VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP
VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP
HOTLINE: +840902720814
Tìm thấy tất cả những gì bạn cần về van công nghiệp

VAN BI DONGSAN - HÀN QUỐC - SERVICE ITEMS 840H DRILLED HOLE CAGE CONTROL VALVES

VAN BI DONGSAN - HÀN QUỐC - SERVICE ITEMS 840H DRILLED HOLE CAGE CONTROL VALVES

 

Features

Anti-Cavitation ; Hardened material and fully characterized design to minimize cavitation damage caused by very high pressure drop.
One stage, two stages and multi-stages are available depend on process condition. Linear characteristic is most commonly used but EQ% is also available to meet desired flow characteristic.

Low-Noise ; Flexible media. High pressure drop or massive flow application would cause high noise and vibration due to excessive kinetic energy. ISA recommend to control this energy by velocity head concept. CCI design hole diameter, arrangement and number of stages accordingly. Linear characteristic is most commonly used but EQ% is also available to meet desired flow characteristic.

Tight shutoff ; A variety of shutoff classes from ANSI IV through VI are available to meet application requirements.

Sour Gas/ Corrosive Fluid Capable ; The wide choice body and trim materials allows the 840G to be applied to corrosive/ sour gas services with full compliance to NACE requirements.

Quality Assurance/ Quality Control ; All series 840H valves meet the ANSI B16.34 standard of "Valves-Flanged, Threaded, and Butt-welding End". This encompasses the dimensions, construction, testing and rating of all valves supplied. We also perform ANSI standard seat leakage and hydrostatic tests on every valve we build, and operability tests are run on each valve and actuator leaving our factory. Special tests are readily available to meet your specific project needs, including non-destructive testing of valve components and performance testing of actuator controls.

Specifications

The series 840H Drilled hole cage(Anti-cavitation) valve is specially designed to prevent cavitation damage and to minimize hydro dynamic noise and vibration in case of severe service liquid applications. Also the series 840H Drilled hole cage(Low-noise) valve is specially designed to reduce gaseous noise and vibration effectively in case of high pressure drop or massive flow application for flexible media like gas on steam. These special trim design has been proven in a wide variety of applications like Chemical, Power plant, Nuclear Industries, and wherever high performance and reliability is required.

- Valve size : NPS 1/2(DN 15) to NPS 20(DN 500)
- Pressure Rating : ANSI Class 150, 300, 600, 900, 1500 and 2500
- End Connections :
ASME B16.5, Flanged end, RF/RTJ
ASME B16.11, Socket Welding end
ASME B16.25, Butt-welding end
- Materials :
ASTM A216 WCB, WCC
ASTM A271 WC6, WC9
ASTM A351 CF8(M), CF3(M), CN7M
ASTM A352 Duplex
ASTM A352 LCB, LCC
Hastelloy -B/ C
- Trim Design :
Multi-path & Multi-stage design
Anti-cavitation, Low-Noise
- Seat Leakage : Standard -ANSI Class IV, Option -ANSI Class V or VI

Đặc trưng

Chống sâu răng; Vật liệu cứng và thiết kế đặc trưng đầy đủ để giảm thiểu thiệt hại do lỗi do sụt áp rất cao.
Một giai đoạn, hai giai đoạn và nhiều giai đoạn có sẵn tùy thuộc vào điều kiện quy trình. Đặc tính tuyến tính được sử dụng phổ biến nhất nhưng EQ% cũng có sẵn để đáp ứng đặc tính dòng mong muốn.

Tiếng ồn thấp; Phương tiện linh hoạt. Giảm áp suất cao hoặc ứng dụng dòng chảy lớn sẽ gây ra tiếng ồn và độ rung cao do động năng quá mức. ISA khuyến nghị kiểm soát năng lượng này bằng khái niệm đầu vận tốc. CCI thiết kế đường kính lỗ, sắp xếp và số lượng giai đoạn cho phù hợp. Đặc tính tuyến tính được sử dụng phổ biến nhất nhưng EQ% cũng có sẵn để đáp ứng đặc tính dòng mong muốn.

Đóng chặt ; Có nhiều loại ngắt từ ANSI IV đến VI để đáp ứng các yêu cầu ứng dụng.

Khí chua / Chất lỏng có khả năng ăn mòn; Các vật liệu trang trí và thân xe có nhiều lựa chọn cho phép 840G được áp dụng cho các dịch vụ khí ăn mòn / chua với sự tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của NACE.

Bảo đảm chất lượng / kiểm soát chất lượng ; Tất cả các van dòng 840H đều đáp ứng tiêu chuẩn ANSI B16.34 về "Van-bích, ren và đầu hàn mông". Điều này bao gồm kích thước, cấu tạo, thử nghiệm và xếp hạng của tất cả các van được cung cấp. Chúng tôi cũng thực hiện các kiểm tra rò rỉ và kiểm tra thủy tĩnh theo tiêu chuẩn ANSI trên mọi van mà chúng tôi chế tạo, và các kiểm tra khả năng hoạt động được thực hiện trên từng van và thiết bị truyền động rời khỏi nhà máy của chúng tôi. Các bài kiểm tra đặc biệt luôn có sẵn để đáp ứng nhu cầu dự án cụ thể của bạn, bao gồm kiểm tra không phá hủy các thành phần van và kiểm tra hiệu suất của điều khiển cơ cấu chấp hành.

Thông số kỹ thuật

Van lồng lỗ khoan (Chống xâm thực) sê-ri 840H được thiết kế đặc biệt để ngăn ngừa hư hỏng do xâm thực và giảm thiểu tiếng ồn và độ rung động thủy lực trong trường hợp ứng dụng chất lỏng dịch vụ nghiêm trọng. Ngoài ra, dòng van 840H Lồng lỗ khoan (Độ ồn thấp) được thiết kế đặc biệt để giảm tiếng ồn và độ rung khí hiệu quả trong trường hợp giảm áp suất cao hoặc ứng dụng dòng chảy lớn cho các phương tiện linh hoạt như khí trên hơi nước. Thiết kế trang trí đặc biệt này đã được chứng minh trong nhiều ứng dụng khác nhau như Hóa chất, Nhà máy điện, Công nghiệp hạt nhân và bất cứ nơi nào yêu cầu hiệu suất và độ tin cậy cao.

- Kích thước van: NPS 1/2 (DN 15) đến NPS 20 (DN 500)
- Xếp hạng áp suất: ANSI Class 150, 300, 600, 900, 1500 và 2500
- Kết nối cuối:
ASME B16.5, đầu bích, RF / RTJ
ASME B16.11, Đầu hàn ổ cắm
ASME B16.25, đầu hàn mông
- Nguyên vật liệu :
ASTM A216 WCB, WCC
ASTM A271 WC6, WC9
ASTM A351 CF8 (M), CF3 (M), CN7M
ASTM A352 Duplex
ASTM A352 LCB, LCC
Hastelloy -B / C
- Thiết kế Trim:
Thiết kế nhiều đường & nhiều giai đoạn
Chống xâm thực, tiếng ồn thấp
- Rò rỉ ghế: Tiêu chuẩn -ANSI Hạng IV, Tùy chọn -ANSI Hạng V hoặc VI

 Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

Khối lượng:  
1.000.000 đ
Số lượng

VAN BI DONGSAN - HÀN QUỐC - SERVICE ITEMS 840H DRILLED HOLE CAGE CONTROL VALVES

 

Features

Anti-Cavitation ; Hardened material and fully characterized design to minimize cavitation damage caused by very high pressure drop.
One stage, two stages and multi-stages are available depend on process condition. Linear characteristic is most commonly used but EQ% is also available to meet desired flow characteristic.

Low-Noise ; Flexible media. High pressure drop or massive flow application would cause high noise and vibration due to excessive kinetic energy. ISA recommend to control this energy by velocity head concept. CCI design hole diameter, arrangement and number of stages accordingly. Linear characteristic is most commonly used but EQ% is also available to meet desired flow characteristic.

Tight shutoff ; A variety of shutoff classes from ANSI IV through VI are available to meet application requirements.

Sour Gas/ Corrosive Fluid Capable ; The wide choice body and trim materials allows the 840G to be applied to corrosive/ sour gas services with full compliance to NACE requirements.

Quality Assurance/ Quality Control ; All series 840H valves meet the ANSI B16.34 standard of "Valves-Flanged, Threaded, and Butt-welding End". This encompasses the dimensions, construction, testing and rating of all valves supplied. We also perform ANSI standard seat leakage and hydrostatic tests on every valve we build, and operability tests are run on each valve and actuator leaving our factory. Special tests are readily available to meet your specific project needs, including non-destructive testing of valve components and performance testing of actuator controls.

Specifications

The series 840H Drilled hole cage(Anti-cavitation) valve is specially designed to prevent cavitation damage and to minimize hydro dynamic noise and vibration in case of severe service liquid applications. Also the series 840H Drilled hole cage(Low-noise) valve is specially designed to reduce gaseous noise and vibration effectively in case of high pressure drop or massive flow application for flexible media like gas on steam. These special trim design has been proven in a wide variety of applications like Chemical, Power plant, Nuclear Industries, and wherever high performance and reliability is required.

- Valve size : NPS 1/2(DN 15) to NPS 20(DN 500)
- Pressure Rating : ANSI Class 150, 300, 600, 900, 1500 and 2500
- End Connections :
ASME B16.5, Flanged end, RF/RTJ
ASME B16.11, Socket Welding end
ASME B16.25, Butt-welding end
- Materials :
ASTM A216 WCB, WCC
ASTM A271 WC6, WC9
ASTM A351 CF8(M), CF3(M), CN7M
ASTM A352 Duplex
ASTM A352 LCB, LCC
Hastelloy -B/ C
- Trim Design :
Multi-path & Multi-stage design
Anti-cavitation, Low-Noise
- Seat Leakage : Standard -ANSI Class IV, Option -ANSI Class V or VI

Đặc trưng

Chống sâu răng; Vật liệu cứng và thiết kế đặc trưng đầy đủ để giảm thiểu thiệt hại do lỗi do sụt áp rất cao.
Một giai đoạn, hai giai đoạn và nhiều giai đoạn có sẵn tùy thuộc vào điều kiện quy trình. Đặc tính tuyến tính được sử dụng phổ biến nhất nhưng EQ% cũng có sẵn để đáp ứng đặc tính dòng mong muốn.

Tiếng ồn thấp; Phương tiện linh hoạt. Giảm áp suất cao hoặc ứng dụng dòng chảy lớn sẽ gây ra tiếng ồn và độ rung cao do động năng quá mức. ISA khuyến nghị kiểm soát năng lượng này bằng khái niệm đầu vận tốc. CCI thiết kế đường kính lỗ, sắp xếp và số lượng giai đoạn cho phù hợp. Đặc tính tuyến tính được sử dụng phổ biến nhất nhưng EQ% cũng có sẵn để đáp ứng đặc tính dòng mong muốn.

Đóng chặt ; Có nhiều loại ngắt từ ANSI IV đến VI để đáp ứng các yêu cầu ứng dụng.

Khí chua / Chất lỏng có khả năng ăn mòn; Các vật liệu trang trí và thân xe có nhiều lựa chọn cho phép 840G được áp dụng cho các dịch vụ khí ăn mòn / chua với sự tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của NACE.

Bảo đảm chất lượng / kiểm soát chất lượng ; Tất cả các van dòng 840H đều đáp ứng tiêu chuẩn ANSI B16.34 về "Van-bích, ren và đầu hàn mông". Điều này bao gồm kích thước, cấu tạo, thử nghiệm và xếp hạng của tất cả các van được cung cấp. Chúng tôi cũng thực hiện các kiểm tra rò rỉ và kiểm tra thủy tĩnh theo tiêu chuẩn ANSI trên mọi van mà chúng tôi chế tạo, và các kiểm tra khả năng hoạt động được thực hiện trên từng van và thiết bị truyền động rời khỏi nhà máy của chúng tôi. Các bài kiểm tra đặc biệt luôn có sẵn để đáp ứng nhu cầu dự án cụ thể của bạn, bao gồm kiểm tra không phá hủy các thành phần van và kiểm tra hiệu suất của điều khiển cơ cấu chấp hành.

Thông số kỹ thuật

Van lồng lỗ khoan (Chống xâm thực) sê-ri 840H được thiết kế đặc biệt để ngăn ngừa hư hỏng do xâm thực và giảm thiểu tiếng ồn và độ rung động thủy lực trong trường hợp ứng dụng chất lỏng dịch vụ nghiêm trọng. Ngoài ra, dòng van 840H Lồng lỗ khoan (Độ ồn thấp) được thiết kế đặc biệt để giảm tiếng ồn và độ rung khí hiệu quả trong trường hợp giảm áp suất cao hoặc ứng dụng dòng chảy lớn cho các phương tiện linh hoạt như khí trên hơi nước. Thiết kế trang trí đặc biệt này đã được chứng minh trong nhiều ứng dụng khác nhau như Hóa chất, Nhà máy điện, Công nghiệp hạt nhân và bất cứ nơi nào yêu cầu hiệu suất và độ tin cậy cao.

- Kích thước van: NPS 1/2 (DN 15) đến NPS 20 (DN 500)
- Xếp hạng áp suất: ANSI Class 150, 300, 600, 900, 1500 và 2500
- Kết nối cuối:
ASME B16.5, đầu bích, RF / RTJ
ASME B16.11, Đầu hàn ổ cắm
ASME B16.25, đầu hàn mông
- Nguyên vật liệu :
ASTM A216 WCB, WCC
ASTM A271 WC6, WC9
ASTM A351 CF8 (M), CF3 (M), CN7M
ASTM A352 Duplex
ASTM A352 LCB, LCC
Hastelloy -B / C
- Thiết kế Trim:
Thiết kế nhiều đường & nhiều giai đoạn
Chống xâm thực, tiếng ồn thấp
- Rò rỉ ghế: Tiêu chuẩn -ANSI Hạng IV, Tùy chọn -ANSI Hạng V hoặc VI

 Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

     

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây