VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP
VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP
HOTLINE: +840902720814
Tìm thấy tất cả những gì bạn cần về van công nghiệp

VAN ĐIỀU KHIỂN - AZBIL - NHẬT Cage Valves, Double Seated Valves

VAN ĐIỀU KHIỂN - AZBIL - NHẬT Cage Valves, Double Seated Valves

Key specifications
Size: 1/20" to 24"
Pressure rating: JIS 10 to 63K, JPI 150 to 2500, ANSI 150 to 2500
Temperature range: −196 to 566°C
Materials: Carbon steel, Cr-Mo steel, stainless steel, etc.
Actuators: Air diaphragm motor, piston cylinder
Accessories: Positioner, limit switch, solenoid valve, etc.
For more details, refer to the specification sheet of each model number.

 

A wide range of material specifications

Products can be provided by using different materials for valve stems - e.g., carbon steel is generally used with water, steam, and fuel oil; and high corrosion resistant stainless steel that is essential for controlling corrosive fluids.

Corresponding to service

The excellent anti-cavitation performance of these cage valves plays an essential role in controlling fluids at high temperatures and under high differential pressures. Optional specifications can be applied to reduce aerodynamic noise produced by steam and gas.

Excellent seat leakage performance

Metal sheet tight shut (class V) and soft sheet tight shut (class VI) are available.

Excellent external leakage prevention performance

A bellows seal can be added to valve stems. Increasingly sought-after specifications for gland packings can be applied to comply with fugitive emission regulations of volatile organic compounds.

High control performance

High control performance is achieved by a combination of wide rangeability and a smart valve positioner.
The original internal valve structure adopted by azbil essentially eliminated the shortcomings of conventional double-seated control valves that suffered from reversal of fluid reaction force, thereby achieving stable control.


Thông số kỹ thuật chính
Kích thước: 1/20 "đến 24"
Xếp hạng áp suất: JIS 10 đến 63K, JPI 150 đến 2500, ANSI 150 đến 2500
Phạm vi nhiệt độ: −196 đến 566 ° C
Vật liệu: Thép carbon, thép Cr-Mo, thép không gỉ, v.v.
Thiết bị truyền động: Động cơ màng khí, xi lanh piston
Phụ kiện: Bộ định vị, công tắc giới hạn, van điện từ, v.v.
Để biết thêm chi tiết, tham khảo bảng thông số kỹ thuật của từng số mô hình.


Một loạt các thông số kỹ thuật vật liệu
Sản phẩm có thể được cung cấp bằng cách sử dụng các vật liệu khác nhau cho thân van - ví dụ: thép carbon thường được sử dụng với nước, hơi nước và dầu nhiên liệu; và thép không gỉ chống ăn mòn cao rất cần thiết để kiểm soát chất lỏng ăn mòn.

Tương ứng với dịch vụ
Hiệu suất chống xâm thực tuyệt vời của các van lồng này đóng vai trò thiết yếu trong việc kiểm soát chất lỏng ở nhiệt độ cao và dưới áp suất chênh lệch cao. Thông số kỹ thuật tùy chọn có thể được áp dụng để giảm tiếng ồn khí động học do hơi nước và khí đốt.

Hiệu suất rò rỉ ghế tuyệt vời
Tấm kim loại đóng chặt (lớp V) và tấm đóng chặt mềm (lớp VI) có sẵn.

Hiệu suất chống rò rỉ bên ngoài tuyệt vời
Một con dấu ống thổi có thể được thêm vào thân van. Thông số kỹ thuật ngày càng được tìm kiếm nhiều hơn cho việc đóng gói tuyến có thể được áp dụng để tuân thủ các quy định phát thải chạy trốn của các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi.

Hiệu suất kiểm soát cao
Hiệu suất điều khiển cao đạt được bằng sự kết hợp giữa độ rộng và bộ định vị van thông minh.
Cấu trúc van bên trong ban đầu được áp dụng bởi azbil về cơ bản đã loại bỏ những thiếu sót của van điều khiển hai chỗ thông thường phải chịu sự đảo ngược của lực phản ứng chất lỏng, nhờ đó đạt được sự kiểm soát ổn định.


Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

Khối lượng:  
1.000.000 đ
Số lượng

VAN ĐIỀU KHIỂN - AZBIL - NHẬT Single Seated Valves

Structural drawing Low leakage Pressure Balanced Cage type Control Valves Pressure-balanced cage type control Valve Pressure-balanced cage type control Valve
Valve type Low leakage Pressure Balanced Cage type Control Valves Pressure-balanced cage type control Valve Pressure-balanced cage type control Valve
Model No. AC2 ACP HCB
Size 6" to 24" 1-1/2" to 8" 1-1/2" to 8"
Pressure rating JIS10K to 30K
ANSI/JPI 150 to 600
ANSI/JPI 150 to 600
JIS10K to 40K
ANSI/JPI 150 to 600
JIS10K to 40K
End connection Flanged : RF, RJ
Welded : BW
Flanged : RF, FF, RJ
Welded : SW, BW
Flanged : RF, FF, RJ
Welded : SW, BW
Body material SCPH2
SCS13A/14A
Carbon steel
Stainless steel
Carbon steel
Stainless steel
Trim material A351CF8M
A351CF8M with CoCr-A
SCS14A, SCS14A with CoCr-A
A351CF8M
A351CF8M with CoCr-A
SCS24
SCS24
SCS14A with CoCr-A or Atomloy treatment
SCS16A, SCS16A with CoCr-A
Temperature range -196 to 400°C -196 to 400°C −196 to 566°C
Leakage performance Class V Class IV Class II, III, VI
Cv range 179 to 5820 10 to 795 11 to 850
Range ability 50:1 (option 75:1) 50:1 (option 75:1) 50:1 (option 75:1)
Application
 • Flexible-seat structure
 • General-use process of middle and large diameter piping for petrochemical and chemical plant
General-use process for petrochemical and chemical plant General-use process for petrochemical and chemical plant
Option Low emission gland packing Low emission gland packing
Bellow seal bonnet
Low emission gland packing
Bellow seal bonnet
 
Structural drawing Cage type double seated control valve Large sized pressure balanced cage type control valve Pressure balanced high-pressure cage type control valves
Valve type Cage type double seated control valve Large sized pressure balanced cage type control valve Pressure balanced high-pressure cage type control valves
Model No. VDC ALVB/ALVM HPC
Size 5", 10", 12" 14" to 20" 1-1/2" to 8"
Pressure rating ANSI/JPI 150 to 600
JIS10K to 40K
ALVB: ANSI/JPI 150, JIS10K
ALVM: ANSI/JPI 300, JIS20K
ANSI/JPI 900 to 2500
JIS63K
End connection Flanged : RF, FF, RJ Flanged : RF Flanged : RF, RJ
Welded : SW, BW
Body material Carbon steel
Stainless steel
Carbon steel Carbon steel
Trim material SCS24
SCS14A with CoCr-A or Atomloy treatment
SCS16A, SCS16A with CoCr-A
SCS24 SCS24
304SS with Atomloy treatment
304SS with CoCr-A and Atomloy treatment
Temperature range -195 to 600°C -5 to 200°C -5 to 566°C
Leakage performance Class II, VI Class IV Class III
Cv range 99 to 1440 1440 to 3970 Class 1500 or less : 12 to 700
Class 2500 : 12 to 520
Range ability 30:1 (option 50:1) 50:1 50:1 (option 75:1)
Application General-use process for petrochemical and chemical plant
 • Seal ring structure
 • General-use process for petrochemical and chemical plant
High temperature and high pressure steam of boiler and turbine unit for power plant and private power generation
Option Bellow seal bonnet, steam jacket - -
 
Structural drawing High pressure service cage type double seated control vavles Top & bottom guided double seat control valve Low-noise cage type control valve
Valve type High pressure service cage type double seated control vavles Top & bottom guided double seat control valve Low-noise cage type control valve
Model No. VDC ADVB/ADVM ACN
Size 4", 5", 6" 6" to 12" 1-1/2" to 8"
Pressure rating ANSI/JPI 900 to 2500
JIS63K
ADVB: ANSI/JPI 150, JIS10K
ADVM: ANSI/JPI 300, JIS16K to 30K
ANSI/JPI 150 to 600
JIS10K to 40K
End connection Flanged : RF, RJ
Welded : SW, BW
Flanged : RF Flanged : RF, FF, RJ
Welded : SW, BW
Body material Carbon steel
Stainless steel
Carbon steel
Stainless steel
Carbon steel
Stainless steel
Trim material SCS24
SCS14A, SCS14A with CoCr-A,
SCS14A with Atomloy treatment
SCS16A, SCS16A with CoCr-A
316SS, 316SS with CoCr-A
630SS
A351CF8M, A351CF8M with CoCr-A
Temperature range 0 to 520°C -45 to 400°C -196 to 400°C
Leakage performance Class II, III Class IV Class IV
Cv range Class 1500 or less : 56 to 315
Class 2500 : 39 to 210
215 to 1580 11 to 580
Range ability 30:1 (option 50:1) 50:1 50:1
Application High temperature and high pressure steam of boiler and turbine unit for power plant and private power generation
 • Top & bottom guided double seat structure
 • Hydrocarbon process for refinery and petrochmical plant
 • Multi-hole type 2-stage cage guided with seal ring
 • Noise reduction of compressed fluid (ex. steam, air, gases etc.)
Option - Low emission gland packing Low emission gland packing
Bellow seal bonnet
 
Structural drawing Low-noise cage type control valve Low-noise cage type double seated control valve High pressure service low-noise cage type double seated control valve
Valve type Low-noise cage type control valve Low-noise cage type double seated control valve High pressure service low-noise cage type double seated control valve
Model No. HCN VDN VDN
Size 1-1/2" to 8" 10", 12" 1-1/2" to 12"
Pressure rating ANSI/JPI 150 to 600
JIS10K to 40K
ANSI/JPI 150 to 600
JIS10K to 40K
ANSI/JPI 900 to 2500
JIS63K
End connection Flanged : RF, FF, RJ
Welded : SW, BW
Flanged : RF, FF, RJ Flanged : RF, FF, RJ
Welded : SW, BW
Body material Carbon steel
Stainless steel
Carbon steel
Stainless steel
Carbon steel
Stainless steel
Trim material SCS24
SCS14A, SCS14A with CoCr-A,
SCS14A with Atomloy treatment
- -
Temperature range -196 to 566°C -195 to 600°C 0 to 520°C
Leakage performance Class III - -
Cv range 11 to 580 600 to 860 Class 1500 or less : 14 to 820
Class 2500 : 10 to 580
Range ability 25:1 25:1 30:1
Application
 • Multi-hole type 2-stage cage guided
 • Noise reduction of compressed fluid (ex. steam, air, gases etc.)
 • Multi-hole type 3-stage cage guided
 • Noise reduction of compressed fluid (ex. steam, air, gases etc.)
 • Multi-hole type 3-stage cage guided
 • Noise reduction of compressed fluid (ex. steam, air, gases etc.)
Option Low emission gland packing
Bellow seal bonnet
- -

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

     

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây