VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP
HOTLINE: +840902720814
Tìm thấy tất cả những gì bạn cần về van công nghiệp
ỐNG SẠCH ESLON - SEKISUI NHẬT- DIAPHRAGM VALVE ( Flange Type )

ỐNG SẠCH ESLON - SEKISUI NHẬT- DIAPHRAGM VALVE ( Flange Type )

1.000.000 đ

ỐNG SẠCH ESLON- SEKISUI- DIAPHRAGM VALVE ( Flange Type )
DIAPHRAGM VALVE ( Flange Type )
Size: 15-250

Material :PVC ,HT ;PP, PVDF
 
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ỐNG SẠCH ESLON - SEKISUI NHẬT- ESLON PVDF PIPE and FITTINGS

ỐNG SẠCH ESLON - SEKISUI NHẬT- ESLON PVDF PIPE and FITTINGS

1.000.000 đ

ỐNG SẠCH ESLON- SEKISUI- ESLON PVDF PIPE and FITTINGS
ESLON PVDF PIPE and FITTINGS
Size: 15-200

Material :PVDF-UHP
 
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ỐNG SẠCH ESLON - SEKISUI NHẬT- GASKET

ỐNG SẠCH ESLON - SEKISUI NHẬT- GASKET

1.000.000 đ

ỐNG SẠCH ESLON- SEKISUI- GASKET
GASKET
Size: 13-400

Material :EPDM PTFE FKM and More
 
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ỐNG SẠCH ESLON - SEKISUI NHẬT- STOP FLANG

ỐNG SẠCH ESLON - SEKISUI NHẬT- STOP FLANG

1.000.000 đ

ỐNG SẠCH ESLON- STOP FLANG    
STOP FLANG    
Size: 13-300 

Material :,HI-PVC - HT
 
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ỐNG SẠCH ESLON - SEKISUI NHẬT- TS FLANGE

ỐNG SẠCH ESLON - SEKISUI NHẬT- TS FLANGE

1.000.000 đ

ỐNG SẠCH ESLON- TS FLANGE
TS FLANGE
Size: 13-300 

Material :,HI-PVC - HT
 
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ỐNG SẠCH ESLON - SEKISUI NHẬT- SAMPLING TEE

ỐNG SẠCH ESLON - SEKISUI NHẬT- SAMPLING TEE

1.000.000 đ

ỐNG SẠCH ESLON- SAMPLING TEE
SAMPLING TEE
Size: 65-150

Material :,HI-PVC
 
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ỐNG SẠCH ESLON - SEKISUI NHẬT- BUSHING TEE WHICH FEMALE THREAD

ỐNG SẠCH ESLON - SEKISUI NHẬT- BUSHING TEE WHICH FEMALE THREAD

1.000.000 đ

ỐNG SẠCH ESLON- BUSHING TEE WHICH FEMALE THREAD
BUSHING TEE WHICH FEMALE THREAD
Size: 20-200

Material :,HI-PVC
 
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ỐNG SẠCH ESLON - SEKISUI NHẬT- SUS INSERTED FAUCET VALVE SOCKET

ỐNG SẠCH ESLON - SEKISUI NHẬT- SUS INSERTED FAUCET VALVE SOCKET

1.000.000 đ

ỐNG SẠCH ESLON- SUS INSERTED FAUCET VALVE SOCKET
SUS INSERTED FAUCET VALVE SOCKET
Size: 13-50

Material :,HT
 
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ỐNG SẠCH ESLON - SEKISUI NHẬT- SUS INSERTED FAUCET TEE

ỐNG SẠCH ESLON - SEKISUI NHẬT- SUS INSERTED FAUCET TEE

1.000.000 đ

ỐNG SẠCH ESLON- SUS INSERTED FAUCET TEE
SUS INSERTED FAUCET TEE
Size: 13-25

Material :,HT-PVC 
 
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ỐNG SẠCH ESLON - SEKISUI NHẬT- SUS INSERTED FAUCET ELBOW

ỐNG SẠCH ESLON - SEKISUI NHẬT- SUS INSERTED FAUCET ELBOW

1.000.000 đ

ỐNG SẠCH ESLON- SUS INSERTED FAUCET ELBOW
SUS INSERTED FAUCET ELBOW
Size: 13-25

Material :,HT-PVC 
 
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ỐNG SẠCH ESLON - SEKISUI NHẬT- SUS INSERTED FAUCET SOCKET

ỐNG SẠCH ESLON - SEKISUI NHẬT- SUS INSERTED FAUCET SOCKET

1.000.000 đ

ỐNG SẠCH ESLON- SUS INSERTED FAUCET SOCKET
SUS INSERTED FAUCET SOCKET
Size: 13-25

Material :,HT-PVC 
 
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ỐNG SẠCH ESLON - SEKISUI NHẬT- FAUCET TEE

ỐNG SẠCH ESLON - SEKISUI NHẬT- FAUCET TEE

1.000.000 đ

ỐNG SẠCH ESLON- FAUCET TEE
FAUCET TEE
Size: 13-25

Material :,HI-PVC 
 
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ỐNG SẠCH ESLON- SEKISUI 90° TEE

ỐNG SẠCH ESLON- SEKISUI 90° TEE

1.000.000 đ

ỐNG SẠCH ESLON- SEKISUI TEE

TEE
Size: 13-300

Material :,HI-PVC, HT
 
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ỐNG SẠCH ESLON- SEKISUI -90° BEND

ỐNG SẠCH ESLON- SEKISUI -90° BEND

1.000.000 đ

ỐNG SẠCH ESLON-90° BEND

90° BEND
Size: 200-300

Material :,HI-PVC 
 
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ỐNG SẠCH ESLON- SEKISUI - NHẬT SOCKET

ỐNG SẠCH ESLON- SEKISUI - NHẬT SOCKET

1.000.000 đ

ỐNG SẠCH ESLON- SEKISUI - SOCKET
SOCKET
Size: 13-300

Material :,HI-PVC, HT
 
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ESLON SCH 80 PVC VÀ ỐNG CPVC- SEKISUI - NHẬT

ESLON SCH 80 PVC VÀ ỐNG CPVC- SEKISUI - NHẬT

1.000.000 đ
Khái quát về sản phẩm

Ống và phụ kiện đạt chuẩn ASTM dùng cho ống dẫn nước và ống dẫn hóa chất di động. Đầu nối ngắn hơn ống tiêu chuẩn JIS giúp cho khoảng cách giữa các bề mặt được thu ngắn lại.
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
 

ESLON UVS-VP- SEKISUI - NHẬT

ESLON UVS-VP- SEKISUI - NHẬT

1.000.000 đ
Khái quát về sản phẩm

Bề mặt chịu UV cao của UVS được phủ bằng nhựa chịu UV. Tuổi thọ cao và có hiệu quả LCC. Không cần sơn. Thích hợp cho đường ống lắp đặt ngoài trời.
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
 

ỐNG NHỰA U-PVC CHIỆU LỰC- SEKISUI - NHẬT

ỐNG NHỰA U-PVC CHIỆU LỰC- SEKISUI - NHẬT

1.000.000 đ
Khái quát về sản phẩm

Ngăn ngừa sự cố nứt vỡ do tác động trong quá trình lắp đặt và / hoặc thời tiết lạnh. Có khả năng chịu động đất tốt.


Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
ỐNG SẠCH ESLON SEKISUI NHẬT

ỐNG SẠCH ESLON SEKISUI NHẬT

1.000.000 đ
Khái quát về sản phẩm

TOC cực kỳ thấp và làm sạch kim loại nặng. Mặt bên trong mịn có tính kháng khuẩ
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây