VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP
HOTLINE: +84902800728
Tìm thấy tất cả những gì bạn cần về van công nghiệp
ỐNG SẠCH ESLON - SEKISUI NHẬT- DIAPHRAGM VALVE ( Flange Type )

ỐNG SẠCH ESLON - SEKISUI NHẬT- DIAPHRAGM VALVE ( Flange Type )

1.000.000 đ

ỐNG SẠCH ESLON- SEKISUI- DIAPHRAGM VALVE ( Flange Type )
DIAPHRAGM VALVE ( Flange Type )
Size: 15-250

Material :PVC ,HT ;PP, PVDF
 
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ỐNG SẠCH ESLON - SEKISUI NHẬT- ESLON PVDF PIPE and FITTINGS

ỐNG SẠCH ESLON - SEKISUI NHẬT- ESLON PVDF PIPE and FITTINGS

1.000.000 đ

ỐNG SẠCH ESLON- SEKISUI- ESLON PVDF PIPE and FITTINGS
ESLON PVDF PIPE and FITTINGS
Size: 15-200

Material :PVDF-UHP
 
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ỐNG SẠCH ESLON - SEKISUI NHẬT- GASKET

ỐNG SẠCH ESLON - SEKISUI NHẬT- GASKET

1.000.000 đ

ỐNG SẠCH ESLON- SEKISUI- GASKET
GASKET
Size: 13-400

Material :EPDM PTFE FKM and More
 
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ỐNG SẠCH ESLON - SEKISUI NHẬT- STOP FLANG

ỐNG SẠCH ESLON - SEKISUI NHẬT- STOP FLANG

1.000.000 đ

ỐNG SẠCH ESLON- STOP FLANG    
STOP FLANG    
Size: 13-300 

Material :,HI-PVC - HT
 
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ỐNG SẠCH ESLON - SEKISUI NHẬT- TS FLANGE

ỐNG SẠCH ESLON - SEKISUI NHẬT- TS FLANGE

1.000.000 đ

ỐNG SẠCH ESLON- TS FLANGE
TS FLANGE
Size: 13-300 

Material :,HI-PVC - HT
 
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ỐNG SẠCH ESLON - SEKISUI NHẬT- SAMPLING TEE

ỐNG SẠCH ESLON - SEKISUI NHẬT- SAMPLING TEE

1.000.000 đ

ỐNG SẠCH ESLON- SAMPLING TEE
SAMPLING TEE
Size: 65-150

Material :,HI-PVC
 
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ỐNG SẠCH ESLON - SEKISUI NHẬT- BUSHING TEE WHICH FEMALE THREAD

ỐNG SẠCH ESLON - SEKISUI NHẬT- BUSHING TEE WHICH FEMALE THREAD

1.000.000 đ

ỐNG SẠCH ESLON- BUSHING TEE WHICH FEMALE THREAD
BUSHING TEE WHICH FEMALE THREAD
Size: 20-200

Material :,HI-PVC
 
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ỐNG SẠCH ESLON - SEKISUI NHẬT- SUS INSERTED FAUCET VALVE SOCKET

ỐNG SẠCH ESLON - SEKISUI NHẬT- SUS INSERTED FAUCET VALVE SOCKET

1.000.000 đ

ỐNG SẠCH ESLON- SUS INSERTED FAUCET VALVE SOCKET
SUS INSERTED FAUCET VALVE SOCKET
Size: 13-50

Material :,HT
 
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ỐNG SẠCH ESLON - SEKISUI NHẬT- SUS INSERTED FAUCET TEE

ỐNG SẠCH ESLON - SEKISUI NHẬT- SUS INSERTED FAUCET TEE

1.000.000 đ

ỐNG SẠCH ESLON- SUS INSERTED FAUCET TEE
SUS INSERTED FAUCET TEE
Size: 13-25

Material :,HT-PVC 
 
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ỐNG SẠCH ESLON - SEKISUI NHẬT- SUS INSERTED FAUCET ELBOW

ỐNG SẠCH ESLON - SEKISUI NHẬT- SUS INSERTED FAUCET ELBOW

1.000.000 đ

ỐNG SẠCH ESLON- SUS INSERTED FAUCET ELBOW
SUS INSERTED FAUCET ELBOW
Size: 13-25

Material :,HT-PVC 
 
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ỐNG SẠCH ESLON - SEKISUI NHẬT- SUS INSERTED FAUCET SOCKET

ỐNG SẠCH ESLON - SEKISUI NHẬT- SUS INSERTED FAUCET SOCKET

1.000.000 đ

ỐNG SẠCH ESLON- SUS INSERTED FAUCET SOCKET
SUS INSERTED FAUCET SOCKET
Size: 13-25

Material :,HT-PVC 
 
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ỐNG SẠCH ESLON - SEKISUI NHẬT- FAUCET TEE

ỐNG SẠCH ESLON - SEKISUI NHẬT- FAUCET TEE

1.000.000 đ

ỐNG SẠCH ESLON- FAUCET TEE
FAUCET TEE
Size: 13-25

Material :,HI-PVC 
 
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ỐNG SẠCH ESLON- SEKISUI 90° TEE

ỐNG SẠCH ESLON- SEKISUI 90° TEE

1.000.000 đ

ỐNG SẠCH ESLON- SEKISUI TEE

TEE
Size: 13-300

Material :,HI-PVC, HT
 
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ỐNG SẠCH ESLON- SEKISUI -90° BEND

ỐNG SẠCH ESLON- SEKISUI -90° BEND

1.000.000 đ

ỐNG SẠCH ESLON-90° BEND

90° BEND
Size: 200-300

Material :,HI-PVC 
 
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

ỐNG SẠCH ESLON- SEKISUI - NHẬT SOCKET

ỐNG SẠCH ESLON- SEKISUI - NHẬT SOCKET

1.000.000 đ

ỐNG SẠCH ESLON- SEKISUI - SOCKET
SOCKET
Size: 13-300

Material :,HI-PVC, HT
 
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI  - NHẬT- FLOW SENSOR Type 8045 (Electrode Type)

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI - NHẬT- FLOW SENSOR Type 8045 (Electrode Type)

1.000.000 đ

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI - NHẬT- FLOW SENSOR Type 8045
(Electrode Type)
 

Size 15-50

Material : PVC, PDEF, PP

Material ECTFE

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI  - NHẬT- FLOW SENSOR Type 8031 (Pulsed Output)

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI - NHẬT- FLOW SENSOR Type 8031 (Pulsed Output)

1.000.000 đ

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI - NHẬT- FLOW SENSOR Type 8031 (Pulsed Output)
Type 8020(Pulsed Output)
Type 8025(Digital Output )

Material ECTFE

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI  - NHẬT- LOW SENSOR Type 8020(Pulsed Output) Type 8025(Digital Output)

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI - NHẬT- LOW SENSOR Type 8020(Pulsed Output) Type 8025(Digital Output)

1.000.000 đ

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI - NHẬT - FLOW SENSOR
Type 8020(Pulsed Output)
Type 8025(Digital Output )
Size:15-50

Material PVC, PP, PVDF

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI  - NHẬT - FLOW SENSOR Type 8030(Pulsed Output) Type 8035(Digital Output)

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI - NHẬT - FLOW SENSOR Type 8030(Pulsed Output) Type 8035(Digital Output)

1.000.000 đ

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI - FLOW SENSOR
Type 8030(Pulsed Output)
Type 8035(Digital Output)
Size:15-50

Material PVC, PP, PVDF

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI  - NHẬT - SOLENOID VALVE Type 142

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI - NHẬT - SOLENOID VALVE Type 142

1.000.000 đ

VAN TỰ ĐỘNG- SEKISUI - SOLENOID VALVE Type 142
Size:15-50

Material PVC,PVDF

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây