VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP
HOTLINE: +840902720814
Tìm thấy tất cả những gì bạn cần về van công nghiệp
MODEL: 420E, SIZE: 300A, VAN CỬA TY NỔI TOYO SX TRUNG QUỐC, GANG, NỐI BÍCH JIS10K FF

MODEL: 420E, SIZE: 300A, VAN CỬA TY NỔI TOYO SX TRUNG QUỐC, GANG, NỐI BÍCH JIS10K FF

52.386.000 đ
 
 Loại van Van cửa ty nổi
Model  420E
Vật liệu Bằng gang (Cast Iron)
Lưu chất      Nước, dầu (for water, oil)         
Áp lực Max 14.2 kgf/cm2
Nhiệt độ    Max 180 DegC
Chuẩn kết nối  Bích JIS10K FF (Flat face)
Kích thước Từ DN50 ~ DN300(50A~300A)
 Tình trạng Hàng có sẵn
Chứng từ  CO, Inspection Cert., Material Cert.
MODEL: 420E, SIZE: 250A, VAN CỬA TY NỔI TOYO SX TRUNG QUỐC, GANG, NỐI BÍCH JIS10K FF

MODEL: 420E, SIZE: 250A, VAN CỬA TY NỔI TOYO SX TRUNG QUỐC, GANG, NỐI BÍCH JIS10K FF

38.063.000 đ
 
 Loại van Van cửa ty nổi
Model  420E
Vật liệu Bằng gang (Cast Iron)
Lưu chất      Nước, dầu (for water, oil)         
Áp lực Max 14.2 kgf/cm2
Nhiệt độ    Max 180 DegC
Chuẩn kết nối  Bích JIS10K FF (Flat face)
Kích thước Từ DN50 ~ DN300(50A~300A)
 Tình trạng Hàng có sẵn
Chứng từ  CO, Inspection Cert., Material Cert.
MODEL: 910C, SIZE: 50A, VAN CỬA TY NỔI THÉP RÈN A105, NỐI REN BSPT, 800#, TOYO-NHẬT

MODEL: 910C, SIZE: 50A, VAN CỬA TY NỔI THÉP RÈN A105, NỐI REN BSPT, 800#, TOYO-NHẬT

5.134.000 đ
VAN CỬA THÉP RÈN TOYO NHẬT NỐI REN BSPT, CLASS 800#
 
 Loại van Van cửa ty nổi thép rèn class 800#
Model 910C
Vật liệu Bằng thép rèn A105 (Forged Steel)
Lưu chất      Nước, dầu (for water, oil, hơi)         
Áp lực Max 55 kgf/cm2
Nhiệt độ    Max 400 DegC
Chuẩn kết nối  Ren BSPT
Kích thước Từ DN10 ~ DN50(10A~50A)
 Tình trạng Hàng có sẵn
Chứng từ  CO, Inspection Cert., Material Cert.
MODEL: 275P, SIZE: 80A, VAN CỬA,ĐỒNG,NỐI REN BSPT,PN16,TOYO-THÁI,

MODEL: 275P, SIZE: 80A, VAN CỬA,ĐỒNG,NỐI REN BSPT,PN16,TOYO-THÁI,

4.134.000 đ
 
 Loại van Van cửa ( gate valve )
Model  275P
Vật liệu Bằng đồng (bronze)
Lưu chất sữ dụng       Nước, dầu ( for water, oil)            
Áp lực làm việc Max 16 kgf/cm2
Nhiệt độ làm việc            Max 180 DegC
Chuẩn kết nối Kết nối ren BSPT (Thread ends)          
Kích thước Từ 8mm ~ 80mm (8A~80A)
 Tình trạng Hàng có sẵn
Giấy tờ CO & Inspection Cert./Material
MODEL: 910C, SIZE: 40A, VAN CỬA TY NỔI THÉP RÈN A105, NỐI REN BSPT, 800#, TOYO-NHẬT

MODEL: 910C, SIZE: 40A, VAN CỬA TY NỔI THÉP RÈN A105, NỐI REN BSPT, 800#, TOYO-NHẬT

4.087.000 đ
VAN CỬA THÉP RÈN TOYO NHẬT NỐI REN BSPT, CLASS 800#
 
 Loại van Van cửa ty nổi thép rèn class 800#
Model 910C
Vật liệu Bằng thép rèn A105 (Forged Steel)
Lưu chất      Nước, dầu (for water, oil, hơi)         
Áp lực Max 55 kgf/cm2
Nhiệt độ    Max 400 DegC
Chuẩn kết nối  Ren BSPT
Kích thước Từ DN10 ~ DN50(10A~50A)
 Tình trạng Hàng có sẵn
Chứng từ  CO, Inspection Cert., Material Cert.
MODEL: 910C, SIZE: 32A, VAN CỬA TY NỔI THÉP RÈN A105, NỐI REN BSPT, 800#, TOYO-NHẬT

MODEL: 910C, SIZE: 32A, VAN CỬA TY NỔI THÉP RÈN A105, NỐI REN BSPT, 800#, TOYO-NHẬT

4.087.000 đ
VAN CỬA THÉP RÈN TOYO NHẬT NỐI REN BSPT, CLASS 800#
 
 Loại van Van cửa ty nổi thép rèn class 800#
Model 910C
Vật liệu Bằng thép rèn A105 (Forged Steel)
Lưu chất      Nước, dầu (for water, oil, hơi)         
Áp lực Max 55 kgf/cm2
Nhiệt độ    Max 400 DegC
Chuẩn kết nối  Ren BSPT
Kích thước Từ DN10 ~ DN50(10A~50A)
 Tình trạng Hàng có sẵn
Chứng từ  CO, Inspection Cert., Material Cert.
MODEL: 910C, SIZE: 25A, VAN CỬA TY NỔI THÉP RÈN A105, NỐI REN BSPT, 800#, TOYO-NHẬT

MODEL: 910C, SIZE: 25A, VAN CỬA TY NỔI THÉP RÈN A105, NỐI REN BSPT, 800#, TOYO-NHẬT

2.438.000 đ
VAN CỬA THÉP RÈN TOYO NHẬT NỐI REN BSPT, CLASS 800#
 
 Loại van Van cửa ty nổi thép rèn class 800#
Model 910C
Vật liệu Bằng thép rèn A105 (Forged Steel)
Lưu chất      Nước, dầu (for water, oil, hơi)         
Áp lực Max 55 kgf/cm2
Nhiệt độ    Max 400 DegC
Chuẩn kết nối  Ren BSPT
Kích thước Từ DN10 ~ DN50(10A~50A)
 Tình trạng Hàng có sẵn
Chứng từ  CO, Inspection Cert., Material Cert.
MODEL: 910C, SIZE: 20A, VAN CỬA TY NỔI THÉP RÈN A105, NỐI REN BSPT, 800#, TOYO-NHẬT

MODEL: 910C, SIZE: 20A, VAN CỬA TY NỔI THÉP RÈN A105, NỐI REN BSPT, 800#, TOYO-NHẬT

1.807.000 đ
VAN CỬA THÉP RÈN TOYO NHẬT NỐI REN BSPT, CLASS 800#
 
 Loại van Van cửa ty nổi thép rèn class 800#
Model 910C
Vật liệu Bằng thép rèn A105 (Forged Steel)
Lưu chất      Nước, dầu (for water, oil, hơi)         
Áp lực Max 55 kgf/cm2
Nhiệt độ    Max 400 DegC
Chuẩn kết nối  Ren BSPT
Kích thước Từ DN10 ~ DN50(10A~50A)
 Tình trạng Hàng có sẵn
Chứng từ  CO, Inspection Cert., Material Cert.
MODEL: 910C, SIZE: 10A, VAN CỬA TY NỔI THÉP RÈN A105, NỐI REN BSPT, 800#, TOYO-NHẬT

MODEL: 910C, SIZE: 10A, VAN CỬA TY NỔI THÉP RÈN A105, NỐI REN BSPT, 800#, TOYO-NHẬT

1.620.000 đ
VAN CỬA THÉP RÈN TOYO NHẬT NỐI REN BSPT, CLASS 800#
 
 Loại van Van cửa ty nổi thép rèn class 800#
Model 910C
Vật liệu Bằng thép rèn A105 (Forged Steel)
Lưu chất      Nước, dầu (for water, oil, hơi)         
Áp lực Max 55 kgf/cm2
Nhiệt độ    Max 400 DegC
Chuẩn kết nối  Ren BSPT
Kích thước Từ DN10 ~ DN50(10A~50A)
 Tình trạng Hàng có sẵn
Chứng từ  CO, Inspection Cert., Material Cert.
MODEL: 910C, SIZE: 15A, VAN CỬA TY NỔI THÉP RÈN A105, NỐI REN BSPT, 800#, TOYO-NHẬT

MODEL: 910C, SIZE: 15A, VAN CỬA TY NỔI THÉP RÈN A105, NỐI REN BSPT, 800#, TOYO-NHẬT

1.620.000 đ
VAN CỬA THÉP RÈN TOYO NHẬT NỐI REN BSPT, CLASS 800#
 
 Loại van Van cửa ty nổi thép rèn class 800#
Model 910C
Vật liệu Bằng thép rèn A105 (Forged Steel)
Lưu chất      Nước, dầu (for water, oil, hơi)         
Áp lực Max 55 kgf/cm2
Nhiệt độ    Max 400 DegC
Chuẩn kết nối  Ren BSPT
Kích thước Từ DN10 ~ DN50(10A~50A)
 Tình trạng Hàng có sẵn
Chứng từ  CO, Inspection Cert., Material Cert.
MODEL: 420E, SIZE: 100A, VAN CỬA TY NỔI TOYO SX TRUNG QUỐC, GANG, NỐI BÍCH JIS10K FF

MODEL: 420E, SIZE: 100A, VAN CỬA TY NỔI TOYO SX TRUNG QUỐC, GANG, NỐI BÍCH JIS10K FF

1.200.000 đ
Anh chị vui lòng gọi trực tiếp vào số Hotline 0901648988 (gặp Mr. Hiển) hoặc email vào info@pm-e.vn để được tư vấn kỹ thuật và báo giá.
 Loại van Van cửa ty nổi
Model  420E
Vật liệu Bằng gang (Cast Iron)
Lưu chất      Nước, dầu (for water, oil)         
Áp lực Max 14.2 kgf/cm2
Nhiệt độ    Max 180 DegC
Chuẩn kết nối  Bích JIS10K FF (Flat face)
Kích thước Từ DN50 ~ DN300(50A~300A)
 Tình trạng Hàng có sẵn
Chứng từ  CO, Inspection Cert., Material Cert.
MODEL:SCV-3, SIZE:15AVAN 1 CHIỀU ĐĨA,INOX 304,NỐI WAFER,20K,YOSHITAKE-NHẬT

MODEL:SCV-3, SIZE:15AVAN 1 CHIỀU ĐĨA,INOX 304,NỐI WAFER,20K,YOSHITAKE-NHẬT

686.000 đ
  • Anh chị vui lòng gọi trực tiếp vào số Hotline 0901648988 (gặp Mr. Hiển) hoặc email vào info@pm-e.vn để được tư vấn kỹ thuật và báo giá.
MODEL: 420E, SIZE: 200A, VAN CỬA TY NỔI TOYO SX TRUNG QUỐC, GANG, NỐI BÍCH JIS10K FF

MODEL: 420E, SIZE: 200A, VAN CỬA TY NỔI TOYO SX TRUNG QUỐC, GANG, NỐI BÍCH JIS10K FF

Liên hệ
 
 Loại van Van cửa ty nổi
Model  420E
Vật liệu Bằng gang (Cast Iron)
Lưu chất      Nước, dầu (for water, oil)         
Áp lực Max 14.2 kgf/cm2
Nhiệt độ    Max 180 DegC
Chuẩn kết nối  Bích JIS10K FF (Flat face)
Kích thước Từ DN50 ~ DN300(50A~300A)
 Tình trạng Hàng có sẵn
Chứng từ  CO, Inspection Cert., Material Cert.
MODEL: 420E, SIZE: 150A, VAN CỬA TY NỔI TOYO SX TRUNG QUỐC, GANG, NỐI BÍCH JIS10K FF

MODEL: 420E, SIZE: 150A, VAN CỬA TY NỔI TOYO SX TRUNG QUỐC, GANG, NỐI BÍCH JIS10K FF

Liên hệ
 
 Loại van Van cửa ty nổi
Model  420E
Vật liệu Bằng gang (Cast Iron)
Lưu chất      Nước, dầu (for water, oil)         
Áp lực Max 14.2 kgf/cm2
Nhiệt độ    Max 180 DegC
Chuẩn kết nối  Bích JIS10K FF (Flat face)
Kích thước Từ DN50 ~ DN300(50A~300A)
 Tình trạng Hàng có sẵn
Chứng từ  CO, Inspection Cert., Material Cert.
MODEL: 420E, SIZE: 125A, VAN CỬA TY NỔI TOYO SX TRUNG QUỐC, GANG, NỐI BÍCH JIS10K FF

MODEL: 420E, SIZE: 125A, VAN CỬA TY NỔI TOYO SX TRUNG QUỐC, GANG, NỐI BÍCH JIS10K FF

Liên hệ
 
 Loại van Van cửa ty nổi
Model  420E
Vật liệu Bằng gang (Cast Iron)
Lưu chất      Nước, dầu (for water, oil)         
Áp lực Max 14.2 kgf/cm2
Nhiệt độ    Max 180 DegC
Chuẩn kết nối  Bích JIS10K FF (Flat face)
Kích thước Từ DN50 ~ DN300(50A~300A)
 Tình trạng Hàng có sẵn
Chứng từ  CO, Inspection Cert., Material Cert.
MODEL: 420E, SIZE: 80A, VAN CỬA TY NỔI TOYO SX TRUNG QUỐC, GANG, NỐI BÍCH JIS10K FF

MODEL: 420E, SIZE: 80A, VAN CỬA TY NỔI TOYO SX TRUNG QUỐC, GANG, NỐI BÍCH JIS10K FF

Liên hệ
 
 Loại van Van cửa ty nổi
Model  420E
Vật liệu Bằng gang (Cast Iron)
Lưu chất      Nước, dầu (for water, oil)         
Áp lực Max 14.2 kgf/cm2
Nhiệt độ    Max 180 DegC
Chuẩn kết nối  Bích JIS10K FF (Flat face)
Kích thước Từ DN50 ~ DN300(50A~300A)
 Tình trạng Hàng có sẵn
Chứng từ  CO, Inspection Cert., Material Cert.
MODEL: 500B, SIZE: 300A, VAN CỬA TY NỔI TOYO, THÂN GANG, BÍCH PN16 RF

MODEL: 500B, SIZE: 300A, VAN CỬA TY NỔI TOYO, THÂN GANG, BÍCH PN16 RF

Liên hệ
VAN CỬA TY NỔI TOYO NHẬT, THÂN GANG, BÍCH PN16 RF
 
Loại van Van cửa ty nổi PN16
Model 500B
Vật liệu Bằng gang (Cast Iron)
Lưu chất      Nước, dầu (for water, oil)         
Áp lực Max 16 kgf/cm2
Nhiệt độ    Max 180 DegC
Chuẩn kết nối  Bích PN16 RF
Kích thước Từ DN50 ~ DN300(50A~300A)
 Tình trạng Hàng có sẵn
Chứng từ  CO, Inspection Cert., Material Cert.
MODEL: 500B, SIZE: 250A, VAN CỬA TY NỔI TOYO, THÂN GANG, BÍCH PN16 RF

MODEL: 500B, SIZE: 250A, VAN CỬA TY NỔI TOYO, THÂN GANG, BÍCH PN16 RF

Liên hệ
VAN CỬA TY NỔI TOYO NHẬT, THÂN GANG, BÍCH PN16 RF
 
Loại van Van cửa ty nổi PN16
Model 500B
Vật liệu Bằng gang (Cast Iron)
Lưu chất      Nước, dầu (for water, oil)         
Áp lực Max 16 kgf/cm2
Nhiệt độ    Max 180 DegC
Chuẩn kết nối  Bích PN16 RF
Kích thước Từ DN50 ~ DN300(50A~300A)
 Tình trạng Hàng có sẵn
Chứng từ  CO, Inspection Cert., Material Cert.
MODEL: 500B, SIZE: 200A, VAN CỬA TY NỔI TOYO, THÂN GANG, BÍCH PN16 RF

MODEL: 500B, SIZE: 200A, VAN CỬA TY NỔI TOYO, THÂN GANG, BÍCH PN16 RF

Liên hệ
VAN CỬA TY NỔI TOYO NHẬT, THÂN GANG, BÍCH PN16 RF
 
Loại van Van cửa ty nổi PN16
Model 500B
Vật liệu Bằng gang (Cast Iron)
Lưu chất      Nước, dầu (for water, oil)         
Áp lực Max 16 kgf/cm2
Nhiệt độ    Max 180 DegC
Chuẩn kết nối  Bích PN16 RF
Kích thước Từ DN50 ~ DN300(50A~300A)
 Tình trạng Hàng có sẵn
Chứng từ  CO, Inspection Cert., Material Cert.
MODEL: 500B, SIZE: 150A, VAN CỬA TY NỔI TOYO, THÂN GANG, BÍCH PN16 RF

MODEL: 500B, SIZE: 150A, VAN CỬA TY NỔI TOYO, THÂN GANG, BÍCH PN16 RF

Liên hệ
VAN CỬA TY NỔI TOYO NHẬT, THÂN GANG, BÍCH PN16 RF
 
Loại van Van cửa ty nổi PN16
Model 500B
Vật liệu Bằng gang (Cast Iron)
Lưu chất      Nước, dầu (for water, oil)         
Áp lực Max 16 kgf/cm2
Nhiệt độ    Max 180 DegC
Chuẩn kết nối  Bích PN16 RF
Kích thước Từ DN50 ~ DN300(50A~300A)
 Tình trạng Hàng có sẵn
Chứng từ  CO, Inspection Cert., Material Cert.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây