VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP
VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP
HOTLINE: +840902720814
Tìm thấy tất cả những gì bạn cần về van công nghiệp
SERIES 65 - VAN CƠ BẢN OCV / OCV BASIC VALVES

SERIES 65 - VAN CƠ BẢN OCV / OCV BASIC VALVES

0 đ

SERIES 65 - VAN CƠ BẢN OCV / OCV BASIC VALVES
Các van điều khiển sê-ri 65 là loại van tự động, được kích hoạt bằng thủy lực, hoạt động bằng màng ngăn, quả cầu con dấu cứng và van mẫu góc. Các van này được thiết kế để sử dụng trong các ứng dụng bảo vệ, bao gồm hệ thống bảo vệ chống lũ lụt, kiểm soát áp suất, nước, bọt và nước biển. Các van bao gồm ba thành phần chính: thân, nắp ca-pô và cụm màng ngăn bên trong.

Mô hình van Untrimmed cơ bản được liệt kê của UL: 65FC

• UL Được liệt kê dưới các danh mục sau:
- “Van cứu trợ máy bơm chữa cháy” (QXZQ)
- "Hệ thống đặc biệt Van kiểm soát nước" Deluge (VLFT)
- “Hệ thống đặc biệt Van điều khiển nước, giảm áp suất & điều khiển áp suất” (VLMT)
• FM được phê duyệt theo các danh mục sau:
- “Van điều chỉnh áp suất nước” (1363)
- “Van giảm áp nước” (1361)
• Phê duyệt loại ABS
• Lửa đã được kiểm tra theo EN ISO 19921

Tham khảo Hướng dẫn lập danh sách UL, Hướng dẫn phê duyệt FM hoặc liên hệ với OCV Fluid Solutions để biết danh sách đầy đủ các ứng dụng và kích thước van đã được phê duyệt.

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi nhu cầu qua Zalo số 0902720814 / 0907450506 / 0766226161 gặp nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc gửi email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn.

Van ngắt bộ lọc Model 119 OCV / OCV Model 119 Filter Separator Shut-Off Valve.

Van ngắt bộ lọc Model 119 OCV / OCV Model 119 Filter Separator Shut-Off Valve.

0 đ

Van ngắt bộ lọc Model 119 OCV / OCV Model 119 Filter Separator Shut-Off Valve.
Model 119 có một mục đích rất cụ thể là ngắt dòng nhiên liệu qua bộ tách lọc trong trường hợp mực nước cao trong bể chứa của bộ tách bộ lọc. Để thực hiện nhiệm vụ này, Model 119 phải hoạt động cùng với một trong các phi công phao giao diện OCV 800 series.

TÍNH NĂNG:

Hệ thống thí điểm công suất cao giúp đóng cửa nhanh chóng
Có thể được bảo dưỡng mà không cần tháo van khỏi dây chuyền.
Nhà máy đã thử nghiệm
Chỉ báo vị trí van

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi nhu cầu qua Zalo số 0902720814 / 0907450506 / 0766226161 gặp nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc gửi email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn.

Model 115-2 OCV - Van ngắt / Van xả điện từ OCV/ OCV Model 115-2 Solenoid Shut-Off/Flush Valves

Model 115-2 OCV - Van ngắt / Van xả điện từ OCV/ OCV Model 115-2 Solenoid Shut-Off/Flush Valves

0 đ

Model 115-2 OCV - Van ngắt / Van xả điện từ
Van ngắt / xả điện từ Model 115-2 có rất nhiều ứng dụng được sử dụng ở mọi nơi cần mở và đóng van bằng điện. Các ví dụ điển hình bao gồm kiểm soát quá trình, thiết bị đầu cuối nạp xăng dầu và kiểm soát mức bể chứa.

TÍNH NĂNG:

Điện từ hoạt động bằng điện cho phép van mở hoặc đóng
Có thể được bảo dưỡng mà không cần thào van ra khỏi đường ống.
Tốc độ phản hồi có thể điều chỉnh
Đã thử nghiệm tại nhà máy và có thể được đặt trước theo yêu cầu

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi nhu cầu qua Zalo số 0902720814 / 0907450506 / 0766226161 gặp nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc gửi email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn.

Model 108-34 - Van chống áp suất ngược / một chiều / ngắt điện từ OCV / OCV Model 108-34 Back Pressure / Check / Solenoid Shut-Off Valve

Model 108-34 - Van chống áp suất ngược / một chiều / ngắt điện từ OCV / OCV Model 108-34 Back Pressure / Check / Solenoid Shut-Off Valve

0 đ

Model 108-34 - Van chống áp suất ngược/ Van một chiều/ Van ngắt điện từ OCV
OCV Model 108-34 Back Pressure/Check/Solenoid Shut-Off Valve


Model 108-34 có thể áp dụng ở bất kỳ nơi nào cần duy trì áp suất ngược tối thiểu, kết hợp với yêu cầu ngăn chặn dòng chảy ngược và bật / tắt hoạt động điện.
Ví dụ điển hình bao gồm hệ thống bơm, hệ thống phân phối nhiên liệu và hệ thống tiếp nhiên liệu bằng van điều khiển áp suất ngược (BPCV).

TÍNH NĂNG:
Áp suất duy trì: Ngăn chặn áp suất đầu vào giảm xuống dưới mức tối thiểu được xác định trước
Điện từ hoạt động bằng điện cho phép van mở (điều khiển áp suất) hoặc tắt (đóng)
Tự động đóng khi đảo ngược áp suất
Hoạt động trên một phạm vi lưu lượng rộng
Áp suất cài đặt có thể điều chỉnh bằng vít đơn
Tốc độ đóng mở nhanh và có thể điều chỉnh
Có thể được bảo dưỡng mà không cần tháo van ra khỏi đường ống.
Đã thử nghiệm tại nhà máy và có thể được đặt trước theo yêu cầu


Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi nhu cầu qua Zalo số 0902720814 / 0907450506 / 0766226161 gặp nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc gửi email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn.

Van kiểm tra áp suất ngược Model 108-3 OCV / OCV Model 108-3 Backpressure Check Valve

Van kiểm tra áp suất ngược Model 108-3 OCV / OCV Model 108-3 Backpressure Check Valve

0 đ

Van kiểm tra áp suất ngược Model 108-3 OCV
OCV Model 108-3 Backpressure Check Valve


Model 108-3 có nhiều ứng dụng: ở bất kỳ đâu hệ thống phải được bảo vệ khỏi áp suất quá cao (giảm nhẹ) hoặc quá thấp (duy trì) và dòng chảy ngược phải được ngăn chặn. Ví dụ điển hình bao gồm hệ thống bơm và hệ thống phân phối nhiên liệu.

TÍNH NĂNG:

Áp suất duy trì: Ngăn chặn áp suất đầu vào giảm xuống dưới mức tối thiểu được xác định trước
Tự động đóng khi đảo ngược áp suất
Hoạt động trên một phạm vi lưu lượng rộng
Áp suất cài đặt có thể điều chỉnh bằng vít đơn
Tốc độ đóng mở nhanh và có thể điều chỉnh
Có thể được bảo dưỡng mà không cần mang van ra khỏi đường ống.
Đã thử nghiệm tại nhà máy và có thể được đặt trước theo yêu cầu


Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi nhu cầu qua Zalo số 0902720814 / 0907450506 / 0766226161 gặp nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc gửi email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn.

Van điều khiển áp suất / duy trì áp suất Model 108-2 OCV / OCV Model 108-2 Pressure Sustaining/ Backpressure Control Valve

Van điều khiển áp suất / duy trì áp suất Model 108-2 OCV / OCV Model 108-2 Pressure Sustaining/ Backpressure Control Valve

0 đ

Van điều khiển áp suất / duy trì áp suất Model 108-2 OCV
OCV Model 108-2 Pressure Sustaining/ Backpressure Control Valve

Model 108-2 có nhiều ứng dụng: ở bất kỳ đâu hệ thống phải được bảo vệ khỏi áp suất quá cao (giảm nhẹ) hoặc quá thấp (duy trì). Các ứng dụng điển hình bao gồm hệ thống bơm và hệ thống phân phối nhiên liệu.

TÍNH NĂNG:

Van giảm áp: Giới hạn áp suất đầu vào bằng cách giảm áp suất dư thừa
Áp suất duy trì: Ngăn chặn áp suất đầu vào giảm xuống dưới mức tối thiểu được xác định trước
Hoạt động trên một phạm vi lưu lượng rộng
Áp suất đầu vào có thể điều chỉnh bằng một vít duy nhất
Mở nhanh chóng; tốc độ đóng có thể điều chỉnh
Có thể bảo dưỡng mà không cần mang van ra khỏi hệ thống đường ống
Đã thử nghiệm tại nhà máy và có thể được đặt trước theo yêu cầu


Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi nhu cầu qua Zalo số 0902720814 / 0907450506 / 0766226161 gặp nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc gửi email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn.

Van an toàn bồn chứa Model 66TS - Model 66TS Tank Safety Valve

Van an toàn bồn chứa Model 66TS - Model 66TS Tank Safety Valve

0 đ

Van an toàn bể Model 66TS - Model 66TS Tank Safety Valve

Van an toàn bồn chứa Model 66TS được thiết kế để tự động cô lập bồn chứa nhiên liệu khỏi thiết bị đầu cuối nạp hoặc điểm chuyển sản phẩm. Được liên kết thủy lực với máy bơm phân phối, van chỉ mở khi máy bơm chạy và đang tạo ra áp suất hiệu quả. Van sẽ tự động đóng khi máy bơm tắt, không tạo được áp suất hoặc trong trường hợp đứt đường dây.

TÍNH NĂNG:

Hoạt động hoàn toàn bằng thủy lực; không có kết nối điện
Buồng kép, mở hoàn toàn, thiết kế giảm áp suất thấp
Giảm nhiệt của áp suất hạ lưu dư thừa
Cung cấp bảo vệ chống chuyền nước
Có khả năng vận hành thủ công
Có thể được bảo dưỡng mà không cần mang van ra khỏi đường ống.
Tiêu chuẩn chỉ báo vị trí van
Nhà máy đã thử nghiệm


Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi nhu cầu qua Zalo số 0902720814 / 0907450506 / 0766226161 gặp nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc gửi email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn.

Van ngắt mức cao Model 8106 - Model 8106 High-Level Shut-Off Valve

Van ngắt mức cao Model 8106 - Model 8106 High-Level Shut-Off Valve

0 đ

Van ngắt mức cao Model 8106 - Model 8106 High-Level Shut-Off Valve
Model 8106 có thể áp dụng ở mọi nơi cần tự động điều khiển mức độ cao trong các bể chứa có chảo nổi, yêu cầu bộ điều khiển phao được gắn bên ngoài bể.

TÍNH NĂNG MODEL:

 

 • Cho phép đổ đầy bình và tắt ở mức cao
 • Buồng phao từ xa gắn trên tường bên ngoài bể
 • Hai đường dây được lắp đặt tại hiện trường giữa van và phao hoa tiêu
 • Có thể được bảo dưỡng mà không cần mang van ra khỏi đường ống.
 • Tốc độ phản hồi có thể điều chỉnh
 • Trình kiểm tra thủ công có sẵn trên phi công phao
 • Đã thử nghiệm tại nhà máy và có thể được đặt trước theo yêu cầu


Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi nhu cầu qua Zalo số 0902720814 / 0907450506 / 0766226161 gặp nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc gửi email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn.

Van ngắt mức cao Model 8104 - Model 8104 High Level Shut-Off Valve

Van ngắt mức cao Model 8104 - Model 8104 High Level Shut-Off Valve

0 đ

Van ngắt mức cao Model 8104 - Model 8104 High Level Shut-Off Valve

Model 8104 có thể áp dụng ở bất cứ nơi nào cần thiết để tự động điều khiển mức cao trong các bể chứa, nơi có thể gắn phao lái vào bên trong bể.

TÍNH NĂNG:

 • Cho phép đổ đầy bình và tắt ở mức cao
 • Phao điều khiển đường vòng gắn từ xa (bên trong bồn chứa)
 • Hai đường dây được lắp đặt tại công trình giữa van và phao
 • Có thể được duy trì mà không cần xóa khỏi hệ thống 
 • Tốc độ phản hồi có thể điều chỉnh
 • Trình kiểm tra thủ công có sẵn trên phao pilot.
 • Đã thử nghiệm tại nhà máy và có thể được đặt trước theo yêu cầu


Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi nhu cầu qua Zalo số 0902720814 / 0907450506 / 0766226161 gặp nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc gửi email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn.

VAN MỘT CHIỀU CLA-VAL - 81-12 Check Valve

VAN MỘT CHIỀU CLA-VAL - 81-12 Check Valve

0 đ

81-12
Van một chiều

Van một chiều Cla-Val Model 81-12 / 681-12 là một Van một chiều hoạt động bằng thủy lực. Van này mở khi áp suất ở đầu vào vượt quá áp suất xả. Tốc độ mở dần dần ngăn chặn đột ngột mở đột ngột. Khi xảy ra sự đảo ngược áp suất, áp suất hạ lưu cao hơn sẽ được áp dụng cho khoang chứa thông qua các đường ống điều khiển, và van đóng chặt nhỏ giọt.

Cla-Val Model 81-12 thực hiện công việc của một van một chiều wafer tiêu chuẩn và cung cấp nhiều lợi ích bổ sung khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng bơm truyền động tốc độ thay đổi nơi cần van một chiều để ngăn dòng chảy trở lại.

Bộ lưu trữ Azbil Model ARF100/200 Hybrid Recorders

Bộ lưu trữ Azbil Model ARF100/200 Hybrid Recorders

1.000.000 đ
Bộ lưu trữ Azbil Model ARF100/200 Hybrid Recorders

Giá: Liên hệ 

 • Model: ARF100/200
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Bộ lưu trữ Azbil Model SR100/200 Hybrid Recorders

Bộ lưu trữ Azbil Model SR100/200 Hybrid Recorders

1.000.000 đ
Bộ lưu trữ Azbil Model SR100/200 Hybrid Recorders

Giá: Liên hệ 

 • Model: SR100/200
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Bộ điều khiển Azbil Model NX-SVG (*) Smart Device Gateway

Bộ điều khiển Azbil Model NX-SVG (*) Smart Device Gateway

1.000.000 đ
Bộ điều khiển Azbil Model NX-SVG (*) Smart Device Gateway

Giá: Liên hệ 

 • Model: NX-SVG
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Bộ điều khiển Azbil Model C7G Multi-loop Controller with Multifunction Display Model

Bộ điều khiển Azbil Model C7G Multi-loop Controller with Multifunction Display Model

1.000.000 đ
Bộ điều khiển Azbil Model C7G Multi-loop Controller with Multifunction Display Model

Giá: Liên hệ 

 • Model: C7G
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Bộ điều khiển Azbil Model NX-___ Network Instrumentation Modules Controllers

Bộ điều khiển Azbil Model NX-___ Network Instrumentation Modules Controllers

1.000.000 đ
Bộ điều khiển Azbil Model NX-___ Network Instrumentation Modules Controllers

Giá: Liên hệ 

 • Model: NX-
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Bộ điều khiển Azbil Model C35/36 Single Loop Controllers

Bộ điều khiển Azbil Model C35/36 Single Loop Controllers

1.000.000 đ
Bộ điều khiển Azbil Model C35/36 Single Loop Controllers

Giá: Liên hệ 

 • Model: C35/36
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Bộ điều khiển Azbil Model C25/26 Single Loop Controllers

Bộ điều khiển Azbil Model C25/26 Single Loop Controllers

1.000.000 đ
Bộ điều khiển Azbil Model C25/26 Single Loop Controllers

Giá: Liên hệ 

 • Model: C25/26
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Bộ điều khiển Azbil Model C15 Single Loop Controllers

Bộ điều khiển Azbil Model C15 Single Loop Controllers

1.000.000 đ
Bộ điều khiển Azbil Model C15 Single Loop Controllers

Giá: Liên hệ 

 • Model: C15
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Bộ điều khiển Azbil Model C1M Single Loop Controllers

Bộ điều khiển Azbil Model C1M Single Loop Controllers

1.000.000 đ
Bộ điều khiển Azbil Model C1M Single Loop Controllers

Giá: Liên hệ 

 • Model: C1M
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Bộ điều khiển Azbil Model C1A Single Loop Controllers

Bộ điều khiển Azbil Model C1A Single Loop Controllers

1.000.000 đ
Bộ điều khiển và lưu trữ Azbil 
Bộ điều khiển Azbil 
Model C1A Single Loop Controllers

Giá: Liên hệ 

 • Model: C1A
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Đồng hồ đo áp suất nhỏ gọn PTG

Đồng hồ đo áp suất nhỏ gọn PTG

1.000.000 đ
Đồng hồ đo áp suất nhỏ gọn PTG Azbil

Giá: Liên hệ 

 • Model: PTG
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Đồng hồ đo áp suất chênh áp Azbil Model GTX35F/60F/35R/40R for Sanitary Application

Đồng hồ đo áp suất chênh áp Azbil Model GTX35F/60F/35R/40R for Sanitary Application

1.000.000 đ
Đồng hồ đo áp suất chênh áp Azbil
Model GTX35F/60F/35R/40R for Sanitary Application

Giá: Liên hệ 

 • Model: GTX35R/GTX40R
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Đồng hồ đo áp suất chênh áp Azbil Model GTX35R/GTX40R Remote Seal Type

Đồng hồ đo áp suất chênh áp Azbil Model GTX35R/GTX40R Remote Seal Type

1.000.000 đ
Đồng hồ đo áp suất chênh áp Azbil
Model GTX35R/GTX40R Remote Seal Type

Giá: Liên hệ 

 • Model: GTX35R/GTX40R
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Đồng hồ đo áp suất chênh áp Azbil Model GTX35F/GTX60F Flange Type

Đồng hồ đo áp suất chênh áp Azbil Model GTX35F/GTX60F Flange Type

1.000.000 đ
Đồng hồ đo áp suất chênh áp Azbil
Model GTX35F/GTX60F Flange Type

Giá: Liên hệ 

 • Model: GTX35F/GTX60F
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Đồng hồ đo áp suất chênh áp Azbil Model GTX-D

Đồng hồ đo áp suất chênh áp Azbil Model GTX-D

1.000.000 đ
Đồng hồ đo áp suất chênh áp Azbil
Model GTX-D

Giá: Liên hệ 

 • Model: GTX-D
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Đồng hồ đo áp suất tuyệt đối Azbil Model GTX30S/GTX60S Remote Seal Type

Đồng hồ đo áp suất tuyệt đối Azbil Model GTX30S/GTX60S Remote Seal Type

1.000.000 đ
Đồng hồ đo áp suất tuyệt đối Azbil
Model GTX30S/GTX60S Remote Seal Type

Giá: Liên hệ 

 • Model: GTX30S/GTX60S
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Đồng hồ đo áp suất tuyệt đối Azbil Model GTX30A/GTX60A

Đồng hồ đo áp suất tuyệt đối Azbil Model GTX30A/GTX60A

1.000.000 đ
Đồng hồ đo áp suất tuyệt đối Azbil
Model GTX30A/GTX60A

Giá: Liên hệ 

 • Model: GTX30A/GTX60A
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Thiết bị đo áp suất Azbil Model GTX35U/60U/71U/82U Remote Seal Type

Thiết bị đo áp suất Azbil Model GTX35U/60U/71U/82U Remote Seal Type

1.000.000 đ
Thiết bị đo áp suất Azbil
Model GTX35U/60U/71U/82U Remote Seal Type

Giá: Liên hệ 

 • Model: GTX35U/60U/71U/82U
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Thiết bị đo áp suất Azbil Model GTX60G/71G Inline Type

Thiết bị đo áp suất Azbil Model GTX60G/71G Inline Type

1.000.000 đ
Thiết bị đo áp suất Azbil
Model GTX60G/71G Inline Type

Giá: Liên hệ 

 • Model: GTX60G/71G
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Thiết bị đo áp suất Azbil Model GTX60G/71G/82G

Thiết bị đo áp suất Azbil Model GTX60G/71G/82G

1.000.000 đ
Thiết bị đo áp suất Azbil
Model GTX60G/71G/82G

Giá: Liên hệ 

 • Model: GTX60G/71G/82G
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Đồng hồ đo nhiệt độ Azbil - Model YYQS Temperature Sensors for Sanitary Application

Đồng hồ đo nhiệt độ Azbil - Model YYQS Temperature Sensors for Sanitary Application

1.000.000 đ
Thiết bị đo mức & Nhiệt độ Azbil
Đồng hồ đo nhiệt độ Azbil
Model YYQS Temperature Sensors for Sanitary Application

Giá: Liên hệ 

 • Model: YYQS
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Đồng hồ đo nhiệt độ Azbil - Model YY_ _ Thermocouple and RTD Sensors

Đồng hồ đo nhiệt độ Azbil - Model YY_ _ Thermocouple and RTD Sensors

1.000.000 đ
Thiết bị đo mức & Nhiệt độ Azbil
Đồng hồ đo nhiệt độ Azbil
Model YY_ _ Thermocouple and RTD Sensors

Giá: Liên hệ 

 • Model: ATT08
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Đồng hồ đo nhiệt độ Azbil - Model ATT08_ Temperature Transmitter

Đồng hồ đo nhiệt độ Azbil - Model ATT08_ Temperature Transmitter

1.000.000 đ
Thiết bị đo mức & Nhiệt độ Azbil
Đồng hồ đo nhiệt độ Azbil
Model ATT08 Temperature Transmitter

Giá: Liên hệ 

 • Model: ATT08
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Đồng hồ đo mức Azbil Model SLX - Displacement Type

Đồng hồ đo mức Azbil Model SLX - Displacement Type

1.000.000 đ
Thiết bị đo mức & Nhiệt độ Azbil
Đồng hồ đo mức Azbil
Model SLX_ _ Displacement Type

Giá: Liên hệ 

 • Model: SLX
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Đồng hồ đo mức - Model JTL32_/JTL33_ Immersion Type for Liquid

Đồng hồ đo mức - Model JTL32_/JTL33_ Immersion Type for Liquid

1.000.000 đ
Thiết bị đo mức & Nhiệt độ Azbil
Đồng hồ đo mức Azbil
Model JTL32_/JTL33_ Immersion Type for Liquid

Giá: Liên hệ 

 • Model: JTL32_/JTL33
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Đồng hồ đo mức - Model GTX_ _ _ Different Pressure Principle

Đồng hồ đo mức - Model GTX_ _ _ Different Pressure Principle

1.000.000 đ
Thiết bị đo mức & Nhiệt độ Azbil
Đồng hồ đo mức Azbil
Model GTX_ _ _ Different Pressure Principle

Giá: Liên hệ 

 • Model: GTX
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Thiết bị đo lưu lượng Azbil - Đồng hồ đo lưu lượng loại Thermal Mass - Model F7M Micro Flowrate Liquid Flow Meter

Thiết bị đo lưu lượng Azbil - Đồng hồ đo lưu lượng loại Thermal Mass - Model F7M Micro Flowrate Liquid Flow Meter

1.000.000 đ
Thiết bị đo lưu lượng Azbil
Đồng hồ đo lưu lượng loại Thermal Mass
Model F7M Micro Flowrate Liquid Flow Meter

Giá: Liên hệ 

 • Model: F7M
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Thiết bị đo lưu lượng Azbil - Đồng hồ đo lưu lượng loại Thermal Mass - Model F4Q Digital Mass Flow Controller

Thiết bị đo lưu lượng Azbil - Đồng hồ đo lưu lượng loại Thermal Mass - Model F4Q Digital Mass Flow Controller

1.000.000 đ
Thiết bị đo lưu lượng Azbil
Đồng hồ đo lưu lượng loại Thermal Mass
Model F4Q Digital Mass Flow Controller

Giá: Liên hệ 

 • Model: F4Q
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Thiết bị đo lưu lượng Azbil - Đồng hồ đo lưu lượng loại Thermal Mass - Model MCS100 Mass Flow Sensor

Thiết bị đo lưu lượng Azbil - Đồng hồ đo lưu lượng loại Thermal Mass - Model MCS100 Mass Flow Sensor

1.000.000 đ
Thiết bị đo lưu lượng Azbil
Đồng hồ đo lưu lượng loại Thermal Mass
Model MCS100 Mass Flow Sensor

Giá: Liên hệ 

 • Model: MCS100
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Thiết bị đo lưu lượng Azbil - Đồng hồ đo lưu lượng loại Thermal Mass - Model CMS_ _ _ For Air, N2, O2, H2, Ar, CO2…

Thiết bị đo lưu lượng Azbil - Đồng hồ đo lưu lượng loại Thermal Mass - Model CMS_ _ _ For Air, N2, O2, H2, Ar, CO2…

1.000.000 đ
Thiết bị đo lưu lượng Azbil
Đồng hồ đo lưu lượng loại Thermal Mass
Model CMS_ _ _ For Air, N2, O2, H2, Ar, CO2…

Giá: Liên hệ 

 • Model: CMS
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Thiết bị đo lưu lượng Azbil - Đồng hồ đo lưu lượng loại Thermal Mass - Model CMG For Air, CNG, Natural Gas, LPG

Thiết bị đo lưu lượng Azbil - Đồng hồ đo lưu lượng loại Thermal Mass - Model CMG For Air, CNG, Natural Gas, LPG

1.000.000 đ
Thiết bị đo lưu lượng Azbil
Đồng hồ đo lưu lượng loại Thermal Mass
Model CMG_ _ _ For Air, CNG, Natural Gas, LPG

Giá: Liên hệ 

 • Model: CMG
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Thiết bị đo lưu lượng Azbil - Đồng hồ đo lưu lượng loại chênh áp - Differential Pressure Transmitter with Flow Element (Orifices…)

Thiết bị đo lưu lượng Azbil - Đồng hồ đo lưu lượng loại chênh áp - Differential Pressure Transmitter with Flow Element (Orifices…)

1.000.000 đ
Thiết bị đo lưu lượng Azbil
Đồng hồ đo lưu lượng loại chênh áp Azbil
Differential Pressure Transmitter with Flow Element (Orifices…)

Giá: Liên hệ 

 • Model: 
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Thiết bị đo lưu lượng Azbil - Đồng hồ đo lưu lượng loại chênh áp - Model MVC3_ _ Steam Flowmeter

Thiết bị đo lưu lượng Azbil - Đồng hồ đo lưu lượng loại chênh áp - Model MVC3_ _ Steam Flowmeter

1.000.000 đ
Thiết bị đo lưu lượng Azbil
Đồng hồ đo lưu lượng loại chênh áp Azbil
Model MVC3 Steam Flowmeter

Giá: Liên hệ 

 • Model: MVC3
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Thiết bị đo lưu lượng Azbil - Đồng hồ đo lưu lượng loại chênh áp - Model MVC10_ Multivariable Air Flowmeter

Thiết bị đo lưu lượng Azbil - Đồng hồ đo lưu lượng loại chênh áp - Model MVC10_ Multivariable Air Flowmeter

1.000.000 đ
Thiết bị đo lưu lượng Azbil
Đồng hồ đo lưu lượng loại chênh áp Azbil
Model MVC10_ Multivariable Air Flowmeter

Giá: Liên hệ 

 • Model: MVC10
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Thiết bị đo lưu lượng Azbil - Đồng hồ đo lưu lượng loại Vortex - Model MVF_ _ _ Micro Flow for Gas

Thiết bị đo lưu lượng Azbil - Đồng hồ đo lưu lượng loại Vortex - Model MVF_ _ _ Micro Flow for Gas

1.000.000 đ
Thiết bị đo lưu lượng Azbil
Đồng hồ lưu lượng loại điện từ Azbil
Model MVF_ _ _ Micro Flow for Gas

Giá: Liên hệ 

 • Model: MVF
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Thiết bị đo lưu lượng Azbil - Đồng hồ đo lưu lượng loại Vortex - Model AX23_ _ Insertion Type

Thiết bị đo lưu lượng Azbil - Đồng hồ đo lưu lượng loại Vortex - Model AX23_ _ Insertion Type

1.000.000 đ
Thiết bị đo lưu lượng Azbil
Đồng hồ lưu lượng loại điện từ Azbil
Model AX23_ _ Insertion Type

Giá: Liên hệ 

 • Model: AX23
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Thiết bị đo lưu lượng Azbil - Đồng hồ đo lưu lượng loại Vortex - Multivariable Inline Vortex Flow Meter Model AX24

Thiết bị đo lưu lượng Azbil - Đồng hồ đo lưu lượng loại Vortex - Multivariable Inline Vortex Flow Meter Model AX24

1.000.000 đ
Thiết bị đo lưu lượng Azbil
Đồng hồ lưu lượng loại điện từ Azbil
Multivariable Inline Vortex Flow Meter Model AX24

Giá: Liên hệ 

 • Model: AX24
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Thiết bị đo lưu lượng Azbil - Đồng hồ đo lưu lượng loại Vortex - Model AX22_ _ Inline type

Thiết bị đo lưu lượng Azbil - Đồng hồ đo lưu lượng loại Vortex - Model AX22_ _ Inline type

1.000.000 đ
Thiết bị đo lưu lượng Azbil
Đồng hồ lưu lượng loại điện từ Azbil
Model AX22_ _ Inline type

Giá: Liên hệ 

 • Model: AX22
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Thiết bị đo lưu lượng Azbil - Đồng hồ lưu lượng loại điện từ - Model NNK_ _ Open Channel Type

Thiết bị đo lưu lượng Azbil - Đồng hồ lưu lượng loại điện từ - Model NNK_ _ Open Channel Type

1.000.000 đ
Thiết bị đo lưu lượng Azbil
Đồng hồ lưu lượng loại điện từ Azbil
Model NNK_ _ Open Channel Type

Giá: Liên hệ 

 • Model: NNK
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Thiết bị đo lưu lượng Azbil - Đồng hồ lưu lượng loại điện từ - Model MGS28U For Sanitary Use

Thiết bị đo lưu lượng Azbil - Đồng hồ lưu lượng loại điện từ - Model MGS28U For Sanitary Use

1.000.000 đ
Thiết bị đo lưu lượng Azbil
Đồng hồ lưu lượng loại điện từ Azbil
Model MGS28U For Sanitary Use

Giá: Liên hệ 

 • Model: MGS28U
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Thiết bị đo lưu lượng Azbil - Đồng hồ lưu lượng loại điện từ - Model MTG_ _ _ 2-wire type

Thiết bị đo lưu lượng Azbil - Đồng hồ lưu lượng loại điện từ - Model MTG_ _ _ 2-wire type

1.000.000 đ
Thiết bị đo lưu lượng Azbil
Đồng hồ lưu lượng loại điện từ Azbil
Model MTG_ _ _ 2-wire type

Giá: Liên hệ 

 • Model: MTG
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Thiết bị đo lưu lượng Azbil - Đồng hồ lưu lượng loại điện từ - Model MGG11_/MGG18_ 4-wire type Detector

Thiết bị đo lưu lượng Azbil - Đồng hồ lưu lượng loại điện từ - Model MGG11_/MGG18_ 4-wire type Detector

1.000.000 đ
Thiết bị đo lưu lượng Azbil
Đồng hồ lưu lượng loại điện từ Azbil
Model MGG11_/MGG18_ 4-wire type Detector

Giá: Liên hệ 

 • Model: MGG11_/MGG18
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Thiết bị đo lưu lượng Azbil - Đồng hồ lưu lượng loại điện từ - Model MGG14C/MGG10C 4-wire type Converter

Thiết bị đo lưu lượng Azbil - Đồng hồ lưu lượng loại điện từ - Model MGG14C/MGG10C 4-wire type Converter

1.000.000 đ
Thiết bị đo lưu lượng Azbil
Đồng hồ lưu lượng loại điện từ Azbil
Model MGG14C/MGG10C 4-wire type Converter

Giá: Liên hệ 

 • Model: MGG14C/MGG10C
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Cảm biến động đất Azbil - Seismic Detector Model VBC7000

Cảm biến động đất Azbil - Seismic Detector Model VBC7000

1.000.000 đ
Cảm biến & Công tắc hành trình
Cảm biến động đất Azbil - Seismic Detector Model VBC7000

Giá: Liên hệ 

 • Model:
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Cảm biến động đất Azbil - Intelligent Earthquake Sensor

Cảm biến động đất Azbil - Intelligent Earthquake Sensor

1.000.000 đ
Cảm biến & Công tắc hành trình
Cảm biến động đất Azbil - Intelligent Earthquake Sensor

Giá: Liên hệ 

 • Model:
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Công tắc hành trình Azbil - Explosion-Proof Switches Compliant with IEC Standards

Công tắc hành trình Azbil - Explosion-Proof Switches Compliant with IEC Standards

1.000.000 đ
Cảm biến & Công tắc hành trình
Công tắc hành trình Azbil - Explosion-Proof Switches Compliant with IEC Standards

Giá: Liên hệ 

 • Model:
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Công tắc hành trình Azbil - Compact Horizontal Limit Switches (Rugged)

Công tắc hành trình Azbil - Compact Horizontal Limit Switches (Rugged)

1.000.000 đ
Cảm biến & Công tắc hành trình
Công tắc hành trình Azbil - Compact Horizontal Limit Switches (Rugged)

Giá: Liên hệ 

 • Model:
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Công tắc hành trình Azbil - Compact Horizontal Limit Switches

Công tắc hành trình Azbil - Compact Horizontal Limit Switches

1.000.000 đ
Cảm biến & Công tắc hành trình
Công tắc hành trình Azbil - Compact Horizontal Limit Switches

Giá: Liên hệ 

 • Model:
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Công tắc hành trình Azbil - Waterproof Vertical Type Limit Switches

Công tắc hành trình Azbil - Waterproof Vertical Type Limit Switches

1.000.000 đ
Cảm biến & Công tắc hành trình
Công tắc hành trình Azbil - Waterproof Vertical Type Limit Switches

Giá: Liên hệ 

 • Model:
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Công tắc hành trình Azbil - All Stainless Steel Limit Switches

Công tắc hành trình Azbil - All Stainless Steel Limit Switches

1.000.000 đ
Cảm biến & Công tắc hành trình
Công tắc hành trình Azbil - All Stainless Steel Limit Switches

Giá: Liên hệ 

 • Model:
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Công tắc hành trình Azbil - Outdoor Limit Switches

Công tắc hành trình Azbil - Outdoor Limit Switches

1.000.000 đ
Cảm biến & Công tắc hành trình
Công tắc hành trình Azbil - Outdoor Limit Switches

Giá: Liên hệ 

 • Model:
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Công tắc hành trình Azbil - Ultra-Long Life, General-Purpose Compact Limit Switches

Công tắc hành trình Azbil - Ultra-Long Life, General-Purpose Compact Limit Switches

1.000.000 đ
Cảm biến & Công tắc hành trình
Công tắc hành trình Azbil - Ultra-Long Life, General-Purpose Compact Limit Switches

Giá: Liên hệ 

 • Model:
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Công tắc hành trình Azbil - Spatter-Guarded Limit Switches

Công tắc hành trình Azbil - Spatter-Guarded Limit Switches

1.000.000 đ
Cảm biến & Công tắc hành trình
Công tắc hành trình Azbil - Spatter-Guarded Limit Switches

Giá: Liên hệ 

 • Model:
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Công tắc hành trình Azbil - General Purpose Compact Limit Switches

Công tắc hành trình Azbil - General Purpose Compact Limit Switches

1.000.000 đ
Cảm biến & Công tắc hành trình
Công tắc hành trình Azbil - General Purpose Compact Limit Switches

Giá: Liên hệ 

 • Model:
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Công tắc hành trình Azbil - Compact plastic limit switches with positive opening mechanism

Công tắc hành trình Azbil - Compact plastic limit switches with positive opening mechanism

1.000.000 đ
Cảm biến & Công tắc hành trình
Công tắc hành trình Azbil - Compact plastic limit switches with positive opening mechanism

Giá: Liên hệ 

 • Model:
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Công tắc hành trình Azbil - Compact Die-Cast Limit Switches with Positive Opening Mechanism

Công tắc hành trình Azbil - Compact Die-Cast Limit Switches with Positive Opening Mechanism

1.000.000 đ
Cảm biến & Công tắc hành trình
Công tắc hành trình Azbil - Compact Die-Cast Limit Switches with Positive Opening Mechanism

Giá: Liên hệ 

 • Model:
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Công tắc hành trình Azbil - Limit Switches with Positive Opening Mechanism

Công tắc hành trình Azbil - Limit Switches with Positive Opening Mechanism

1.000.000 đ
Cảm biến & Công tắc hành trình
Công tắc hành trình Azbil - Limit Switches with Positive Opening Mechanism

Giá: Liên hệ 

 • Model:
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Cảm biến tiệm cận Azbil - DC3-wire Square Proximity Switches

Cảm biến tiệm cận Azbil - DC3-wire Square Proximity Switches

1.000.000 đ
Cảm biến & Công tắc hành trình
Cảm biến tiệm cận Azbil - DC3-wire Square Proximity Switches

Giá: Liên hệ 

 • Model:
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Cảm biến tiệm cận Azbil - Vehicle-Mounted Square Proximity Switches

Cảm biến tiệm cận Azbil - Vehicle-Mounted Square Proximity Switches

1.000.000 đ
Cảm biến & Công tắc hành trình
Cảm biến tiệm cận Azbil - Vehicle-Mounted Square Proximity Switches

Giá: Liên hệ 

 • Model:
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Cảm biến tiệm cận Azbil - DC2-wire Square Proximity Switches

Cảm biến tiệm cận Azbil - DC2-wire Square Proximity Switches

1.000.000 đ
Cảm biến & Công tắc hành trình
Cảm biến tiệm cận Azbil - DC2-wire Square Proximity Switches

Giá: Liên hệ 

 • Model:
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Cảm biến tiệm cận Azbil - Amplifier-Contained Compact Proximity Switches

Cảm biến tiệm cận Azbil - Amplifier-Contained Compact Proximity Switches

1.000.000 đ
Cảm biến & Công tắc hành trình
Cảm biến tiệm cận Azbil - Amplifier-Contained Compact Proximity Switches

Giá: Liên hệ 

 • Model:
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Cảm biến tiệm cận Azbil - DC3-Wire Cylindrical Proximity Switches

Cảm biến tiệm cận Azbil - DC3-Wire Cylindrical Proximity Switches

1.000.000 đ
Cảm biến & Công tắc hành trình
Cảm biến tiệm cận Azbil
DC3-Wire Cylindrical Proximity Switches

Giá: Liên hệ 

 • Model:
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Cảm biến tiệm cận Azbil - AC/DC2-wire Type Cylindrical Proximity Switches

Cảm biến tiệm cận Azbil - AC/DC2-wire Type Cylindrical Proximity Switches

1.000.000 đ
Cảm biến & Công tắc hành trình
Cảm biến tiệm cận Azbil
AC/DC2-wire Type Cylindrical Proximity Switches

Giá: Liên hệ 

 • Model:
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Cảm biến tiệm cận Azbil - DC2-Wire Unshielded Cylindrical Proximity Switches

Cảm biến tiệm cận Azbil - DC2-Wire Unshielded Cylindrical Proximity Switches

1.000.000 đ
Cảm biến & Công tắc hành trình
Cảm biến tiệm cận Azbil
DC2-Wire Unshielded Cylindrical Proximity Switches

Giá: Liên hệ 

 • Model:
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Cảm biến tiệm cận Azbil - DC2-Wire Aluminum-Chip Resistant Cylindrical Proximity Switches

Cảm biến tiệm cận Azbil - DC2-Wire Aluminum-Chip Resistant Cylindrical Proximity Switches

1.000.000 đ
Cảm biến & Công tắc hành trình
Cảm biến tiệm cận Azbil
DC2-Wire Aluminum-Chip Resistant Cylindrical Proximity Switches

Giá: Liên hệ 

 • Model:
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Cảm biến tiệm cận Azbil - DC2-Wire Environment-Resistant Cylindrical Proximity Switches

Cảm biến tiệm cận Azbil - DC2-Wire Environment-Resistant Cylindrical Proximity Switches

1.000.000 đ
Cảm biến & Công tắc hành trình
Cảm biến tiệm cận Azbil
DC2-Wire Environment-Resistant Cylindrical Proximity Switches

Giá: Liên hệ 

 • Model:
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Cảm biến tiệm cận Azbil - Stainless Steel Sensing Face Proximity Switch

Cảm biến tiệm cận Azbil - Stainless Steel Sensing Face Proximity Switch

1.000.000 đ
Cảm biến & Công tắc hành trình
Cảm biến tiệm cận Azbil
Stainless Steel Sensing Face Proximity Switch

Giá: Liên hệ 

 • Model:
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Cảm biến tiệm cận Azbil - DC2-Wire Spatter-Guarded Cylindrical Proximity Switches

Cảm biến tiệm cận Azbil - DC2-Wire Spatter-Guarded Cylindrical Proximity Switches

1.000.000 đ
Cảm biến & Công tắc hành trình
Cảm biến tiệm cận Azbil
DC2-Wire Spatter-Guarded Cylindrical Proximity Switches

Giá: Liên hệ 

 • Model: DC2-Wire
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Cảm biến tiệm cận Azbil - DC2-Wire Cylindrical Long-Distance No-Polarity Proximity Switches

Cảm biến tiệm cận Azbil - DC2-Wire Cylindrical Long-Distance No-Polarity Proximity Switches

1.000.000 đ
Cảm biến & Công tắc hành trình
Cảm biến tiệm cận Azbil
DC2-Wire Cylindrical Long-Distance No-Polarity Proximity Switches

Giá: Liên hệ 

 • Model:  DC2-Wire
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Cảm biến tiệm cận Azbil - DC-2P Wire Regular Cylindrical Proximity Switches

Cảm biến tiệm cận Azbil - DC-2P Wire Regular Cylindrical Proximity Switches

1.000.000 đ
Cảm biến & Công tắc hành trình
Cảm biến tiệm cận Azbil
Azbil DC-2P Wire Regular Cylindrical Proximity Switches

Giá: Liên hệ 

 • Model: 
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Cảm biến tiệm cận Azbil - Environment-Resistant Switches

Cảm biến tiệm cận Azbil - Environment-Resistant Switches

1.000.000 đ
Cảm biến & Công tắc hành trình
Cảm biến tiệm cận Azbil
Azbil Environment-Resistant Switches

Giá: Liên hệ 

 • Model: 
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Cảm biến tiệm cận Azbil - Adjustable Proximity Sensors

Cảm biến tiệm cận Azbil - Adjustable Proximity Sensors

1.000.000 đ
Cảm biến & Công tắc hành trình
Cảm biến tiệm cận Azbil
Azbil Adjustable Proximity Sensors

Giá: Liên hệ 

 • Model: 
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Công tắc quang học Azbil - High-Accuracy Position Sensors

Công tắc quang học Azbil - High-Accuracy Position Sensors

1.000.000 đ
Cảm biến & Công tắc hành trình
Công tắc quang học Azbil
Azbil High-Accuracy Position Sensors 

Giá: Liên hệ 

 • Model: 
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Công tắc quang học Azbil - Wet Process Switches and Optical Fiber Units

Công tắc quang học Azbil - Wet Process Switches and Optical Fiber Units

1.000.000 đ
Cảm biến & Công tắc hành trình
Công tắc quang học Azbil
Azbil Wet Process Switches and Optical Fiber Units

Giá: Liên hệ 

 • Model: 
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Công tắc quang học Azbil Fiber Optic Switches

Công tắc quang học Azbil Fiber Optic Switches

1.000.000 đ
Cảm biến & Công tắc hành trình
Công tắc quang học Azbil 
Azbil Fiber Optic Switches 

Giá: Liên hệ 

 • Model: 
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Công tắc quang học Azbil - General-Purpose Photoelectric Switches with Self-Contained Amplifier 

Công tắc quang học Azbil - General-Purpose Photoelectric Switches with Self-Contained Amplifier 

1.000.000 đ
Cảm biến & Công tắc hành trình
Công tắc quang học Azbil
General-Purpose Photoelectric Switches with Self-Contained Amplifier 

Giá: Liên hệ 

 • Model: 
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Azbil Model ATN-110A Ignition Transformer

Azbil Model ATN-110A Ignition Transformer

1.000.000 đ
Hệ thống điều khiển an toàn lò đốt Azbil
Azbil Model ATN-110A Ignition Transformer 

Giá: Liên hệ 

 • Model: ATN-110A
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Azbil Model ECM3000 Control Motor for Butterfly Valves / Dampers

Azbil Model ECM3000 Control Motor for Butterfly Valves / Dampers

1.000.000 đ
Hệ thống điều khiển an toàn lò đốt Azbil
Azbil Model ECM3000 Control Motor for Butterfly Valves / Dampers 

Giá: Liên hệ 

 • Model: ECM3000
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Azbil Model CCM21/CCV20 Motorized Gas Valve

Azbil Model CCM21/CCV20 Motorized Gas Valve

1.000.000 đ
Hệ thống điều khiển an toàn lò đốt Azbil
Azbil Model CCM21/CCV20 Motorized Gas Valve

Giá: Liên hệ 

 • Model: CCM21/CCV20
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Azbil Model GV-A Gas Shut-Off Valve

Azbil Model GV-A Gas Shut-Off Valve

1.000.000 đ
Hệ thống điều khiển an toàn lò đốt Azbil
Azbil Model GV-A Gas Shut-Off Valve

Giá: Liên hệ 

 • Model: GV-A
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Azbil Model AUR890 Burner Controllers

Azbil Model AUR890 Burner Controllers

1.000.000 đ
Hệ thống điều khiển an toàn lò đốt Azbil
Model AUR890 Burner Controllers

Giá: Liên hệ 

 • Model: AUR890
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Azbil Model FRS-100 Flame Relay

Azbil Model FRS-100 Flame Relay

1.000.000 đ
Hệ thống điều khiển an toàn lò đốt Azbil
Azbil Model FRS-100 Flame Relay

Giá: Liên hệ 

 • Model: BC-R35
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Azbil Model BC-R35 Burner Controllers

Azbil Model BC-R35 Burner Controllers

1.000.000 đ
Hệ thống điều khiển an toàn lò đốt Azbil
Model BC-R35 Burner Controllers

Giá: Liên hệ 

 • Model: BC-R35
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Azbil Model BC-R25 Burner Controllers

Azbil Model BC-R25 Burner Controllers

1.000.000 đ
Hệ thống điều khiển an toàn lò đốt Azbil
Model BC-R25 Burner Controllers

Giá: Liên hệ 

 • Model: BC-R25
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Azbil Model BC-R15 Burner Controllers

Azbil Model BC-R15 Burner Controllers

1.000.000 đ
Hệ thống điều khiển an toàn lò đốt Azbil
Model BC-R15 Burner Controllers

Giá: Liên hệ 

 • Model: BC-R15
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Azbil Model AUR255 Burner Controller

Azbil Model AUR255 Burner Controller

1.000.000 đ
Hệ thống điều khiển an toàn lò đốt Azbil
Model AUR255 Burner Controller

Giá: Liên hệ 

 • Model: AUR255
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Azbil Model AUR355 Dynamic Self-Checking Burner Controller

Azbil Model AUR355 Dynamic Self-Checking Burner Controller

1.000.000 đ
Hệ thống điều khiển an toàn lò đốt Azbil
Model AUR355 Dynamic Self-Checking Burner Controller

Giá: Liên hệ 

 • Model: AUR355
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Azbil Model AUR455 Dynamic Self-Checking Burner Controller

Azbil Model AUR455 Dynamic Self-Checking Burner Controller

1.000.000 đ
Hệ thống điều khiển an toàn lò đốt Azbil
Model AUR455 Dynamic Self-Checking Burner Controller

Giá: Liên hệ 

 • Model: RX-L
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Azbil Model RX-L Burner Control Modules

Azbil Model RX-L Burner Control Modules

1.000.000 đ
Hệ thống điều khiển an toàn lò đốt Azbil
Model RX-L Burner Control Modules

Giá: Liên hệ 

 • Model: RX-L
 • Thương hiệu: AZBIL
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây