VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP
VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP
HOTLINE: +840902720814
Tìm thấy tất cả những gì bạn cần về van công nghiệp

VAN BI DONGSAN - HÀN QUỐC - FORCE BALL VALVE MODEL TWS SERIES

VAN BI DONGSAN - HÀN QUỐC - FORCE BALL VALVE MODEL TWS SERIES

Features

“TRUNNION BALL GUIDE, TOP ENTRY SOFT SEATED & CASITNG DESIGN”

The TWS Series Uni-Piece, Full/ Reduced port, Flanged/ Welded end, trunnion mounted ball valves are designed, constructed and tested strictly in accordance with the latest international standards of API, ASME, BS, and DIN.

On soft seated ball valves a resilient seat seal is inserted into the seat ring to provide a secondary soft seating in addition to the primary metal to metal seating between the ball and the seat. The sealing between the seat and the seat housing shoulders is achieved by the means of O-rings. Graphite gaskets and/or spring energized lip seals are used for special applications.

FORCE Trunnion mounted ball valves employ a sealing principle that facilitates all services requiring double block and bleed integrity. They are designed, constructed and tested as a standard for SPE according to API 6D

SPE(Single Piston Effect) ; In this case the pressure acting on the external side of the seat ring results in a force pushing the same against the ball while the pressure acting on the internal side of the seat rings results in a force pushing the same away from the ball.

DPE(Double Piston Effect) On request, the seat rings design may be modified to perform the "DOUBLE PISTON EFFECT" action. In this case the pressure acting on both the external and internal side of the seat rings, results in a force pushing the
same againsed the ball. Therefore, each seat ring grants the required tightness even if the pressure is applied in the body cavity.
This feature adds an extra sealing feature to the valve, but to release the possible over pressure developed into the body cavity it may be necessary to use an external safety relief valve.

Materials include forged carbon steel, low-temperature carbon steel, stainless steel, Monel, Hastelloy, Alloy 20 and others as required. These materials are compliance with NACE standard MR 0175 specifications.

Specifications

Uni body, top entry, full/ reduced port, trunnion mounted ball, "Fire-safe" designed to API 607/ISO 10497, anti-blow out proof stem, double seal design, double block and bleed, anti-static design, pressure relieving seals, locking device.

Designed to API 6D, ASME B 16.34 and ISO 17292/ BS 5351 specifications.
- Size Range : NPS 2(DN 50) to NPS 40(DN 1000)
- Pressure Rating : ASME Class 150 to 2500
- Face-to-face or End-to-end : API 6D and ASME B16.10
- Flanged End : ASME B16.5 FF, RF, RTJ/ ASME B16.47 RF,RTJ
- Welded End : ASME B16.25
- Valve Inspection and Test : API 6D and API 598
- Materials : CS, LTCS, SS & Duplex, Etc..

Đặc trưng

“HƯỚNG DẪN BÓNG TRUNNION, GHẾ NGỒI MỀM ĐẦU VÀ THIẾT KẾ CASITNG”

Các van bi gắn trên trục TWS Series Uni-Piece, Full / Reduce, Flanged / Welded, được thiết kế, xây dựng và thử nghiệm nghiêm ngặt theo các tiêu chuẩn quốc tế mới nhất về API, ASME, BS và DIN.

Trên van bi ngồi mềm, một miếng đệm ghế đàn hồi được lắp vào vòng đệm để tạo ra một chỗ ngồi mềm thứ cấp ngoài kim loại chính đến chỗ ngồi bằng kim loại giữa quả bóng và ghế. Sự bịt kín giữa mặt ngồi và vai vỏ ghế được thực hiện bằng các vòng chữ O. Các miếng đệm bằng than chì và / hoặc miếng đệm môi được cung cấp năng lượng bằng lò xo được sử dụng cho các ứng dụng đặc biệt.

FORCE Van bi gắn trên trục van sử dụng nguyên tắc niêm phong tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả các dịch vụ đòi hỏi tính toàn vẹn của khối kép và dòng chảy. Chúng được thiết kế, xây dựng và thử nghiệm như một tiêu chuẩn cho SPE theo API 6D

SPE (Hiệu ứng piston đơn); Trong trường hợp này, áp suất tác dụng lên mặt ngoài của vòng đệm dẫn đến một lực đẩy quả bóng giống nhau trong khi áp lực tác dụng lên mặt trong của vòng đệm dẫn đến một lực đẩy như nhau ra khỏi quả bóng.

DPE (Hiệu ứng Piston kép) Theo yêu cầu, thiết kế vòng đệm của ghế có thể được sửa đổi để thực hiện hành động "HIỆU ỨNG PISTON ĐÔI". Trong trường hợp này, áp suất tác động lên cả mặt ngoài và mặt trong của vòng đệm, dẫn đến lực đẩy
cùng một quả bóng. Do đó, mỗi vòng đệm đều cho độ kín cần thiết ngay cả khi áp lực được tác động vào khoang thân.
Tính năng này bổ sung thêm một tính năng làm kín cho van, nhưng để giải phóng áp suất có thể phát triển vào khoang thân, có thể cần sử dụng van xả an toàn bên ngoài.

Vật liệu bao gồm thép carbon rèn, thép carbon nhiệt độ thấp, thép không gỉ, Monel, Hastelloy, Hợp kim 20 và các loại khác theo yêu cầu. Những vật liệu này tuân thủ các thông số kỹ thuật MR 0175 tiêu chuẩn NACE.

Thông số kỹ thuật

Thân Uni, đầu vào, cổng đầy đủ / rút gọn, bóng gắn trunnion, "An toàn chống cháy" được thiết kế theo API 607 ​​/ ISO 10497, thân chống xì, thiết kế con dấu kép, khối kép và chảy máu, thiết kế chống tĩnh điện, áp suất giải phóng con dấu, thiết bị khóa.

Được thiết kế theo tiêu chuẩn API 6D, ASME B 16.34 và ISO 17292 / BS 5351.
- Dải kích thước: NPS 2 (DN 50) đến NPS 40 (DN 1000)
- Đánh giá áp suất: ASME Class 150 đến 2500
- Trực diện hoặc Kết thúc: API 6D và ASME B16.10
- Đầu mặt bích: ASME B16.5 FF, RF, RTJ / ASME B16.47 RF, RTJ
- Kết thúc hàn: ASME B16.25
- Kiểm tra và kiểm tra van: API 6D và API 598
- Vật liệu: CS, LTCS, SS & Duplex, v.v.
  Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

Khối lượng:  
1.000.000 đ
Số lượng

VAN BI DONGSAN - HÀN QUỐC - FORCE BALL VALVE MODEL TWS SERIES

Features

“TRUNNION BALL GUIDE, TOP ENTRY SOFT SEATED & CASITNG DESIGN”

The TWS Series Uni-Piece, Full/ Reduced port, Flanged/ Welded end, trunnion mounted ball valves are designed, constructed and tested strictly in accordance with the latest international standards of API, ASME, BS, and DIN.

On soft seated ball valves a resilient seat seal is inserted into the seat ring to provide a secondary soft seating in addition to the primary metal to metal seating between the ball and the seat. The sealing between the seat and the seat housing shoulders is achieved by the means of O-rings. Graphite gaskets and/or spring energized lip seals are used for special applications.

FORCE Trunnion mounted ball valves employ a sealing principle that facilitates all services requiring double block and bleed integrity. They are designed, constructed and tested as a standard for SPE according to API 6D

SPE(Single Piston Effect) ; In this case the pressure acting on the external side of the seat ring results in a force pushing the same against the ball while the pressure acting on the internal side of the seat rings results in a force pushing the same away from the ball.

DPE(Double Piston Effect) On request, the seat rings design may be modified to perform the "DOUBLE PISTON EFFECT" action. In this case the pressure acting on both the external and internal side of the seat rings, results in a force pushing the
same againsed the ball. Therefore, each seat ring grants the required tightness even if the pressure is applied in the body cavity.
This feature adds an extra sealing feature to the valve, but to release the possible over pressure developed into the body cavity it may be necessary to use an external safety relief valve.

Materials include forged carbon steel, low-temperature carbon steel, stainless steel, Monel, Hastelloy, Alloy 20 and others as required. These materials are compliance with NACE standard MR 0175 specifications.

Specifications

Uni body, top entry, full/ reduced port, trunnion mounted ball, "Fire-safe" designed to API 607/ISO 10497, anti-blow out proof stem, double seal design, double block and bleed, anti-static design, pressure relieving seals, locking device.

Designed to API 6D, ASME B 16.34 and ISO 17292/ BS 5351 specifications.
- Size Range : NPS 2(DN 50) to NPS 40(DN 1000)
- Pressure Rating : ASME Class 150 to 2500
- Face-to-face or End-to-end : API 6D and ASME B16.10
- Flanged End : ASME B16.5 FF, RF, RTJ/ ASME B16.47 RF,RTJ
- Welded End : ASME B16.25
- Valve Inspection and Test : API 6D and API 598
- Materials : CS, LTCS, SS & Duplex, Etc..

Đặc trưng

“HƯỚNG DẪN BÓNG TRUNNION, GHẾ NGỒI MỀM ĐẦU VÀ THIẾT KẾ CASITNG”

Các van bi gắn trên trục TWS Series Uni-Piece, Full / Reduce, Flanged / Welded, được thiết kế, xây dựng và thử nghiệm nghiêm ngặt theo các tiêu chuẩn quốc tế mới nhất về API, ASME, BS và DIN.

Trên van bi ngồi mềm, một miếng đệm ghế đàn hồi được lắp vào vòng đệm để tạo ra một chỗ ngồi mềm thứ cấp ngoài kim loại chính đến chỗ ngồi bằng kim loại giữa quả bóng và ghế. Sự bịt kín giữa mặt ngồi và vai vỏ ghế được thực hiện bằng các vòng chữ O. Các miếng đệm bằng than chì và / hoặc miếng đệm môi được cung cấp năng lượng bằng lò xo được sử dụng cho các ứng dụng đặc biệt.

FORCE Van bi gắn trên trục van sử dụng nguyên tắc niêm phong tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả các dịch vụ đòi hỏi tính toàn vẹn của khối kép và dòng chảy. Chúng được thiết kế, xây dựng và thử nghiệm như một tiêu chuẩn cho SPE theo API 6D

SPE (Hiệu ứng piston đơn); Trong trường hợp này, áp suất tác dụng lên mặt ngoài của vòng đệm dẫn đến một lực đẩy quả bóng giống nhau trong khi áp lực tác dụng lên mặt trong của vòng đệm dẫn đến một lực đẩy như nhau ra khỏi quả bóng.

DPE (Hiệu ứng Piston kép) Theo yêu cầu, thiết kế vòng đệm của ghế có thể được sửa đổi để thực hiện hành động "HIỆU ỨNG PISTON ĐÔI". Trong trường hợp này, áp suất tác động lên cả mặt ngoài và mặt trong của vòng đệm, dẫn đến lực đẩy
cùng một quả bóng. Do đó, mỗi vòng đệm đều cho độ kín cần thiết ngay cả khi áp lực được tác động vào khoang thân.
Tính năng này bổ sung thêm một tính năng làm kín cho van, nhưng để giải phóng áp suất có thể phát triển vào khoang thân, có thể cần sử dụng van xả an toàn bên ngoài.

Vật liệu bao gồm thép carbon rèn, thép carbon nhiệt độ thấp, thép không gỉ, Monel, Hastelloy, Hợp kim 20 và các loại khác theo yêu cầu. Những vật liệu này tuân thủ các thông số kỹ thuật MR 0175 tiêu chuẩn NACE.

Thông số kỹ thuật

Thân Uni, đầu vào, cổng đầy đủ / rút gọn, bóng gắn trunnion, "An toàn chống cháy" được thiết kế theo API 607 ​​/ ISO 10497, thân chống xì, thiết kế con dấu kép, khối kép và chảy máu, thiết kế chống tĩnh điện, áp suất giải phóng con dấu, thiết bị khóa.

Được thiết kế theo tiêu chuẩn API 6D, ASME B 16.34 và ISO 17292 / BS 5351.
- Dải kích thước: NPS 2 (DN 50) đến NPS 40 (DN 1000)
- Đánh giá áp suất: ASME Class 150 đến 2500
- Trực diện hoặc Kết thúc: API 6D và ASME B16.10
- Đầu mặt bích: ASME B16.5 FF, RF, RTJ / ASME B16.47 RF, RTJ
- Kết thúc hàn: ASME B16.25
- Kiểm tra và kiểm tra van: API 6D và API 598
- Vật liệu: CS, LTCS, SS & Duplex, v.v.
  Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

     

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây