Kết quả: trọng lượng cực thấp với độ ổn định và khả năng phục hồi cao nhất. Ngoài ra, Đồng hồ nước bằng nhựa có khả năng chống ăn mòn.

Mét nhựa

tiết kiệm nhiều năng lượng trong quá trình sản xuất
gây ra ít hơn 40% CO2 trong giai đoạn vận chuyển
được thiết kế để tái chế
 
Đặc điểm hiệu suất

 • Bộ đếm quay số khô với khớp nối từ được bảo vệ

 • Bộ đếm được trang bị 8 cuộn theo tiêu chuẩn
  số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

 • Quét không phản ứng cho radio, bus M hoặc xung

 • Bộ đếm có thể được quay qua 355 °

 • Áp suất vận hành PN 16

 • Thân có sẵn như phiên bản lon đồng (IP 68)

 • Có thể được cài đặt theo chiều ngang hoặc chiều dọc

 • Được MID chấp thuận

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ĐỒNG HỒ NƯỚC ZENNER - ĐỨC - POSITIVE DISPLACEMENT METER RTKD-L-M AND RTKD-L-N

ĐỒNG HỒ NƯỚC ZENNER - ĐỨC - POSITIVE DISPLACEMENT METER RTKD-L-M AND RTKD-L-N

1.000.000 đ
ĐỒNG HỒ NƯỚC NÓNG ZENNER - ĐỨC - POSITIVE DISPLACEMENT METER RTKD-L-M AND RTKD-L-N

Equipped with the newly developed dry dial D-register by ZENNER, the new RTKD-L positive displacement meter is a meter for all who place the highest demands on reliability and measuring accuracy.

The RTKD-L records the flow rate using the volumetric measuring principle and guarantees extremely precise consumption recording (max. Ratio Q3/Q1 = 400) and accounting.

The RTKD-L is equipped with the ZENNER D-register and is available in two versions:

RTKD-L-M with 8-digit-rollers register and modulator disc for non-reactive scanning for radio (wireless M-bus, LPWAN), M-bus or pulse. RTKD-L-N with 7- or 8-digit rollers for different pulse values and retrofittable
with mechanic pulser.
 

Applications

 • For the consumption measuring of cold potable water up to 30° C
 • Water meter for any installation position (not overhead!)

AMR options

 • RTKD-L-N with pulse output (reed) for remote readout
 • Standard pulse value 10 l/pulse, optional 1 l/pulse available

RTKD-L-M serially equipped with communication interface for:

 • Electronic pulser
 • Wired M-bus
 • Radio via wireless M-bus
 • Radio via LPWAN (LoRaWAN™, SIGFOX)

erformance Characteristics

 • Dry dial piston type register with shielded magnetic coupling
 • Almost 50% lighter than a meter with a brass housing
 • Register can be turned through 355°
 • High-quality UV-resistant plastic inspection window
 • Operating pressure MAP 16
 • Available with flood-proof (IP68) hermetically sealed
 • glass/copper register
 • Approved in accordance with MID


Được trang bị thanh ghi D quay số khô mới được phát triển bởi ZENNER, đồng hồ đo độ dịch chuyển dương RTKD-L mới là đồng hồ dành cho tất cả những ai đặt ra yêu cầu cao nhất về độ tin cậy và độ chính xác của phép đo.
RTKD-L ghi lại tốc độ dòng chảy bằng cách sử dụng nguyên tắc đo thể tích và đảm bảo ghi lại mức tiêu thụ cực kỳ chính xác (Tỷ lệ tối đa Q3 / Q1 = 400) và tính toán.

RTKD-L được trang bị ZENNER D-register và có sẵn trong hai phiên bản:

RTKD-L-M với thanh ghi con lăn 8 chữ số và đĩa điều chế để quét không phản ứng cho radio (không dây M-bus, LPWAN), M-bus hoặc xung. RTKD-L-N với con lăn 7 hoặc 8 chữ số cho các giá trị xung khác nhau và có thể trang bị thêm
với máy nghiền bột.

Các ứng dụng

Để đo mức tiêu thụ của nước uống lạnh lên đến 30 ° C
Đồng hồ nước cho mọi vị trí lắp đặt (không phải trên cao!)
Tùy chọn AMR

RTKD-L-N với đầu ra xung (cây sậy) để đọc từ xa
Giá trị xung tiêu chuẩn 10 l / xung, tùy chọn 1 l / xung có sẵn
RTKD-L-M được trang bị nối tiếp với giao diện truyền thông cho:

Xung điện tử

 • Xe buýt M có dây

 • Radio qua M-bus không dây

 • Radio qua LPWAN (LoRaWAN ™, SIGFOX)

Đặc điểm hiệu suất

 • Thanh ghi kiểu piston quay số khô với khớp nối từ được bảo vệ

 • Nhẹ hơn gần 50% so với một mét với vỏ bằng đồng

 • Đăng ký có thể được quay qua 355 °

 • Cửa sổ kiểm tra bằng nhựa cao cấp chống tia UV

 • Áp suất vận hành MAP 16

 • Có sẵn với chống ngập (IP68) kín

 • đăng ký thủy tinh / đồng

 • Được chấp thuận theo MID

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO quasố 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ĐỒNG HỒ NƯỚC ZENNER - ĐỨC - PISTON TYPE WATER METER RNK-L-RP-N

ĐỒNG HỒ NƯỚC ZENNER - ĐỨC - PISTON TYPE WATER METER RNK-L-RP-N

1.000.000 đ
ĐỒNG HỒ NƯỚC NÓNG ZENNER - ĐỨC -  PISTON TYPE WATER METER RNK-L-RP-N

The RNK-L-RP-N is a Volumetric Piston-Type meter for cold potable water

The new series of our volumetric piston meters with protected dial are an improvement of the classical RNK. Our developers succeeded in combining the millionfold proved and high-precise measuring insert with a body of pressure-tight plastics, suitable for use with potable water. The result is the innovative RNK-L-RP-N.

A very low starting flow and reliable performance even with aggressive or dezincification water qualities are its main features. The protected roller counter is reliably readable even under demanding climatic conditions.

The construction principle of the RNK-L-RP-N with direct transmission from the measuring chamber to the counter ensures by standard protection against magnetic or other manipulation attempts or interference.

RNK-L-RP-N is equipped with pulser (Reed) for remote readout.

Performance Characteristics

 • Rugged, light and intelligently conceived
 • Register with protected encapsulated rollers
 • Approx. 50% lighter than meters with brass body
 • Housing made from high-quality UV-resistant polymer composite
 • Working temperature 30°C
 • Operating pressure PN 16
 • Display range 0,02 l to 9999 m³
 • Proven accuracy in any installation position
 • Optional with integrated tamperproof check valve
 • Retrofitable with pulser 0,5 l/pulse
 • Approved in accordance with MID

RNK-L-RP-N là đồng hồ đo dạng piston thể tích cho nước lạnh uống được
Loạt máy đo piston thể tích mới của chúng tôi với mặt số được bảo vệ là một cải tiến của RNK cổ điển. Các nhà phát triển của chúng tôi đã thành công trong việc kết hợp hạt dao đo có độ chính xác cao và đã được chứng minh gấp hàng triệu lần với thân bằng nhựa chịu áp lực, thích hợp để sử dụng với nước uống được. Kết quả là RNK-L-RP-N cải tiến.

Lưu lượng bắt đầu rất thấp và hiệu suất đáng tin cậy ngay cả với chất lượng nước mạnh hoặc khử khoáng là những đặc điểm chính của nó. Bộ đếm con lăn được bảo vệ có thể đọc được một cách đáng tin cậy ngay cả trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt.

Nguyên tắc cấu tạo của RNK-L-RP-N với đường truyền trực tiếp từ buồng đo đến bộ đếm đảm bảo bằng bảo vệ tiêu chuẩn chống lại các nỗ lực hoặc can thiệp từ tính hoặc thao tác khác.

RNK-L-RP-N được trang bị bộ phát xung (Reed) để đọc từ xa.

Đặc điểm hiệu suất
 • Bền chắc, nhẹ và được hình thành thông minh
 • Đăng ký với các con lăn được đóng gói được bảo vệ
 • Khoảng Nhẹ hơn 50% so với mét với thân bằng đồng
 • Vỏ làm từ polyme composite chống tia cực tím chất lượng cao
 • Nhiệt độ làm việc 30 ° C
 • Áp suất vận hành PN 16
 • Phạm vi hiển thị 0,02 l đến 9999 m³
 • Độ chính xác đã được chứng minh ở mọi vị trí lắp đặt
 • Tùy chọn với van kiểm tra chống giả mạo tích hợp
 • Có thể hồi lưu với bộ tạo xung 0,5 l / xung
 • Được chấp thuận theo MID

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ĐỒNG HỒ NƯỚC ZENNER - ĐỨC - WATER METER MTKD-L-N AND MTKD-L-M

ĐỒNG HỒ NƯỚC ZENNER - ĐỨC - WATER METER MTKD-L-N AND MTKD-L-M

1.000.000 đ
ĐỒNG HỒ NƯỚC NÓNG ZENNER - ĐỨC -  WATER METER MTKD-L-N AND MTKD-L-M

The new series of our multi-jet dry dial meter are an improvement of the classical MTKD

Its main features are a low starting flow and reliable perfor- mance even with difficult water qualities or dezincification effects. Constant development guarantees accurate measuring results and the best long-term stability.

The MTKD-L is equipped with the ZENNER D-register and is available in two versions:

MTKD-L-M with 8-digit-rollers register and modulator disc for non-reactive scanning for radio (wireless M-bus, LPWAN), M-bus or pulse. MTKD-L-N with 7- or 8-digit rollers for different pulse values and retrofittable
with mechanic pulser.

Applications

 • For the consumption measuring of cold potable water up to 30° C
 • Water meter for horizontal and vertical installation

AMR options

 • MTKD-L-N with pulse output (reed) for remote readout
 • Standard pulse value 10 l/pulse, optional 1 l/pulse available

MTKD-L-M serially equipped with communication interface for:

 • Electronic pulser
 • Wired M-bus
 • Radio via wireless M-bus
  • Radio via LPWAN (LoRaWAN™, SIGFOX)

Performance Characteristics

 • Almost 50% lighter than a meter with a brass housing
 • Dry dial register with shielded magnetic coupling
 • High-quality UV-resistant plastic inspection window
 • Operating pressure MAP 16
 • Available with flood-proof (IP68) hermetically sealed glass/copper register
 • Approved in accordance with MID

Loạt mới của đồng hồ quay số khô nhiều tia của chúng tôi là một cải tiến của MTKD cổ điển
Các tính năng chính của nó là lưu lượng bắt đầu thấp và hiệu suất đáng tin cậy ngay cả với chất lượng nước khó hoặc các hiệu ứng khử vôi. Sự phát triển không ngừng đảm bảo kết quả đo chính xác và độ ổn định lâu dài tốt nhất.

MTKD-L được trang bị ZENNER D-register và có sẵn trong hai phiên bản:

MTKD-L-M với thanh ghi con lăn 8 chữ số và đĩa điều chế để quét không phản ứng cho radio (không dây M-bus, LPWAN), M-bus hoặc xung. MTKD-L-N với các con lăn 7 hoặc 8 chữ số cho các giá trị xung khác nhau và có thể trang bị thêm
với máy nghiền bột.

Các ứng dụng

Để đo mức tiêu thụ của nước uống lạnh lên đến 30 ° C
Đồng hồ nước lắp đặt ngang và dọc

Tùy chọn AMR

MTKD-L-N với đầu ra xung (cây sậy) để đọc từ xa
Giá trị xung tiêu chuẩn 10 l / xung, tùy chọn 1 l / xung có sẵn
MTKD-L-M được trang bị nối tiếp với giao diện truyền thông cho:
Xung điện tử
Xe buýt M có dây
Radio qua M-bus không dây
Radio qua LPWAN (LoRaWAN ™, SIGFOX)
Đặc điểm hiệu suất
 • Nhẹ hơn gần 50% so với một mét với vỏ bằng đồng
 • Thanh ghi quay số khô với khớp nối từ được bảo vệ
 • Cửa sổ kiểm tra bằng nhựa cao cấp chống tia UV
 • Áp suất vận hành MAP 16
 • Có sẵn với thanh ghi đồng / thủy tinh kín chống ngập (IP68)
 • Được chấp thuận theo MID

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ĐỒNG HỒ NƯỚC ZENNER - ĐỨC - RESIDENTIAL WATER METER MNK-L-N

ĐỒNG HỒ NƯỚC ZENNER - ĐỨC - RESIDENTIAL WATER METER MNK-L-N

1.000.000 đ
ĐỒNG HỒ NƯỚC NÓNG ZENNER - ĐỨC - RESIDENTIAL WATER METER MNK-L-N

The multi-jet wet dial meter MNK-L is a further development of the classic MNK.

Our engineers have successfully combined the high precision MNK measuring insert with an innovative polymer composite housing.

The result is the new MNK-L plastic water meter. Its exceptional product characteristics are its low weight, its low starting flow and its reliable measurement characteristics.

The MNK-L-N can be retrofitted with a pulser and is therefore ready for all future AMR-applications.

Applications

 • For the consumption measuring of cold potable water up to 30° C
 • Water meter for horizontal and vertical installation

AMR options
Retrofittable with pulser (Standard pulse value 10 l/Imp., optional 100 l/Imp.)

 • Radio via PDC-radio module:
 • Wireless M-bus (according to OMS)
 • Radio via LPWAN (LoRaWAN™, SIGFOX)

Performance Characteristics

 • Wet dial register construction
 • Almost 50% lighter than a meter with a brass housing
 • High-quality mineral glass inspection window
 • Optional: UV-resistant plastic (MNK-L-N)
 • Operating pressure MAP 16
 • Display range from 0.1 l to 99999 cubic meters
 • Approved in accordance with MID
Đồng hồ quay số ướt nhiều tia MNK-L là sự phát triển thêm của MNK cổ điển.
Các kỹ sư của chúng tôi đã kết hợp thành công bộ chèn đo MNK có độ chính xác cao với một vỏ composite polyme cải tiến.

Kết quả là đồng hồ nước bằng nhựa MNK-L mới. Đặc điểm sản phẩm đặc biệt của nó là trọng lượng thấp, dòng khởi động thấp và các đặc tính đo lường đáng tin cậy của nó.

MNK-L-N có thể được trang bị thêm bộ tạo xung và do đó sẵn sàng cho tất cả các ứng dụng AMR trong tương lai.

Các ứng dụng

Để đo mức tiêu thụ của nước uống lạnh lên đến 30 ° C
Đồng hồ nước lắp đặt ngang và dọc
Tùy chọn AMR
Có thể trang bị thêm với bộ tạo xung (Giá trị xung tiêu chuẩn 10 l / Imp., Tùy chọn 100 l / Imp.)
 • Radio qua PDC-mô-đun radio:
 • M-bus không dây (theo OMS)
 • Radio qua LPWAN (LoRaWAN ™, SIGFOX)
Đặc điểm hiệu suất
 • Cấu tạo thanh ghi quay số ướt
 • Nhẹ hơn gần 50% so với một mét với vỏ bằng đồng
 • Cửa sổ kiểm tra kính khoáng chất lượng cao
 • Tùy chọn: Nhựa chống tia cực tím (MNK-L-N)
 • Áp suất vận hành MAP 16
 • Phạm vi hiển thị từ 0,1 l đến 99999 mét khối
 • Được chấp thuận theo MID

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ĐỒNG HỒ NƯỚC ZENNER - ĐỨC -RESIDENTIAL WATER METER MNK-L-RP

ĐỒNG HỒ NƯỚC ZENNER - ĐỨC -RESIDENTIAL WATER METER MNK-L-RP

1.000.000 đ
ĐỒNG HỒ NƯỚC ZENNER - ĐỨC - RESIDENTIAL WATER METER MNK-L-RP

For ideal measurement results, Woltman meters require that the water enters the turbine of the water meter in an unimpeded flow pattern.

In order to ensure this, inlet and outlet zones are required. T-pieces, elbows or partially open valves create eddies in the water and an irregular flow-rate profile. If this turbulence reaches the meter, it will have a long-term effect on the measurement results. This problem can be solved by using the honeycomb rectifier.

32 square, axial channels rectify the turbulence of the water inside the pipeline.
There is a punched disc at the outlet of the honeycomb unit, the open cross-section of which is equal to approximately half the cross-section of the pipe. The water flowing in is braked and the subsequent square channels rectify any remaining turbulence.

Pressure loss due to the honeycomb rectifier is approximately 0.1 bar at a flow-rate of 3 m/sec.
The metal flange of the punched disc serves to attach the rectifier between two flanges and the honeycomb unit faces downstream.

 

Performance Characteristics

 • Made from rust-proof stainless steel
 • To slow down the jet profile
Để có kết quả đo lý tưởng, đồng hồ Woltman yêu cầu nước đi vào tuabin của đồng hồ nước theo dòng chảy không bị cản trở.
Để đảm bảo điều này, cần có khu vực đầu vào và đầu ra. Các mảnh chữ T, khuỷu tay hoặc van mở một phần tạo ra các dòng xoáy trong nước và hình dạng tốc độ dòng chảy không đều. Nếu sự nhiễu loạn này đến máy đo sẽ ảnh hưởng lâu dài đến kết quả đo. Vấn đề này có thể được giải quyết bằng cách sử dụng bộ chỉnh lưu tổ ong.

32 kênh trục vuông, điều chỉnh sự hỗn loạn của nước bên trong đường ống.
Có một đĩa đục lỗ ở đầu ra của thiết bị tổ ong, tiết diện hở của nó bằng khoảng một nửa tiết diện của ống. Nước chảy vào được hãm lại và các kênh vuông tiếp theo sẽ điều chỉnh bất kỳ sự hỗn loạn nào còn lại.

Tổn thất áp suất do bộ chỉnh lưu dạng tổ ong khoảng 0,1 bar ở tốc độ dòng chảy 3 m / giây.
Mặt bích kim loại của đĩa đục lỗ dùng để gắn bộ chỉnh lưu giữa hai mặt bích và mặt tổ ong hướng xuống phía hạ lưu.

Đặc điểm hiệu suất
Làm từ thép không gỉ chống gỉ
Để làm chậm cấu hình máy bay phản lực

 

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ĐỒNG HỒ NƯỚC ZENNER - ĐỨC - HONEYCOMB FLOW STRAIGHTENER

ĐỒNG HỒ NƯỚC ZENNER - ĐỨC - HONEYCOMB FLOW STRAIGHTENER

1.000.000 đ
ĐỒNG HỒ NƯỚC ZENNER - ĐỨC - HONEYCOMB FLOW STRAIGHTENER

For ideal measurement results, Woltman meters require that the water enters the turbine of the water meter in an unimpeded flow pattern.

In order to ensure this, inlet and outlet zones are required. T-pieces, elbows or partially open valves create eddies in the water and an irregular flow-rate profile. If this turbulence reaches the meter, it will have a long-term effect on the measurement results. This problem can be solved by using the honeycomb rectifier.

32 square, axial channels rectify the turbulence of the water inside the pipeline.
There is a punched disc at the outlet of the honeycomb unit, the open cross-section of which is equal to approximately half the cross-section of the pipe. The water flowing in is braked and the subsequent square channels rectify any remaining turbulence.

Pressure loss due to the honeycomb rectifier is approximately 0.1 bar at a flow-rate of 3 m/sec.
The metal flange of the punched disc serves to attach the rectifier between two flanges and the honeycomb unit faces downstream.

 

Performance Characteristics

 • Made from rust-proof stainless steel
 • To slow down the jet profile
Để có kết quả đo lý tưởng, đồng hồ Woltman yêu cầu nước đi vào tuabin của đồng hồ nước theo dòng chảy không bị cản trở.
Để đảm bảo điều này, cần có khu vực đầu vào và đầu ra. Các mảnh chữ T, khuỷu tay hoặc van mở một phần tạo ra các dòng xoáy trong nước và hình dạng tốc độ dòng chảy không đều. Nếu sự nhiễu loạn này đến máy đo sẽ ảnh hưởng lâu dài đến kết quả đo. Vấn đề này có thể được giải quyết bằng cách sử dụng bộ chỉnh lưu tổ ong.

32 kênh trục vuông, điều chỉnh sự hỗn loạn của nước bên trong đường ống.
Có một đĩa đục lỗ ở đầu ra của thiết bị tổ ong, tiết diện hở của nó bằng khoảng một nửa tiết diện của ống. Nước chảy vào được hãm lại và các kênh vuông tiếp theo sẽ điều chỉnh bất kỳ sự hỗn loạn nào còn lại.

Tổn thất áp suất do bộ chỉnh lưu dạng tổ ong khoảng 0,1 bar ở tốc độ dòng chảy 3 m / giây.
Mặt bích kim loại của đĩa đục lỗ dùng để gắn bộ chỉnh lưu giữa hai mặt bích và mặt tổ ong hướng xuống phía hạ lưu.

Đặc điểm hiệu suất
Làm từ thép không gỉ chống gỉ
Để làm chậm cấu hình máy bay phản lực

 

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ĐỒNG HỒ NƯỚC ZENNER - ĐỨC - SINGLE-JET BULK WATER METER ETK-N/ETK-M

ĐỒNG HỒ NƯỚC ZENNER - ĐỨC - SINGLE-JET BULK WATER METER ETK-N/ETK-M

1.000.000 đ
ĐỒNG HỒ NƯỚC  ZENNER - ĐỨC - SINGLE-JET BULK WATER METER ETK-N/ETK-M

A water meter for high flow rates with class C measuring accuracy – our precise single-jet ETK-N-C bulk water meter.

This has been developed for very precise recording of amounts of water, above all in the starting range. Combined with a wide load range, this type of meter is used either for highly precise measurement of highly variable flow rates or as an alternative to the classic combination meters, with main and secondary meter.

In contrast to Woltman meters, the ETK-N/ETK-M does not require an inlet zone, since, as a single-jet meter, it is insensitive to swirling flows. Approved for horizontal installation position, this meter type is very flexible to use and can be an alternative in almost all areas of application of the classic combination meter.

Đồng hồ đo nước cho tốc độ dòng chảy cao với độ chính xác đo cấp C - đồng hồ đo nước số lượng lớn ETK-N-C một tia chính xác của chúng tôi.
Điều này đã được phát triển để ghi rất chính xác lượng nước, hơn hết là trong phạm vi ban đầu. Kết hợp với dải tải rộng, loại đồng hồ này được sử dụng để đo chính xác cao tốc độ dòng chảy thay đổi cao hoặc thay thế cho các đồng hồ kết hợp cổ điển, với đồng hồ chính và phụ.

Trái ngược với máy đo Woltman, ETK-N / ETK-M không yêu cầu vùng đầu vào, vì là máy đo một tia, nó không nhạy cảm với dòng chảy xoáy. Được chấp thuận cho vị trí lắp đặt nằm ngang, loại đồng hồ này rất linh hoạt để sử dụng và có thể là một sự thay thế trong hầu hết các lĩnh vực ứng dụng của đồng hồ kết hợp cổ điển.


 

 • ETK-N retrofitable with Reed pulser (100 L/Imp.)
 • ETK-M retrofitable with electronic pulser (100 L/Imp.)
 • Rotatable counter
 • Good long-term measuring stability
 • Large measurement range
 • Highest accuracy in the lower measuring range
 • Coated housing - optimum protection
 • Good overload protection
 • Water meter for horizontal installation position
 • For cold water up to 50° C
 • Approved in Accordance with MID
Đồng hồ đo nước cho tốc độ dòng chảy cao với độ chính xác đo cấp C - đồng hồ đo nước số lượng lớn ETK-N-C một tia chính xác của chúng tôi.
Điều này đã được phát triển để ghi rất chính xác lượng nước, hơn hết là trong phạm vi ban đầu. Kết hợp với dải tải rộng, loại đồng hồ này được sử dụng để đo chính xác cao tốc độ dòng chảy thay đổi cao hoặc thay thế cho các đồng hồ kết hợp cổ điển, với đồng hồ chính và phụ.

Trái ngược với máy đo Woltman, ETK-N / ETK-M không yêu cầu vùng đầu vào, vì là máy đo một tia, nó không nhạy cảm với dòng chảy xoáy. Được chấp thuận cho vị trí lắp đặt nằm ngang, loại đồng hồ này rất linh hoạt để sử dụng và có thể là một sự thay thế trong hầu hết các lĩnh vực ứng dụng của đồng hồ kết hợp cổ điển.

Đồng hồ đo nước cho tốc độ dòng chảy cao với độ chính xác cấp C - đồng hồ đo nước số lượng lớn ETK-N-C một tia chính xác của chúng tôi.
Điều này đã được phát triển để viết rất chính xác lượng nước, hơn hết là trong phạm vi ban đầu. Kết hợp với băng tải rộng, this đồng hồ loại được sử dụng để đo độ cao chính xác tốc độ dòng chảy thay đổi độ cao hoặc thay thế cho cổ điển kết hợp đồng hồ, với chính và phụ đồng hồ.

Left ngược với Woltman máy đo, ETK-N / ETK-M không yêu cầu đầu vào vùng, bởi vì máy đo một tia, nó không cảm thấy với vòng quay. Được chấp nhận để lắp đặt vị trí theo chiều ngang, loại đồng hồ này rất linh hoạt để sử dụng và có thể là một sự thay thế trong hầu hết các lĩnh vực ứng dụng của cổ điển kết hợp đồng hồ.

ETK-N có thể trở lại với máy nghiền Reed (100 L / Imp.)
ETK-M có thể quay trở lại với xung điện tử (100 L / Imp.)
Bộ đếm xoay
Độ ổn định đo lâu dài tốt
Dải đo lớn
Độ chính xác cao nhất trong dải đo thấp hơn
Vỏ bọc - bảo vệ tối ưu
Bảo vệ quá tải tốt
Đồng hồ nước cho vị trí lắp đặt nằm ngang
Đối với nước lạnh lên đến 50 ° C
Được chấp thuận theo MID

 

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ĐỒNG HỒ NƯỚC NÓNG ZENNER - ĐỨC - WOLTMAN WELL WATER METER WB-N

ĐỒNG HỒ NƯỚC NÓNG ZENNER - ĐỨC - WOLTMAN WELL WATER METER WB-N

1.000.000 đ
ĐỒNG HỒ NƯỚC NÓNG ZENNER - ĐỨC - WOLTMAN WELL WATER METER WB-N

Well water meters are meters from type Woltman perpendicular with a special design of the housing.

These can be installed as wellheads in place of a 90° elbow in accordance with DIN 28537 and DIN 28637. The housing is specially adjusted to the conditions in well systems. The well water enters the bottom of the water meter, flows through the vertical turbine and is directed out of the meter again at right angles.


The special construction of our turbines guarantees low starting flows and also provides sufficient reserves in the overload range even to be able to record high flow rates reliably. The internal and external coating protects the meter permanently against corrosion. Mineral deposits in the water are unable to damage the dry dial register. The design is ideally suitable for narrow well shafts with small dimensions. There is no need to provide an extra installation location for a Woltman meter.

Applications

 • For the measuring of high flow rates
 • For installation at the junction of a vertical pipeline with a horizontal pipeline
 • For cold water up to 30°C (accurate up to 50°C).

Performance Characteristics

 • Low starting flow and high overload security
 • Wide mesuring range, low pressure loss
 • Hydraulic bearing relief
 • Durable measuring stability
 • No straight inlet or outlet needed (U0/D0 according to OIML R49 and DIN EN ISO 4064)
 • Materials and coating approved in accordance with KTW / W 270
 • Register rotatable by 355°
 • Operating pressure MAP 16
 • Approved in accordance with MID
Đồng hồ nước giếng là loại đồng hồ Woltman vuông góc với thiết kế đặc biệt của vỏ.
Chúng có thể được lắp đặt như các đầu giếng ở vị trí khuỷu 90 ° phù hợp với DIN 28537 và DIN 28637. Vỏ được điều chỉnh đặc biệt để phù hợp với các điều kiện trong hệ thống giếng. Nước giếng đi vào đáy đồng hồ nước, chảy qua tuabin thẳng đứng và lại hướng ra ngoài đồng hồ theo các góc vuông.


Cấu tạo đặc biệt của các tuabin của chúng tôi đảm bảo lưu lượng khởi động thấp và cũng cung cấp đủ dự trữ trong phạm vi quá tải, thậm chí có thể ghi lại tốc độ dòng chảy cao một cách đáng tin cậy. Lớp phủ bên trong và bên ngoài bảo vệ đồng hồ vĩnh viễn chống lại sự ăn mòn. Các cặn khoáng trong nước không thể làm hỏng thanh ghi quay số khô. Thiết kế lý tưởng phù hợp cho các giếng hẹp có kích thước nhỏ. Không cần cung cấp thêm vị trí lắp đặt cho đồng hồ Woltman.

Các ứng dụng

Để đo tốc độ dòng chảy cao
Để lắp đặt tại điểm giao nhau của đường ống thẳng đứng với đường ống nằm ngang
Đối với nước lạnh đến 30 ° C (chính xác lên đến 50 ° C).
Đặc điểm hiệu suất
Lưu lượng khởi động thấp và bảo mật quá tải cao
Dải lưới rộng, tổn thất áp suất thấp
Ổ trục thủy lực
Độ ổn định đo bền
Không cần đầu vào hoặc đầu ra thẳng (U0 / D0 theo OIML R49 và DIN EN ISO 4064)
Vật liệu và lớp phủ được phê duyệt theo KTW / W 270
Đăng ký có thể xoay 355 °
Áp suất vận hành MAP 16
Được chấp thuận theo MID

 

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ĐỒNG HỒ NƯỚC NÓNG ZENNER - ĐỨC - BULK WATER METER WPD / WPHD

ĐỒNG HỒ NƯỚC NÓNG ZENNER - ĐỨC - BULK WATER METER WPD / WPHD

1.000.000 đ
ĐỒNG HỒ NƯỚC NÓNG ZENNER - ĐỨC - BULK WATER METER WPD / WPHD

WPD / WPHD is a woltman bulk water meter with parallel turbine shaft.

The ZENNER Bulk water meter WPD / WPHD is specially constructed for the measuring of high flow rates with a mainly constant flow rate profile. Due to the  robust design, WPD / WPHD can cover a wide measuring range and provide accurate measuring results over a long period. So it covers almost all measuring tasks in the drinking water supply and distribution.

The housing of the WPD / WPHD was flow-optimized. The mesuring insert was newly constructed as a replacable metrological unit according to european MID. In combination with an up-to-date bearing of the impeller a good linearity and long-term stability of the error curve can be achieved. The robust copper-glass-register is non-diffusive and protected against condensation. It also works reliably under the hardest conditions (e.g. in flooded pits or shafts).

The  WPD / WPHD is optimally prepared for remote reading. Retrofitting of electronic communication modules (EDC radio, EDC M-Bus, EDC pulse) and conventional Reed sensor is possible at any time and without  violating the calibration seal.

Application area

 • For the measuring of high flow rates
 • For horizontal or vertical installation
 • For cold water up to 50° C

AMR options

 • Retrofittable with reed-sensor
 • Stationary GSM system

Serially equipped with communication interface for:

 • Electronic pulser
 • Wired M-bus
 • Radio via wireless M-bus according to OMS (Open Metering System)
 • Radio via LPWAN (LoRaWAN)
WPD / WPHD là đồng hồ đo nước số lượng lớn woltman với trục tuabin song song.
Đồng hồ đo nước số lượng lớn ZENNER WPD / WPHD được chế tạo đặc biệt để đo tốc độ dòng chảy cao với cấu hình tốc độ dòng chảy chủ yếu là không đổi. Do thiết kế mạnh mẽ, WPD / WPHD có thể bao phủ phạm vi đo rộng và cung cấp kết quả đo chính xác trong thời gian dài. Vì vậy, nó bao gồm hầu hết các nhiệm vụ đo lường trong việc cung cấp và phân phối nước uống.

Vỏ của WPD / WPHD đã được tối ưu hóa luồng. Tấm chèn lưới mới được xây dựng như một đơn vị đo lường có thể thay thế theo MID Châu Âu. Kết hợp với ổ trục cập nhật của bánh công tác, có thể đạt được độ tuyến tính tốt và độ ổn định lâu dài của đường cong sai số. Thanh ghi kính bằng đồng mạnh mẽ không khuếch tán và được bảo vệ chống ngưng tụ. Nó cũng hoạt động đáng tin cậy trong các điều kiện khắc nghiệt nhất (ví dụ như trong các hố hoặc trục bị ngập nước).

WPD / WPHD được chuẩn bị tối ưu để đọc từ xa. Có thể trang bị thêm các mô-đun giao tiếp điện tử (EDC radio, EDC M-Bus, xung EDC) và cảm biến Reed thông thường bất cứ lúc nào và không vi phạm niêm phong hiệu chuẩn.

Khu vực ứng dụng

Để đo tốc độ dòng chảy cao
Để lắp đặt ngang hoặc dọc
Đối với nước lạnh lên đến 50 ° C
Tùy chọn AMR

Có thể trang bị thêm với cảm biến sậy
Hệ thống GSM tĩnh
Được trang bị nối tiếp với giao diện giao tiếp cho:

Xung điện tử
Xe buýt M có dây
Radio qua M-bus không dây theo OMS (Hệ thống đo sáng mở)
Radio qua LPWAN (LoRaWAN)

 

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ĐỒNG HỒ NƯỚC NÓNG ZENNER - ĐỨC - IRRIGATION WATER METER WOLTMAN WI-N

ĐỒNG HỒ NƯỚC NÓNG ZENNER - ĐỨC - IRRIGATION WATER METER WOLTMAN WI-N

1.000.000 đ
ĐỒNG HỒ NƯỚC NÓNG ZENNER - ĐỨC - IRRIGATION WATER METER WOLTMAN WI-N

The WPVR compound meter is a special design for use in drinking water distribution and industrial applications

The WI-N water meter is designed fur use with heavily contaminated water, e.g. in agriculture, in sewage treatment plants or wastewater systems.

This field of application requires particularly robust meters that also function reliably under the most difficult conditions. Our irrigation meters guarantee this by positioning the measuring insert in the upper section of the pipe, where there is generally only a small number of suspended particles in the running water. The meter easily takes a level of impurity of up to 30% in its stride. Where there is very heavy contamination, external filters can be inserted upstream of the water meter. The factory-tested measuring insert is the same for all meter sizes and can be delivered with the following measurement accuracy:

Qmax-Qt: ± 3% (value class A+B)
Qt-Qmin: ± 5% (value class A)

The mechanical counter is completely encapsulated and hence protected against impurities. As standard, the meters are supplied with a lockable protective metal cap  which acts as a dependable protection for the counter, even in harsh conditions. Reed pulser can be retrofitted at any time without damaging the calibration seal.

Pulser values for Woltman Meters*
DN 40 - DN 125 Standard 100 L/Imp.
DN 150 - DN 300 Standard 1.000 L/Imp.
DN 400 - DN 500 Standard 10.000 L/Imp.

(* other values on request)

 

Performance Characteristics

 • Water meter for polluted water or as a check meter in the fresh water area
 • Simple to maintain thanks to the removable measuring insert
 • Measuring accuracy conforms with Class A
 • Water meter for horizontal and vertical installation positions
Đồng hồ nước WI-N được thiết kế để sử dụng với nguồn nước bị ô nhiễm nặng, ví dụ: trong nông nghiệp, trong các nhà máy xử lý nước thải hoặc hệ thống nước thải.
Lĩnh vực ứng dụng này yêu cầu các máy đo đặc biệt mạnh mẽ, hoạt động đáng tin cậy trong các điều kiện khó khăn nhất. Đồng hồ đo tưới tiêu của chúng tôi đảm bảo điều này bằng cách định vị chèn đo ở phần trên của đường ống, nơi thường chỉ có một số lượng nhỏ các hạt lơ lửng trong nước chảy. Máy đo dễ dàng có được mức tạp chất lên đến 30% trong bước đi của nó. Ở những nơi có ô nhiễm rất nặng, có thể lắp các bộ lọc bên ngoài vào đầu nguồn của đồng hồ nước. Hạt dao đo được thử nghiệm tại nhà máy giống nhau đối với tất cả các kích thước đồng hồ và có thể được phân phối với độ chính xác đo lường sau:

Qmax-Qt: ± 3% (loại giá trị A + B)
Qt-Qmin: ± 5% (loại giá trị A)

Bộ đếm cơ học được bao bọc hoàn toàn và do đó được bảo vệ chống lại các tạp chất. Theo tiêu chuẩn, các máy đo được cung cấp với một nắp kim loại bảo vệ có thể khóa được, hoạt động như một lớp bảo vệ đáng tin cậy cho bộ đếm, ngay cả trong các điều kiện khắc nghiệt. Máy nghiền bột sậy có thể được trang bị thêm bất cứ lúc nào mà không làm hỏng con dấu hiệu chuẩn.

Giá trị Pulser cho Woltman Meters *
DN 40 - DN 125 Tiêu chuẩn 100 L / Imp.
DN 150 - DN 300 Tiêu chuẩn 1.000 L / Imp.
DN 400 - DN 500 Tiêu chuẩn 10.000 L / Imp.

(* giá trị khác theo yêu cầu)

Đặc điểm hiệu suất
Đồng hồ đo nước ô nhiễm hoặc đồng hồ đo kiểm tra khu vực nước ngọt
Đơn giản để bảo trì nhờ miếng chèn đo có thể tháo rời
Đo độ chính xác phù hợp với loại A
Đồng hồ nước cho các vị trí lắp đặt ngang và dọc
 

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ĐỒNG HỒ NƯỚC NÓNG ZENNER - ĐỨC - COMPOUND WATER METER WPVR

ĐỒNG HỒ NƯỚC NÓNG ZENNER - ĐỨC - COMPOUND WATER METER WPVR

1.000.000 đ
ĐỒNG HỒ NƯỚC NÓNG ZENNER - ĐỨC - COMPOUND WATER METER WPVR

The WPVR compound meter is a special design for use in drinking water distribution and industrial applications

The WPVR was designed to record fluctuating flows, for use in drinking water distribution and industrial applications. The main meter is based on the proven Woltman parallel technology. As a secondary meter a rotary piston meter is used, with which even small flows can be reliably recorded.

All materials, which are used in the drinking water section, comply with the required standards, guidelines and the current German drinking water approval (other country-specific drinking water approvals on request)

Applications

 • For measuring of large and small flow rates
 • For consumption measuring of drinking water and unpolluted service water up to 50 °C

Performance Characteristics

 • ECompound water meter with rotary piston meter as secondary meter
 • Available sizes DN 50 until DN 100
 • Exchangeable MID compliant measuring insert (consisting of main meter, secondary meter and changeover valve)
 • Highest precision and reliability even in case of low flow rates
 • Both registers (main and secondary register) prepared for remote meter reading
 • No straight inlet or outlet needed (U0/D0) according to OIML R49 and DIN EN ISO 4064
 • For horizontal and vertical installation position
 • Main and secondary meter fully submersible -
  protection class IP68
Đồng hồ đo hỗn hợp WPVR là một thiết kế đặc biệt để sử dụng trong phân phối nước uống và các ứng dụng công nghiệp
WPVR được thiết kế để ghi lại các dòng chảy dao động, để sử dụng trong phân phối nước uống và các ứng dụng công nghiệp. Máy đo chính dựa trên công nghệ song song Woltman đã được chứng minh. Là đồng hồ thứ cấp, đồng hồ đo piston quay được sử dụng, mà ngay cả những dòng chảy nhỏ cũng có thể được ghi lại một cách đáng tin cậy.

Tất cả các vật liệu, được sử dụng trong phần nước uống, tuân thủ các tiêu chuẩn, hướng dẫn bắt buộc và phê duyệt nước uống hiện hành của Đức (các phê duyệt nước uống cụ thể của quốc gia khác theo yêu cầu)

Các ứng dụng

Để đo tốc độ dòng chảy lớn và nhỏ
Để đo mức tiêu thụ nước uống và nước dịch vụ không bị ô nhiễm lên đến 50 ° C
Đặc điểm hiệu suất
Đồng hồ nước hỗn hợp với đồng hồ piston quay làm đồng hồ thứ cấp
Kích thước có sẵn DN 50 cho đến DN 100
Bộ chèn đo tuân thủ MID có thể hoán đổi (bao gồm đồng hồ chính, đồng hồ thứ cấp và van chuyển đổi)
Độ chính xác và độ tin cậy cao nhất ngay cả trong trường hợp tốc độ dòng chảy thấp
Cả hai thanh ghi (thanh ghi chính và phụ) được chuẩn bị để đọc công tơ từ xa
Không cần đầu vào hoặc đầu ra thẳng (U0 / D0) theo OIML R49 và DIN EN ISO 4064
Đối với vị trí lắp đặt ngang và dọc
Đồng hồ chính và phụ hoàn toàn chìm -
lớp bảo vệ IP68

 

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ĐỒNG HỒ NƯỚC NÓNG ZENNER - ĐỨC - ZENNER FLUSH MOUNTING BLOCK 2"

ĐỒNG HỒ NƯỚC NÓNG ZENNER - ĐỨC - ZENNER FLUSH MOUNTING BLOCK 2"

1.000.000 đ
ĐỒNG HỒ NƯỚC NÓNG ZENNER - ĐỨC - ZENNER FLUSH MOUNTING BLOCK 2"

The new ZENNER Block 2" with its small dimensions is currently the smallest assembly block for water meters in the world.

Two one-piece manifold bodies with integrated sliding pistons are embedded in the heat and sound-insulating casing. Meter and valves can be assembled simply in a single process without prior alignment.

The assembly block is available in all standard connection variations and dimensions and is thus suitable for assembly in masonry, rear walls and sides as well as for wall-mounted installation.

The ZENNER Block 2" is especially suited to confined installation situations. A one-piece rosette encloses both water meters and the water shut-off valves. The assembly block can be quickly separated from a duo-block to a mono-block by means of a saw groove.


Performance Characteristics

 • Water meter block for flush-mounted installation
 • Smallest installation dimensions
 • One-piece brass flush-mounting units with integrated sliding pistons
 • No sealing point within the block
 • Installation possible in vertical and horizontal pipes
 • Suitable for all installation types
 • One rosette for both meters and piston valves
 • For the inclusion of Minolist ER2 flush-mounted measuring capsules
ZENNER Block 2 ”mới với kích thước nhỏ gọn hiện là khối lắp ráp đồng hồ nước nhỏ nhất trên thế giới.
Hai thân ống góp một mảnh với các piston trượt tích hợp được nhúng trong vỏ cách nhiệt và cách âm. Đồng hồ và van có thể được lắp ráp đơn giản trong một quy trình duy nhất mà không cần căn chỉnh trước.

Khối lắp ráp có sẵn trong tất cả các biến thể và kích thước kết nối tiêu chuẩn và do đó thích hợp để lắp ráp trong khối xây, tường phía sau và các mặt cũng như để lắp đặt trên tường.

ZENNER Block 2 "đặc biệt phù hợp với các tình huống lắp đặt hạn chế. Một khối hoa thị một mảnh bao quanh cả đồng hồ nước và van ngắt nước. Khối lắp ráp có thể nhanh chóng được tách rời từ khối bộ đôi sang khối đơn lẻ bằng cách một rãnh cưa.

Đặc điểm hiệu suất
Khối đồng hồ nước để lắp đặt lắp chìm
Kích thước lắp đặt nhỏ nhất
Bộ lắp chìm một mảnh bằng đồng với các piston trượt tích hợp
Không có điểm niêm phong trong khối
Có thể lắp đặt trong các đường ống dọc và ngang
Thích hợp cho mọi kiểu lắp đặt
Một hoa thị cho cả mét và van piston
Đối với việc bao gồm viên nang đo gắn phẳng Minolist ER2


 

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ĐỒNG HỒ NƯỚC NÓNG ZENNER - ĐỨC - WATER METER ETK 45° WITH 45° INCLINED DIAL

ĐỒNG HỒ NƯỚC NÓNG ZENNER - ĐỨC - WATER METER ETK 45° WITH 45° INCLINED DIAL

1.000.000 đ
ĐỒNG HỒ NƯỚC NÓNG ZENNER - ĐỨC - WATER METER ETK 45° WITH 45° INCLINED DIAL

The ETK 45° is a Single-Jet Cold Water Meter with 45 degree reading.

Our ETK/ETW water meter is a single-jet impeller meter that has been proven in the residential and flat sector by the million. With its 45° inclined dial, the ETK 45° allows data reading from different angles.

It is used in every installation situation where the view from above to the meter register is not possible.

Performance Characteristics

 • Dry dial counter with 5 reels as standard
 • 45° inclined dial for difficult installation situations
 • Pressure stage PN 10
 • Body available as copper can version (IP 68)
ETK 45 ° là Đồng hồ đo nước lạnh một tia với số đọc 45 độ.
Đồng hồ nước ETK / ETW của chúng tôi là đồng hồ cánh quạt phản lực đơn đã được hàng triệu người chứng minh trong lĩnh vực dân dụng và căn hộ. Với mặt số nghiêng 45 °, ETK 45 ° cho phép đọc dữ liệu từ các góc khác nhau.

Nó được sử dụng trong mọi tình huống lắp đặt mà không thể nhìn từ trên cao xuống thanh ghi công tơ.

Đặc điểm hiệu suất
Bộ đếm quay số khô với 5 cuộn theo tiêu chuẩn
Quay số nghiêng 45 ° cho các tình huống lắp đặt khó khăn
Giai đoạn áp suất PN 10
Thân có sẵn như phiên bản lon đồng (IP 68)
 

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ĐỒNG HỒ NƯỚC NÓNG ZENNER - ĐỨC - WATER METER ETK 45° WITH 45° INCLINED DIAL

ĐỒNG HỒ NƯỚC NÓNG ZENNER - ĐỨC - WATER METER ETK 45° WITH 45° INCLINED DIAL

1.000.000 đ
ĐỒNG HỒ NƯỚC NÓNG ZENNER - ĐỨC - WATER METER ETK 45° WITH 45° INCLINED DIAL

The ETK 45° is a Single-Jet Cold Water Meter with 45 degree reading.

Our ETK/ETW water meter is a single-jet impeller meter that has been proven in the residential and flat sector by the million. With its 45° inclined dial, the ETK 45° allows data reading from different angles.

It is used in every installation situation where the view from above to the meter register is not possible.

Performance Characteristics

 • Dry dial counter with 5 reels as standard
 • 45° inclined dial for difficult installation situations
 • Pressure stage PN 10
 • Body available as copper can version (IP 68)
ETK 45 ° là Đồng hồ đo nước lạnh một tia với số đọc 45 độ.
Đồng hồ nước ETK / ETW của chúng tôi là đồng hồ cánh quạt phản lực đơn đã được hàng triệu người chứng minh trong lĩnh vực dân dụng và căn hộ. Với mặt số nghiêng 45 °, ETK 45 ° cho phép đọc dữ liệu từ các góc khác nhau.

Nó được sử dụng trong mọi tình huống lắp đặt mà không thể nhìn từ trên cao xuống thanh ghi công tơ.

Đặc điểm hiệu suất
Bộ đếm quay số khô với 5 cuộn theo tiêu chuẩn
Quay số nghiêng 45 ° cho các tình huống lắp đặt khó khăn
Giai đoạn áp suất PN 10
Thân có sẵn như phiên bản lon đồng (IP 68)
 

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ĐỒNG HỒ NƯỚC NÓNG ZENNER - ĐỨC - MODEL: ETKD R160

ĐỒNG HỒ NƯỚC NÓNG ZENNER - ĐỨC - MODEL: ETKD R160

1.000.000 đ
ĐỒNG HỒ NƯỚC NÓNG ZENNER - ĐỨC - MODEL: ETKD R160

The ETKD R160 represents the best starting values and the highest accuracy and measuring stability with an optimal price / performance ratio.

This is ensured by its optimized design:

 • Hydraulically optimized body
 • Improved bearing of the impeller
 • Low-friction magnetic coupling

With a ratio of Q3/Q1=160 (comparable to metrological class C) for horizontal installation, the ETKD R160 meets the highest standards of reliability and accuracy. In addition, the meter is robust and has a large measuring range. In the version „copper can“, the register is enclosed in a robust copper jacket and, as a result, is optimally protected against condensation, dust and environmental influences.

In this way, the new single-jet ensures reliable reading of meter data for individual consumption billing. Due to a wide range of technical options, the ETKD is best possibly equipped for the future.

The register with modulator disc is the base for data transfer via radio,
M-Bus or pulse.

Performance Characteristics

 • Dry dial register with shielded magnetic coupling
 • Highest precision
 • For cold potable water up  to 50°C
 • 8-digit-register as a standard
 • Register 355° rotatable
 • Operating pressure MAP 16
 • For horizontal and vertical installation
 • Reaction-free pulse detection as a standard
 • Retrofittable with pulser-, M-bus- or wireless M-bus-module
 • Approved in accordance with MID

With the modulator disc, the ETKD R160 is prepared for electronic and non-reactive scanning and has the optimum features for reliable and error-free data transfer via radio, M-Bus or pulse. Other features are protection against tampering and detection of the water flow direction.

ETKD R160 đại diện cho các giá trị ban đầu tốt nhất và độ chính xác cao nhất và độ ổn định đo lường với tỷ lệ giá / hiệu suất tối ưu.
Điều này được đảm bảo bởi thiết kế tối ưu hóa của nó:

Thân máy tối ưu hóa thủy lực
Cải thiện ổ trục của bánh công tác
Khớp nối từ tính ma sát thấp
Với tỷ lệ Q3 / Q1 = 160 (tương đương với cấp đo lường C) để lắp đặt theo phương ngang, ETKD R160 đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về độ tin cậy và độ chính xác. Ngoài ra, đồng hồ được thiết kế mạnh mẽ và có phạm vi đo lớn. Trong phiên bản “lon đồng”, thanh ghi được bao bọc trong một chiếc áo khoác bằng đồng chắc chắn và do đó, được bảo vệ tối ưu chống lại sự ngưng tụ, bụi và ảnh hưởng của môi trường.

Bằng cách này, máy bay phản lực đơn mới đảm bảo đọc dữ liệu đồng hồ một cách đáng tin cậy cho việc thanh toán tiêu dùng cá nhân. Do có nhiều tùy chọn kỹ thuật, ETKD có thể được trang bị tốt nhất cho tương lai.

Thanh ghi với đĩa điều chế là cơ sở để truyền dữ liệu qua radio,
M-Bus hoặc xung.

Đặc điểm hiệu suất
Thanh ghi quay số khô với khớp nối từ được bảo vệ
Độ chính xác cao nhất
Đối với nước uống lạnh lên đến 50 ° C
Đăng ký 8 chữ số làm tiêu chuẩn
Đăng ký có thể xoay 355 °
Áp suất vận hành MAP 16
Để lắp đặt ngang và dọc
Phát hiện xung không phản ứng làm tiêu chuẩn
Có thể trang bị thêm với mô-đun pulser-, M-bus- hoặc M-bus-không dây
Được chấp thuận theo MID
Với đĩa điều chế, ETKD R160 được chuẩn bị để quét điện tử và không phản ứng và có các tính năng tối ưu để truyền dữ liệu đáng tin cậy và không có lỗi qua radio, M-Bus hoặc xung. Các tính năng khác là bảo vệ chống giả mạo và phát hiện hướng dòng nước.
 
 

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ĐỒNG HỒ NƯỚC NÓNG ZENNER - ĐỨC - WATER METER ETKDI/ETWDI

ĐỒNG HỒ NƯỚC NÓNG ZENNER - ĐỨC - WATER METER ETKDI/ETWDI

1.000.000 đ
ĐỒNG HỒ NƯỚC NÓNG ZENNER - ĐỨC - WATER METER ETKDI/ETWDI

The ETKDI/ETWDI is a single-jet meter developed by ZENNER with the new D-register and equipped with a pulser permanently installed ex works.

The individual advantage of the ETKDI is an exceptional compact design. With its very small height, the meter easily adapts to any installation situation.

The EDKDI / ETWDI has a register with protected magnetic coupling and ensures an accurate collection of the meter data for the individual consumption billing in flats and apartments. The ETKDI / ETWDI is available with a 7-digit register and a pulse value of 10 l or with a 8-digit register and a pulse value of 1 l respective in the sizes Q3=2,5 and Q3=4.

Due to the already preinstalled pulser the ETKDI / ETWDI enables remote reading of the meter data. Using a special add-on module it can be integrated into an M-Bus or radio system.


Performance Characteristics

 • Dry dial register with shielded magnetic coupling
 • Equipped during manufacturing with a reed pulser
 • Low installation height
 • Model ETKDI for cold water up to 30°C
 • Model ETWDI for warm water up to 90°C
 • Counter equipped with 7 or 8 digits
 • Pulse value 10 l/Imp (7-digits) or 1l/Imp (8-digits)
 • Counter 355° rotatable
 • Operating pressure PN 16
 • For horizontal and vertical installation
 • Approved in accordance with MID
ETKDI / ETWDI là loại máy đo phản lực đơn do ZENNER phát triển với thanh ghi D mới và được trang bị bộ tạo xung được lắp đặt vĩnh viễn tại các công trình cũ.
Lợi thế riêng của ETKDI là thiết kế nhỏ gọn đặc biệt. Với chiều cao rất nhỏ, đồng hồ dễ dàng thích ứng với mọi tình huống lắp đặt.

EDKDI / ETWDI có một thanh ghi với khớp nối từ được bảo vệ và đảm bảo thu thập chính xác dữ liệu đồng hồ cho việc thanh toán tiêu dùng cá nhân trong căn hộ và căn hộ. ETKDI / ETWDI có sẵn thanh ghi 7 chữ số và giá trị xung 10 l hoặc với thanh ghi 8 chữ số và giá trị xung 1 l tương ứng với các kích thước Q3 = 2,5 và Q3 = 4.

Do bộ tạo xung đã được cài đặt sẵn, ETKDI / ETWDI cho phép đọc dữ liệu đồng hồ từ xa. Sử dụng một mô-đun bổ trợ đặc biệt, nó có thể được tích hợp vào hệ thống M-Bus hoặc radio.

Đặc điểm hiệu suất
Thanh ghi quay số khô với khớp nối từ được bảo vệ
Được trang bị trong quá trình sản xuất với máy nghiền sậy
Chiều cao lắp đặt thấp
Mô hình ETKDI cho nước lạnh lên đến 30 ° C
Mô hình ETWDI cho nước ấm lên đến 90 ° C
Bộ đếm được trang bị 7 hoặc 8 chữ số
Giá trị xung 10 l / Imp (7 chữ số) hoặc 1l / Imp (8 chữ số)
Bộ đếm có thể xoay 355 °
Áp suất vận hành PN 16
Để lắp đặt ngang và dọc
Được chấp thuận theo MID


 

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ĐỒNG HỒ NƯỚC NÓNG ZENNER - ĐỨC - WATER METER FOR TAP

ĐỒNG HỒ NƯỚC NÓNG ZENNER - ĐỨC - WATER METER FOR TAP

1.000.000 đ
ĐỒNG HỒ NƯỚC NÓNG ZENNER - ĐỨC WATER METER FOR TAP

The ZENNER tap meter, with its special connection, can be installed on all common taps. With its lead seal, the water meter connector protects the unit from tampering. The tap meter is ideally suited to the cold and hot water area in dwellings and flats.

The ZENNER tap water meter is equipped with the new ZENNER D-Counter.


Đồng hồ đo vòi ZENNER, với kết nối đặc biệt, có thể được lắp đặt trên tất cả các vòi thông thường. Với niêm chì, đầu nối đồng hồ nước bảo vệ thiết bị khỏi bị giả mạo. Đồng hồ đo vòi phù hợp lý tưởng với khu vực nước nóng và lạnh trong nhà ở và căn hộ.

Đồng hồ nước tại vòi ZENNER được trang bị ZENNER D-Counter mới.

 

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ĐỒNG HỒ NƯỚC NÓNG ZENNER - ĐỨC WASHSTAND

ĐỒNG HỒ NƯỚC NÓNG ZENNER - ĐỨC WASHSTAND

1.000.000 đ
ĐỒNG HỒ NƯỚC NÓNG ZENNER - ĐỨC WASHSTAND 

WET meter set for the cold and hot water area in dwellings and flats.

The ZENNER washstand water meter is installed on the existing angle valve under the washbasin. Two versions are available for connection to the main supply: Design A, with a flexible metal tube, and Design B, with an adapter piece and a squeeze connection to the connection with the existing copper pipeline, with a diameter of 10 mm. For the cold and hot water area in dwellings and flats.

The Washstand Water Meter is equipped with the new D-Counter by ZENNER.

Đồng hồ WET đặt cho khu vực nước nóng và lạnh trong nhà ở và căn hộ.
Đồng hồ đo nước ở chậu rửa ZENNER được lắp trên van góc hiện có dưới chậu rửa. Hai phiên bản có sẵn để kết nối với nguồn cung cấp chính: Thiết kế A, với ống kim loại dẻo và Thiết kế B, với một mảnh bộ điều hợp và một đầu nối bóp vào kết nối với đường ống đồng hiện có, có đường kính 10 mm. Đối với khu vực nước nóng và lạnh trong nhà ở và căn hộ.

Đồng hồ đo nước ở bệ rửa được ZENNER trang bị đồng hồ D-Counter mới.

 

 

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây