VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP
HOTLINE: +840902720814
Tìm thấy tất cả những gì bạn cần về van công nghiệp
VAN BI ĐIỆN BA NGÃ - Electric 3-way Ball Valves, MODEL: 167 PVC-U

VAN BI ĐIỆN BA NGÃ - Electric 3-way Ball Valves, MODEL: 167 PVC-U

1.000.000 đ

VAN BI ĐIỆN BA NGÃ - Electric 3-way Ball Valves
MODEL : 167 PVC-U
Size : 10A-100A

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư:
sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN BI ĐIỆN - Electric Ball Valves , MODEL : 181 100-230V

VAN BI ĐIỆN - Electric Ball Valves , MODEL : 181 100-230V

1.000.000 đ

VAN BI ĐIỆN - Electric Ball Valves
 MODEL :
183 100-230V / 24V 

 • With manual emergency override
 • With fusion sockets metric
 • With butt fusion spigots IR-Plus metric
 1. Với ghi đè khẩn cấp thủ công
 2. Với số liệu ổ cắm nhiệt hạch
 3. Với ống nối nhiệt hạch mông IR-Plus

Size : 10A-100A

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN BI ĐIỆN - Electric Ball Valves , MODEL : 180, 100-230V / 24V

VAN BI ĐIỆN - Electric Ball Valves , MODEL : 180, 100-230V / 24V

1.000.000 đ

VAN BI ĐIỆN - Electric Ball Valves
 MODEL :
183 100-230V / 24V 

 • With manual emergency override
 • With backing flanges PP-st metric
 • Với ghi đè khẩn cấp thủ công
 • Với mặt bích ủng hộ số liệu PP-st

Size : 15A-100A

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN BI ĐIỆN - Electric Ball Valves , MODEL : 180, 100-230V / 24V

VAN BI ĐIỆN - Electric Ball Valves , MODEL : 180, 100-230V / 24V

1.000.000 đ

VAN BI ĐIỆN - Electric Ball Valves
 MODEL :
183 100-230V / 24V 

With manual emergency override
With butt fusion spigots IR-Plus SDR11 metric
Size : 15A-100A

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN BI ĐIỆN - Electric Ball Valves , MODEL : 180, 100-230V / 24V

VAN BI ĐIỆN - Electric Ball Valves , MODEL : 180, 100-230V / 24V

1.000.000 đ

VAN BI ĐIỆN - Electric Ball Valves
 MODEL :
183 100-230V / 24V 

With manual emergency override
With solvent cement sockets metric
Size : 10A-100A

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN BI ĐIỆN - Electric Ball Valves , MODEL : 183 ABS 100-230V / 24V

VAN BI ĐIỆN - Electric Ball Valves , MODEL : 183 ABS 100-230V / 24V

1.000.000 đ

VAN BI ĐIỆN - Electric Ball Valves
 MODEL :
183 ABS 100-230V / 24V 

With manual emergency override
With solvent cement sockets metric
Size : 16A-110A

Type 107 is based on the Ball Valve Type 546 (d16DN10 to d63DN50) with the electric actuator EA11. The Type 107 is designed for automated standard applications with no special demands.Ball valves Type 130, 131, 132, 133, 134 and 135 are based on the ball valve type 546 (d16DN10 to d110DN100) and the electric actuator EA21 (DN10-DN50) or EA31 (DN65-DN100). Type range 130-135 is designed as modular upgradable ball valve for Applications, which request special process demands.

Loại 107 dựa trên Van bi Loại 546 (d16DN10 đến d63DN50) với bộ truyền động điện EA11. Type 107 được thiết kế cho các ứng dụng tiêu chuẩn tự động không có nhu cầu đặc biệt.
Van bi loại 130, 131, 132, 133, 134 và 135 dựa trên loại van bi 546 (d16DN10 đến d110DN100) và bộ truyền động điện EA21 (DN10-DN50) hoặc EA31 (DN65-DN100). Loại phạm vi 130-135 được thiết kế dưới dạng van bi có thể nâng cấp mô-đun cho Ứng dụng, yêu cầu các yêu cầu quy trình đặc biệt.

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN BI ĐIỆN - Electric Ball Valves , MODEL : 179 ABS 100-230V / 24V

VAN BI ĐIỆN - Electric Ball Valves , MODEL : 179 ABS 100-230V / 24V

1.000.000 đ

VAN BI ĐIỆN - Electric Ball Valves
 MODEL :
179 ABS 100-230V / 24V 

With manual emergency override
With solvent cement sockets metric
Size : 10A-100A

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN BI ĐIỆN - Electric Ball Valves , MODEL : 179 PVC-C 100-230V

VAN BI ĐIỆN - Electric Ball Valves , MODEL : 179 PVC-C 100-230V

1.000.000 đ

VAN BI ĐIỆN - Electric Ball Valves , MODEL : 179 PVC-U 100-230V
Ball valve type 179 PVC-U 100-230V
With manual emergency override
With solvent cement sockets metric
Size : 10A-100A

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN BI ĐIỆN - Electric Ball Valves , MODEL :179 PVC-U 100-230V

VAN BI ĐIỆN - Electric Ball Valves , MODEL :179 PVC-U 100-230V

1.000.000 đ

VAN BI ĐIỆN - Electric Ball Valves , MODEL : 179 PVC-U 100-230V
Ball valve type 179 PVC-U 100-230V
With manual emergency override
With solvent cement sockets metric
Size : 10A-50A

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN BI ĐIỆN - Electric Ball Valves , MODEL :179, PVC-U 24V

VAN BI ĐIỆN - Electric Ball Valves , MODEL :179, PVC-U 24V

1.000.000 đ

VAN BI ĐIỆN - Electric Ball Valves , MODEL : 179 ,  PVC-U 24V
Ball valve type 179 PVC-U 24V
With manual emergency override
With solvent cement sockets metric
Size : 10A-50A

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN BI ĐIỆN - Electric Ball Valves , MODEL : 127 , PVC-C 100-230V

VAN BI ĐIỆN - Electric Ball Valves , MODEL : 127 , PVC-C 100-230V

1.000.000 đ

VAN BI ĐIỆN - Electric Ball Valves , MODEL : 127 , PVC-C 100-230V
Ball valve type 127 ABS 100-230V
With manual emergency override
With solvent cement sockets metric
Size : 10A-50A

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN BI ĐIỆN - Electric Ball Valves , MODEL : 127 , 24V

VAN BI ĐIỆN - Electric Ball Valves , MODEL : 127 , 24V

1.000.000 đ

VAN BI ĐIỆN - Electric Ball Valves , MODEL : 127 , 24V
Ball valve type 127 ABS 100-230V
With manual emergency override
With solvent cement sockets metric
Size : 15A-50A

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN BI ĐIỆN - Electric Ball Valves , MODEL : 127 , ABS 100-230V

VAN BI ĐIỆN - Electric Ball Valves , MODEL : 127 , ABS 100-230V

1.000.000 đ

VAN BI ĐIỆN - Electric Ball Valves , MODEL : 127 , ABS 100-230V
Ball valve type 127 ABS 100-230V
With manual emergency override
With solvent cement sockets metric
Size : 15A-50A

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN BI ĐIỆN - Electric Ball Valves , MODEL : 127 , PVC-U 24V

VAN BI ĐIỆN - Electric Ball Valves , MODEL : 127 , PVC-U 24V

1.000.000 đ

VAN BI ĐIỆN - Electric Ball Valves , MODEL : 127 , PVC-U 24V
Ball valve type 127 PVC-U 24V
With manual emergency override
With solvent cement sockets metric
Size : 10A-50A

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN BI BẰNG TAY -GF- Ball valve type 546 Pro PVC-C With solvent cement spigots metric

VAN BI BẰNG TAY -GF- Ball valve type 546 Pro PVC-C With solvent cement spigots metric

1.000.000 đ

VAN BI BẰNG TAY -GF- Ball valve type 546 Pro PVC-CWith solvent cement spigots metric

Model:

 • Lockable lever as standard (DN10-DN50)
 • For easy installation and removal
 • Ball seals PTFE
 • Integrated stainless steel mounting inserts
 • Z-dimension, valve end and union nut are compatible with type 546 (1stGeneration)
Option:
 • Interface-module with position feedback sensor, incl. LED feedback (DN10-50)
 • Manual spring return lever ("Dead man") (DN10-25)
 • Pneumatic or electric actuators from GF
 • Individual configuration of the valve possible
 • Multifunctional module with integrated limit switches (DN65-100)

Mô hình:
Mô hình:

Đòn bẩy có thể khóa theo tiêu chuẩn (DN10-DN50)
Để dễ dàng cài đặt và gỡ bỏ
Con dấu bóng PTFE
Tích hợp chèn thép không gỉ
Kích thước Z, đầu van và đai ốc liên kết tương thích với loại 546 (1stGeneration)
Lựa chọn:
Giao diện mô-đun với cảm biến phản hồi vị trí, bao gồm. Phản hồi LED (DN10-50)
Cần quay lại lò xo bằng tay ("Người chết") (DN10-25)
Thiết bị truyền động khí nén hoặc điện từ GF
Cấu hình cá nhân của van có thể
Mô-đun đa chức năng với các công tắc giới hạn tích hợp (DN65-100)


Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN BI ĐIỆN - Electric Ball Valves , MODEL : 127 , PVC-U 100-230V

VAN BI ĐIỆN - Electric Ball Valves , MODEL : 127 , PVC-U 100-230V

1.000.000 đ

VAN BI ĐIỆN - Electric Ball Valves , MODEL : 127 , PVC-U 100-230V
Ball valve type 127 PVC-U 100-230V
With manual emergency override
With solvent cement sockets metric
Size : 10A-50A

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN BI BẰNG TAY -GF- Ball valve type 546 Pro PVC-U With fixed flanges PVC-U serrated metric

VAN BI BẰNG TAY -GF- Ball valve type 546 Pro PVC-U With fixed flanges PVC-U serrated metric

1.000.000 đ

VAN BI BẰNG TAY -GF- Ball valve type 546 Pro PVC-U With fixed flanges PVC-U serrated metric

The ball valve type 546 is yet another innovative product developed by GF Piping Systems; it comprises extensive experience and the latest technology. A broad spectrum of product features provides you with quality, flexibility, reliability, in addition to modularity. The ball valve type 546, successor of the ball valve type 346, is the fully developed result of 40 years GF Piping Systems experience in plastic pipeline Know-How. The ball valve type 546 is part of a modular system that satisfies your requirements on operational reliability as well as those on eco-friendliness and cost-effectiveness.


Model:
 • Lockable as a standard (DN10-50)
 • Integrated stainless steel mounting inserts
 • Z-dimension, valve end and union nut are compatible with type 546 (1stGeneration)
 • For easy installation and removal
 • Ball seals PTFE
 • Overall length according to EN 558
 • Connecting dimension: ISO 7005 PN10, EN 1092 PN10, DIN 2501 PN10
Option:
 • Individual configuration of the valve possible
 • Pneumatic or electric actuators from GF
 • Interface-module with position feedback sensor, incl. LED feedback (DN10-50)
 • Manual spring return lever ("Dead man") (DN10-25)
 • Multifunctional module with integrated limit switches (DN65-100)
Van bi loại 546 là một sản phẩm sáng tạo khác được phát triển bởi GF Piping Systems; nó bao gồm nhiều kinh nghiệm và công nghệ mới nhất. Một phổ rộng các tính năng sản phẩm cung cấp cho bạn chất lượng, tính linh hoạt, độ tin cậy, ngoài tính mô đun. Van bi loại 546, kế thừa của van bi loại 346, là kết quả được phát triển đầy đủ của 40 năm kinh nghiệm của Hệ thống đường ống GF trong bí quyết đường ống nhựa. Van bi loại 546 là một phần của hệ thống mô-đun đáp ứng các yêu cầu của bạn về độ tin cậy vận hành cũng như các yếu tố thân thiện với môi trường và hiệu quả chi phí.


Mô hình:
Có thể khóa theo tiêu chuẩn (DN10-50)
Tích hợp chèn thép không gỉ
Kích thước Z, đầu van và đai ốc liên kết tương thích với loại 546 (1stGeneration)
Để dễ dàng cài đặt và gỡ bỏ
Con dấu bóng PTFE
Chiều dài tổng thể theo EN 558
Kích thước kết nối: ISO 7005 PN10, EN 1092 PN10, DIN 2501 PN10
Lựa chọn:
Cấu hình cá nhân của van có thể
Thiết bị truyền động khí nén hoặc điện từ GF
Giao diện mô-đun với cảm biến phản hồi vị trí, bao gồm. Phản hồi LED (DN10-50)
Cần quay lại lò xo bằng tay ("Người chết") (DN10-25)
Mô-đun đa chức năng với các công tắc giới hạn tích hợp (DN65-100)

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây