VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP
VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP
HOTLINE: +840902720814
Tìm thấy tất cả những gì bạn cần về van công nghiệp
MODEL:FH, SIZE:8A VAN CỬA,, NỐI REN BSPT,CL125,KITZ-THÁI

MODEL:FH, SIZE:8A VAN CỬA,, NỐI REN BSPT,CL125,KITZ-THÁI

184.000 đ
 •  
 • – Anh chị vui lòng gọi trực tiếp vào số Hotline 0901648988 (gặp Mr. Hiển) để được tư vấn kỹ thuật và báo giá.

VAN ĐỒNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN - KITZ - NHẬT - JIS 10K, MODEL : ED24-UTE

VAN ĐỒNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN - KITZ - NHẬT - JIS 10K, MODEL : ED24-UTE

1.000.000 đ

VAN ĐỒNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN - KITZ - NHẬT - JIS 10K
MODEL: ED24-UTE

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN ĐỒNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN - KITZ - NHẬT - JIS 10K, MODEL : ED24-TE

VAN ĐỒNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN - KITZ - NHẬT - JIS 10K, MODEL : ED24-TE

1.000.000 đ

VAN ĐỒNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN - KITZ - NHẬT - JIS 10K
MODEL: ED24-TE

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN ĐỒNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN - KITZ - NHẬT - JIS 10K, MODEL : EA100-TLE

VAN ĐỒNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN - KITZ - NHẬT - JIS 10K, MODEL : EA100-TLE

1.000.000 đ

VAN ĐỒNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN - KITZ - NHẬT - JIS 10K
MODEL :EA100-TLE

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN ĐỒNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN - KITZ - NHẬT - JIS 10K, MODEL :EA 100 / 200-TNE

VAN ĐỒNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN - KITZ - NHẬT - JIS 10K, MODEL :EA 100 / 200-TNE

1.000.000 đ

VAN ĐỒNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN - KITZ - NHẬT - JIS 10K
MODEL : EA 100 / 200-TNE

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN ĐỒNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN - KITZ - NHẬT - JIS 10K, MODEL :EA 100 / 200-UTE

VAN ĐỒNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN - KITZ - NHẬT - JIS 10K, MODEL :EA 100 / 200-UTE

1.000.000 đ

VAN ĐỒNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN - KITZ - NHẬT - JIS 10K
MODEL :EA 100 / 200-UTE

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN ĐỒNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN - KITZ - NHẬT - JIS 10K, MODEL : EA 100 / 200-TLE

VAN ĐỒNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN - KITZ - NHẬT - JIS 10K, MODEL : EA 100 / 200-TLE

1.000.000 đ

VAN ĐỒNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN - KITZ - NHẬT - JIS 10K
MODEL : EA 100 / 200-TLE

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN ĐỒNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN - KITZ - NHẬT - JIS 10K, MODEL : EA 100 / 200-TE

VAN ĐỒNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN - KITZ - NHẬT - JIS 10K, MODEL : EA 100 / 200-TE

1.000.000 đ

VAN ĐỒNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN - KITZ - NHẬT - JIS 10K
MODEL :EA 100 / 200-TE

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN ĐỒNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN - KITZ - NHẬT - JIS 10K, MODEL : CS-TNE / FBS-UTE

VAN ĐỒNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN - KITZ - NHẬT - JIS 10K, MODEL : CS-TNE / FBS-UTE

1.000.000 đ

VAN ĐỒNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN - KITZ - NHẬT - JIS 10K
MODEL :CS-TNE / FBS-UTE

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN ĐỒNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN - KITZ - NHẬT - JIS 10K, MODEL : CS-TNE / FBS-TNE

VAN ĐỒNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN - KITZ - NHẬT - JIS 10K, MODEL : CS-TNE / FBS-TNE

1.000.000 đ

VAN ĐỒNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN - KITZ - NHẬT - JIS 10K
MODEL : CS-TNE / FBS-TNE

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN ĐỒNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN - KITZ - NHẬT - JIS 10K, MODEL : CS-TNE

VAN ĐỒNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN - KITZ - NHẬT - JIS 10K, MODEL : CS-TNE

1.000.000 đ

VAN ĐỒNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN - KITZ - NHẬT - JIS 10K
MODEL : CS-TNE

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN - KITZ - NHẬT - MODEL: CS-TLE

VAN ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN - KITZ - NHẬT - MODEL: CS-TLE

1.000.000 đ

VAN ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN - KITZ - NHẬT
MODEL : CS-TLE

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN ĐỒNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN - KITZ - NHẬT - JIS 10K, MODEL : CS-TE / FBS-TE

VAN ĐỒNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN - KITZ - NHẬT - JIS 10K, MODEL : CS-TE / FBS-TE

1.000.000 đ

VAN ĐỒNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN - KITZ - NHẬT - JIS 10K
MODEL : CS-TE / FBS-TE

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN THÉP ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN - KITZ - NHẬT - JIS 10K, MODEL : C-UTE

VAN THÉP ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN - KITZ - NHẬT - JIS 10K, MODEL : C-UTE

1.000.000 đ

VAN THÉP ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN - KITZ - NHẬT - JIS 10K
MODEL : C-UTE

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN THÉP ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN - KITZ - NHẬT - JIS 10K, MODEL : C-TUE

VAN THÉP ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN - KITZ - NHẬT - JIS 10K, MODEL : C-TUE

1.000.000 đ

VANTHÉP ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN - KITZ - NHẬT - JIS 10K
MODEL : C-TUE

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN ĐỒNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN - KITZ - NHẬT - JIS 10K, MODEL : C-TLE

VAN ĐỒNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN - KITZ - NHẬT - JIS 10K, MODEL : C-TLE

1.000.000 đ

VAN ĐỒNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN - KITZ - NHẬT - JIS 10K
MODEL : C-TLE

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN ĐỒNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN - KITZ - NHẬT - JIS 10K, MODEL : C-TE

VAN ĐỒNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN - KITZ - NHẬT - JIS 10K, MODEL : C-TE

1.000.000 đ

VAN ĐỒNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN - KITZ - NHẬT - JIS 10K
MODEL : C-TE

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN - KITZ - NHẬT - MODEL:  FAS

VAN ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN - KITZ - NHẬT - MODEL: FAS

1.000.000 đ

VAN ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN - KITZ - NHẬT
MODEL : FAS

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN - KITZ - NHẬT - MODEL:  FA

VAN ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN - KITZ - NHẬT - MODEL: FA

1.000.000 đ

VAN ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN - KITZ - NHẬT
MODEL : FA

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN ĐỒNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN - KITZ - NHẬT - JIS 10K, MODEL : CS-TUE

VAN ĐỒNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN - KITZ - NHẬT - JIS 10K, MODEL : CS-TUE

1.000.000 đ

VAN ĐỒNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN - KITZ - NHẬT - JIS 10K
MODEL : CS-TUE

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN - KITZ - NHẬT - MODEL:  BSW

VAN ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN - KITZ - NHẬT - MODEL: BSW

1.000.000 đ

VAN ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN - KITZ - NHẬT
MODEL : BSWV

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN - KITZ - NHẬT - MODEL:  BS

VAN ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN - KITZ - NHẬT - MODEL: BS

1.000.000 đ

VAN ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN - KITZ - NHẬT
 MODEL:  BS

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN - KITZ - NHẬT - MODEL: B

VAN ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN - KITZ - NHẬT - MODEL: B

1.000.000 đ

VAN ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN - KITZ - NHẬT
MODEL:  B

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN KIM - KITZ - NHẬT - MODEL: UN3-FP

VAN KIM - KITZ - NHẬT - MODEL: UN3-FP

1.000.000 đ

Needle Valve 30K STAINLESS STEEL,MINIATURE VALVES,ANGLE TYPE.,END TO END:KITZ STANDARD,END CONNECTION:JIS B0203 , COUPLE LOK,WALL THICKNESS:KITZ STANDARD,TEST STANDARD:KITZ STANDARD・Water, oil, gas, chemicals 150℃ or lower2.65MPa / ・Water, oil, gas, chemicals 100℃ or lower2.94MPa

Van kim 30K THÉP KHÔNG GỈ, GIÁ TRỊ TUYỆT VỜI, LOẠI ANGLE, KẾT THÚC KẾT THÚC: TIÊU CHUẨN KITZ, KẾT NỐI KẾT THÚC: JIS B0203, LOẠI LOẠI, TƯỜNG NHIỆT: TIÊU CHUẨN KITZ, TIÊU CHUẨN hoặc thấp hơn 2,65MPa / Nước, dầu, khí đốt, hóa chất 100oC hoặc thấp hơn2,94MPa

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN KIM - KITZ - NHẬT - MODEL: UN3-EP

VAN KIM - KITZ - NHẬT - MODEL: UN3-EP

1.000.000 đ

Needle Valve 30K STAINLESS STEEL,MINIATURE VALVES,GLOBE TYPE.,END TO END:KITZ STANDARD,END CONNECTION:JIS B0203 ,COUPLE LOK,WALL THICKNESS:KITZ STANDARD,TEST STANDARD:KITZ STANDARD・Water, oil, gas, chemicals 150℃ or lower2.65MPa / ・Water, oil, gas, chemicals 100℃ or lower2.94MPa

Van kim 30K THÉP KHÔNG GỈ, GIÁ TRỊ TUYỆT VỜI, LOẠI GLOBE, KẾT THÚC: KẾT THÚC KITZ, KẾT NỐI KẾT THÚC: JIS B0203, LOẠI LOẠI, TẠO NHIỆT: TIÊU CHUẨN KITZ, TIÊU CHUẨN, KIỂM TRA hoặc thấp hơn 2,65MPa / Nước, dầu, khí đốt, hóa chất 100oC hoặc thấp hơn2,94MPa
 

 

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN KIM - KITZ - NHẬT - MODEL: UN3-DP

VAN KIM - KITZ - NHẬT - MODEL: UN3-DP

1.000.000 đ

Needle Valve 30K STAINLESS STEEL,MINIATURE VALVES,ANGLE TYPE,END TO END:KITZ STANDARD,END CONNECTION:COUPLE LOK,WALL THICKNESS:KITZ STANDARD,TEST STANDARD:KITZ STANDARD・Water, oil, gas, chemicals 150℃ or lower2.65MPa / ・Water, oil, gas, chemicals 100℃ or lower2.94MPa

Van kim 30K THÉP KHÔNG GỈ, GIÁ TRỊ TUYỆT VỜI, LOẠI ANGLE, KẾT THÚC KẾT THÚC: TIÊU CHUẨN KITZ, KẾT NỐI KẾT THÚC: KẾT THÚC KẾT THÚC, TẠM DỪNG: TIÊU CHUẨN KITZ, TIÊU CHUẨN KIỂM TRA / Nước, dầu, khí đốt, hóa chất 100oC hoặc thấp hơn2,94MPa
 

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN KIM - KITZ - NHẬT - MODEL: UN3-CP

VAN KIM - KITZ - NHẬT - MODEL: UN3-CP

1.000.000 đ

Needle Valve 30K STAINLESS STEEL,MINIATURE VALVES,STRAIGHT TYPE.,END TO END:KITZ STANDARD,END CONNECTION:COUPLE LOK,WALL THICKNESS:KITZ STANDARD,TEST STANDARD:KITZ STANDARD・Water, oil, gas, chemicals 150℃ or lower2.65MPa / ・Water, oil, gas, chemicals 100℃ or lower2.94MPaVan kim 30K THÉP KHÔNG GỈ, GIÁ TRỊ TUYỆT VỜI, LOẠI TIÊU CHUẨN., KẾT THÚC KẾT THÚC: TIÊU CHUẨN KITZ, KẾT NỐI KẾT THÚC: KẾT THÚC KẾT THÚC, TẠM DỪNG: TIÊU CHUẨN KITZ, TIÊU CHUẨN KIỂM TRA: TIÊU CHUẨN 65MPa / Nước, dầu, khí, hóa chất 100oC hoặc thấp hơn2,94MPa
 

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN KIM - KITZ - NHẬT - MODEL: UN3-BP

VAN KIM - KITZ - NHẬT - MODEL: UN3-BP

1.000.000 đ

Needle Valve 30K STAINLESS STEEL,MINIATURE VALVES,ANGLE TYPE,END TO END:KITZ STANDARD,END CONNECTION:JIS B0203,WALL THICKNESS:KITZ STANDARD,TEST STANDARD:KITZ STANDARD・Water, oil, gas, chemicals 150℃ or lower2.65MPa / ・Water, oil, gas, chemicals 100℃ or lower2.94MPa

Van kim 30K THÉP KHÔNG GỈ, GIÁ TRỊ TUYỆT VỜI, LOẠI ANGLE, KẾT THÚC KẾT THÚC: TIÊU CHUẨN KITZ, KẾT NỐI KẾT THÚC: JIS B0203, TƯỜNG ĐỘ DÀY: TIÊU CHUẨN KITZ, TIÊU CHUẨN KIỂM TRA: KITZ STANDARD / Nước, dầu, khí đốt, hóa chất 100oC hoặc thấp hơn2,94MPa
 

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN KIM - KITZ - NHẬT - MODEL: UN3-AP

VAN KIM - KITZ - NHẬT - MODEL: UN3-AP

1.000.000 đ

Needle Valve 30K STAINLESS STEEL,MINIATURE VALVES,STRAIGHT TYPE,END TO END:KITZ STANDARD,END CONNECTION:JIS B0203,WALL THICKNESS:KITZ STANDARD,TEST STANDARD:KITZ STANDARD Water, oil, gas, chemicals 150℃ or lower2.65MPa / ・Water, oil, gas, chemicals 100℃ or lower2.94MPa

Van kim 30K THÉP KHÔNG GỈ, GIÁ TRỊ TUYỆT VỜI, LOẠI TIÊU CHUẨN, KẾT THÚC KẾT THÚC: TIÊU CHUẨN KITZ, KẾT NỐI KẾT THÚC: JIS B0203, TƯỜNG ĐỘ DÀY: TIÊU CHUẨN KITZ, TIÊU CHUẨN KIỂM TRA: KITZ STANDARD Nước, dầu, khí đốt, hóa chất 100oC hoặc thấp hơn2,94MPa
 

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN KIM - KITZ - NHẬT - MODEL: UN26-SP

VAN KIM - KITZ - NHẬT - MODEL: UN26-SP

1.000.000 đ

Needle Valve 260K STAINLESS STEEL,MINIATURE VALVES,SOCKET WELDING , STRAIGHT TYPE,END TO END:KITZ STANDARD,END CONNECTION:JIS B2316,WALL THICKNESS:KITZ STANDARD,TEST STANDARD:KITZ STANDARD
,・Water, oil, gas, chemicals 150℃ or lower19.81MPa / ・Water, oil, gas, chemicals 100℃ or lower21.77MPa

Van kim 260K THÉP KHÔNG GỈ, GIÁ TRỊ TUYỆT VỜI, HÀN SOCKET, LOẠI ỔN ĐỊNH, KẾT THÚC KẾT THÚC: TIÊU CHUẨN KITZ, KẾT NỐI KẾT THÚC: JIS B2316, TƯỜNG GẠCH
, ・ Nước, dầu, khí đốt, hóa chất 150oC hoặc thấp hơn 19,81MPa / ・ Nước, dầu, khí, hóa chất 100oC hoặc thấp hơn 21,77MPa
 

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN KIM - KITZ - NHẬT - MODEL: UN26-CP

VAN KIM - KITZ - NHẬT - MODEL: UN26-CP

1.000.000 đ

Needle Valve 260K STAINLESS STEEL,MINIATURE VALVES,STRAIGHT TYPE.,END TO END:KITZ STANDARD,END CONNECTION:COUPLE LOK,WALL THICKNESS:KITZ STANDARD,TEST STANDARD:KITZ STANDARD・Water, oil, gas, chemicals 150℃ or lower19.81MPa / ・Water, oil, gas, chemicals 100℃ or lower21.77MPa

Van kim 260K THÉP KHÔNG GỈ, GIÁ TRỊ TUYỆT VỜI, LOẠI TIÊU CHUẨN., KẾT THÚC KẾT THÚC 81MPa / Nước, dầu, khí, hóa chất 100oC hoặc thấp hơn 21,77MPa
 

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN LỌC Y - KITZ - NHẬT - MODEL:Y / CY / AKY

VAN LỌC Y - KITZ - NHẬT - MODEL:Y / CY / AKY

1.000.000 đ
Y-Pattern Body, Screwed Cap, 304 Stainlees Steel screen
Size : 10A-80A

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN LỌC Y - KITZ - NHẬT - MODEL:Y

VAN LỌC Y - KITZ - NHẬT - MODEL:Y

1.000.000 đ
VAN LỌC Y - KITZ - NHẬT - MODEL:Y

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN LỌC Y - KITZ - NHẬT - MODEL:UYB / UYBM

VAN LỌC Y - KITZ - NHẬT - MODEL:UYB / UYBM

1.000.000 đ
Pressure Temparature Rating: 1.0 MPa: 180C\

Xếp hạng áp suất: 1.0 MPa: 180C


Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN LỌC Y - KITZ - NHẬT - MODEL:UY / UYM

VAN LỌC Y - KITZ - NHẬT - MODEL:UY / UYM

1.000.000 đ
Pressure Temparature Rating: 2.0 MPa: 180C

Đánh giá nhiệt độ áp suất: 2.0 MPa: 180 C

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN LỌC Y - KITZ - NHẬT - MODEL: 20FDYB

VAN LỌC Y - KITZ - NHẬT - MODEL: 20FDYB

1.000.000 đ
VAN LỌC Y - KITZ - NHẬT - MODEL: 20FDYB

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN LỌC Y - KITZ - NHẬT - MODEL: 20FDY

VAN LỌC Y - KITZ - NHẬT - MODEL: 20FDY

1.000.000 đ
120C Static Water ….. 2.16MPa

120C Static Water ….. 2.75MPa
220C Steam, air, gas, oil ….. 2.45MPa
300C Steam, air, gas, oil ….. 2.26MPa
350C Steam, air, gas, oil ….. 1.96MPa

Nước tĩnh 120C .. 2.75MPa
220C Hơi nước, không khí, khí đốt, dầu .. 2,45MPa
300C Hơi nước, không khí, khí đốt, dầu .. 2.26MPa
350C Hơi nước, không khí, khí, dầu .. 1.96MPa

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN LỌC Y - KITZ - NHẬT - MODEL: 16FDYB

VAN LỌC Y - KITZ - NHẬT - MODEL: 16FDYB

1.000.000 đ
120C Static Water ….. 2.16MPa
220C Steam, air, gas, oil ….. 1.96MPa
300C Steam, air, gas, oil ….. 1.77MPa
350C Steam, air, gas, oil ….. 1.57MPa

Nước tĩnh 120C .. 2.16MPa
220C Hơi nước, không khí, khí, dầu .. 1.96MPa
300C Hơi nước, không khí, khí, dầu .. 1.77MPa
350C Hơi nước, không khí, khí đốt, dầu .. 1.57MPaAnh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN LỌC Y - KITZ - NHẬT - MODEL: 125FCY

VAN LỌC Y - KITZ - NHẬT - MODEL: 125FCY

1.000.000 đ
200psi. Non-Shock Water 120C
150psi. Water, Oil, Air 120C

200 psi. Nước không sốc 120 C
150 psi. Nước, dầu, không khí 120CAnh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN LỌC Y - KITZ - NHẬT - MODEL: 10UYAM

VAN LỌC Y - KITZ - NHẬT - MODEL: 10UYAM

1.000.000 đ
VAN LỌC Y - KITZ - NHẬT - MODEL: 10UYAM


Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN LỌC Y - KITZ - NHẬT - MODEL: 10UYA

VAN LỌC Y - KITZ - NHẬT - MODEL: 10UYA

1.000.000 đ
Pressure Temparature Rating: JIS B2238

Đánh giá nhiệt độ áp suất: JIS B2238


Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN LỌC Y - KITZ - NHẬT - MODEL: 10FDYBF

VAN LỌC Y - KITZ - NHẬT - MODEL: 10FDYBF

1.000.000 đ
120C Static Water ….. 1.37MPa
220C Steam, air, gas, oil ….. 1.18MPa
300C Steam, air, gas, oil ….. 0.98MPa

cho dịch vụ gas
Nước tĩnh 120C .. 1.37MPa
200C Hơi, không khí, khí, dầu .. 0,98MPa

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN LỌC Y - KITZ - NHẬT - MODEL: 10FDY

VAN LỌC Y - KITZ - NHẬT - MODEL: 10FDY

1.000.000 đ
for Gas Service
120C Static Water ….. 1.37MPa
200C Steam, air, gas, oil ….. 0.98MPa

cho dịch vụ gas
Nước tĩnh 120C .. 1.37MPa
200C Hơi, không khí, khí, dầu .. 0,98MPa

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN LỌC Y - KITZ - NHẬT - MODEL: 10FCY

VAN LỌC Y - KITZ - NHẬT - MODEL: 10FCY

1.000.000 đ
120C Non Shock Water 1.37 MPa,
120C Water, Oil, Gas 0.98MPa
120C Gas 0.20MPa
Saturated steam 0.69MPa

Nước không sốc 120C 1,37 MPa,
120C Nước, Dầu, Khí 0.98MPa
Khí 120C 0,20MPa
Hơi bão hòa 0,69MPaAnh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN MỘT CHIỀU - KITZ - NHAT - MODEL: 150SRB

VAN MỘT CHIỀU - KITZ - NHAT - MODEL: 150SRB

1.000.000 đ
VAN MOT CHIEU - KITZ - NHAT -MODEL; 150SRB


Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN MỘT CHIỀU - KITZ - NHAT - MODEL: 150SRB

VAN MỘT CHIỀU - KITZ - NHAT - MODEL: 150SRB

1.000.000 đ
VAN MOT CHIEU - KITZ - NHAT -MODEL; 150SRB


Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN MỘT CHIỀU - KITZ - NHAT - MODEL: 150SCOS

VAN MỘT CHIỀU - KITZ - NHAT - MODEL: 150SCOS

1.000.000 đ
VAN MOT CHIEU - KITZ - NHAT -MODEL; 150SCOS


Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN MỘT CHIỀU - KITZ - NHAT - MODEL: 125FCO / 125FCOS

VAN MỘT CHIỀU - KITZ - NHAT - MODEL: 125FCO / 125FCOS

1.000.000 đ
VAN MOT CHIEU - KITZ - NHAT -MODEL; 125FCO / 125FCOS


Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN MỘT CHIỀU - KITZ - NHAT - MODEL: 10UOAMT

VAN MỘT CHIỀU - KITZ - NHAT - MODEL: 10UOAMT

1.000.000 đ
VAN MOT CHIEU - KITZ - NHAT -MODEL;10UOAMT

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN MỘT CHIỀU - KITZ - NHAT - MODEL: 10UOA(T) / 10UOAM(T)

VAN MỘT CHIỀU - KITZ - NHAT - MODEL: 10UOA(T) / 10UOAM(T)

1.000.000 đ
VAN MOT CHIEU - KITZ - NHAT -MODEL; 10UOA(T) / 10UOAM(T)Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN CẦU KITZ-NHẬT, JIS 10K, MODEL : UJB – UJBM

VAN CẦU KITZ-NHẬT, JIS 10K, MODEL : UJB – UJBM

1.000.000 đ
VAN CẦU KITZ-NHẬT, JIS 10K
MODEL :  
UJB – UJBM

Size : 10A-80A
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN CẦU KITZ-NHẬT, JIS 10K, MODEL : UJ – UJM

VAN CẦU KITZ-NHẬT, JIS 10K, MODEL : UJ – UJM

1.000.000 đ
VAN CẦU KITZ-NHẬT, JIS 10K
MODEL : 
UJ – UJM
Size : 10A-80A
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN MỘT CHIỀU - KITZ - NHAT - MODEL: 10SRBF

VAN MỘT CHIỀU - KITZ - NHAT - MODEL: 10SRBF

1.000.000 đ
VAN MOT CHIEU - KITZ - NHAT -10SRBFAnh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN CẦU KITZ-NHẬT, JIS 10K, MODEL : UDB – UDBM

VAN CẦU KITZ-NHẬT, JIS 10K, MODEL : UDB – UDBM

1.000.000 đ
VAN CẦU KITZ-NHẬT, JIS 10K
MODEL : UDB – UDBM

Size : 15A-80A
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN MỘT CHIỀU - KITZ - NHAT - MODEL: 10SFBF

VAN MỘT CHIỀU - KITZ - NHAT - MODEL: 10SFBF

1.000.000 đ
VAN MOT CHIEU - KITZ - NHAT -10SFBF


Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN MỘT CHIỀU - KITZ - NHAT - MODEL: 10SF

VAN MỘT CHIỀU - KITZ - NHAT - MODEL: 10SF

1.000.000 đ
VAN MOT CHIEU - KITZ - NHAT - MODEL:10SF

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN CẦU KITZ-NHẬT, JIS 10K, MODEL : UD / UDM

VAN CẦU KITZ-NHẬT, JIS 10K, MODEL : UD / UDM

1.000.000 đ
VAN CẦU KITZ-NHẬT, JIS 10K
MODEL : UD / UDM

Size : 10A-50A
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN MỘT CHIỀU - KITZ - NHAT - MODEL: 10FCO / 10FCOS / 10FCOU

VAN MỘT CHIỀU - KITZ - NHAT - MODEL: 10FCO / 10FCOS / 10FCOU

1.000.000 đ
VAN MOT CHIEU - KITZ - NHAT - MODEL:10FCO / 10FCOS / 10FCOUAnh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN CẦU KITZ-NHẬT, JIS 5K, MODEL : UCL

VAN CẦU KITZ-NHẬT, JIS 5K, MODEL : UCL

1.000.000 đ
VAN CẦU KITZ-NHẬT, JIS 5K
MODEL : UCL

Size : 10A-50A
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN MỘT CHIỀU - KITZ - NHAT - MODEL: 10FW

VAN MỘT CHIỀU - KITZ - NHAT - MODEL: 10FW

1.000.000 đ
VAN MOT CHIEU - KITZ - NHAT - MODEL:10FWAnh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN CẦU KITZ-NHẬT, JIS 10K, MODEL : UCB

VAN CẦU KITZ-NHẬT, JIS 10K, MODEL : UCB

1.000.000 đ
VAN CẦU KITZ-NHẬT, JIS 10K
MODEL : UCB

Size : 10A-50A
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
MODEL :GL-10UB / GL-16UB / GL-150UB VAN BƯỚM KITZ-NHẬT,  MODEL GL-10UB / GL-16UB / GL-150UB

MODEL :GL-10UB / GL-16UB / GL-150UB VAN BƯỚM KITZ-NHẬT, MODEL GL-10UB / GL-16UB / GL-150UB

1.000.000 đ
 VAN BƯỚM  KITZ-NHẬT,  MODEL  GL-10UB / GL-16UB / GL-150UB
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN CẦU ĐỒNG KITZ-NHẬT, CLASS 150, MODEL : D

VAN CẦU ĐỒNG KITZ-NHẬT, CLASS 150, MODEL : D

1.000.000 đ
VAN CẦU ĐỒNG KITZ-NHẬT,  CLASS 150
MODEL : 
G / AKG
Size : 15A-50A
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
MODEL : G-150/200DJL, G-PN16DJL VAN BƯỚM KITZ-NHẬT,  MODEL G-150/200DJL, G-PN16DJL

MODEL : G-150/200DJL, G-PN16DJL VAN BƯỚM KITZ-NHẬT, MODEL G-150/200DJL, G-PN16DJL

1.000.000 đ
 VAN BƯỚM  KITZ-NHẬT,  MODEL G-150/200DJL, G-PN16DJLAnh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN CẦU THÉP KITZ-NHẬT, MODEL : G-150SCJS

VAN CẦU THÉP KITZ-NHẬT, MODEL : G-150SCJS

1.000.000 đ
VAN CẦU THÉP KITZ-NHẬT
MODEL : G-150SCJS

Size : 40A-450A
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
MODEL : G-150/200DJ / G-PN16DJ / G-10DJ / G-16DJ VAN BƯỚM KITZ-NHẬT,  MODEL G-150/200DJ / G-PN16DJ / G-10DJ / G-16DJ

MODEL : G-150/200DJ / G-PN16DJ / G-10DJ / G-16DJ VAN BƯỚM KITZ-NHẬT, MODEL G-150/200DJ / G-PN16DJ / G-10DJ / G-16DJ

1.000.000 đ
 VAN BƯỚM  KITZ-NHẬT,  MODELG-150/200DJ / G-PN16DJ / G-10DJ / G-16DJAnh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
MODEL :10XJME / 10XJMEA / PN16XJME VAN BƯỚM KITZ-NHẬT,  MODEL :10XJME / 10XJMEA / PN16XJME

MODEL :10XJME / 10XJMEA / PN16XJME VAN BƯỚM KITZ-NHẬT, MODEL :10XJME / 10XJMEA / PN16XJME

1.000.000 đ
 VAN BƯỚM  KITZ-NHẬT,  MODEL :10XJME / 10XJMEA / PN16XJME


Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN CẦU ĐỒNG KITZ-NHẬT, CLASS 125, MODEL : G / AKG

VAN CẦU ĐỒNG KITZ-NHẬT, CLASS 125, MODEL : G / AKG

1.000.000 đ
VAN CẦU ĐỒNG KITZ-NHẬT,  CLASS 125
MODEL : 
G / AKG
Size : 8A-80A
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
MODEL : 10UB / 150UB VAN BƯỚM KITZ-NHẬT, CLASS 10K/150 MODEL : 10UB / 150UB

MODEL : 10UB / 150UB VAN BƯỚM KITZ-NHẬT, CLASS 10K/150 MODEL : 10UB / 150UB

1.000.000 đ
 VAN BƯỚM  KITZ-NHẬT, CLASS 10K/150  MODEL : 10UB / 150UB

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN CẦU ĐỒNG KITZ-NHẬT, CLASS 150, MODEL : CA / AKCA

VAN CẦU ĐỒNG KITZ-NHẬT, CLASS 150, MODEL : CA / AKCA

1.000.000 đ
VAN CẦU ĐỒNG KITZ-NHẬT,  CLASS 150
MODEL : 
CA / AKCA
Size : 8A-80A
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN CẦU ĐỒNG KITZ-NHẬT, CLASS 150, MODEL :C / AKC

VAN CẦU ĐỒNG KITZ-NHẬT, CLASS 150, MODEL :C / AKC

1.000.000 đ
VAN CẦU ĐỒNG KITZ-NHẬT,  CLASS 150
MODEL : 
C / AKC

Size : 8A-80A
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN CẦU ĐỒNG KITZ-NHẬT, CLASS 150, MODEL : B / BH

VAN CẦU ĐỒNG KITZ-NHẬT, CLASS 150, MODEL : B / BH

1.000.000 đ
VAN CẦU ĐỒNG KITZ-NHẬT,  CLASS 150
MODEL : B / BH


Size : 8A-100A
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN CẦU ĐỒNG KITZ-NHẬT, CLASS 100, MODEL : A / AKA

VAN CẦU ĐỒNG KITZ-NHẬT, CLASS 100, MODEL : A / AKA

1.000.000 đ
VAN CẦU ĐỒNG KITZ-NHẬT, CLASS 100
MODEL : 
A / AKA

Size : 8A-100A
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN CẦU KITZ-NHẬT, JIS 20K, MODEL : 20UPA / 20UPAM

VAN CẦU KITZ-NHẬT, JIS 20K, MODEL : 20UPA / 20UPAM

1.000.000 đ
VAN CẦU KITZ-NHẬT, JIS 20K
MODEL :
20UPA / 20UPAM
Size : 15A-250A
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN CẦU KITZ-NHẬT, JIS 20K, MODEL : 20SYBO

VAN CẦU KITZ-NHẬT, JIS 20K, MODEL : 20SYBO

1.000.000 đ
VAN CẦU KITZ-NHẬT, JIS 20K
MODEL :
20SYBO
Size : 50A-200A
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN CẦU KITZ-NHẬT, JIS 20K, MODEL : 20SYB

VAN CẦU KITZ-NHẬT, JIS 20K, MODEL : 20SYB

1.000.000 đ
VAN CẦU KITZ-NHẬT, JIS 20K
MODEL :
20SYB
Size : 10A-50A
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN CẦU KITZ-NHẬT, JIS 20K, MODEL : 20SY

VAN CẦU KITZ-NHẬT, JIS 20K, MODEL : 20SY

1.000.000 đ
VAN CẦU KITZ-NHẬT, JIS 20K
MODEL :
20SY
Size : 10A-50A
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN CẦU KITZ-NHẬT, JIS 20K, MODEL : 20SDLBO

VAN CẦU KITZ-NHẬT, JIS 20K, MODEL : 20SDLBO

1.000.000 đ
VAN CẦU KITZ-NHẬT, JIS 20K
MODEL :
20SDLBO

Size : 65A-200A
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN CẦU KITZ-NHẬT, JIS 20K, MODEL : 20SDLB

VAN CẦU KITZ-NHẬT, JIS 20K, MODEL : 20SDLB

1.000.000 đ
VAN CẦU KITZ-NHẬT, JIS 20K
MODEL : 20SDLB

Size : 10A-50A
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN CẦU KITZ-NHẬT, JIS 20K, MODEL : 20SDL

VAN CẦU KITZ-NHẬT, JIS 20K, MODEL : 20SDL

1.000.000 đ
VAN CẦU KITZ-NHẬT, JIS 20K
MODEL : 20SDL

Size : 10A-50A
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN CẦU KITZ-NHẬT, CLASS 150, MODEL : 150UPA

VAN CẦU KITZ-NHẬT, CLASS 150, MODEL : 150UPA

1.000.000 đ
VAN CẦU KITZ-NHẬT, CLASS 150
MODEL :
150UPA
Size : 15A-300A
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN CẦU KITZ-NHẬT, CLASS 150, MODEL : 150SPB

VAN CẦU KITZ-NHẬT, CLASS 150, MODEL : 150SPB

1.000.000 đ
VAN CẦU KITZ-NHẬT, CLASS 150
MODEL : 150SPB

Size : 15A-50A
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN CẦU KITZ-NHẬT, CLASS 125, MODEL : 125FCJS

VAN CẦU KITZ-NHẬT, CLASS 125, MODEL : 125FCJS

1.000.000 đ
VAN CẦU KITZ-NHẬT, CLASS 125
MODEL : 
125FCJS
Size : 15A-200A
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN CẦU KITZ-NHẬT, JIS 10K, MODEL : 10UPAMT

VAN CẦU KITZ-NHẬT, JIS 10K, MODEL : 10UPAMT

1.000.000 đ
VAN CẦU KITZ-NHẬT, JIS 10K
MODEL : 
10UPAMT
Size : 15A-300A
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN CẦU KITZ-NHẬT, JIS 10K, MODEL : 10UPA(T) / 10UPAM(T)

VAN CẦU KITZ-NHẬT, JIS 10K, MODEL : 10UPA(T) / 10UPAM(T)

1.000.000 đ
VAN CẦU KITZ-NHẬT, JIS 10K
MODEL : 
10UPA(T) / 10UPAM(T)
Size : 15A-300A
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN CẦU KITZ-NHẬT, JIS 10K, MODEL : 10SPDBOF

VAN CẦU KITZ-NHẬT, JIS 10K, MODEL : 10SPDBOF

1.000.000 đ
VAN CẦU KITZ-NHẬT, JIS 10K
MODEL : 
10SPDBOF


Size : 50A-200A
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN CẦU KITZ-NHẬT, JIS 10K, MODEL : 10SPBF

VAN CẦU KITZ-NHẬT, JIS 10K, MODEL : 10SPBF

1.000.000 đ
VAN CẦU KITZ-NHẬT, JIS 10K
MODEL : 
10SPBF

Size : 10A-50A
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN CẦU KITZ-NHẬT, JIS 10K, MODEL : 10SP

VAN CẦU KITZ-NHẬT, JIS 10K, MODEL : 10SP

1.000.000 đ
VAN CẦU KITZ-NHẬT, JIS 10K
MODEL :10SP
Size : 10A-50A
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN CẦU KITZ-NHẬT, JIS 10K, MODEL : 10SJBF

VAN CẦU KITZ-NHẬT, JIS 10K, MODEL : 10SJBF

1.000.000 đ
VAN CẦU KITZ-NHẬT, JIS 10K
MODEL :10SJBF
Size : 10A-80A
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN CẦU KITZ-NHẬT, JIS 10K, MODEL : 10SJ

VAN CẦU KITZ-NHẬT, JIS 10K, MODEL : 10SJ

1.000.000 đ
VAN CẦU KITZ-NHẬT, JIS 10K
MODEL : 10SJ
Size : 8A-80A
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN CẦU KITZ-NHẬT, JIS 10K, MODEL : 10SDLBF

VAN CẦU KITZ-NHẬT, JIS 10K, MODEL : 10SDLBF

1.000.000 đ
VAN CẦU KITZ-NHẬT, JIS 10K
MODEL : 10SDLBF
Size : 10A-50A
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN CẦU KITZ-NHẬT, JIS 10K, MODEL : 10SDL

VAN CẦU KITZ-NHẬT, JIS 10K, MODEL : 10SDL

1.000.000 đ
VAN CẦU KITZ-NHẬT, JIS 10K
MODEL : 10SDL
Size : 10A-50A
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN CẦU KITZ-NHẬT, JIS 10K, MODEL : 10SDBF

VAN CẦU KITZ-NHẬT, JIS 10K, MODEL : 10SDBF

1.000.000 đ
VAN CẦU KITZ-NHẬT, JIS 10K
MODEL : 10SD
Size : 10A-80A
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN CẦU KITZ-NHẬT, JIS 10K, MODEL : 10SD

VAN CẦU KITZ-NHẬT, JIS 10K, MODEL : 10SD

1.000.000 đ
VAN CẦU KITZ-NHẬT, JIS 10K
MODEL : 10SD
Size : 8A-80A
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN CẦU KITZ-NHẬT, JIS 10K, MODEL : 10FCJ / 10FCJS / 10FCJU

VAN CẦU KITZ-NHẬT, JIS 10K, MODEL : 10FCJ / 10FCJS / 10FCJU

1.000.000 đ
VAN CẦU KITZ-NHẬT, JIS 10K
MODEL : 10FCJ / 10FCJS / 10FCJU
Size : 40A-300A
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN CỬA KITZ MẶT BÍCH JIS 10K, MODEL : UEL / UELM

VAN CỬA KITZ MẶT BÍCH JIS 10K, MODEL : UEL / UELM

1.000.000 đ

VAN CỬA  KITZ MẶT BÍCH JIS 10K
 MODEL : UEL / UELM

Size : 15A-50A
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN CỬA KITZ MẶT BÍCH JIS 10K, MODEL : UEB / UEBM

VAN CỬA KITZ MẶT BÍCH JIS 10K, MODEL : UEB / UEBM

1.000.000 đ

VAN CỬA KITZ MẶT BÍCH JIS 20K
MODEL : 20SLB

Size : 15A-80A
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN CỬA ĐỒNG KITZ MẶT BÍCH CLASS 125, MODEL : H / CH / AKH

VAN CỬA ĐỒNG KITZ MẶT BÍCH CLASS 125, MODEL : H / CH / AKH

1.000.000 đ

VAN CỬA ĐỒNG KITZ MẶT BÍCH CLASS 125
MODEL : H / CH / AKH

Size : 10A-100A

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN CỬA ĐỒNG KITZ MẶT BÍCH CLASS 150, MODEL : E

VAN CỬA ĐỒNG KITZ MẶT BÍCH CLASS 150, MODEL : E

1.000.000 đ

VAN CỬA ĐỒNG KITZ MẶT BÍCH CLASS 150
MODEL : E

Size : 10A-80A

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN CỬA ĐỒNG THAU KITZ MẶT BÍCH CLASS 125, MODEL : FH / CFH / AKFH

VAN CỬA ĐỒNG THAU KITZ MẶT BÍCH CLASS 125, MODEL : FH / CFH / AKFH

1.000.000 đ

VAN CỬA ĐỒNG THAU  KITZ MẶT BÍCH CLASS 125
 MODEL : FH / CFH / AKFH

Size : 8A-80A

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây