VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP
HOTLINE: +840902720814
Tìm thấy tất cả những gì bạn cần về van công nghiệp
KSVR//VS VAN THỞ MODEL-KSVR//KSVS THÂN NHÔM, THÉP, INOX, BÍCH ANSI (KSVR/VS TYPE VACUUM RELIEF VALVE)

KSVR//VS VAN THỞ MODEL-KSVR//KSVS THÂN NHÔM, THÉP, INOX, BÍCH ANSI (KSVR/VS TYPE VACUUM RELIEF VALVE)

0 đ
Designed manufactured and tested according to the API 2000 code.
Utilize the latest technologies to provide protection against positive or vacuum over pressure and prevent air intake, evaporative losses of product and help to contain odorous and potentially explosive vapours. 
 
Được thiết kế sản xuất và thử nghiệm theo mã API 2000.
Sử dụng các công nghệ mới nhất để bảo vệ chống lại áp suất dương hoặc chân không và ngăn chặn việc hút không khí, làm mất bay hơi sản phẩm và giúp chứa hơi độc và có khả năng gây nổ.

 

KSBD/DS VAN THỞ MODEL-KSBD/KSDS THÂN NHÔM, THÉP, INOX, BÍCH ANSI (KS KSBD/DS TYPE PIPE AWAY PRESSURE RELIEF VALVE)

KSBD/DS VAN THỞ MODEL-KSBD/KSDS THÂN NHÔM, THÉP, INOX, BÍCH ANSI (KS KSBD/DS TYPE PIPE AWAY PRESSURE RELIEF VALVE)

0 đ
The model KSBD and KSDS pressure vacuum valves are an advanced design for pipe away applications.
Designed manufactured and tested according to the API 2000 code.
Utilize the latest technologies to provide protection against positive or vacuum over pressure and prevent air intake, evaporative losses of product and help to contain odorous and potentially explosive vapours.

Mô hình van chân không áp suất KSBD và KSDS là một thiết kế tiên tiến cho các ứng dụng đường ống.
Được thiết kế sản xuất và thử nghiệm theo mã API 2000.
Sử dụng các công nghệ mới nhất để bảo vệ chống lại áp suất dương hoặc chân không và ngăn chặn việc hút không khí, làm mất bay hơi sản phẩm và giúp chứa hơi độc và có khả năng gây nổ.
KSBBJ/JS - VAN THỞ KSPC (KSBBJ/JS TYPE PRESSURE VACUUM RELIEF VALVE)

KSBBJ/JS - VAN THỞ KSPC (KSBBJ/JS TYPE PRESSURE VACUUM RELIEF VALVE)

0 đ

The model KSBBJ and KSBBJS pressure vacuum valves are an advanced design for vent to atmosphere applications.
Designed manufactured and tested according to the API 2000 code, these valves utilize the latest technologies to provide protection against positive or vacuum over pressure and prevent air intake, evaporative losses of product and help to contain odorous and potentially explosive vapours.

Các van chân không áp suất mô hình KSBBJ và KSBBJS là một thiết kế tiên tiến cho các ứng dụng thông hơi.
Được thiết kế sản xuất và thử nghiệm theo mã API 2000, các van này sử dụng các công nghệ mới nhất để bảo vệ chống lại áp suất dương hoặc chân không và ngăn không khí, làm mất bay hơi sản phẩm và giúp chứa hơi độc và có khả năng gây nổ.

KSBG/GS - VAN THỞ HỒI LƯU ĐƯỜNG ỐNG (KSBG/GS TYPE PIPE AWAY PRESSURE VACUUM RELIEF VALVE)

KSBG/GS - VAN THỞ HỒI LƯU ĐƯỜNG ỐNG (KSBG/GS TYPE PIPE AWAY PRESSURE VACUUM RELIEF VALVE)

0 đ
Các mô hình van chân không áp suất KSBG và KSGS là một thiết kế tiên tiến cho các ứng dụng đường ống.
Được thiết kế sản xuất và thử nghiệm theo mã API 2000, các van này sử dụng các công nghệ mới nhất để bảo vệ chống lại áp suất dương hoặc chân không và ngăn không khí, làm mất bay hơi sản phẩm và giúp chứa hơi độc và có khả năng gây nổ.

The model KSBG and KSGS pressure vacuum valves are an advanced design for pipe away applications.
Designed manufactured and tested according to the API 2000 code, these valves utilize the latest technologies to provide protection against positive or vacuum over pressure and prevent air intake, evaporative losses of product and help to contain odorous and potentially explosive vapours.
VAN THỞ MODEL KSBB, LẮP BÍCH ANSI 150# RF, KSPC - HÀN QUỐC

VAN THỞ MODEL KSBB, LẮP BÍCH ANSI 150# RF, KSPC - HÀN QUỐC

0 đ
MÔ TẢ

VAN THỞ MODEL KSBB

 • Các van thở model KSBB là một thiết kế tiên tiến cho các ứng dụng thông hơi.
 • Được thiết kế sản xuất và thử nghiệm theo tiêu chuẩn API 2000, các van này sử dụng các công nghệ mới nhất để bảo vệ hơi quá áp (áp suất dương) hoặc áp suất âm (áp chân không) và ngăn chặn không cho không khí vào bồn hoặc làm thất thoát, bay hơi sản phẩm ra ngoài, giúp chứa các loại hơi có mùi và có khả năng gây nổ.

Van thở  là loại van lắp đặt trên bồn chứa cố định như: xăng dầu, chất dể cháy nổ để tránh bồn có áp lực quá cao hoặc quá thấp làm cho bể chứa bị phá hủy. 

KSBS - VAN THỞ THÂN NHÔM NỐI BÍCH ANSI 150# FF SIZE 2" (DN50) KSPC HÀN QUỐC

KSBS - VAN THỞ THÂN NHÔM NỐI BÍCH ANSI 150# FF SIZE 2" (DN50) KSPC HÀN QUỐC

19.990.000 đ
MÔ TẢ

VAN THỞ MODEL KSBS

 • Các van thở model KSBS là một thiết kế tiên tiến cho các ứng dụng thông hơi.
 • Được thiết kế sản xuất và thử nghiệm theo tiêu chuẩn API 2000, các van này sử dụng các công nghệ mới nhất để bảo vệ hơi quá áp (áp suất dương) hoặc áp suất âm (áp chân không) và ngăn chặn không cho không khí vào bồn hoặc làm thất thoát, bay hơi sản phẩm ra ngoài, giúp chứa các loại hơi có mùi và có khả năng gây nổ.

Van thở  là loại van lắp đặt trên bồn chứa cố định như: xăng dầu, chất dể cháy nổ để tránh bồn có áp lực quá cao hoặc quá thấp làm cho bể chứa bị phá hủy. 

KSPR - VAN HỒI LƯU KSPC HÀN QUỐC MODEL KSPR (KSPR TYPE PRESSURE RELIEF VLAVE)

KSPR - VAN HỒI LƯU KSPC HÀN QUỐC MODEL KSPR (KSPR TYPE PRESSURE RELIEF VLAVE)

21.000.000 đ
VAN HỒI LƯU KSPC HÀN QUỐC (PRESSURE RELIEF VLAVE)
MODEL KSPR
Tải catalog
MODEL: KSBB, SIZE: DN100, VAN THỞ THÂN NHÔM, LẮP BÍCH ANSI 150# FF

MODEL: KSBB, SIZE: DN100, VAN THỞ THÂN NHÔM, LẮP BÍCH ANSI 150# FF

28.479.000 đ
MÔ TẢ

VAN THỞ MODEL KSBB

 • Các van thở model KSBB là một thiết kế tiên tiến cho các ứng dụng thông hơi.
 • Được thiết kế sản xuất và thử nghiệm theo tiêu chuẩn API 2000, các van này sử dụng các công nghệ mới nhất để bảo vệ hơi quá áp (áp suất dương) hoặc áp suất âm (áp chân không) và ngăn chặn không cho không khí vào bồn hoặc làm thất thoát, bay hơi sản phẩm ra ngoài, giúp chứa các loại hơi có mùi và có khả năng gây nổ.

Van thở  là loại van lắp đặt trên bồn chứa cố định như: xăng dầu, chất dể cháy nổ để tránh bồn có áp lực quá cao hoặc quá thấp làm cho bể chứa bị phá hủy. 

MODEL: KSBD, SIZE: DN50, VAN THỞ THÂN NHÔM KSPC HÀN QUỐC

MODEL: KSBD, SIZE: DN50, VAN THỞ THÂN NHÔM KSPC HÀN QUỐC

29.000.000 đ

VAN THỞ TRÊN ĐƯỜNG ỐNG, MODEL KSBD / DS

 • Các van chân không áp suất KSBD và KSDS kiểu dáng là một thiết kế tiên tiến cho các ứng dụng đường ống.
 • Được thiết kế sản xuất và thử nghiệm theo mã API 2000.
 • Sử dụng các công nghệ mới nhất để bảo vệ chống lại áp suất dương hoặc chân không và ngăn chặn không khí, làm mất bay hơi sản phẩm và giúp chứa hơi độc và có khả năng gây nổ.
KSBJ - VAN THỞ KSPC HÀN QUỐC MODEL KSBJ (KSBJ TYPE VACUUM BREAKER)

KSBJ - VAN THỞ KSPC HÀN QUỐC MODEL KSBJ (KSBJ TYPE VACUUM BREAKER)

29.900.000 đ

KSBJ - VAN THỞ KSPC HÀN QUỐC MODEL KSBJ (KSBJ TYPE VACUUM BREAKER)

KSBB - VAN THỞ THÂN NHÔM NỐI BÍCH ANSI 150# FF MODEL KSBB KSPC HÀN QUỐC (KSBB TYPE BREATHER VALVE)

KSBB - VAN THỞ THÂN NHÔM NỐI BÍCH ANSI 150# FF MODEL KSBB KSPC HÀN QUỐC (KSBB TYPE BREATHER VALVE)

34.000.000 đ
KSBB - VAN THỞ  KSBB KSPC HÀN QUỐC (KSBB TYPE BREATHER VALVE)

 

KSVB - VAN HỒI LƯU CHÂN KHÔNG KSPC HÀN QUỐC MODEL KSVB (KSVB TYPE VACUUM RELIEF VALVE)

KSVB - VAN HỒI LƯU CHÂN KHÔNG KSPC HÀN QUỐC MODEL KSVB (KSVB TYPE VACUUM RELIEF VALVE)

39.000.000 đ

VAN HỒI LƯU CHÂN KHÔNG KSPC HÀN QUỐC (KSVB TYPE VACUUM RELIEF VALVE)
MODEL: KSVB
(VAN TỰ ĐỘNG CHÂN KHÔNG / VAN HÚT CHÂN KHÔNG)

KSPS - VAN HỒI LƯU KSPC HÀN QUỐC (PRESSURE RELIEF VLAVE)

KSPS - VAN HỒI LƯU KSPC HÀN QUỐC (PRESSURE RELIEF VLAVE)

39.900.000 đ

VAN HỒI LƯU KSPC HÀN QUỐC (PRESSURE RELIEF VLAVE)
MODEL KSPS
Tải catalog

KSBG - VAN THỞ KSPC HÀN QUỐC MODEL KSBG (KSBG PIPE AWAY PRESSURE VACUUM RELIEF VALVE)

KSBG - VAN THỞ KSPC HÀN QUỐC MODEL KSBG (KSBG PIPE AWAY PRESSURE VACUUM RELIEF VALVE)

42.000.000 đ
KSBG - VAN THỞ KSPC HÀN QUỐC MODEL KSBG (KSBG PIPE AWAY PRESSURE VACUUM RELIEF VALVE)
Các model van chân không áp suất KSBG là một thiết kế tiên tiến cho các ứng dụng đường ống.
Được thiết kế sản xuất và thử nghiệm theo mã API 2000, các van này sử dụng các công nghệ mới nhất để bảo vệ chống lại áp suất dương hoặc chân không và ngăn không khí, làm mất bay hơi sản phẩm và giúp chứa hơi độc và có khả năng gây nổ.
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây