VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP
VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP
HOTLINE: +84902800728
Tìm thấy tất cả những gì bạn cần về van công nghiệp

VAN ĐIỀU KHIỂN OCV MỸ -Model 22TWC TriPlex Well Commander Series (three valves/three wells)

VAN ĐIỀU KHIỂN  OCV MỸ -Model 22DWC DuPlex Well Commander System (two valves/two wells)

  Khối lượng:  
  54.500.000 đ
  Thương hiệu
  Kích Thước
   
  Số lượng

  The model 22TWC “TriPlex Well Commander System” provides control of well / aquifer levels to prevent over pumping. The system consists of three diaphragm actuated control valves, installed on the discharge of three separate wells, and a single electronic multi-stage controller. Combining the advantages of simplicity and line pressure operation with the features of electronic control, the system is able to monitor and control the variables of each well and constant speed pump via a single controller interface while providing remote access.

  MODEL FEATURES:

  • Primary control of well depth via level/depth transducer*
  • Secondary control of:
   • Output flow rate via flow meter transducer*
   • Valve discharge pressure via pressure transducer*
  • Allows for frequent set point change of control type selected
  • The controls for each well can be operated in either manual or automatic mode.
  • Model 115-36 digital control valve with dual solenoid and ‘hydraulic’ reverse flow check
  • The valve opens slowly on pump start and closes slowly prior to pump shutdown
  • User-friendly color touch screen operation
  • Scheduling for the control of each valve (time, day of week, flow limiting, process variables)
  • Volume totalizer for each valve output (when used with a flow meter)
  • Remote operation and monitoring of each valve and discrete pump run conditions
  • Remote set point by digital SCADA access
  • Extreme stability over wide range of operation
  • Wider range of flow control than standard hydraulic systems
  • Full function PID controller
  • RS232/RS485 communications (CANBUS, MODBUS)
  • 100-260Vac 50-60Hz with 24/12 VDC (optional)
  • Optional:
   • Analog Output (4-20mA)
   • Intranet monitoring control and e-mailing
   • Pump discharge pressure (replaces valve discharge pressure)
   • Manual override of valve operation
   • Valve position transmitter (not required for valve operation)
   • Consult factory for other options and control features as required

  *Only one process variable is in control at any given time but they may all be monitored simultaneously. Sensors/transducers are user supplied.

  Mô hình 22TWC từ TriPlex Well Commander System Hệ thống cung cấp khả năng kiểm soát mức giếng / tầng chứa nước để ngăn chặn việc bơm quá mức. Hệ thống này bao gồm ba van điều khiển được kích hoạt bằng màng, được lắp đặt khi xả ba giếng riêng biệt và một bộ điều khiển đa tầng điện tử duy nhất. Kết hợp các ưu điểm của tính đơn giản và vận hành áp suất dòng với các tính năng của điều khiển điện tử, hệ thống có thể giám sát và điều khiển các biến của từng bơm tốc độ tốt và ổn định thông qua một giao diện điều khiển duy nhất trong khi cung cấp truy cập từ xa.

  TÍNH NĂNG MÔ HÌNH:

  Kiểm soát chính độ sâu giếng thông qua đầu dò mức / độ sâu *
  Kiểm soát thứ cấp của:
  Tốc độ dòng chảy đầu ra thông qua đầu dò đo lưu lượng *
  Áp suất xả van qua bộ chuyển đổi áp suất *
  Cho phép thay đổi điểm đặt thường xuyên của loại điều khiển được chọn
  Các điều khiển cho mỗi giếng có thể được vận hành ở chế độ thủ công hoặc tự động.
  Mô hình van điều khiển kỹ thuật số 115-36 với điện từ kép và check kiểm tra dòng chảy ngược thủy lực
  Van mở chậm khi khởi động bơm và đóng chậm trước khi tắt máy bơm
  Thao tác với màn hình màu cảm ứng thân thiện với người dùng
  Lập lịch kiểm soát từng van (thời gian, ngày trong tuần, giới hạn lưu lượng, biến quy trình)
  Bộ tổng thể tích cho mỗi đầu ra van (khi được sử dụng với đồng hồ đo lưu lượng)
  Hoạt động từ xa và giám sát từng van và điều kiện chạy bơm rời rạc
  Điểm đặt từ xa bằng cách truy cập SCADA kỹ thuật số
  Độ ổn định cực cao trên phạm vi hoạt động rộng
  Phạm vi kiểm soát dòng chảy rộng hơn so với hệ thống thủy lực tiêu chuẩn
  Bộ điều khiển PID đầy đủ chức năng
  Truyền thông RS232 / RS485 (CANBUS, MODBUS)
  100-260Vac 50-60Hz với 24/12 VDC (tùy chọn)
  Không bắt buộc:
  Đầu ra tương tự (4-20mA)
  Kiểm soát giám sát mạng nội bộ và gửi thư điện tử
  Áp suất xả của bơm (thay thế áp suất xả của van)
  Ghi đè thủ công vận hành van
  Bộ truyền vị trí van (không cần thiết cho hoạt động của van)
  Tham khảo nhà máy cho các tùy chọn khác và các tính năng kiểm soát theo yêu cầu
  * Chỉ có một biến quy trình được kiểm soát tại bất kỳ thời điểm nào nhưng tất cả chúng có thể được theo dõi đồng thời. Cảm biến / đầu dò được cung cấp bởi người dùng.
   

       

   

  Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây