VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP
HOTLINE: +840902720814
Tìm thấy tất cả những gì bạn cần về van công nghiệp
Utility-Grade Gasketing -GARLOCK- MỸ

Utility-Grade Gasketing -GARLOCK- MỸ

1.000.000 đ

Utility-Grade Gasketing -GARLOCK- MỸ

The 2900-series of compressed non-asbestos (CNA) fiber sheet gasket materials provide excellent sealability and improved thermal stability in utility and general service applications. The Garlock® compressed sheet gasketing material primarily contains fibers, rubber and fillers. The aramid fiber options can be combined with a nitrile binder, SBR binder, or Neoprene binder.   

2900 loạt vật liệu đệm sợi không amiăng (CNA) nén cung cấp khả năng bịt kín tuyệt vời và cải thiện độ ổn định nhiệt trong các ứng dụng dịch vụ và dịch vụ chung. Vật liệu đệm tấm nén Garlock® chủ yếu chứa sợi, cao su và chất độn. Các tùy chọn sợi aramid có thể được kết hợp với chất kết dính nitrile, chất kết dính SBR hoặc chất kết dính Neoprene.


Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

Vegetable Fiber Gasketing -GARLOCK- MỸ

Vegetable Fiber Gasketing -GARLOCK- MỸ

1.000.000 đ

Vegetable Fiber Gasketing -GARLOCK- MỸ

Low cost gaskets that utilize vegetable fiber to seal in low pressure, low temperature applications.


Các miếng đệm giá rẻ sử dụng sợi thực vật để bịt kín trong các ứng dụng nhiệt độ thấp, nhiệt độ thấp.


Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

Inorganic Fiber Gasketing -GARLOCK- MỸ

Inorganic Fiber Gasketing -GARLOCK- MỸ

1.000.000 đ

Inorganic Fiber Gasketing -GARLOCK- MỸ

Garlock® Inorganic Fiber Gasketing offers excellent thermal stability with minimal weight loss, reduced creep relaxation and improved torque retention. The inorganic fibers have excellent thermal and oxidation resistance, withstanding a continuous operating temperature of up to 550°F (290°C), and maximum spike of 800°F (425°C). 

Garlock® Sợi vô cơ Gasketing cung cấp sự ổn định nhiệt tuyệt vời với giảm cân tối thiểu, giảm thư giãn leo và cải thiện mô-men xoắn. Các sợi vô cơ có khả năng chịu nhiệt và oxy hóa tuyệt vời, chịu được nhiệt độ hoạt động liên tục lên tới 550 ° F (290 ° C) và tăng đột biến tối đa 800 ° F (425 ° C).

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

High Temperature Gaskets -GARLOCK- MỸ

High Temperature Gaskets -GARLOCK- MỸ

1.000.000 đ

High Temperature Gaskets -GARLOCK- MỸ

Garlock  high temperature gasketing excels in the harshest conditions—intense heat and high pressure. These high performance gasket materials have been laboratory tested for fire safety. They maintain an effective seal during pressure and temperature fluctuations, and their excellent torque retention lowers leakage rates and reduces maintenance time.  New THERMa-PUR® style gaskets provide extreme temp protection using a unique formulation with Garlock’s traditional quality.

Garlock® gasketing nhiệt độ cao vượt trội trong điều kiện khắc nghiệt nhất Nhiệt độ cao và áp suất cao. Những vật liệu đệm hiệu suất cao này đã được thử nghiệm trong phòng thí nghiệm về an toàn cháy nổ. Chúng duy trì một con dấu hiệu quả trong quá trình biến động áp suất và nhiệt độ, và khả năng duy trì mô-men xoắn tuyệt vời của chúng làm giảm tốc độ rò rỉ và giảm thời gian bảo trì. Các miếng đệm kiểu THERMa-PUR® mới cung cấp khả năng bảo vệ nhiệt độ cực cao bằng cách sử dụng công thức độc đáo với chất lượng truyền thống của Garlock.
 

 


Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

MULTI-SWELL™ Controlled Swell Sheet Gasketing -GARLOCK- MỸ

MULTI-SWELL™ Controlled Swell Sheet Gasketing -GARLOCK- MỸ

1.000.000 đ

MULTI-SWELL™ Controlled Swell Sheet Gasketing -GARLOCK- MỸ
The only true “controlled swell sheet” available on the market today.

MULTI-SWELL™ 3760 is the only true “controlled swell sheet” available on the market today.  The controlled swell characteristics combined with the higher compressibility allow the 3760 to create an ultra-tight seal in in low load applications, such as gearboxes, compressors, pumps, lightweight lube oil systems flanges, and access covers where traditional cork and vegetable fiber gaskets historically leak.

Các tờ sưng phồng có kiểm soát thực sự duy nhất có sẵn trên thị trường hiện nay.
MULTI-SWELL ™ 3760 là phiên bản sưng phồng có kiểm soát thực sự duy nhất có sẵn trên thị trường hiện nay. Các đặc tính phồng có kiểm soát kết hợp với độ nén cao hơn cho phép 3760 tạo ra một con dấu siêu kín trong các ứng dụng tải thấp, chẳng hạn như hộp số, máy nén, máy bơm, mặt bích hệ thống dầu bôi trơn nhẹ và nắp đậy truy cập nơi các nút chai truyền thống và sợi thực vật trong lịch sử rò rỉ.
 


Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

STRESS SAVER GASKETS -GARLOCK- MỸ

STRESS SAVER GASKETS -GARLOCK- MỸ

1.000.000 đ

STRESS SAVER GASKETS -GARLOCK- MỸ

The Garlock® STRESS SAVER® family of products feature molded, raised ribs that help to create a tighter seal by concentrating the compressive load, ideal for lightweight piping and non-metallic flange applications where low bolt load and chemical resistance are issues. This rib design allows the STRESS SAVER® gaskets to seal where flat rubber and traditional PTFE gaskets will not.

Dòng sản phẩm Garlock® STRESS SAVER® có các sườn được đúc, nâng lên giúp tạo ra một con dấu chặt hơn bằng cách tập trung tải trọng nén, lý tưởng cho các ứng dụng đường ống nhẹ và phi kim loại trong đó vấn đề về tải trọng thấp và kháng hóa chất. Thiết kế sườn này cho phép các miếng đệm STRESS SAVER® có thể bịt kín ở nơi mà các miếng đệm bằng cao su phẳng và truyền thống bằng phẳng sẽ không có.
 


Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

BLUE-GARD -GARLOCK- MỸ

BLUE-GARD -GARLOCK- MỸ

1.000.000 đ

BLUE-GARD -GARLOCK- MỸ

 

The Garlock® BLUE-GARD® compressed, non-asbestos (CNA) gasketing line offers a variety of elastomers that provide exceptional sealability and excel in a wide range of services. The unique blend of aramid fibers, fillers and elastomeric binders provides improved torque retention and drastically lowered emissions levels. BLUE-GARD® gasketing offers cost savings by cutting operational costs through reduced waste, maintenance, stocked inventory, fluid loss, and energy consumption. 

Dòng gioăng không nén amiăng (CNA) của Garlock® BLUE-GARD® cung cấp nhiều chất đàn hồi cung cấp khả năng bịt kín đặc biệt và vượt trội trong một loạt các dịch vụ. Sự pha trộn độc đáo của sợi aramid, chất độn và chất kết dính đàn hồi giúp cải thiện mô-men xoắn và giảm mức phát thải mạnh mẽ. Miếng đệm BLUE-GARD® giúp tiết kiệm chi phí bằng cách cắt giảm chi phí vận hành thông qua giảm chất thải, bảo trì, tồn kho, mất chất lỏng và tiêu thụ năng lượng.


Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

GYLON® Gasketing -GARLOCK- MỸ

GYLON® Gasketing -GARLOCK- MỸ

1.000.000 đ

GYLON® Gasketing -GARLOCK- MỸ

 

Severe service PTFE gasketing

Garlock® GYLON® gasketing is a family of severe service PTFE gasketing materials manufactured using a proprietary process that imparts unique physical properties that are not obtainable through conventional manufacturing methods.

The innovative GYLON® manufacturing process reorients the PTFE and fillers in a way that increases the material’s tensile properties and decreases the creep relaxation problems that usually plague PTFE products. In addition, the mixing process creates a homogenous material with consistent, superior physical properties that, unlike inferior skived PTFE sheet gaskets, do not fluctuate from one side of the sheet to another. Plus, our patented thermal bonding process allows us to fabricate gaskets of nearly any size.

Designed for severe chemical service, GYLON® gaskets are color-coded for easy identification and provide superior sealability to reduce process and media loss and fugitive emissions. They also reduce creep and cold flow characteristics.

Dịch vụ nghiêm trọng
Garlock® GYLON® gasketing là một nhóm các vật liệu đệm gấm PTFE dịch vụ nghiêm ngặt được sản xuất bằng quy trình độc quyền, cung cấp các đặc tính vật lý duy nhất không thể có được thông qua các phương pháp sản xuất thông thường.

Quy trình sản xuất GYLON® cải tiến sẽ định hướng lại PTFE và chất độn theo cách làm tăng các đặc tính độ bền kéo của vật liệu và giảm các vấn đề thư giãn leo thường làm hỏng các sản phẩm của PTFE. Ngoài ra, quá trình trộn tạo ra một vật liệu đồng nhất với các tính chất vật lý phù hợp, vượt trội, không giống như các miếng đệm tấm PTFE kém chất lượng, không dao động từ mặt này sang mặt khác. Thêm vào đó, quy trình liên kết nhiệt được cấp bằng sáng chế của chúng tôi cho phép chúng tôi chế tạo các miếng đệm có kích thước gần như bất kỳ.

Được thiết kế cho dịch vụ hóa chất nghiêm trọng, các miếng đệm GYLON® được mã hóa màu để dễ nhận biết và cung cấp khả năng bịt kín vượt trội để giảm quá trình và mất phương tiện và khí thải. Chúng cũng làm giảm đặc điểm leo và lạnh.

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây