VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP
HOTLINE: +840902720814
Tìm thấy tất cả những gì bạn cần về van công nghiệp
ĐỒNG HỒ NƯỚC ZENNER ĐỨC MODEL ETKD & ETWD - WATER METERS ETKD AND ETWD

ĐỒNG HỒ NƯỚC ZENNER ĐỨC MODEL ETKD & ETWD - WATER METERS ETKD AND ETWD

1.000.000 đ
ĐỒNG HỒ NƯỚC ZENNER ĐỨC MODEL ETKD & ETWD - WATER METERS ETKD AND ETWD

ETKD/ETWD is a single-jet dry dial water meter for cold and hot water

The counter of the new EKTD has been conceptually newly thought through and technically refined. The result is a counter with a shielded magnetic coupling which delivers virtually perfect results in terms of precision and measuring stability. Thanks to a wide range of technical options, the EKTD is optimally equipped for the future.

The EKTD makes a technical leap forward in development with its newly developed modulator disc. This makes possible non-reactive, electronic scanning with a variable resolution and is the basis for remote reading via radio, M bus or pulse module.

Pulse-ready
Both the ETKD 7 reel model with magnetic counter and the 8 reel model with modulator disc provide the option of reading the counter data remotely.

M bus-ready
Using a special add-on M bus module, the ETKD 8 reel counter model with modulator disc can be integrated into an M bus system, in which all counters on a property are connected together and can be read centrally.

Radio-ready
With the addition of an add-on radio module, the ETKD model with modulator disc and 8 reel counter can be read via radio (WM bus as per OMS). A radio module transmits the counter data to a radio modem and these are relayed to a PC or hand-held computer via Bluetooth.

Performance Characteristics

 • Dry dial register with shielded magnetic coupling
 • Counter equipped with 8 reels as standard
 • Non-reactive scanning for radio, M bus or pulse
 • Counter can be turned through 355°
 • Body available as copper can version (IP 68)
 • Can be installed horizontally or vertically
 • Approved by MID
ETKD / ETWD là đồng hồ nước quay số khô một tia dùng cho nước lạnh và nước nóng
Bộ đếm của EKTD mới đã được hoàn thiện về mặt khái niệm và hoàn thiện về mặt kỹ thuật. Kết quả là một bộ đếm có khớp nối từ được bảo vệ mang lại kết quả gần như hoàn hảo về độ chính xác và độ ổn định của phép đo. Nhờ có một loạt các tùy chọn kỹ thuật, EKTD được trang bị tối ưu cho tương lai.

EKTD tạo ra một bước nhảy vọt về kỹ thuật trong quá trình phát triển với đĩa điều chế mới được phát triển. Điều này làm cho khả năng quét điện tử, không phản ứng với độ phân giải thay đổi và là cơ sở để đọc từ xa qua radio, bus M hoặc mô-đun xung.

Sẵn sàng xung
Cả mô hình cuộn ETKD 7 với bộ đếm từ tính và mô hình cuộn 8 với đĩa điều chế đều cung cấp tùy chọn đọc dữ liệu bộ đếm từ xa.

M bus đã sẵn sàng
Sử dụng mô-đun bus M bổ trợ đặc biệt, mô hình bộ đếm cuộn ETKD 8 với đĩa điều biến có thể được tích hợp vào hệ thống bus M, trong đó tất cả các bộ đếm trên một thuộc tính được kết nối với nhau và có thể được đọc tập trung.

Sẵn sàng cho đài phát thanh
Với việc bổ sung một mô-đun vô tuyến bổ sung, mô hình ETKD với đĩa điều biến và bộ đếm 8 cuộn có thể được đọc qua radio (WM bus theo OMS). Một mô-đun vô tuyến truyền dữ liệu bộ đếm tới một mô-đun vô tuyến và những dữ liệu này được chuyển tiếp đến PC hoặc máy tính cầm tay qua Bluetooth.

Đặc điểm hiệu suất
 • Thanh ghi quay số khô với khớp nối từ được bảo vệ
 • Bộ đếm được trang bị 8 cuộn theo tiêu chuẩn
 • Quét không phản ứng cho radio, bus M hoặc xung
 • Bộ đếm có thể được quay qua 355 °
 • Thân có sẵn như phiên bản lon đồng (IP 68)
 • Có thể được cài đặt theo chiều ngang hoặc chiều dọc
 • Được MID chấp thuận

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ĐỒNG HỒ NƯỚC ZENNER ĐỨC MODEL ETKD-L / WATER METERS ETKD-L WITH POLYMER PLASTIC HOUSING

ĐỒNG HỒ NƯỚC ZENNER ĐỨC MODEL ETKD-L / WATER METERS ETKD-L WITH POLYMER PLASTIC HOUSING

1.000.000 đ
ĐỒNG HỒ NƯỚC ZENNER ĐỨC MODEL ETKD-L / WATER METERS ETKD-L WITH POLYMER PLASTIC HOUSING

ETKD-L is a single-jet dry dial water meter for cold and hot water with a polymer plastic housing

Our developers succeeded in combining the high-precise measuring ETKD-insert with a body of pressure-tight plastics, suitable for use with potable water. The result is the innovative ETKD-L.

The composite housings of the Water Meter consist of a polymer, as light as it is highly stable, which has been used in the automotive industry and in the manufacture of sports equipment and containers for drinking water for many years. The result: extremely low weight with the highest stability and resilience. In addition, the Plastic Water Meters are resistant to corrosion.

Plastic Meters

 • save a lot of energy during the production process
 • cause more than 40% less CO2 during the transportation phase
 • are designed for recycling

Performance Characteristics

 • Dry dial counter with shielded magnetic coupling
 • Counter equipped with 8 reels as standard
 • Non-reactive scanning for radio, M bus or pulse
 • Counter can be turned through 355°
 • Operating pressure PN 16
 • Body available as copper can version (IP 68)
 • Can be installed horizontally or vertically
 • Approved by MID

ETKD-L là đồng hồ nước quay số khô một tia dùng cho nước lạnh và nước nóng có vỏ bằng nhựa polyme
Các nhà phát triển của chúng tôi đã thành công trong việc kết hợp chèn ETKD đo chính xác cao với thân bằng nhựa chịu áp lực, thích hợp để sử dụng với nước uống được. Kết quả là ETKD-L sáng tạo.

Vỏ composite của Đồng hồ nước bao gồm một loại polymer, nhẹ vì nó có độ ổn định cao, đã được sử dụng trong ngành công nghiệp ô tô và sản xuất thiết bị thể thao và bình chứa nước uống trong nhiều năm. Kết quả: trọng lượng cực thấp với độ ổn định và khả năng phục hồi cao nhất. Ngoài ra, Đồng hồ nước bằng nhựa có khả năng chống ăn mòn.

Mét nhựa

tiết kiệm nhiều năng lượng trong quá trình sản xuất
gây ra ít hơn 40% CO2 trong giai đoạn vận chuyển
được thiết kế để tái chế
 
Đặc điểm hiệu suất

 • Bộ đếm quay số khô với khớp nối từ được bảo vệ

 • Bộ đếm được trang bị 8 cuộn theo tiêu chuẩn
  số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

 • Quét không phản ứng cho radio, bus M hoặc xung

 • Bộ đếm có thể được quay qua 355 °

 • Áp suất vận hành PN 16

 • Thân có sẵn như phiên bản lon đồng (IP 68)

 • Có thể được cài đặt theo chiều ngang hoặc chiều dọc

 • Được MID chấp thuận

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ĐỒNG HỒ NƯỚC ZENNER ĐỨC MODEL RTKD-L-M / POSITIVE DISPLACEMENT METER RTKD-L-M AND RTKD-L-N

ĐỒNG HỒ NƯỚC ZENNER ĐỨC MODEL RTKD-L-M / POSITIVE DISPLACEMENT METER RTKD-L-M AND RTKD-L-N

1.000.000 đ
ĐỒNG HỒ NƯỚC ZENNER ĐỨC MODEL RTKD-L-M / POSITIVE DISPLACEMENT METER RTKD-L-M AND RTKD-L-N

Equipped with the newly developed dry dial D-register by ZENNER, the new RTKD-L positive displacement meter is a meter for all who place the highest demands on reliability and measuring accuracy.

The RTKD-L records the flow rate using the volumetric measuring principle and guarantees extremely precise consumption recording (max. Ratio Q3/Q1 = 400) and accounting.

The RTKD-L is equipped with the ZENNER D-register and is available in two versions:

RTKD-L-M with 8-digit-rollers register and modulator disc for non-reactive scanning for radio (wireless M-bus, LPWAN), M-bus or pulse. RTKD-L-N with 7- or 8-digit rollers for different pulse values and retrofittable
with mechanic pulser.
 

Applications

 • For the consumption measuring of cold potable water up to 30° C
 • Water meter for any installation position (not overhead!)

AMR options

 • RTKD-L-N with pulse output (reed) for remote readout
 • Standard pulse value 10 l/pulse, optional 1 l/pulse available

RTKD-L-M serially equipped with communication interface for:

 • Electronic pulser
 • Wired M-bus
 • Radio via wireless M-bus
 • Radio via LPWAN (LoRaWAN™, SIGFOX)

erformance Characteristics

 • Dry dial piston type register with shielded magnetic coupling
 • Almost 50% lighter than a meter with a brass housing
 • Register can be turned through 355°
 • High-quality UV-resistant plastic inspection window
 • Operating pressure MAP 16
 • Available with flood-proof (IP68) hermetically sealed
 • glass/copper register
 • Approved in accordance with MID


Được trang bị thanh ghi D quay số khô mới được phát triển bởi ZENNER, đồng hồ đo độ dịch chuyển dương RTKD-L mới là đồng hồ dành cho tất cả những ai đặt ra yêu cầu cao nhất về độ tin cậy và độ chính xác của phép đo.
RTKD-L ghi lại tốc độ dòng chảy bằng cách sử dụng nguyên tắc đo thể tích và đảm bảo ghi lại mức tiêu thụ cực kỳ chính xác (Tỷ lệ tối đa Q3 / Q1 = 400) và tính toán.

RTKD-L được trang bị ZENNER D-register và có sẵn trong hai phiên bản:

RTKD-L-M với thanh ghi con lăn 8 chữ số và đĩa điều chế để quét không phản ứng cho radio (không dây M-bus, LPWAN), M-bus hoặc xung. RTKD-L-N với con lăn 7 hoặc 8 chữ số cho các giá trị xung khác nhau và có thể trang bị thêm
với máy nghiền bột.

Các ứng dụng

Để đo mức tiêu thụ của nước uống lạnh lên đến 30 ° C
Đồng hồ nước cho mọi vị trí lắp đặt (không phải trên cao!)
Tùy chọn AMR

RTKD-L-N với đầu ra xung (cây sậy) để đọc từ xa
Giá trị xung tiêu chuẩn 10 l / xung, tùy chọn 1 l / xung có sẵn
RTKD-L-M được trang bị nối tiếp với giao diện truyền thông cho:

Xung điện tử

 • Xe buýt M có dây

 • Radio qua M-bus không dây

 • Radio qua LPWAN (LoRaWAN ™, SIGFOX)

Đặc điểm hiệu suất

 • Thanh ghi kiểu piston quay số khô với khớp nối từ được bảo vệ

 • Nhẹ hơn gần 50% so với một mét với vỏ bằng đồng

 • Đăng ký có thể được quay qua 355 °

 • Cửa sổ kiểm tra bằng nhựa cao cấp chống tia UV

 • Áp suất vận hành MAP 16

 • Có sẵn với chống ngập (IP68) kín

 • đăng ký thủy tinh / đồng

 • Được chấp thuận theo MID

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO quasố 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ĐỒNG HỒ NƯỚC ZENNER - ĐỨC - PISTON TYPE WATER METER RNK-L-RP-N

ĐỒNG HỒ NƯỚC ZENNER - ĐỨC - PISTON TYPE WATER METER RNK-L-RP-N

1.000.000 đ
ĐỒNG HỒ NƯỚC NÓNG ZENNER - ĐỨC -  PISTON TYPE WATER METER RNK-L-RP-N

The RNK-L-RP-N is a Volumetric Piston-Type meter for cold potable water

The new series of our volumetric piston meters with protected dial are an improvement of the classical RNK. Our developers succeeded in combining the millionfold proved and high-precise measuring insert with a body of pressure-tight plastics, suitable for use with potable water. The result is the innovative RNK-L-RP-N.

A very low starting flow and reliable performance even with aggressive or dezincification water qualities are its main features. The protected roller counter is reliably readable even under demanding climatic conditions.

The construction principle of the RNK-L-RP-N with direct transmission from the measuring chamber to the counter ensures by standard protection against magnetic or other manipulation attempts or interference.

RNK-L-RP-N is equipped with pulser (Reed) for remote readout.

Performance Characteristics

 • Rugged, light and intelligently conceived
 • Register with protected encapsulated rollers
 • Approx. 50% lighter than meters with brass body
 • Housing made from high-quality UV-resistant polymer composite
 • Working temperature 30°C
 • Operating pressure PN 16
 • Display range 0,02 l to 9999 m³
 • Proven accuracy in any installation position
 • Optional with integrated tamperproof check valve
 • Retrofitable with pulser 0,5 l/pulse
 • Approved in accordance with MID

RNK-L-RP-N là đồng hồ đo dạng piston thể tích cho nước lạnh uống được
Loạt máy đo piston thể tích mới của chúng tôi với mặt số được bảo vệ là một cải tiến của RNK cổ điển. Các nhà phát triển của chúng tôi đã thành công trong việc kết hợp hạt dao đo có độ chính xác cao và đã được chứng minh gấp hàng triệu lần với thân bằng nhựa chịu áp lực, thích hợp để sử dụng với nước uống được. Kết quả là RNK-L-RP-N cải tiến.

Lưu lượng bắt đầu rất thấp và hiệu suất đáng tin cậy ngay cả với chất lượng nước mạnh hoặc khử khoáng là những đặc điểm chính của nó. Bộ đếm con lăn được bảo vệ có thể đọc được một cách đáng tin cậy ngay cả trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt.

Nguyên tắc cấu tạo của RNK-L-RP-N với đường truyền trực tiếp từ buồng đo đến bộ đếm đảm bảo bằng bảo vệ tiêu chuẩn chống lại các nỗ lực hoặc can thiệp từ tính hoặc thao tác khác.

RNK-L-RP-N được trang bị bộ phát xung (Reed) để đọc từ xa.

Đặc điểm hiệu suất
 • Bền chắc, nhẹ và được hình thành thông minh
 • Đăng ký với các con lăn được đóng gói được bảo vệ
 • Khoảng Nhẹ hơn 50% so với mét với thân bằng đồng
 • Vỏ làm từ polyme composite chống tia cực tím chất lượng cao
 • Nhiệt độ làm việc 30 ° C
 • Áp suất vận hành PN 16
 • Phạm vi hiển thị 0,02 l đến 9999 m³
 • Độ chính xác đã được chứng minh ở mọi vị trí lắp đặt
 • Tùy chọn với van kiểm tra chống giả mạo tích hợp
 • Có thể hồi lưu với bộ tạo xung 0,5 l / xung
 • Được chấp thuận theo MID

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ĐỒNG HỒ NƯỚC ZENNER - ĐỨC - WATER METER MTKD-L-N AND MTKD-L-M

ĐỒNG HỒ NƯỚC ZENNER - ĐỨC - WATER METER MTKD-L-N AND MTKD-L-M

1.000.000 đ
ĐỒNG HỒ NƯỚC NÓNG ZENNER - ĐỨC -  WATER METER MTKD-L-N AND MTKD-L-M

The new series of our multi-jet dry dial meter are an improvement of the classical MTKD

Its main features are a low starting flow and reliable perfor- mance even with difficult water qualities or dezincification effects. Constant development guarantees accurate measuring results and the best long-term stability.

The MTKD-L is equipped with the ZENNER D-register and is available in two versions:

MTKD-L-M with 8-digit-rollers register and modulator disc for non-reactive scanning for radio (wireless M-bus, LPWAN), M-bus or pulse. MTKD-L-N with 7- or 8-digit rollers for different pulse values and retrofittable
with mechanic pulser.

Applications

 • For the consumption measuring of cold potable water up to 30° C
 • Water meter for horizontal and vertical installation

AMR options

 • MTKD-L-N with pulse output (reed) for remote readout
 • Standard pulse value 10 l/pulse, optional 1 l/pulse available

MTKD-L-M serially equipped with communication interface for:

 • Electronic pulser
 • Wired M-bus
 • Radio via wireless M-bus
  • Radio via LPWAN (LoRaWAN™, SIGFOX)

Performance Characteristics

 • Almost 50% lighter than a meter with a brass housing
 • Dry dial register with shielded magnetic coupling
 • High-quality UV-resistant plastic inspection window
 • Operating pressure MAP 16
 • Available with flood-proof (IP68) hermetically sealed glass/copper register
 • Approved in accordance with MID

Loạt mới của đồng hồ quay số khô nhiều tia của chúng tôi là một cải tiến của MTKD cổ điển
Các tính năng chính của nó là lưu lượng bắt đầu thấp và hiệu suất đáng tin cậy ngay cả với chất lượng nước khó hoặc các hiệu ứng khử vôi. Sự phát triển không ngừng đảm bảo kết quả đo chính xác và độ ổn định lâu dài tốt nhất.

MTKD-L được trang bị ZENNER D-register và có sẵn trong hai phiên bản:

MTKD-L-M với thanh ghi con lăn 8 chữ số và đĩa điều chế để quét không phản ứng cho radio (không dây M-bus, LPWAN), M-bus hoặc xung. MTKD-L-N với các con lăn 7 hoặc 8 chữ số cho các giá trị xung khác nhau và có thể trang bị thêm
với máy nghiền bột.

Các ứng dụng

Để đo mức tiêu thụ của nước uống lạnh lên đến 30 ° C
Đồng hồ nước lắp đặt ngang và dọc

Tùy chọn AMR

MTKD-L-N với đầu ra xung (cây sậy) để đọc từ xa
Giá trị xung tiêu chuẩn 10 l / xung, tùy chọn 1 l / xung có sẵn
MTKD-L-M được trang bị nối tiếp với giao diện truyền thông cho:
Xung điện tử
Xe buýt M có dây
Radio qua M-bus không dây
Radio qua LPWAN (LoRaWAN ™, SIGFOX)
Đặc điểm hiệu suất
 • Nhẹ hơn gần 50% so với một mét với vỏ bằng đồng
 • Thanh ghi quay số khô với khớp nối từ được bảo vệ
 • Cửa sổ kiểm tra bằng nhựa cao cấp chống tia UV
 • Áp suất vận hành MAP 16
 • Có sẵn với thanh ghi đồng / thủy tinh kín chống ngập (IP68)
 • Được chấp thuận theo MID

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây