VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP
HOTLINE: +840902720814
Tìm thấy tất cả những gì bạn cần về van công nghiệp
VAN BI ĐIỆN BA NGÃ - Electric 3-way Ball Valves, MODEL: 167 PVC-U

VAN BI ĐIỆN BA NGÃ - Electric 3-way Ball Valves, MODEL: 167 PVC-U

1.000.000 đ

VAN BI ĐIỆN BA NGÃ - Electric 3-way Ball Valves
MODEL : 167 PVC-U
Size : 10A-100A

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư:
sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN BI ĐIỆN - Electric Ball Valves , MODEL : 181 100-230V

VAN BI ĐIỆN - Electric Ball Valves , MODEL : 181 100-230V

1.000.000 đ

VAN BI ĐIỆN - Electric Ball Valves
 MODEL :
183 100-230V / 24V 

  • With manual emergency override
  • With fusion sockets metric
  • With butt fusion spigots IR-Plus metric
  1. Với ghi đè khẩn cấp thủ công
  2. Với số liệu ổ cắm nhiệt hạch
  3. Với ống nối nhiệt hạch mông IR-Plus

Size : 10A-100A

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN BI ĐIỆN - Electric Ball Valves , MODEL : 180, 100-230V / 24V

VAN BI ĐIỆN - Electric Ball Valves , MODEL : 180, 100-230V / 24V

1.000.000 đ

VAN BI ĐIỆN - Electric Ball Valves
 MODEL :
183 100-230V / 24V 

  • With manual emergency override
  • With backing flanges PP-st metric
  • Với ghi đè khẩn cấp thủ công
  • Với mặt bích ủng hộ số liệu PP-st

Size : 15A-100A

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN BI ĐIỆN - Electric Ball Valves , MODEL : 180, 100-230V / 24V

VAN BI ĐIỆN - Electric Ball Valves , MODEL : 180, 100-230V / 24V

1.000.000 đ

VAN BI ĐIỆN - Electric Ball Valves
 MODEL :
183 100-230V / 24V 

With manual emergency override
With butt fusion spigots IR-Plus SDR11 metric
Size : 15A-100A

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN BI ĐIỆN - Electric Ball Valves , MODEL : 180, 100-230V / 24V

VAN BI ĐIỆN - Electric Ball Valves , MODEL : 180, 100-230V / 24V

1.000.000 đ

VAN BI ĐIỆN - Electric Ball Valves
 MODEL :
183 100-230V / 24V 

With manual emergency override
With solvent cement sockets metric
Size : 10A-100A

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN BI ĐIỆN - Electric Ball Valves , MODEL : 183 ABS 100-230V / 24V

VAN BI ĐIỆN - Electric Ball Valves , MODEL : 183 ABS 100-230V / 24V

1.000.000 đ

VAN BI ĐIỆN - Electric Ball Valves
 MODEL :
183 ABS 100-230V / 24V 

With manual emergency override
With solvent cement sockets metric
Size : 16A-110A

Type 107 is based on the Ball Valve Type 546 (d16DN10 to d63DN50) with the electric actuator EA11. The Type 107 is designed for automated standard applications with no special demands.Ball valves Type 130, 131, 132, 133, 134 and 135 are based on the ball valve type 546 (d16DN10 to d110DN100) and the electric actuator EA21 (DN10-DN50) or EA31 (DN65-DN100). Type range 130-135 is designed as modular upgradable ball valve for Applications, which request special process demands.

Loại 107 dựa trên Van bi Loại 546 (d16DN10 đến d63DN50) với bộ truyền động điện EA11. Type 107 được thiết kế cho các ứng dụng tiêu chuẩn tự động không có nhu cầu đặc biệt.
Van bi loại 130, 131, 132, 133, 134 và 135 dựa trên loại van bi 546 (d16DN10 đến d110DN100) và bộ truyền động điện EA21 (DN10-DN50) hoặc EA31 (DN65-DN100). Loại phạm vi 130-135 được thiết kế dưới dạng van bi có thể nâng cấp mô-đun cho Ứng dụng, yêu cầu các yêu cầu quy trình đặc biệt.

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN BI ĐIỆN - Electric Ball Valves , MODEL : 179 ABS 100-230V / 24V

VAN BI ĐIỆN - Electric Ball Valves , MODEL : 179 ABS 100-230V / 24V

1.000.000 đ

VAN BI ĐIỆN - Electric Ball Valves
 MODEL :
179 ABS 100-230V / 24V 

With manual emergency override
With solvent cement sockets metric
Size : 10A-100A

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN BI ĐIỆN - Electric Ball Valves , MODEL : 179 PVC-C 100-230V

VAN BI ĐIỆN - Electric Ball Valves , MODEL : 179 PVC-C 100-230V

1.000.000 đ

VAN BI ĐIỆN - Electric Ball Valves , MODEL : 179 PVC-U 100-230V
Ball valve type 179 PVC-U 100-230V
With manual emergency override
With solvent cement sockets metric
Size : 10A-100A

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN BI ĐIỆN - Electric Ball Valves , MODEL :179 PVC-U 100-230V

VAN BI ĐIỆN - Electric Ball Valves , MODEL :179 PVC-U 100-230V

1.000.000 đ

VAN BI ĐIỆN - Electric Ball Valves , MODEL : 179 PVC-U 100-230V
Ball valve type 179 PVC-U 100-230V
With manual emergency override
With solvent cement sockets metric
Size : 10A-50A

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN BI ĐIỆN - Electric Ball Valves , MODEL :179, PVC-U 24V

VAN BI ĐIỆN - Electric Ball Valves , MODEL :179, PVC-U 24V

1.000.000 đ

VAN BI ĐIỆN - Electric Ball Valves , MODEL : 179 ,  PVC-U 24V
Ball valve type 179 PVC-U 24V
With manual emergency override
With solvent cement sockets metric
Size : 10A-50A

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN BI ĐIỆN - Electric Ball Valves , MODEL : 127 , PVC-C 100-230V

VAN BI ĐIỆN - Electric Ball Valves , MODEL : 127 , PVC-C 100-230V

1.000.000 đ

VAN BI ĐIỆN - Electric Ball Valves , MODEL : 127 , PVC-C 100-230V
Ball valve type 127 ABS 100-230V
With manual emergency override
With solvent cement sockets metric
Size : 10A-50A

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN BI ĐIỆN - Electric Ball Valves , MODEL : 127 , 24V

VAN BI ĐIỆN - Electric Ball Valves , MODEL : 127 , 24V

1.000.000 đ

VAN BI ĐIỆN - Electric Ball Valves , MODEL : 127 , 24V
Ball valve type 127 ABS 100-230V
With manual emergency override
With solvent cement sockets metric
Size : 15A-50A

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN BI ĐIỆN - Electric Ball Valves , MODEL : 127 , ABS 100-230V

VAN BI ĐIỆN - Electric Ball Valves , MODEL : 127 , ABS 100-230V

1.000.000 đ

VAN BI ĐIỆN - Electric Ball Valves , MODEL : 127 , ABS 100-230V
Ball valve type 127 ABS 100-230V
With manual emergency override
With solvent cement sockets metric
Size : 15A-50A

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN BI ĐIỆN - Electric Ball Valves , MODEL : 127 , PVC-U 24V

VAN BI ĐIỆN - Electric Ball Valves , MODEL : 127 , PVC-U 24V

1.000.000 đ

VAN BI ĐIỆN - Electric Ball Valves , MODEL : 127 , PVC-U 24V
Ball valve type 127 PVC-U 24V
With manual emergency override
With solvent cement sockets metric
Size : 10A-50A

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN BI ĐIỆN - Electric Ball Valves , MODEL : 127 , PVC-U 100-230V

VAN BI ĐIỆN - Electric Ball Valves , MODEL : 127 , PVC-U 100-230V

1.000.000 đ

VAN BI ĐIỆN - Electric Ball Valves , MODEL : 127 , PVC-U 100-230V
Ball valve type 127 PVC-U 100-230V
With manual emergency override
With solvent cement sockets metric
Size : 10A-50A

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây