VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP
HOTLINE: +84902800728
Tìm thấy tất cả những gì bạn cần về van công nghiệp
MODEL- KSVR//VS VAN THỞ MODEL-KSVR//KSVS THÂN NHÔM, THÉP, INOX, BÍCH ANSI (KSVR/VS TYPE VACUUM RELIEF VALVE)

MODEL- KSVR//VS VAN THỞ MODEL-KSVR//KSVS THÂN NHÔM, THÉP, INOX, BÍCH ANSI (KSVR/VS TYPE VACUUM RELIEF VALVE)

139.900.000 đ
Designed manufactured and tested according to the API 2000 code.
Utilize the latest technologies to provide protection against positive or vacuum over pressure and prevent air intake, evaporative losses of product and help to contain odorous and potentially explosive vapours. 
 
Được thiết kế sản xuất và thử nghiệm theo mã API 2000.
Sử dụng các công nghệ mới nhất để bảo vệ chống lại áp suất dương hoặc chân không và ngăn chặn việc hút không khí, làm mất bay hơi sản phẩm và giúp chứa hơi độc và có khả năng gây nổ.

 

MODEL- KSBD/DS VAN THỞ MODEL-KSBD/KSDS THÂN NHÔM, THÉP, INOX, BÍCH ANSI (KS KSBD/DS TYPE PIPE AWAY PRESSURE RELIEF VALVE)

MODEL- KSBD/DS VAN THỞ MODEL-KSBD/KSDS THÂN NHÔM, THÉP, INOX, BÍCH ANSI (KS KSBD/DS TYPE PIPE AWAY PRESSURE RELIEF VALVE)

139.900.000 đ
The model KSBD and KSDS pressure vacuum valves are an advanced design for pipe away applications.
Designed manufactured and tested according to the API 2000 code.
Utilize the latest technologies to provide protection against positive or vacuum over pressure and prevent air intake, evaporative losses of product and help to contain odorous and potentially explosive vapours.

Mô hình van chân không áp suất KSBD và KSDS là một thiết kế tiên tiến cho các ứng dụng đường ống.
Được thiết kế sản xuất và thử nghiệm theo mã API 2000.
Sử dụng các công nghệ mới nhất để bảo vệ chống lại áp suất dương hoặc chân không và ngăn chặn việc hút không khí, làm mất bay hơi sản phẩm và giúp chứa hơi độc và có khả năng gây nổ.
MODEL- KSPR/PS VAN THỞ MODEL-KSPR/KSPS THÂN NHÔM, THÉP, INOX, BÍCH ANSI (KSPR/PS TYPE PRESSURE RELIEF VLAVE)

MODEL- KSPR/PS VAN THỞ MODEL-KSPR/KSPS THÂN NHÔM, THÉP, INOX, BÍCH ANSI (KSPR/PS TYPE PRESSURE RELIEF VLAVE)

139.900.000 đ

The model KSPR and KSPS pressure vacuum valves are an advanced design for vent to atmosphere applications.
Designed manufactured and tested according to the API 2000 code.
Utilize the latest technologies to provide protection against positive or vacuum over pressure and prevent air intake, evaporative losses of product and help to contain odorous and potentially explosive vapours.

Các van chân không áp suất KSPR và KSPS kiểu mẫu là một thiết kế tiên tiến cho các ứng dụng thông hơi vào khí quyển.
Được thiết kế sản xuất và thử nghiệm theo mã API 2000.
Sử dụng các công nghệ mới nhất để bảo vệ chống lại áp suất dương hoặc chân không và ngăn chặn việc hút không khí, làm mất bay hơi sản phẩm và giúp chứa hơi độc và có khả năng gây nổ.

KSBG, DN150, VAN THỞ KSPC, MODEL KSBG / KSGS, THÂN NHÔM, THÉP, INOX, BÍCH ANSI 150#RF/JIS10K (KSBG/GS TYPE PIPE AWAY PRESSURE VACUUM RELIEF VALVE)

KSBG, DN150, VAN THỞ KSPC, MODEL KSBG / KSGS, THÂN NHÔM, THÉP, INOX, BÍCH ANSI 150#RF/JIS10K (KSBG/GS TYPE PIPE AWAY PRESSURE VACUUM RELIEF VALVE)

109.000.000 đ
Các mô hình van chân không áp suất KSBG và KSGS là một thiết kế tiên tiến cho các ứng dụng đường ống.
Được thiết kế sản xuất và thử nghiệm theo mã API 2000, các van này sử dụng các công nghệ mới nhất để bảo vệ chống lại áp suất dương hoặc chân không và ngăn không khí, làm mất bay hơi sản phẩm và giúp chứa hơi độc và có khả năng gây nổ.

The model KSBG and KSGS pressure vacuum valves are an advanced design for pipe away applications.
Designed manufactured and tested according to the API 2000 code, these valves utilize the latest technologies to provide protection against positive or vacuum over pressure and prevent air intake, evaporative losses of product and help to contain odorous and potentially explosive vapours.
MODEL- KSBBJ/JS, VAN THỞ KSPC, MODEL-KSBBJ/JS THÂN NHÔM, THÉP, INOX, BÍCH ANSI (KSBBJ/JS TYPE PRESSURE VACUUM RELIEF VALVE)

MODEL- KSBBJ/JS, VAN THỞ KSPC, MODEL-KSBBJ/JS THÂN NHÔM, THÉP, INOX, BÍCH ANSI (KSBBJ/JS TYPE PRESSURE VACUUM RELIEF VALVE)

99.900.000 đ

The model KSBBJ and KSBBJS pressure vacuum valves are an advanced design for vent to atmosphere applications.
Designed manufactured and tested according to the API 2000 code, these valves utilize the latest technologies to provide protection against positive or vacuum over pressure and prevent air intake, evaporative losses of product and help to contain odorous and potentially explosive vapours.

Các van chân không áp suất mô hình KSBBJ và KSBBJS là một thiết kế tiên tiến cho các ứng dụng thông hơi.
Được thiết kế sản xuất và thử nghiệm theo mã API 2000, các van này sử dụng các công nghệ mới nhất để bảo vệ chống lại áp suất dương hoặc chân không và ngăn không khí, làm mất bay hơi sản phẩm và giúp chứa hơi độc và có khả năng gây nổ.

MODEL: KSBB, SIZE: DN200, VAN THỞ THÂN THÉP, LẮP BÍCH ANSI 150# RF, KSPC - HÀN QUỐC

MODEL: KSBB, SIZE: DN200, VAN THỞ THÂN THÉP, LẮP BÍCH ANSI 150# RF, KSPC - HÀN QUỐC

98.000.000 đ
MÔ TẢ

VAN THỞ MODEL KSBB

 • Các van thở model KSBB là một thiết kế tiên tiến cho các ứng dụng thông hơi.
 • Được thiết kế sản xuất và thử nghiệm theo tiêu chuẩn API 2000, các van này sử dụng các công nghệ mới nhất để bảo vệ hơi quá áp (áp suất dương) hoặc áp suất âm (áp chân không) và ngăn chặn không cho không khí vào bồn hoặc làm thất thoát, bay hơi sản phẩm ra ngoài, giúp chứa các loại hơi có mùi và có khả năng gây nổ.

Van thở  là loại van lắp đặt trên bồn chứa cố định như: xăng dầu, chất dể cháy nổ để tránh bồn có áp lực quá cao hoặc quá thấp làm cho bể chứa bị phá hủy. 

MODEL- KSBJVAN THỞ MODEL-KSBJ-THÂN NHÔM, THÉP, INOX, BÍCH ANSI (KSBJ TYPE VACUUM BREAKER)

MODEL- KSBJVAN THỞ MODEL-KSBJ-THÂN NHÔM, THÉP, INOX, BÍCH ANSI (KSBJ TYPE VACUUM BREAKER)

89.900.000 đ

Designed to release accumulated air pockets from the system, while pressured pipeline, Air Pockets Increase energy consumption because pumping operation will be at higher water heads to overcome Pressured air.
Được thiết kế để giải phóng các túi khí tích lũy từ hệ thống, trong khi đường ống bị áp lực, Air Pockets Tăng mức tiêu thụ năng lượng vì hoạt động bơm sẽ ở các đầu nước cao hơn để khắc phục Không khí bị áp lực.

MODEL- KSVB VAN THỞ MODEL-KSVB-THÂN NHÔM, THÉP, INOX, BÍCH ANSI (KSVB TYPE VACUUM RELIEF VALVE)

MODEL- KSVB VAN THỞ MODEL-KSVB-THÂN NHÔM, THÉP, INOX, BÍCH ANSI (KSVB TYPE VACUUM RELIEF VALVE)

89.900.000 đ

Designed manufactured and tested according to the API 2000 code.
Utilize the latest technologies to provide protection against positive or vacuum over pressure and prevent air intake, evaporative losses of product and help to contain odorous and potentially explosive vapours.
Được thiết kế sản xuất và thử nghiệm theo mã API 2000.
Sử dụng các công nghệ mới nhất để bảo vệ chống lại áp suất dương hoặc chân không và ngăn chặn việc hút không khí, làm mất bay hơi sản phẩm và giúp chứa hơi độc và có khả năng gây nổ.

MODEL: KSBB SIZE: DN50, VAN THỞ THÂN NHÔM, LẮP BÍCH ANSI 150# FF

MODEL: KSBB SIZE: DN50, VAN THỞ THÂN NHÔM, LẮP BÍCH ANSI 150# FF

29.149.000 đ
MÔ TẢ

VAN THỞ MODEL KSBB / KSBS

 • Các van thở model KSBB và KSBS là một thiết kế tiên tiến cho các ứng dụng thông hơi.
 • Được thiết kế sản xuất và thử nghiệm theo tiêu chuẩn API 2000, các van này sử dụng các công nghệ mới nhất để bảo vệ hơi quá áp (áp suất dương) hoặc áp suất âm (áp chân không) và ngăn chặn không cho không khí vào bồn hoặc làm thất thoát, bay hơi sản phẩm ra ngoài, giúp chứa các loại hơi có mùi và có khả năng gây nổ.

Van thở  là loại van lắp đặt trên bồn chứa cố định như: xăng dầu, chất dể cháy nổ để tránh bồn có áp lực quá cao hoặc quá thấp làm cho bể chứa bị phá hủy. 

MODEL: KSBD, SIZE: DN50, VAN THỞ THÂN NHÔM KSPC HÀN QUỐC

MODEL: KSBD, SIZE: DN50, VAN THỞ THÂN NHÔM KSPC HÀN QUỐC

29.000.000 đ

VAN THỞ TRÊN ĐƯỜNG ỐNG, MODEL KSBD / DS

 • Các van chân không áp suất KSBD và KSDS kiểu dáng là một thiết kế tiên tiến cho các ứng dụng đường ống.
 • Được thiết kế sản xuất và thử nghiệm theo mã API 2000.
 • Sử dụng các công nghệ mới nhất để bảo vệ chống lại áp suất dương hoặc chân không và ngăn chặn không khí, làm mất bay hơi sản phẩm và giúp chứa hơi độc và có khả năng gây nổ.
MODEL: KSBB, SIZE: DN100, VAN THỞ THÂN NHÔM, LẮP BÍCH ANSI 150# FF

MODEL: KSBB, SIZE: DN100, VAN THỞ THÂN NHÔM, LẮP BÍCH ANSI 150# FF

28.479.000 đ
MÔ TẢ

VAN THỞ MODEL KSBB

 • Các van thở model KSBB là một thiết kế tiên tiến cho các ứng dụng thông hơi.
 • Được thiết kế sản xuất và thử nghiệm theo tiêu chuẩn API 2000, các van này sử dụng các công nghệ mới nhất để bảo vệ hơi quá áp (áp suất dương) hoặc áp suất âm (áp chân không) và ngăn chặn không cho không khí vào bồn hoặc làm thất thoát, bay hơi sản phẩm ra ngoài, giúp chứa các loại hơi có mùi và có khả năng gây nổ.

Van thở  là loại van lắp đặt trên bồn chứa cố định như: xăng dầu, chất dể cháy nổ để tránh bồn có áp lực quá cao hoặc quá thấp làm cho bể chứa bị phá hủy. 

MODEL: KSBJ, SIZE: DN50, VAN HỒI LƯU CHÂN KHÔNG THÂN NHÔM

MODEL: KSBJ, SIZE: DN50, VAN HỒI LƯU CHÂN KHÔNG THÂN NHÔM

22.000.000 đ
KSBJ TYPE VACUUM BREAKER
 • Designed to release accumulated air pockets from the system, while pressured pipeline, Air Pockets Increase energy consumption because pumping operation will be at higher water heads to overcome Pressured air.
 • Catalog
MODEL: KSBBJ, SIZE: DN50, VAN THỞ THÂN NHÔM, KSPC HÀN QUỐC

MODEL: KSBBJ, SIZE: DN50, VAN THỞ THÂN NHÔM, KSPC HÀN QUỐC

22.000.000 đ
VAN THỞ MODEL KSBBJ & KSBJS
 • Các mô hình van chân không áp suất KSBBJ và KSBBJS là một thiết kế tiên tiến cho các ứng dụng thông hơi.
 • Được thiết kế sản xuất và thử nghiệm theo mã API 2000, các van này sử dụng các công nghệ mới nhất để bảo vệ chống lại áp suất dương hoặc chân không và ngăn không khí, làm mất bay hơi sản phẩm và giúp chứa hơi độc và có khả năng gây nổ.
MODEL: KSPR, DN50, VAN THỞ THÂN NHÔM KSPC HÀN QUỐC

MODEL: KSPR, DN50, VAN THỞ THÂN NHÔM KSPC HÀN QUỐC

21.000.000 đ

KSPR / PS LOẠI ÁP LỰC ÁP LỰC:

 • Các van áp suất chân không model KSPR và KSPS là một thiết kế tiên tiến cho các ứng dụng thông hơi vào khí quyển.
 • Được thiết kế sản xuất và thử nghiệm theo tiêu chuẩn API 2000.
 • Các van này sử dụng các công nghệ mới nhất để bảo vệ chống lại áp suất dương hoặc chân không và ngăn không khí, làm mất bay hơi sản phẩm và giúp chứa hơi độc và có khả năng gây nổ.
MODEL: KSBS, SIZE: DN50, VAN THỞ THÂN NHÔM, LẮP BÍCH ANSI 150# FF

MODEL: KSBS, SIZE: DN50, VAN THỞ THÂN NHÔM, LẮP BÍCH ANSI 150# FF

19.990.000 đ
MÔ TẢ

VAN THỞ MODEL KSBS

 • Các van thở model KSBS là một thiết kế tiên tiến cho các ứng dụng thông hơi.
 • Được thiết kế sản xuất và thử nghiệm theo tiêu chuẩn API 2000, các van này sử dụng các công nghệ mới nhất để bảo vệ hơi quá áp (áp suất dương) hoặc áp suất âm (áp chân không) và ngăn chặn không cho không khí vào bồn hoặc làm thất thoát, bay hơi sản phẩm ra ngoài, giúp chứa các loại hơi có mùi và có khả năng gây nổ.

Van thở  là loại van lắp đặt trên bồn chứa cố định như: xăng dầu, chất dể cháy nổ để tránh bồn có áp lực quá cao hoặc quá thấp làm cho bể chứa bị phá hủy. 

VAN THỞ TOPSAFE HÀN QUỐC MODEL KSBG, THÂN NHÔM/THÉP/INOX, BÍCH ANSI 150#RF/JIS10K/PN16 (PIPE AWAY PRESSURE VACUUM RELIEF VALVE)

VAN THỞ TOPSAFE HÀN QUỐC MODEL KSBG, THÂN NHÔM/THÉP/INOX, BÍCH ANSI 150#RF/JIS10K/PN16 (PIPE AWAY PRESSURE VACUUM RELIEF VALVE)

1.000.000 đ
Các mô hình van chân không áp suất KSBG là một thiết kế tiên tiến cho các ứng dụng đường ống.
Được thiết kế sản xuất và thử nghiệm theo mã API 2000, các van này sử dụng các công nghệ mới nhất để bảo vệ chống lại áp suất dương hoặc chân không và ngăn không khí, làm mất bay hơi sản phẩm và giúp chứa hơi độc và có khả năng gây nổ.
 
VAN THỞ TOPSAFE MODEL KSBB, THÂN NHÔM, LẮP BÍCH ANSI 150# FF/ PN16/ JIS10K/ JIS5K

VAN THỞ TOPSAFE MODEL KSBB, THÂN NHÔM, LẮP BÍCH ANSI 150# FF/ PN16/ JIS10K/ JIS5K

1.000.000 đ
MÔ TẢ

VAN THỞ MODEL KSBB

 • Các van thở model KSBB là một thiết kế tiên tiến cho các ứng dụng thông hơi.
 • Được thiết kế sản xuất và thử nghiệm theo tiêu chuẩn API 2000, các van này sử dụng các công nghệ mới nhất để bảo vệ hơi quá áp (áp suất dương) hoặc áp suất âm (áp chân không) và ngăn chặn không cho không khí vào bồn hoặc làm thất thoát, bay hơi sản phẩm ra ngoài, giúp chứa các loại hơi có mùi và có khả năng gây nổ.

Van thở  là loại van lắp đặt trên bồn chứa cố định như: xăng dầu, chất dể cháy nổ để tránh bồn có áp lực quá cao hoặc quá thấp làm cho bể chứa bị phá hủy. 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây